EReading

Z WikiKnihovna
Verze z 18. 5. 2013, 15:24, kterou vytvořil Effel (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''eReading''', neboli jinak řečeno čtení elektronických knih. Tento způsob čtení knih není nejnovější, elektronické knihy jsou ve světě známé téměř 40 ...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

eReading, neboli jinak řečeno čtení elektronických knih. Tento způsob čtení knih není nejnovější, elektronické knihy jsou ve světě známé téměř 40 let. I přes to však není populárnější, než klasické papírové knihy. Výhod čtení elektronických knih oproti papírovým je mnoho. Elektronické knihy se dají pořídit v mnoha případech levněji, než knihy papírové. Do jednoho čtecího zařízení se vejdou stovky či tisíce knih, kdežto papírové knihy jsou rozměrné a těžké a těžko přenositelné. Elektronickou knihu lze upravit k lepšímu vizuální vzhledu, zvětšit velikost písma, přidat či odebrat obrázky a dokonce ji velmi rychle zkopírovat a přeposlat dalšímu uživateli. Mnoho uživatelů však stále upřednostňuje klasickou „vůni knih“ a šustění papíru.

E-books neboli elektronické knihy jsou knihy či texty dostupné elektronicky. Nejčastěji je lze najít ve formátech doc, pdf nebo txt, které podporuje prakticky jakékoliv čtecí zařízení. Bohužel však různí výrobci čtecích zařízení i elektronických knih vytvářejí formáty pro své vlastní produkty, ať už pro vlastní odlišení, tak pro zajištění zabezpečení copyrigthu. Proto není těžké narazit také na e-booky ve formátech DjVu, ePub, Mobipocket , nebo dokonce Html. Elektronické knihy lze najít především na internetových stránkách. Knihy lze nakoupit na webových stránkách internetových knihkupectví, v některých případech jsou určité tituly ke stažení zdarma. Za zmínku stojí projekt Gutenberg, který stojí za vznikem elektronických knih. Na stránkách tohoto projektu lze najít velké množství knih, které již nejsou chráněné autorským zákonem. Další varianta získání elektronických knih je pomocí čtečky a aplikací těchto zařízení, určených ke stahování knih.

Vývoj E-Books Myšlenka elektronických knih vznikla v roce 1971, kdy Michael Hart založil Projekt Gutenberg. Poté se daly nalézt v elektronické podobě především odborné knihy. V roce 1998 vznikly první elektronické čtečky, americké knihovny začaly poskytovat e-booky svým čtenářům. Od tohoto roku vývoj elektronických knih i čtecích zařízení značně pokročil.

Tablet - elektronické zařízení situováno jako malý přenosný počítač. V komunitě čtenářů elektronických knih je celkem populární. Kromě aplikací určených ke čtení knih a dostupný z internetu poskytuje možnost rychlého prohlížení webu, poslouchání hudby, sledování filmů a prohlížení/pořizování fotek. Uživatelé čteček mu však vyčítají nízkou výdrž baterie, velkou váhu a velkou náročnost na oči čtenáře.

Počítač je nejméně populární zařízení pro čtení knih, bohužel pro čtenáře však nejrozšířenější. V současné době má doma počítač většina domácností. Díky tomu je čtení elektronických knih dostupné prakticky každému. Nevýhodou tohoto zařízení jsou však monitory, ze kterých bolí oči a nereálnost čtenářského prožitku. Mnoho čtenářů se tedy raději uchyluje zpět ke klasickým papírovým knihám. Když však uživatel překoná nevýhody řečené výše, může číst elektronické knihy v prakticky jakémkoliv formátu díky specializovanému softwaru. Za zmínku stojí program Calibre, který podporuje všechny operační systémy dostupné pro běžného uživatele. Číst knihy v počítači tedy mohou nejen uživatelé OS Windows či Linux, ale také nadšenci Macu. V tomto programu si uživatel může vytvořit vlastní elektronickou knihovnu, pracovat s metadaty, vyhledávat v knihovně, upravovat font textu a dokonce převádět knihy z jednoho formátu do druhého.

Elektronické čtečky - elektronické zařízení specializované na čtení elektronických knih. Vzhledem ke své ceně a jedinečnému zaměření není tak populární, jak naznačuje jeho potencionál. Elektronické čtečky nemají podsvícené monitory a ke zobrazování využívají eInk, díky tomu šetří oči čtenáře a čtení knihy je více podobné čtení papírových knih. V těchto zařízeních je možné využívat různé formáty knihy, formátovat font a vizuální stránku knih, vejdou se do něj tisíce knih. Nejnovější čtečky dokonce mají webové prohlížeče, wifi, mp3 přehrávače, prohlížeče fotek a dotykové obrazovky.

Mobilní telefony, speciálně Smartphony také hojně podporují čtení elektronických knih. Uživatelé androidu si mohou programy pro čtení knih stáhnout na Google Play, uživatelé iPhone mohou najít řadu programů v Apple store. Řada těchto programu je vyvíjena přímo výrobci elektronických čteček. V Apple store i Google play lze tedy objevit například program Nook, Amazon Kindle i jiné programy, kde mohou uživatelé své knihy číst a vytvářet si své mobilní knihovny a zároveň rozšiřovat svou knihovnu nákupem v přidruženém online obchodě. Specilitou mobilních zařízení jsou však aplikace které se nezabývají knihami staženými mimo tyto programy, ale jsou úzce specializované. Jmenovat můžeme například aplikaci Sherlock pro iPhone, která obsahuje kompletní knihovnu Sherlocka Holmese v angličtině a zároveň je graficky zpracována tak, že si člověk snadno představí čtení skutečné papírové knihy.

Výzkum čtecích zařízení V Roce 2011 provedla společnost MediaResearch ku příležitosti akce „březen – měsíc knihy“ výzkum, ve kterém se zabývá četností využívání čtecích zařízení. Ze samotného výzkumu, podle jejich tiskové zprávy, vyplývá toto: „Značné rezervy má však česká internetová populace v čtecích zařízeních, s jejichž pomocí se elektronické knihy mohou stát mobilním společníkem. Většina respondentů, kteří kdy četli e-knihy, uvádí, že knihy četli nebo čtou na stolních počítačích či v noteboocích. Zkušenosti s čtečkami má jen minimum z nich. Vlastní čtečku pak mají jen 3 % uživatelů, 4 % deklarují vlastní tablet.“ Nejpoužívanějším přístrojem jsou tedy počítače, čtečky a tablety jsou pak používány o téměř 40% méně. Výzkum dále prokazuje, že nejčastěji čtou elektronické knihy čtenáři, kteří čtou prakticky denně, dále osoby s vysokoškolským titulem. Elektronické knihy čtou ve větší míře muži, než ženy. Zhruba třetina z 977 respondentů pak uvažuje o koupi čtecího zařízení, ať už tabletu nebo čtečky.

Zdroje:

1) MARADA, Ruben. Metodický kurz práce s elektronickou čtečkou knih: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií, 2011 Vedoucí práce PaeDr. Pavel Konupčík. 2) MEDIARESEARCH: A Step Ahead. CHLEBOUNOVÁ, Pavla a Alena IVÁNKOVÁ. MEDIARESEARCH. MEDIARESEARCH: TZ E-knihy u nás: Češi a čtečky se zatím spíše jen oťukávají [online]. 2011 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.mediaresearch.cz/aktualita/tz-e-knihy-u-nas-cesi-a-ctecky-se-zatim-spise-jen-otukavaji