Elfreda Chatman

Z WikiKnihovna
Elfreda A. Chatman
Elfreda Chatman
 
Ohio
Datum a
místo úmrtí
15. ledna 2002 (59 let)
Ohio
  rakovina
  vdaná s Walter E Christo
  Tallahassee, Florida
  USA
Vzdělání Youngstown State University, Case Western Reserve University a University of California v Berkeley
Pracoviště Professor, School of Information Studies at the Florida State University , Tallahassee
  ACRL Best Book Award - za knihu The Information World of Retired Women (1992)
Známý pro Informační chudoba, Life in the Round, Normativní chování


Dr. Elfreda Annmery Chatman (12. prosince 1942 - 15. ledna 2002) byla významnou informační vědkyní a knihovnicí v letech 1980, 1990 a 2000. Její vliv na výzkum a práci stále pokračuje prostřednictvím svých studentů. Zaměřovala se na výzkum a teorii vývoje informačního chování obyčejných lidí kolem sebe. Chatman zdůrazňovala význam studia kontextu každodenního života a pomohla formovat směr výzkumu pro mnoho dalších badatelů, kteří zkoumali informace v běžných životních situacích. Její rozsah teorie byl určen k tomu, aby vyzkůmní informační pracovníci dokázali porozumět informačnímu chování jedince a skupiny a které mají usnadnit rovzoj politk a postupů, které pomáhají lidem, zažívající každodenní problémý souvísející s informovaností. [1]

Život

Výzkumné zájmy Chatman byly hluboce zakořeněny ve svých vlastních životních zkušenostech. Od skromných začátků v Ohiu Chatman překonala různé sociálně-ekonomické problémy. V roce 1971 absolvovala bakalářský titul v oblasti vzdělávání na Youngstown State University. Dále absolvovala v roce 1976 magisterský titul v oboru knihovnictví se zaměřením na správu veřejných knihoven na Case Western Reserve University. Následoval Advanced Certificate v knihovnických a informačních studiích v roce 1978 se zaměřením na knihovny správy na University of California v Berkeley. Specializovala se v tematických oblastech sociálních studií informací, organizací a řízením knihoven. Chatman pokračovala ve studiu na vysoké škole knihovnických a informačních studií na University of California v Berkele, kde dokončila doktorát v roce 1983. V roce 1984 Sdružení pro knihovny a informační vědce jmenovalo její práci The Diffusion of Information: A Study of the Working Poor jako nejlepší disertaci roku.

Chatman našla inspiraci ve svém každodenním kontaktu s lidmi v různých každodenních situacích, zejména marginalizované skupiny. Chatman definovala marginalizované jedince takto: „Stručně řečeno, marginální je člověk, který žije ve dvou malých světech kultury, které jsou velmi odlišné od sebe navzájem. Problémy mohou nastat, když marginalizované populace hledají více ústřední místo v dominantní společnosti. Zásadní omezení na jejich cestě je neschopnost pochopit kulturní, vzdělávací a společenské normy, které jsou zásadní pro větší sociální svět.“ [2] Svůj doktorský výzkum soustředila na sociálně a ekonomicky marginalizované a věřila, že ekonomicky znevýhodněné osoby mají jedinečný pohled, který nám pomáhá pochopit jejich informační světy.

Při práci na podporu čtení, kde zkoumala chudší třídu, se dozvěděla o digitální propasti, která se zde vytvořila díky rozvoji komunikačních technologií v každodenním životě. Proto zkoumala proces vyhledávání a získávání informací u vymezeného obyvatelstva. Především u starších žen v důchodu. Zkoumala i procesy mezi chudými a znevýhodněnými vězni.

Chatman zemřela 15. ledna 2002 ve věku 59 let, kdy prohrála svůj boj s rakovinou. Avšak stále je připomínána v mezinárodním měřítku jako význačná badatelka ve svém oboru, stejně jako pro její profesionální vedení, učitelské schopnosti a silnou osobnost.[3]

Teorie

Elfreda Chatman je známá díky svým třem teoriím, které studovala.

 • Život v kole (Life in the Round)
 • Informační chudoba (Information Poverty)
 • Normativní chování (Normative behavior)

Bohužel Chatman zemřela dříve než stačila své teorie důkladně vyzkoušet a prozkoumat. Její finální výzkumná studie pokračovala v pochopení informačního chování v malých světech (small worlds). Její teorie i nadále ovlivňují probíhající výzkumná úsilí výzkumníků z LIS. Nicméně Burnett a Jaeger si všimli, že celková práce Chatman zůstává nedostatečně využívána v rámci LIS výzkumu. Její koncepce jsou často pouze uznávány jen prostřednictvím citací, než kdyby se nad nimi vedla větší diskuze.[4]

Life in the Round

Teorie „Život v kole“ vychází ze sociálního studia ženských vězenkyň s maximální ostrahou na severovýchodě USA. [5] Vznikla poté, co pozorovala vězně během a mimo jejich interakci s obornými pracovníky věznice. Uvádí, že ženy žijí jako na kole, bez přijatelného stupně sbližování a nepřesnosti. Více se dozvíte v článku Life in the Round.

Informační chudoba

Tuto teorii zveřejnila Chatman poprvé v periodiku Journal of the American Society for Information Science v březnu roku 1996. [6] Svou definici informační chudoby převzala z knihy The Information Poor in America. [7] V této knize je informační chudoba definována jako „information void,“ [7] čili něco jako „informační prázdnota.“ Po dalším studiu Chatmanová přestala předpokládat, že informační chudoba je závislá na chudobě ekonomické, a začala se více zaměřovat na sociální postoje a normy. Více se dozvíte v článku Informační chudoba.

Normativní chování

Zde se Chatman snaží zjistit, jak lidé staví a udržují své komunity.

Teorie normativní chování poskytuje teoretický rámec pro pochopení hledání informací v malém světě (small world). Koncepty sociálních norem, pohledu na svět, sociální typy a informační chování se staly základem pro tuto teorii. V článku Small Worlds: Normative Behavior in Virtual Communities and Feminist Bookselling [8], který napsali Gary Burnett, Michele Besant a Chatman, nastínili pět tvrzení o něž se opírá teorie normativního chování.

 1. Sociální normy jsou standardy, které členové sociálního světa vykazují při veřejném chování.
 2. Členové vyberou soulad, protože umožňuje způsoby, v nichž se tvrdí to, co je normativní pro specifický kontext v určitém čase.
 3. Pohled na svět je formován normativními hodnotami, které ovlivňují, jak členové přemýšlí o světě.
 4. Každodenní realita obsahuje přesvědčení, že členové sociálního světa se snaží držet pozornost a zájem, dostačující k ovlivnění chování. Proces umístnění osoby v ideálních kategoriích, ve větší či menší kvalitě, může být brána jako sociální typizace.
 5. Informační chování je konstrukt, jehož prostřednictvím se snaží přiblížit každodenní realitu a její vliv na opatření, která mají prospěch nebo se vyhnout držení informací. Volba vhodného postupu je řízena přesvědčením členů týkající se toho, co je nezbytné pro podporu normativního způsobu života.

Vybrané publikace

The Information World of Retired Women (1992)

Volně přeloženo jako informační svět v důchodu žen. Pomocí profilů žen, které žijí ve společenství starých lidí (důchodců), Chatman zkoumá informační a sociální světy stárnoucích žen. Zabývá se způsoby, jimiž staré ženy hledají informace. Našla několik oblastí potřeb, které staré ženy hledají, včetně selhání zdraví, finanční problémy a osamělosti. Pro mnoho žen není smrt problematickou oblastí. Rovněž zjistila, že nejvíce kritické oblasti potřeb potřeb nejsou sdíleny s ostatními. Ve skutečnosti se je obyvatelé snažili ukrýt. Komunita důchodců hrála hlavní roli v tomto procesu. [9]

The Diffusion of Information: A Study of the Working Poor (1983)

Účelem této práce bylo prozkoumat použitelnost difúzní teorie s použitím běžných informací v prostředí chudoby. Výzkumné metody byly terénní výzkum a rozhovory. Respondenti se skládali z padesáti žen, které byly hlavou domácnosti a byly zařazeny do CETA (Comprehensive Employment and Training Act) výzkumu. Výzkum byl veden difúzní teorií, která se zabývala šířením nových věcí, zkušenostmi a nápady. Studie zkoumala existenci "názorových vůdců" v prostředí chudoby a role, kterou hrála jako šíření nových informací. Jak se dalo předpokládat, Chatman v tomto prostředí našla své mínění. Bylo zde zkoumáno i využití masmédií chudými. Odhalila, že chudí více využívají televizi jak tisk, avšak toto nebyl cíl její studie. Bylo zjištěno, že studovaná populace v tomto výzkumu je relativně vysoce vzdělaná a je zde vysoká spotřeba tisku. Rozpor tohoto nálezu mezi předchozím výzkumem masmédií a chudými lze částečně přičíst některé jedinečné vlastnosti této populace (např. úroveň vzdělání, místo bydliště), které nemusí být typické pro studovanou populaci (chudé). [10]

Elfreda A. Chatman Research Award

Elfreda A. Chatman Research Award, nebo-li cena pro výzkum vznikla v roce 2005 v rámci SIG USE.[11] Vítěz ceny získa 1000 amerických dolarů pro svůj výzkum. Každý návrh na cenu může získat až 100 bodů, které jsou rozčleněny takto:

 1. Význam výzkumného problému - 15
 2. Důkladnost přezkumu literatury - 10
 3. Formulace výzkumných otázek a cílů - 10
 4. Vhodnost metodiky - 20
 5. Potenciální význam nálezů - 10
 6. Originalita - 15
 7. Jasnost výrazu - 10
 8. Struktura rozpočtu a časové osy - 10

Vítězem se stává ten, kdo získá nejvíce bodů. Více k pravidlům na http://siguse.wordpress.com/elfreda-a-chatman-research-award/


Práce

 • The diffusion of information among the working poor. Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International, 1984.
 • "Field Research: Methodological Themes." Library and Information Science Research, An International Journal 6, no. 4 (1984) 425–38.
 • "Information, Mass Media Use, and the Working Poor." Library and Information Science Research 7, no. 2 (1985) 97–113.
 • "Diffusion Theory: A review and test of a conceptual model in information diffusion." Journal of the American Society for Information Science 37, no. 6 (1986) 377–386.
 • "Opinion Leadership, Poverty, and Information Sharing." Reference Quarterly 26, no. 3 (1987) 341–53.
 • "The Information World of Low-Skilled Workers." Library and Information Science Research 9, no. 4 (1987) 265–83.
 • "Life in a Small World: Applicability of Gratification Theory to Information-Seeking Behavior." Journal of the American Society for Information Science 42, no. 6 (1991) 438–449.
 • "Alienation theory: Application of a conceptual framework to a study of information among janitors." Reference Quarterly 29, no. 3 (1990) 355.
 • "Channels to a Larger Social World: Older Women Staying in Contact with the Great Society." Library and Information Science Research 13, no. 3 (1991) 281–300.
 • The information world of retired women. New York: Greenwood Press, 1992.
 • "The Role of Mentorship in Shaping Public Library Leaders." Library Trends 40, no. 3 (1992) 492–512.
 • s Pendleton, Victoria. "Knowledge Gap, Information-Seeking and the Poor." Reference Librarian 49-50 (1995) 135–145.
 • "The Impoverished Life-World of Outsiders," Journal of the American Society for Information Science 47, no. 3 (1996) 193–206.
 • s Pendleton, Victoria. "Small World Lives: Implications for the public library." Library Trends. 46, no. 4 (1998) 732.
 • s Huotari, Maija-Leena. "Using everyday life information seeking to explain organizational behavior." Library & Information Science Research 23, no. 4 (2001) 351–366.
 • s Burnett, Gary and Michele Besant. "Small Worlds: Normative behavior in virtual communities and feminist bookselling." Journal of the American Society for Information Science and Technology 52, no. 7 (2001) 536–547.
 • s Dawson, E. Murrell. "Reference group theory with implications for information studies: a theoretical essay." Information Research: an international electronic journal 6, no. 3 (2001) 105.

Citace a odkazy na použité zdroje

 1. http://librarianoutreach.blogspot.cz/2010/11/elfreda-chatman.html
 2. Elfreda A. Chatman, "An Insider/Outsider Approach to Libraries, Change, and Marginalized Populations," keynote address presented at the national conference Alteration of Generations, Borås, Sweden, April 23–25, 2001.
 3. Library Research Round Table (LRRT). Tribute to Dr. Elfreda A. Chatman. 2002. Dostupné z: http://www.ala.org/ala/mgrps/rts/lrrt/popularresources/tributes/tributetochatman/tributedrelfreda.cfm
 4. BURNETT Gary, Paul T. Jaeger. Small Worlds, Lifeworlds, and Information: The Ramifications of the Information Behaviour of Social Groups in Public Policy and the Public Sphere. In: Information Research. Vyd. 13, č. 2 (2008). Dostupné z: http://InformationR.net/ir/13-2/paper346.html.
 5. CHATMAN, Elfreda A. (1999). A theory of life in the round. Journal of the American Society for Information Science. 50(3), s. 207
 6. HERSBERGER, Julia. Chatman's Information Poverty. In: Fisher, Karen E. Theories of information behavior. Medford, NJ: Information Today, Inc. 2005. 75-78. ISBN 157387230X.
 7. 7,0 7,1 CHILDERS, Thomas; POST, Joyce A. The Information Poor in America. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1975 (s.33) Dostupné z: http://idea.library.drexel.edu/bitstream/1860/736/1/The_Information_Poor_In_America1.pdf
 8. BURRNET Gary, Michelle Besant, Elfreda A. Chatman. Small Worlds: Normative Behavior in Virtual Communities and Feminist Bookselling. In: Journal of the American Society for Information Science & Technology. Roč. 52, č. 7.
 9. CHATMAN, Elfreda Annmary. The information world of retired women. New York: Greenwood Press, 1992, x, 150 p. ISBN 03-132-5492-3.
 10. http://search.proquest.com/docview/303123684?accountid=4840
 11. http://siguse.wordpress.com/elfreda-a-chatman-research-award/