Electronic Frontier Foundation: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 15: Řádek 15:
 
== EFF - o společnosti<br/> ==
 
== EFF - o společnosti<br/> ==
 
<p style="text-align: center">Heslo EFF: ''"Bráníme Vaše práva v digitálním světě" <ref>''Electronic frontier foundation'': ''defending your rights in the digital world''[online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: [https://www.eff.org https://www.eff.org].</ref>''</p>
 
<p style="text-align: center">Heslo EFF: ''"Bráníme Vaše práva v digitálním světě" <ref>''Electronic frontier foundation'': ''defending your rights in the digital world''[online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: [https://www.eff.org https://www.eff.org].</ref>''</p>
<br/>Electronic Frontier Foundation (EFF) je mezinárodní nezisková právní organizace zabývající se ochranou práv a svobody slova v digitálním prostředí. Prosazuje veřejné zájmy ve sporech dotýkajících se digitálních práv - poskytuje právní obhajobu u soudu, nebo zajišťuje její financování. Zajišťuje právo na soukromí uživatelů sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter. Organizace také podporuje transparentnost ve vládě prostřednictvím Aktu Svoboda informací (Freedom of information Act), zabývá se vzděláváním politických činitelů a tisku.<ref>About EFF. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world [online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org/about</ref>
+
<br/>Electronic Frontier Foundation (EFF) je mezinárodní nezisková právní organizace zabývající se ochranou práv a svobody slova v digitálním prostředí. Prosazuje veřejné zájmy ve sporech dotýkajících se digitálních práv - poskytuje právní obhajobu u soudu, nebo zajišťuje její financování. Zajišťuje právo na soukromí uživatelů sociálních sítí jako je [[Facebook]] nebo [[Twitter]]. Organizace také podporuje transparentnost ve vládě prostřednictvím Aktu Svoboda informací (Freedom of information Act), zabývá se vzděláváním politických činitelů a tisku.<ref>About EFF. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world [online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org/about</ref>
  
 
Jejím cílem je také zvyšovat povědomí veřejnosti o záležitostech občanskoprávních svobod spojených s rychlým pokrokem v oblasti nových, na počítačích založených komunikačních médiích; dále se tako věnuje vzdělávacím aktivitám, které zvyšují porozumění veřejnosti příležitostem a výzvám, které práce s počítači a telekomunikace přinášejí.<ref>Electronic Frontier Foundation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation</ref>
 
Jejím cílem je také zvyšovat povědomí veřejnosti o záležitostech občanskoprávních svobod spojených s rychlým pokrokem v oblasti nových, na počítačích založených komunikačních médiích; dále se tako věnuje vzdělávacím aktivitám, které zvyšují porozumění veřejnosti příležitostem a výzvám, které práce s počítači a telekomunikace přinášejí.<ref>Electronic Frontier Foundation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation</ref>

Verze z 9. 5. 2012, 18:33

Autor: Lenka Cvrkalová

Klíčová slova: práva uživatelů Internetu, ochrana občanských práv v digitálním prostředí, ochrana práv svobodného projevu, právní poradenství

Synonyma: EFF

Související pojmy:

nadřazené - ochrana občanských práv, ochrana práv svobodného projevu

podřazené - ---


EFF - o společnosti

Heslo EFF: "Bráníme Vaše práva v digitálním světě" [1]


Electronic Frontier Foundation (EFF) je mezinárodní nezisková právní organizace zabývající se ochranou práv a svobody slova v digitálním prostředí. Prosazuje veřejné zájmy ve sporech dotýkajících se digitálních práv - poskytuje právní obhajobu u soudu, nebo zajišťuje její financování. Zajišťuje právo na soukromí uživatelů sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter. Organizace také podporuje transparentnost ve vládě prostřednictvím Aktu Svoboda informací (Freedom of information Act), zabývá se vzděláváním politických činitelů a tisku.[2]

Jejím cílem je také zvyšovat povědomí veřejnosti o záležitostech občanskoprávních svobod spojených s rychlým pokrokem v oblasti nových, na počítačích založených komunikačních médiích; dále se tako věnuje vzdělávacím aktivitám, které zvyšují porozumění veřejnosti příležitostem a výzvám, které práce s počítači a telekomunikace přinášejí.[3]

Spojením odborných znalostí právníků, politických analytiků, aktivistů a technologů dosahuje EFF významných vítězství jménem spotřebitelů a široké veřejnosti. 

Electronic Frontier Foundation vydává publikaci "EFFector", elektronický týdeník obsahující novinky z oblasti digitálních práv. Udržuje také seznam tzv. "patent abuses", zneužití patentů.[4]

Organizace je dárcovsky financována.


Historie

Organizace EFF byla založena v červenci roku 1990. Electronic Frontier Foundation založili Mitch Kapor - bývalý prezident Lotus Development Corporation, John Perry Barlow - farmář a textař, a John Gilmore - zaměstnanec Sun Microsystems. Zakladatelé se spojili prostřednictvím elektronické komunity WELL.

Založení organizace bylo reakcí na sérii razií Tajných služeb Spojených států v souvislosti s hackerskými aférami, v rámci které byli agenty FBI navštíveni i dva ze zakladatelů, Kapor a Barlow. Barlow popsal zásah jako velmi komplikovaný, a to díky agntově naprosté neznalosti počítačových technologií - kvůli vládním nejasnostem a zmatenosti mohly být práva občanů ohrožena. REF WIKI Vznikla tak společnost věnující se otázkám občanských svobod, které se objevily s novými technologiemi. EFF začala řešit případy, ve kterých byla ohrožena práva uživatelů  v prostředí kyberprostoru.[5]

Kapor říká: "Svět elektronických informací je novým pomezím, které potřebuje pravidla a vzdělání, než se stane přiliš přeplněným a neukázněným."[6]

Výzkum a vývoj

EFF také vyvíjí technologie, které mají za cíl zkvalitnit práva svobodného projevu, bezpečnosti a soukromí uživatelů Internetu a umožnitnetechnickým uživatelům plně a jednoduše využívat počítačových technologií.

Mezi technologie vyvinuté EFF patří např. HTTPS Everywhere, SSL Observatory, Panopticlick, Surveillance Self-Defence, SSD International, MyTube, Total Election Awarness.[7]


Soudní vítězství

Od svého založení si EFF stále brala kritické kauzy, stavěla se tvrdým protivníkům a dosahovala významných vítězství. Zvítězila v soudních procesech mimo jiné proti federální vládě, FCC, proti největším světovým zábavním společnostem a hlavním elektronickým společnostem.

Klíčová soudní vítězství EFF:[8]

 • Sony BMG
 • Online Policy group vs. Diebold
 • Apple vs. Does
 • ALA vs. FCC (American Library Association vs. Federal Communications Commission)


Ceny udělované EFF

The Pioneer Awards - toto udílení cen pořádá EFF od roku 1992. Oceňuje přední představitele elektronické sféry, kteří se zasluhují o šíření svobody a inovací v oblasti informačních technologií.

EFF Cooperative Computing Awards - série čtyř ocenění pro prvního jednotlivce nebo skupinu, která objeví prvočíslo s největším počtem desítkových cifer. Dohromady EFF rozděluje více než půl milionu $. Třetí a čtvrté místo je již uděleno. [9]


Poznámky

 1. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world[online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org.
 2. About EFF. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world [online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org/about
 3. Electronic Frontier Foundation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation
 4. Electronic Frontier Foundation. Institut intermédií [online]. 2009, 2010 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Electronic_Frontier_Foundation
 5. A History of Protecting Freedom Where Law and Technology Collide. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world [online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org/about/history
 6. DYSON, E. Hackers' rights. Forbes. 1991, roč. 147, č. 1, s. 288-288. ISSN 00156914. Dostupné z: http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?sid=5f9afc94-4cd7-4b57-9ce8-a02ade6f350a%40sessionmgr114&vid=2&hid=121&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=9101140206
 7. Technology Research and Development. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world [online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org/code
 8. Legal victories. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world [online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org/victories
 9. Our work. Electronic frontier foundation: defending your rights in the digital world [online]. San Francisco, [2012] [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: https://www.eff.org/work


Použité zdroje