Eugene B. Power

Z WikiKnihovna

Eugene Barnum Power (1905-1993), zakladatel a ředitel University Microfilms (později ProQuest) a vynálezce mikrofilmového fotoaparátu. Byl zakladatelem moderního mikrofilmového průmyslu. Mimo jiné byl i státní úředník, člen správní rady University of Michigan a člen rady Národní nadace pro humanitní obory.


Eugene Barnum Power

Power.gif

 
Traverse City, Michigan, USA
Datum a
místo úmrtí
7. prosince 1993
-
  Parkinsonova choroba
  ženatý, syn Philip H. Power
  Ann Arbor, Michigan, USA
  americké
Vzdělání University of Michigan
Pracoviště University Microfilms, Xerox Corporation
  -
Známý pro Vynálezce mikrofilmového fotoaparátu

Biografie

Narodil se v roce 1905 ve městě Traverse City v Michiganu. V roce 1927 dosáhl titulu BA a v roce 1930 získal titul MBA (Master of Business Administration), oba z University of Michigan. V roce 1929 se oženil a přestěhoval se do Ann Arbor. Eugene Power začal na začátku kariéry zkoumat metody reprodukce a šíření výzkumných materiálů. Byl přesvědčený, že právě rozvíjející se technologie textové mikrofotografie jsou ideálním prostředkem pro výrobu široce dostupných pokladů světových knihoven.

Nástup mikrofilmů

Zlomový pro jeho život byl rok 1938, kdy se mu roku narodil syn Philip H. Power a ve stejném roce založil University Microfilms, ze které se později vyvinula společnost ProQuest.[1] V roce 1939 začal Power publikovat disertační práce studentů, kteří byli nuceni publikovat svoje práce za účelem dokončení doktorského studia. Power je publikoval jako mikrofilm, což bylo mnohem levnější než jejich publikace v knižní podobě. Publikovaní tímto způsobem sklidilo úspěch a v roce 1940 University Microfilms začala zpracovávat i denní tisk a jiná periodika.

Druhá světová válka

Během Druhé světové války pořizoval kopie vzácných knih z britských knihoven (vyfotil všechny britské knihy vytištěné před rokem 1640) na mikrofilmový fotoaparát, který vynalezl.[2]

Kopie mikrofilmů poté přepravil do Spojených států, kde je prodal americkým knihovnám, čímž zpřístupnil evropský knihovní fond i americkým vědcům, ale také se tak snažil odvrátit potencionální hrozbu zničení všech vzácných knih.

Editions of one

Eugene Power byl zastáncem myšlenky „vydání jednoho" (editions of one).[3] Věřil, že je možné a výnosné vyrábět v různých edicích libovolné velikosti ze všech tištěných materiálů. Power si uvědomil, že pokud kniha, nebo libovolný jiný text v tištěné podobě, může být snímána a ukládána ve formě mikrofilmu, mohla by pak být reprodukována na požádání v nákladech tak nízkých jako jedna publikace. V roce 1959 si Power uvědomil, že by mohlo jít spojit Xerografii s technikou tisku na materiály dochované v podobě mikrofilmu. Pomohl vytvořit kopírku Xerox, která pracovala přímo s negativy, čímž se veškeré náklady sníží pouze na náklady jednoho vydaní.

ProQuest

V roce 1962 koupila University Microfilms společnost Xerox. Power pokračoval v práci pro Xerox až do roku 1970, kdy odešel do důchodu. V roce 1985 koupila University Microfilms společnost Ben & Howell. Společnost poté několikrát změnila název, až v roce 2001 se definitivně přejmenovala na ProQuest Information and Learning.


Aktivity

V roce 1970 odešel do důchodu. Power měl mnoho zájmů i mimo obchodní svět. Zajímal se o stav amerického vysokoškolského vzdělání, byl dvakrát zvolen do správní rady na University of Michigan (1955-1966). Byl členem Association of College Governing Boards (prezident 1970-1971). Kromě toho byl členem správních rad na Carleton College, St John University a Interlochen Music School. Po odchodu do důchodu věnoval většinu ze své energie filantropickým zájmům. V roce 1967 založil Power Foundation, podporoval organizace plánovaného rodičovství. Pomáhal založit Eskimo Art, Inc, neziskovou společnost, která poprvé představila Inuitské umění z kanadského severovýchodu na americký trh. Fotografoval volně žijící zvířata v safari, byl předseda představenstva a hlavní hybnou silou Ann Arbor Summer Festival. Zemřel dne 7. prosince 1993 na Parkinsonovu chorobu.

Odkazy

Citace

  1. History and Milestones. ProQuest. [online] [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://www.proquest.com/en-US/aboutus/history.shtml
  2. Philip H. Power. Proceedings of the American Philosophical Society [online] American Philosophical Society: Vol. 139, No. 3 (Sep., 1995), p. 301. [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/987197
  3. Eugene B. Power papers. Michigan Historical Collections Bentley Historical Library University of Michigan. 1994. [online] [cit. 2013-06-22]. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/b/bhlead/umich-bhl-852048?rgn=main;view=text

Použité zdroje

  • POWER, H. Philip. Proceedings of the American Philosophical Society. American Philosophical Society. Vol. 139, No. 3, 1995, p. 301. [online] [cit. 2013-06-30]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/987197