Emanuel Goldberg

Z WikiKnihovna
Emanuel Goldberg

Emanuel Goldberg (vlevo) jako šéf reprodukční techniky na Královské akademii výtvarných umění a polygrafie Lipsko Zdroj: (de.wikipedia.org)

 
Moskva, Rusko
Datum a
místo úmrtí
13. září 1970
Tel Aviv, Izrael
  -
  ženatý s Sophii Posniak, syn Herbert, dcera Renate Eva
  Rusko, Německo, Francie, Izrael
  ruské, izraelské
Vzdělání studium chemie - Univerzita v Moskvě, doktorát - University of Leipzig
Pracoviště Fotochemická laboratoř na Technické univerzitě v Charlotenburgu;
Fotografické oddělení Královské akademie výtvarných umění a polygrafie;
Zeiss;
Optica;
Iconta;
Ica AG.;
Zeiss Ikon;
Institut pro vědecké fotografie na Technické univerzitě v Drážďanech;
Electro Optical Industries
  Peligotova cena Francouzské společnosti pro fotografii a film (1931);
Israel Prize (1968)
Známý pro technologie "microdots"; Statistický stroj; filmová kamera Kinamo; 35mm fotoaparát ContaxEmanuel Goldberg (1881 - 1970) se narodil v Rusku v Moskvě. Byl významným izraelským chemikem a vynálezcem konce 19. a začátku 20. století. Je považován za zakladatele Informační vědy. Za svého života působil v Rusku, Německu, Francii a Izraeli. Byl ředitelem Zeiss Ikon v Drážďanech, firmy známé výrobou fotografických produktů. Jeho vynálezy patří do oblasti zobrazovacích technologií. Mezi největší vynálezy patří ruční filmová kamera Kinamo, 35mm fotoaparát Contax, vynález technologie mikrotečky a technologie ukládání a vyhledávání informací za pomoci mikrofilmu, barevný tisk, reprografie, fotografická senziometrie, letecké snímkování, počátky televizních technologií. Zemřel v Tel Avivu v roce 1970.


Život

Emanuel Goldberg se narodil 31. 8. 1881 v Moskvě (někdy se udává datum narození 1. 9. 1881 podle starého Juliánského kalendáře). Jeho otec Grigorij Ignatievič Goldberg byl plukovníkem carského vojenského sboru. Matka se jmenovala Olga Moiseevna Grodsenka. Goldberg studoval chemii na univerzitě v Moskvě. Od roku 1904 žil v Německu, aby unikl rozmáhajícímu se antisemitizmu. Tam dostudoval a v roce 1906 získal doktorát na univerzitě v Lipsku za práci Kinetické a fotochemické reakce. 28. 6. 1907 se oženil se Sophii Posniak. Měli spolu syna Herberta a dceru Renate Evu. Po roce práce asistenta ve fotochemické laboratoři na Technické univerzitě v Charlotenburgu se stal vedoucím fotografického oddělení Královské akademie výtvarných umění a polygrafie. Poté byl zaměstnán v Zeiss jako technický poradce, od roku 1917 ředitelem výzkumu v Ica AG., (pobočka Zeisse v Drážďanech). V roce 1926 se některé pobočky Zeiss spojili v Zeiss Ikon, kde se stal prvním generálním ředitelem. Tam působil také jako profesor na Institutu pro vědecké fotografie na Technické univerzitě[1].
V letech 1933-1937 žil a pracoval ve Francii. Potom odjel do Izraele kde 13. 9. 1970 zemřel.

Dílo

Goldberg se už od mládí zajímal o elektroniku, fotografii, aktivně se zapojoval do vývoje televizních technologií, ve volném čase se zabýval vylepšováním rádií. Byl známý svou rozsáhlou studií senziometrie, kterou shrnul v knize Struktura fotografického obrazu(1922), nebo prací The retrival problem in photography(1932)[2]. Věnoval se technologii reprografie, barevného tisku, vynalezl roztok na elektrolitické pokovování. Během první světové války Goldberg upoutal pozornost Carl Zeiss company v Jeně, protože vynalezl důmyslný prostředek pro letecké snímkování z balónu.
Svůj vynález technologie mikrotečky [3], použil při konstrukci svého dokumenty vyhledávacího elektronického stroje Statistical machine. Ten představil na 8. mezinárodním fotografickém kongresu v Drážďanech v srpnu 1931. Byl to první stolový dokumenty vyhledávací stroj[1]. Jeho vynález byl patentován. Německý patent (č. 670,190, vydán 22. 12. 1938) byl vydán společně Goldbergovi a firmě Zeiss Ikon. V USA práva na jeho U. S. patent (č. 1,838,389, vydán 29. 12. 1931)[4], získala firma IBM. Mikrofilmy dokumentů byly indexovány značkou na filmu. Paprsek světla a fotočlánek vyhledaly dokument mechanicky. Překvapil návštěvníky, když na zhotoveném prototypu vytočením čísla a zmačknutím knoflíku se v sekundě na obrazovce projektoru zobrazila kopie hledaného dokumentu. Jeho dva hotové prototypy nebyly použité v žádném produktu[1]. Dokonce ani podrobná oficiální historie úspěchu a produktů Zeiss Ikonu vydaná v roce 1937 se vůbec nezmiňuje o Goldbergovi a jeho fotoelektrickém voliči mikrofilmů. Na té samé konferenci se i díky Goldbergovi stanovil standard filmové rychlosti známý jako DIN 4512.

Goldberg byl uznávanou a důležitou osobností ve fotografii a kinematografii. Společně se svým týmem v Zeiss Ikonu vyvinul a dal do prodeje známý a ve své době velmi oblíbený fotoaparát Contax 35mm. Byl obohacen o dálkoměr začleněný do okuláru hledáčku. Jeho ovládání bylo velice snadné. Na to Goldberg zvlášť dbal. Goldberg byl všestranný a zručný. Dalo by se říci, že byl chemikem vzděláním, za fyzika byl považován a mechanikem byl od narození[5].

Stál také u počátků televizních technologií a zvukového filmu. V Německu byla jeho kamera Kinamo považována za nejoblíbenější kameru na natáčení domácího filmu. V USA byla dokonce považována za poloprofesionální kameru. Byla to malá, kompaktní ruční kamera s pětimetrovým filmem, který stačil na 17 sekund natáčení. Do prodeje vyšla v roce 1920. Později byla víckrát vylepšena o delší film, nebo o pružinový motorek podobný motorku používanému v hodinách. Svou ruční kameru Kinamo propagoval natáčením filmů z rodinných dovolených v horách[5].

Goldbergova kariéra v Německu byla ukončena 3. 4. 1933. Byl nacisty perzekuován kvůli svému židovskému původu. Skupina nacistů ho přepadla v jeho laboratoři. Byl odvlečen do lesa, kde ho přinutili podepsat svou vlastní rezignaci na pozici v Zeiss. Odcestoval do Jeny, kde čekal na víza pro sebe i rodinu. Německo navždy opustil.
Emigroval do Paříže. Od roku 1933 do roku 1937 řídil dceřiné společnosti Zeiss ve Francii, Optice a Icontě. V oficiální historii Zeiss Ikonu z roku 1937, kdy vládli v Německu nacisti, se Goldbergovo jméno vůbec neobjevuje i když byl klíčovou osobností firmy.


V roce 1937 odjel do Tel Avivu. Tam založil „Goldberg instrument Ltd“, z které se později stala firma EL-OP. Za války byl nápomocný úsilí spojeneckých vojsk[3]. Zemřel 13. 9. 1970.

Goldberg může sloužit jako ukázka toho, jak se může i na velmi významnou osobnost na dlouhá léta zapomenout. Za druhé světové války bylo mnoho jeho prací a dokumentů dokazujících jeho objevy zničených při bombardování Drážďan. Další byly zničené záměrně buď nacisty, nebo později komunisty, nebo nebyly Goldbergovi připisovány. Jako židovský kapitalista nebyl žádoucí[5].
O své vynálezy nebyl obírán jenom nacisty a komunisty. V roce 1946, což bylo 20 let od představení technologie mikrotečky, časopis Reader’s Digest publikoval článek o špionáži a mikrotečce podepsaný J. Edgarem Hooverem. Ten v článku píše o profesorovi Zappovi z vysoké školy v Drážďanech, jako o vynálezci technologie mikrotečky. Hoover zřejmě spojuje Goldbergův objev s Zappovým vynálezem mikrofotoaparátu Minox používaném při špionáži, ale využívajícím úplně jinou technologii, ne technologii mikrotečky [1].

Vynalezení vyhledávacího stroje bylo mylně dlouhá léta připisováno Vanneveru Bushovi a jeho Memexu. Fotoaparát Contax 35mm byl připisován Heinzovi Küppenbenderovi. Jenom kamera Kinamo mu nebyla odepřena.

Vynálezy

Standard filmové rychlosti

 • Jeho velká kariéra se začala datovat rokem 1931, kdy vystoupil na 8. Mezinárodním kongresu fotografie v Drážďanech, kde představil návrh mezinárodního standardu filmových rychlostí, který je lépe známý pod názvem DIN 4512 standard[1].

Počátky zvukového filmu

 • Na zasedání, věnovaném i veřejnosti, oslnil přednáškou spojenou s demonstrací toho, jak vibrace z jehly gramofonu mohou být převedeny na elektrický proud. Ten produkuje vzory na oscilografu a také výkyvy v rotující skleněné lampě, které jsou pak převedeny pomocí elektrického článku, ze světla zpátky na elektrický proud a přivedeny do reproduktorů produkujících hudbu z gramofonové desky[1]. Byly to počátky zvukového filmu.

Metody fotografického indexování

 • Na banketu kongresu mu byla propůjčena prestižní Peligotova cena Francouzské společnosti pro fotografii a film. Tato událost zřejmě zastínila práci "Nové metody fotografického indexování", stručně popisující voliče mikrofilmů za použití fotoelektrického článku. Byla to první práce popisující vyhledávání elektronických dokumentů. Byl demonstrován i prototyp[1].

Microdots technologie

 • Vynález „technologie mikrotečky“ byl hodně využíván ve vojenské špionáži. Goldbergovým úmyslem byla redukce psaného slova. Na Mezinárodním kongresu fotografie v Paříži 1925 prezentoval „mikro fotografii“, což byla redukce odpovídající 15 kompletním biblím na ploše asi 2,5 cm². Mikrofotografie umožňovala archivovat celou knihovnu na jednom filmu. Problémem bylo množství informací, jejich organizace a vyhledávání.

Retrival machine

 • V roce 1931 představil v Drážďanech, v Londýně a v Paříži svůj slavný „Statistický stroj“, který byl kombinací fotobuňky, elektronických obvodů a mikrofilmů. Měl sloužit na vyhledávání, lokaci a zobrazení dokumentů[6].

Contax 35mm

 • Vyvinul 35mm fotoaparát Contax, kde použil kombinaci hledáčku a dálkoměru[3].

Ranné televizní technologie

 • Byl vynálezcem televizní technologie. Kamera připevněná na autě filmovala akci, film byl okamžitě vyvolán, fixován i usušen. TV kamera skenovala filmové snímky a vysílala natočený materiál [3].

Elektrolytické pokovování

 • Vynalezl metodu elektrolytického pokovování zinkem a železem. Za tento vynález získal první patent v roce 1902.

Kinamo camera

 • Jeho filmová kamera Kinamo (z Řečtiny a Latiny „I love films“), se stala v Německu hitem. Její kvality předváděl filmem, natočeným z dovolené jeho rodiny v roce 1927[3].

Aktivity

 • V Německu byl Goldberg známý pro své vzdělávací tabule na výstavách, sloužil jako poradce pro letecké snímkování v první světové válce a byl konzultantem firmy Carl Zeiss v Jeně.

 • Později byl zapojen jako poradce pro civilní i vojenské oblasti v Palestině a Izraeli.

 • Učební schéma, které představil v Tel Avivu, poskytuje pokročilé technické dovednosti pro mnoho lidí, kteří se podílejí na Izraelském hi-tech průmyslu.


Význam pro informační vědu

Michael Buckland, který se zajímá o vývoj dokumentalistiky v 30. letech 20. století, vynáší ze zapomnění jméno Emanuel Goldberg. Počátky Informační vědy jsou neprávem přisuzovany Vannevarovi Bushovi, který ve své slavné práci As we may think publikované v roce 1945, představuje vyhledávací stroj Memex. Michael Buckland objevil, že velice podobný princip představil už v roce 1931 Emanuel Goldberg ve svém „Statistickém stroji“. Naposled byl citován zřejmě v roce 1938. Goldberg a jeho stroj byl zapomenut až do nedávné doby, kdy Michael Buckland ve své knize shrnul výsledky svého pátrání po muži, kterému právem patří titul "Pioneer of Information Science". Kniha se jmenuje Emanuel Goldberg and his Knowledge Machine: Information, Invention, and Political Forces a vyšla v roce 2006. Velkému vědci a jeho tvůrčímu géniu se v ní po létech dostalo uznání. Emanuel Goldberg s jeho Statistical Machine se zasloužili o rozvoj Informační vědy hlavně v jejim počátku.

Ocenění

 • V roce 1931 mu byla propůjčená Peligotova cena Francouzské společnosti pro fotografii a film, jako prvnímu nefrancouzkému vědci.

Publikace

 • Beiträge zur Kinetik photochemischer Reaktionen, Inaugural-Dissertation... von Emanuel Goldberg (1906); (Goldbergova disertační práce na téma Kinetické a fotochemické reakce ve fotografii)
 • Farbenphotographie und Farbendruck (1908); (Kniha pojednává o barevné fotografii a barevném tisku)
 • Führer durch d. Gruppe: Wissenschaftliche Photographie Internat. Ausstellung f. Buchgew. u. Graphik Leipzig 1914 (1914)
 • Der Aufbau des Photographischen Bildes (1922, 1925); (Kniha pojednává o fotografii, kompozici fotografie, fotografické senziometrii)
 • Die Grundlagen der Reproduktionstechnik (1923); (Kniha pojednává o fotomechanických procesech)
 • Die grundlagen der reproduktions technik. In gemeinverständlicher darstellung (1923); (Kniha srozumitelně pojednává o základech reprodukční techniky)
 • Die Grundlagen der Reproduktionstechnik : ingemeinverständlicher Darstellung ; mit 48 Abbildungen im Text und 2 farbigen Tafeln (1923)
 • Palestine's economic future a review of progress and prospects (1946); ( Emanuel Goldberg je jedním ze spoluautorů, kniha pojednává o ekonomických podmínkách, ekonomickém rozvoji a ekonomickém průzkumu Palestiny)[7]

Patenty

US Patents
 • Statistical machine (1931)
 • Distance releasing device for moving picture cameras driven by a spring mechanism (1931)
 • Cinematographic camera (1931)
 • Enlarging camera (1926)
 • Motion-picture camera driven by alpha spring mechanism (1929)
 • Film box (1931)
 • Refractometers (1961)
 • Telephone call transmitter with digit indicating mechanism (1950)
 • Refractometers (1956)
 • Film box (1928)
 • Cinematograph camera with clockwork driving mechanism (1930)
 • Film-feeding device (1930)
 • Cinematographic camera (1930)
 • Film magazine (1931)
 • Cinema camera (1930)
 • Film-spool construction (1929)
 • Nipkow disk for television (1934)
 • Photographic copying apparatus (1953)[4]


Citace

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 BUCKLAND, Michael Keeble. Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, and Vannevar Bush's Memex. In: Journal of the American Society for Information Science. 19920501, roč. 43, č. 4, s. 284-294. ISSN 00028231. Dostupné z: http://web.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f82910de-d3e7-4a1e-9825-c7198e80b90d%40sessionmgr110&hid=122
 2. GOLDBERG, Emanuel. The retrieval problem in photography (1932). Translation & notes by M. Buckland. In: Journal of the American Society for Information Science.[online]. [cit. 2013-05-01]. 43 (1992): pp.295-298. Dostupné z: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/goldb31.html
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Leif Allendorf video: Emanuel Goldberg oder Die Suchmaschine von 1931. In: Vimeo. [online]. © Copyright 2013. [cit.2013-05-12]. Dostupné z: http://vimeo.com/31247562
 4. 4,0 4,1 FPO: Free Patents Online.com. [online]© 2004-2013 [cit. 2013-04-29] Dostupné z: http://www.freepatentsonline.com/result.html?p=1&edit_alert=&srch=xprtsrch&query_txt=IN%2F%22Emanuel+Goldberg%22&uspat=on&date_range=all&stemming=on&sort=chron&search=Search/
 5. 5,0 5,1 5,2 BUCKLAND, Michael, Keeble. The Kinamo movie camera, Emanuel Goldberg and Joris Ivens. In: Film History. Volume 20, p. 50, 2008. ISSN 0892-2160
 6. BUCKLAND, Michael. Goldberg Statistical machine. [online]. c2013, [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/statistical.html
 7. WorldCat Identities. [online]. © Copyright 2013; [cit.2013-05-12]. Dostupné z: http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2005-85460

Použitá literatura a zdroje

 • BUCKLAND, Michael Keeble. Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, and Vannevar Bush's Memex. In: Journal of the American Society for Information Science. 19920501, roč. 43, č. 4, s. 284-294. ISSN 00028231. Dostupné také z: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/goldbush.html
 • Leif Allendorf video: Emanuel Goldberg oder Die Suchmaschine von 1931. In: Vimeo. [online]© Copyright 2013. [cit.2013-05-12]. Dostupné z: http://vimeo.com/31247562