E-čtečka

Z WikiKnihovna
Verze z 5. 3. 2015, 14:58, kterou vytvořil Havlova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

E-čtečka

Autor: Lenka Skalická

Klíčová slova:elektronická čtečka, elektronická kniha, e-ink, e-book, e-reader.

Související pojmy:

Nadřezené: e-publikování, elektronická kniha, elektronický dokument.

Podřazené: e-ink, e-kniha


Vymezení termínu E-čtečka

E- čtečka je nástroj, prostředek, či lépe řečeno platforma, která umožňuje uživateli číst e-knihy, či e-noviny v různých formátech nebo poslouchat audioknihy ve formátu mp3. Dále je většina e-čteček vybavena různými funkcemi, například psaní poznámek v textu, či překladovým slovníkem. Standardním vybavením je dnes připojení k wi-fi Internetu. Termín e-čtečka není zatím ustálený, a proto je možno se setkat s dalšími názvy jako například e-book, e-ink a e-reader, což bychom mohli brát jako anglický ekvivalent, ovšem někdy pojmenování e-reader nahrazuje český pojem e-čtečka zcela záměrně.


V první řadě je e-čtečka nástrojem pro čtení elektronických dokumentů. E-čteček je mnoho druhů a umožňují nám číst elektronické dokumenty v různých formátech. V současnosti došlo k technologickému zlepšení v oblasti zobrazení textu pomocí tzv. e-ink. E-ink umožňuje zobrazení textu, které připomíná strukturou a designem běžný text na papíře. Jeho zavedení je v podstatě nutnost neboť oči nejsou zvyklé na dlouhé hodiny před monitorem a čtení z LCD displeje je pro ně namáhavé.


Přestože se e-čtečky masově rozšířily teprve nedávno, již existuje několik různých definic. Uvádím zde dvě. První pochází z TDKIV: „1. Hardwarové přenosné zařízení určené primárně pro čtení elektronických knih, ale umožňující také např. prohlížení obrázků, internetu, hraní her (tj. hardwarová čtečka). 2. Program či aplikace umožňující čtení elektronických knih na počítačích, tabletech, chytrých mobilních telefonech a dalších zařízeních (tj. softwarová čtečka).“[1](viz.TDKIV). Na webu answers.com je e-čtečka vymezena následovně:. "A handheld device specialized for reading electronic books. Unlike tablet computers, one of the major advantages of e-book readers is their extremely long battery life, up to a month in some cases.“[2] Druhá definice dobře odráží hlavní vlastnosti e-čtečky. Jedná se především o kompaktnost, možnost přenosu několik desítek, či stovek knih na jednom malém nosiči a dlouhá životnost baterie e-čtečky.


Dalším pojmem, který souvisí s problematikou e-čteček je e-ink papír, který v současnosti nahrazuje LCD displeje a stává se pevnou součástí e-čteček, jeho vlastnosti se podobají vlastnostem běžného papíru a při delším čtení nezpůsobují bolest a celkovou únavu očí jako LCD displeje.[3]

Historické aspekty ve vývoji e-čtečky

E-čtečka se poprvé objevila v druhé polovině devadesátých let. Mnoho kritiků a technooptimistů hlásalo konec papírových knih, ovšem společnost ještě nebyla zcela připravena na příchod e-čtečky a e-knih. Proto si získala několik nadšenců a zbytek čtenářů dával přednost klasickým knihám.

Zlom ve vývoji e-čteček a e-knih nastal po roce 2006, kdy přišla firma Sony se svou čtečkou, která byla formátem i cenou příjemná pro uživatele, a to vedlo k jejímu masovému šíření, dále následovala firma Amazon, která je známá svým produkty Kindle ,Kindle DX, Kindle 3 nebo firma Apple a její iPad a mnoho jiných.

V současnosti, díky množství elektronických dokumentů je využívání e-čtečky stále populárnější a nárůst prodeje v posledních dvou letech v mnohém napovídá, že e-knihy a tedy i e-čtečky budou dále běžnou, každodenní součástí lidského života.


Typy

V současnosti lze dělit e-čtečky na čtečky s a bez dotykového displeje. Amazon nabízí e-čtečku Kindle 3 bez dotykového displeje a Kindle DX s dotykovým displejem. Čtečky nabízejí mnoho dalších funkcí a programů, lze si tedy vybrat jak čtečku se základním vybavením, tak vysoce sofistikovaný nástroj, který nahrazuje netbook.[4]

Formáty

E-čtečky jsou většinou kapesního formátu s úhlopříčkou 5“, či 6“. E- čtečky umožňují prohlížet formáty: .txt, .pdf, .pde, .chm, .ps, .pdb, .lit, .epub, .aepub, a jiné formáty. Někteří výrobci vytváří pro své e-čtečky také své formáty. To ovšem způsobuje problémy v konverzi dat a ztíženému přístupu k daným informacím.[5]

Použitá literatura

  1. HAVLOVÁ, Jaroslava. Čtečka elektronických knih. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015939&local_base=KTD>.
  2. Comparison of e-book readers. In Answers.com free encyklopedia[online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2010-12-29]. Dostupné z WWW: <http://www.answers.com/topic/e-book-device>.
  3. HASSMAN, Martin.Jak si vybrat správnou e-čtečku. Root.cz Blogy "Jak si vybrat správnou e-čtečku. Root.cz Blogy" [online]. 9. 07. 2010, n.7, [cit. 2010-12-29]. Dostupný z WWW: <http://met.blog.root.cz/2010/07/09/jak-si-vybrat-spravnou-e-ctecku/>.
  4. ZANDL, Patrick.Čtečky elektronických knih, ebook readery v roce 2008. In Marigold.cz [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2010-12-29]. Dostupné z WWW: <http://www.marigold.cz/item/ctecky-elektronickych-knih-ebook-readery-v-roce-2008>.
  5. DOČEKAL, Daniel.E-knihy, e-čtečky, prostě takový e-svět (2) In DOČEKAL, Daniel. E-knihy, e-čtečky, prostě takový e-svět (2) [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2010-12-29]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/e-knihy-e-ctecky-proste-takovy-e-svet-2/>.