Elizabeth (Liz) Orna

Z WikiKnihovna

PhD. Elizabeth Orna
Liz Orna [1]
 
Velká Británie
Datum a
místo úmrtí
dosud žije
-
  -
  -
  Velká Británie
  britské
Vzdělání Alderman Wraith Grammar School
University College London
University od London
Pracoviště George Newnes a Wiley, Asociace učitelů v technických institucích, Engineering Industry Training Board, CILIP
  -
Známý pro informační vědkyně, konzultantka, editorka, autorka

Elizabeth Orna[*1930] je britská infromační vědkyně, editorka, nezávislá konzultantka a autorka několika odborných publikací o informační vědě. Jejími oblastmi jsou informační design, management, politika
a strategie. Doktorát vystudovala na City,University of London Pracovala pro organizaci CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), jako informační konzultantka a školitelka. V roce 2014 odešla
do důchodu, protože ztratila sluch.

Život 

Elizabeth se narodila v Norwich na východě Anglie. Vystudovala tam i základní školu a poté se přestěhovala
do Londýna, kde pokračovala na střední a vysoké škole.

Její první práce byla indexace a korekce textu. Zjistila, že tato práce ji naplňuje a chtěla v ní pokračovat. Také byla redaktorka technických knih pro George Newnes a Wiley a poté se stala redaktorkou vzdělávacího časopisu Asociace učitelů v technických institucích (nyní Národní asociace učitelů v dalším a vyšším vzdělávání).Rozhodla se dále vzdělávat v informačních službách. Motivovaly ji k tomu její zkušenosti s indexováním. Editace časopisů ji přivedla k dalšímu oboru a tím je informační design. Tato kombinace aktivit jí přivedla do nové společnosti Engineering Industry Training Board.  Během této profese zjistila, že dalším krokem v její pracovní činnosti je nezávislost.

V roce 1979 se stala nezávislým informačním poradcem, kde využila své specializace  které kombinovala
s výukou jako externí lektor ve Velké Británii. V oblasti poradenství se věnovala zejména redakčnímu poradenství a tezaurové konstrukci. V této době začala psát své první publikace. Postupně sílila její spolupráce s Grahamem Stevensem, s kterým vydala několik článků a odborné literatury. 
V 90. letech si dokončila doktorát. Titul získala na díky své práci The role of information products
and presentation in organisation.  
Také se zapojila jako odborná konzultatntka a školitelka do organizace CILIP. Organizaci také přispěla několika svými články, které napsala s Grahamem Stevensem. Zde svou kariéru v roce 2014 ukončila a odešla
do důchodu z důvodu ztráty sluchu. 


Vzdělání

Liz nastoupila na základní školu Alderman Wraith Grammar School, známou také pod názvem Spennymoor Grammar School, ve městě Durkham v roce 1935. Základní vzdělání ukončila v roce 1942[1]

Střední školu studovala naUniversity College v Londýně kde stuovala anglický jazyk a získala titul Bc. Dále pokračovala v magisterském studiu a  a získala postgraduální kvalifikaci v oboru Informační věda. Má také kvalifikaci jako učitelka, kterou získala postgraduálně v Institutu pedagogiky v Londýně. Doktorát vystudovala
na City,University of London v roce 1999.  Titul obhájila na základě své práce 
The role of information products and presentation in organisation.

Elizabeth o svém vzdělání v rozhovoru pro South African journal of information management říká: ,, Nejzajímavější a nejpříjemnější kousky mého akademického vzdělání byly ty, které byly  spojeny s mým pracovním životem a vyplývají z povahy práce." 

Aktivity

Elizabeth se aktivně do žádných politických spolků nezapojovala. Udržovala si neutrální odstup a snažila se zachovat si svou nezávislost a nezaujatost. Pro většinu organizací pracovala jako externistka.

Význam pro informační vědu

Elizabeth Orna nepřispěla velkým objevem, ale svou činností pomohla spoustě organizacím a firmám
k zdokonalení jejich vnitřní politiky a infromační strategii. Vedla mnoho školení která pomohla zlepšit informační politiku v organizacích. Ve svých knihách dokázala nastavit základy informační politice, auditu a informační strategii. Dát tomu základní strukturu, aby i pro začínající infromační manažery byly tyto infromace srozumitelné
a měli základní know - how.

Publikace


 Kniha: Information Strategy in practice 

Ornina nejpopulárnější kniha o infromační strategii v praxi  je určena jak pro osoby, které se chystají vstoupit
do informačních profesí, tak i pro ty, kteří se pohybují v oblasti a potřebují zdokonalit svou informační gramotnost. Publikace má pomoci informačním manažerům, aby se stali produktivnějšími ve své práci. Umět zorganizovat informační audit, správně formulovat informační strategii. Součástí jsou i strategie, s realistickými návrhy na jejich realizaci, vycházející ze skutečné praxe. Zkušenosti, které nabízejí jak řešit problémy týkající se vývoje a procesu informační strategie.Informační strategie v praxi poskytuje stručnou a praktickou formou a neformálním stylem spolehlivý popis klíčových procesů. Zaměřuje se na rozvoj a organizaci informační politiky a strategie. Popisuje zde situace vycházející ze svých zkušeností, které jsou základem doporučované praxe. Z nich mohou čtenáři čerpat a vztahovat je k vlastnímu kontextu poradenství či vlastní ifnromační strategii a jak z procesu získat to nejlepší.

Článek: Information design and information science: A new alliance?


Článek pojednává o informačním designu. Design je široce definován jako vše, co děláme, aby se nápady zviditelnily, aby je ostatní mohli sami vytvořit a používat pro své vlastní účely. Zkoumání toho, co vlastně infromační pracovníci dělají, vede k závěru, že oni a odborníci na informace by mohli užitečně spolupracovat
a učinit „benevolentní“ spolupráci nových oblastí. Jejich spolupráce by mohla přispět zejména k nápravě mnoha obtíží, které moderní informační technologie staví před uživatele. Některé první myšlenky se vztahují
k integrovanému vzdělávání. 
 

Knihy 

1983 - ORNA, Elizabeth. Writing to informa: Liz Orna. Chislehurst: Ravenbourne Collage of Art and Design, 1983. ISBN 0907676014. 

1983 - ORNA, Elizabeth. Build yourself of thesaurus: A step by step guide. Norwich: Running Angel, 1983. ISBN 0946600007.

1987 - ORNA, Elizabeth. Information policies for museums. The Museum Documentation Association, 1987. ISBN 0905963601.

1990 - ORNA, Elizabeht. Practical Information Policies: How to manage information flow in organizations. Gower, 1990. ISBN 0566036320.

2004 - ORNA, Elizabeth. Information strategy in practice. Aldershot: Gower, 2004. ISBN 9780566085796.

2005 - ORNA, Elizabeth. Making knowledge visible: Communicating knowledge through information products. Londýn: Routledge, 2005. ISBN 978-0566085628.

2009 - ORNA, Elizabeth. Managing information for research: practical help in researching, writing and designing dissertations. 2. doplněné vydání. Maidenhead: Open University Press, 2009. ISBN 9780335221431.

Spolupráce na knihách

1978 - ORNA, Elizabeth, Engineering Industry Training Board a Library and Information Services. Thesaurus . Watford: E.I.T.B., 1978. ISBN 0850834228.

1979 - ORNA, Elizabeth a Engineering Industry Training Board. EITB research 1968-1978: a summary of results and bibliography. Watford: Engineering Industry Training Board, 1979. ISBN 0850834740.

1980 - ORNA, Elizabeth a Charles William PETTITT. Information handling in museums. New York; Londýn: Saur; Bingley, 1980. ISBN 0851573002.

1984 - ORNA, Elizabeth a Bernard ORNA. Flint in Norfolk building. Norwich: Running Angel, 1984. ISBN 0946600015.

1995 - ORNA, Elizabeth a Graham STEVENS. Managing information for research. Buckingham: Open University Press, 1995. ISBN 0335193986.

2001 - ORNA, Elisabeth a Graham STEVENS, 2001. Como usar la informacion en trabajos de investigacion. Barcelona: Gedisa Editorial S A. ISBN 978-8474326970.

Články

1983 - ORNA Elizabeth, Stevens, Graham, (1983) "A new approach to the self‐learning manual", Industrial and Commercial Training,15(7), 208-211,Dostupné z:  https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/eb003945


1991 - ORNA, Elizabeth, Stevens, Graham, 1991. Information design and information science: A new alliance?. Journal of Information Science [online]. 17(4), 197–208 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/016555159101700402

Univezitní práce

1999 - ORNA, Elizabeth. The role of information products and presentation in organisations. London, 1999. Disertační práce. City University of London.

Zdroje

  1. VAN BRAKEL, Pieter A., 2004. Interview via e-mail by the Scientific Editor with Elizabeth Orna upon the publication of her latest book, Information strategy in practice. South African Journal of Information Management [online]. 6(2), 9 stran [cit. 2019-05-06]. ISSN 1560-683X. Dostupné z: https://sajim.co.za/index.php/sajim/article/view/384/371?fbclid=IwAR25agFotUF6-io_GlwSCxnYbaBfN72F8ysQ71xy-h38kVZpI7p3oG3JWv0
  2. Reaserchgate [online]. Berlín, 2008 [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/
  3. Liz Orna. In: LinkedIN [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/in/liz-orna-7118a0b9/?originalSubdomain=uk#education-sectionCitace

 

  1. Liz Orna, Liz Orna [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/in/liz-orna-7118a0b9/