E-čtečka

Z WikiKnihovna

E-čtečka

Autor: Lenka Skalická

Klíčová slova:elektronická čtečka, elektronická kniha, e-ink, e-book, e-reader.

Související pojmy:

Nadřezené: e-publikování, elektronická kniha, elektronický dokument.

Podřazené: e-ink, e-kniha


Vymezení termínu E-čtečka

E- čtečka je nástroj, prostředek, či lépe řečeno platforma, která umožňuje uživateli číst e-knihy, či e-noviny v různých formátech nebo poslouchat audioknihy ve formátu mp3. Dále je většina e-čteček vybavena různými funkcemi, například psaní poznámek v textu, či překladovým slovníkem. Standardním vybavením je dnes připojení k wi-fi Internetu. Termín e-čtečka není zatím ustálený, a proto je možno se setkat s dalšími názvy jako například e-book, e-ink a e-reader, což bychom mohli brát jako anglický ekvivalent, ovšem někdy pojmenování e-reader nahrazuje český pojem e-čtečka zcela záměrně.


V první řadě je e-čtečka nástrojem pro čtení elektronických dokumentů. E-čteček je mnoho druhů a umožňují nám číst elektronické dokumenty v různých formátech. V současnosti došlo k technologickému zlepšení v oblasti zobrazení textu pomocí tzv. e-ink. E-ink umožňuje zobrazení textu, které připomíná strukturou a designem běžný text na papíře. Jeho zavedení je v podstatě nutnost neboť oči nejsou zvyklé na dlouhé hodiny před monitorem a čtení z LCD displeje je pro ně namáhavé.


Přestože se e-čtečky masově rozšířily teprve nedávno, již existuje několik různých definic. Uvádím zde dvě. První pochází z TDKIV: „Jednoúčelové fyzické přenosné zařízení umožňující jednoduchou manipulaci s textem dokumentu (nahrávání, čtení, vytváření poznámek apod.)“[1](viz.TDKIV). Na webu answers.com je e-čtečka vymezena následovně:. "A handheld device specialized for reading electronic books. Unlike tablet computers, one of the major advantages of e-book readers is their extremely long battery life, up to a month in some cases.“[2] Druhá definice dobře odráží hlavní vlastnosti e-čtečky. Jedná se především o kompaktnost, možnost přenosu několik desítek, či stovek knih na jednom malém nosiči a dlouhá životnost baterie e-čtečky.


Dalším pojmem, který souvisí s problematikou e-čteček je e-ink papír, který v současnosti nahrazuje LCD displeje a stává se pevnou součástí e-čteček, jeho vlastnosti se podobají vlastnostem běžného papíru a při delším čtení nezpůsobují bolest a celkovou únavu očí jako LCD displeje.[3]


Historické aspekty ve vývoji e-čtečky

E-čtečka se poprvé objevila v druhé polovině devadesátých let. Mnoho kritiků a technooptimistů hlásalo konec papírových knih, ovšem společnost ještě nebyla zcela připravena na příchod e-čtečky a e-knih. Proto si získala několik nadšenců a zbytek čtenářů dával přednost klasickým knihám.

Zlom ve vývoji e-čteček a e-knih nastal po roce 2006, kdy přišla firma Sony se svou čtečkou, která byla formátem i cenou příjemná pro uživatele, a to vedlo k jejímu masovému šíření, dále následovala firma Amazon, která je známá svým produkty Kindle ,Kindle DX, Kindle 3 nebo firma Apple a její iPad a mnoho jiných.

V současnosti, díky množství elektronických dokumentů je využívání e-čtečky stále populárnější a nárůst prodeje v posledních dvou letech v mnohém napovídá, že e-knihy a tedy i e-čtečky budou dále běžnou, každodenní součástí lidského života.


Typy

V současnosti lze dělit e-čtečky na čtečky s a bez dotykového displeje. Amazon nabízí e-čtečku Kindle 3 bez dotykového displeje a Kindle DX s dotykovým displejem. Čtečky nabízejí mnoho dalších funkcí a programů, lze si tedy vybrat jak čtečku se základním vybavením, tak vysoce sofistikovaný nástroj, který nahrazuje netbook.[4]

Formáty

E-čtečky jsou většinou kapesního formátu s úhlopříčkou 5“, či 6“. E- čtečky umožňují prohlížet formáty: .txt, .pdf, .pde, .chm, .ps, .pdb, .lit, .epub, .aepub, a jiné formáty. Někteří výrobci vytváří pro své e-čtečky také své formáty. To ovšem způsobuje problémy v konverzi dat a ztíženému přístupu k daným informacím.[5]

Použitá literatura

  1. Terminologická databáze TDKIV: CELBOVÁ, Ludmila; ŽABIČKA, Petr; SCHWARTZ, Josef. Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy[online]. Praha : 2001 [cit. 2010-12-29]. KTD-úplné zobrazení záznamu. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/7UQN6U478RM1QSGLXJVD5EMBEQGIRU61G9MM7PT8R2S165LBEH-34064?func=full-set-set&set_number=015654&set_entry=000001&format=999>
  2. Comparison of e-book readers. In Answers.com free encyklopedia[online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2010-12-29]. Dostupné z WWW: <http://www.answers.com/topic/e-book-device>.
  3. HASSMAN, Martin.Jak si vybrat správnou e-čtečku. Root.cz Blogy "Jak si vybrat správnou e-čtečku. Root.cz Blogy" [online]. 9. 07. 2010, n.7, [cit. 2010-12-29]. Dostupný z WWW: <http://met.blog.root.cz/2010/07/09/jak-si-vybrat-spravnou-e-ctecku/>.
  4. ZANDL, Patrick.Čtečky elektronických knih, ebook readery v roce 2008. In Marigold.cz [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2010-12-29]. Dostupné z WWW: <http://www.marigold.cz/item/ctecky-elektronickych-knih-ebook-readery-v-roce-2008>.
  5. DOČEKAL, Daniel.E-knihy, e-čtečky, prostě takový e-svět (2) In DOČEKAL, Daniel. E-knihy, e-čtečky, prostě takový e-svět (2) [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2010-12-29]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/e-knihy-e-ctecky-proste-takovy-e-svet-2/>.