Dr. Michael Olsson

Z WikiKnihovna


John M. Carroll
Michael Olsson [1]
 
Sydney, Austrálie
Datum a
místo úmrtí
Dosud žije
{{{misto_umrti}}}
  {{{duvod_umrti}}}
  {{{rodina}}}
  Austrálie
  Australan
Vzdělání Ph.D., University of Technology v Sydney
Pracoviště University of Technology v Sydney
  čestný titul UTS Excellence in Learning & Teaching Award
Známý pro informační věda,společnost a knihovny

Dr. Michael Olsson je australský aktivní výzkumný pracovník v oblasti výzkumu informačních chování se zaměřením na sdílení informací/znalostí v akademické, profesionální a umělecké sféře na Technické univerzitě v Sydney. Jeho práce má celosvětový význam a je také tak známá. Jeho práce je silně spojena se vznikem nových diskurzních analytických a sociálních konstruktivistických přístupů k informačnímu výzkumu, zaměřených zejména na sociální konstrukci informačních a komunikačních technologií, znalosti a vzájemné vztahy významu a autority. Klade význam na vyvážený vztah mezi teorií, výzkumem a profesionální praxí či profesionální výkonem činnosti. Zabývá se lidmi, informacemi a znalostmi, informační kulturou, informační výzkum a analýza dat, dále pak informační architekturou. 

Život

Dr. Michael Olsson za svůj život studoval ve třech oborech, ze kterých si odnesl jednotlivé tituly. Titul B. A., získal za své studiu na University of Technology v Sydney v oboru Anglické dějiny. Titul M. A., získal za úspěšné studium na University of Technology v Sydney, a to v oboru Informační vědy. Na téže škole, University of Technology v Sydney, studoval v oboru Informační chování a absolutoriem získal titul  Ph. D.


Od února roku 2012 až do prosince téhož roku působil jako koordinátor na University of Technology v Sydney ve výzkumném centru Kosmopolitan Civil Society, kde byl zodpovědný za dohled nad vztahem mezi výzkumným centrem kosmoplitanských občanských společností a filozofickou a společenskou vědou. Jeho pozice ve výzkumném centru zahrnovala  zodpovědnost za semináře CCS HDR a doktorské hodnocení. Na téže univerzitě působil  také jako zástupce fakulty ve výzkumném výboru FASS. Tento výzkumný výbor byl prováděn pod názvem “Deans Advisory Committee”.


Od října roku 2014 do července roku 2015 působil Dr. Michael Olsson jako externí pracovník a mezinárodní koordinátor na komunikační škole v rámci University of Technology v Sydney.


Od roku 2003 do současnosti je aktivním výzkumným pracovníkem v oblasti výzkumu informačních chování / informačních praktik, se zvláštním zájmem o sdílení informací/znalostí v akademických, profesních a uměleckých společnostech na University of Technology v Sydney.

Dílo

Jeho momentálním dílem, na kterém pracuje je výzkum nesoucí název „From mud to Museum: Making Sense of Archeology“. Dílo se bude zabývat památkami – archeologickými nálezy od chvíle, kdy jsou nalezeny, a bude sledovat jejich cestu, jak jdou poté k analytikům a odborníkům na zhodnocení, poté jsou případně zrestaurovány a zakonzervovány a nakonec uloženy v archeologický repozitářích (úložištích), popř. vystaveny v muzeu. Dílo bude mít spíše historickou povahu, jelikož se Olsson odkazuje na mnoho historických studií v různých dobách a poznatky z nich srovnává. Druhým krokem jeho projektu bude snaha rozvinout digitální zdroje, které by mohly pomoct archeologům, ale zajímaly by i lidi z široké veřejnosti.
 

Další jeho významný projekt nese název „Making Sense of Shakespeare“, který je již dokončený a zabýval se umělci v divadle, nejenom herci, ale i kostyméry nebo designery. V rozhovoru se jich ptal, jak vnímají kulturní a ikonické autory. Výsledek pak publikoval např. v časopise Library and Information Science Research nebo Libri. Výsledky také sdílel na konferencích jako je Information: Interactions and Impact (i3) v roce 2009. Také mu věnoval kapitolu v knize Social Information Research.

Aktivity

Dr. Michael Olsson je členem organizace Association for Information Science and Technology se (zkratkou asis&t), dále je pak členem lokální či regionální pobočky Asia-Pacific, jelikož je z Austrálie. Mezi lety 2016-2017 byl vedoucím této pobočky. Za funkční období 2017-2018 již byl však zvolen Miguel Nunez a Michael Olsson zůstal v organizaci pouze jako člen a reprezentant University of Technology v Sydney.
 

Význam

Dr. Michael Olsson jakožto výzkumný pracovník informačního chování píše řadu článků a odborných publikací, které se objevují v předních mezinárodních výzkumných časopisech a konferencích v oboru,a to včetně výzkumu informací, knihovny čtvrtletí a koncepcí knihovnictví a informační vědy, mezinárodní komunikační asociace, kanadské sdružení pro informační vědu a hledání informací v kontextu konference. Jeho publikace se převážně zabývají vznikem nových stanovisek týkajících se informačního výzkumu, který je zaměřený převážně na informační a komunikační technologii. Zároveň má velký zájem o vztah mezi teorií, výzkumem a odbornou praxí.
 

Úspěchy

Mezi jeho největší úspěch patří čestný titul UTS Excellence in Learning & Teaching Award, který získal za učení výuku a posílení ve výuce na University of Technology v Sydney v roce 2011.


Píše do předních mezinárodních výzkumných časopisů a pro konference v oboru, včetně výzkumu informací, knihovny čtvrtletí a koncepcí knihovnictví a informační vědy, mezinárodní komunikační asociace, kanadské sdružení pro informační vědu, zde získal titul "Nejlepší kniha", a hledání informací v kontextu konference. 


Mezi jeho další úspěchy patří řada publikací (viz. Publikace).
 

Publikace

Doktor Michael Olsson má mnoho publikovaných článků v odborných a uznávaných časopisech, má své kapitoly v knihách a má i významné přednášky na mezinárodních konferencích. 
 

Odborné články v rámci jeho dlouholetého výzkumu

 • Huvila, I., Olsson, M., Faniel, I.M., Dalbello, M. & Dallas, C. 2017, 'Archaeological perspectives in information science', Proceedings of the Association for Information Science and Technology, vol. 54, no. 1, pp. 570-573.
  • Článek je spojením informační vědy a výzkumu technologií. Zabývá se tím, jak lidé nakládají s informací. Dále řeší oblast archeologie, a to konkrétně to, jak ovlivňuje informační výzkum, a jaký význam pro nás může mít do budoucna v otázkách informačního chování jako takového.

 

 • Olsson, M.R. 2017, 'Being in place: embodied information practices', Information Research: an international electronic journal, vol. 22, no. 1
  • Tento článek se zabývá empirickými studiemi a výzkumem informačního chování. Autor tvrdí, že v dnešní době je problém, že lidé přehlížejí důležité věci a nedívají se na detaily, jestli věc dává celkově smysl.

 

 • Olsson, M.R. & Lloyd, A. 2017, 'Losing the art and craft of know-how: capturing vanishing embodied knowledge in the 21st century', Information Research: an international electronic journal, vol. 22, no. 4.
  • Studie se zabývá teoretickými přístupy a celkově teorií praxe, kde popisuje také etnografické přístupy. Zabývá se přístupem, že nedostatek informací v povolání znamená jak výzvu, tak překážku.

 

 • Olsson, M. 2016, 'Making sense of the past: The embodied information practices of field archaeologists', Journal of Information Science, vol. 42, no. 3, pp. 410-419.
 • Olsson, M.R. 2016, 'Re-Thinking Our Concept Of Users', Australian Academic & Research Libraries, vol. 47, no. 4, pp. 286-299.
 • Olsson, M.R. 2016, 'Revisiting Our Concept of Users', Australian Academic and Research Libraries, vol. 47, no. 4, pp. 300-303.
 • Heizmann, H. & Olsson, M.R. 2015, 'Power matters: the importance of Foucault's power/knowledge as a conceptual lens in KM research and practice', JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, vol. 19, no. 4, pp. 756-769.
 • Olsson, M.R. & Heizmann, H. 2015, 'Power matters: Foucault's pouvoir/savoir as a conceptual lens in information research and practice', Information Research, vol. 20, no. 4.
 • Kennan, M. & Olsson, M.R. 2011, 'Writing It Up: Getting Your Lis Research Out There', Australian Academic and Research Libraries, vol. 42, no. 1, pp. 14-27.
 • Olsson, M.R. 2005, 'Making Sense of Sense Making: Information behaviour Researchers Construct an "Author"', The Canadian Journal of Information and Library Science, vol. 29, no. 3, pp. 315-334.
 • Olsson, M.R. 1998, 'The Discourses of Contemporary Information Science Research: An Alternative Approach', Information Research, vol. 4, no. 2, October.

 

Kapitoly v knihách

 • Olsson, M.R. 2012, Ciphers to this Great Accompt' - the Shakespearian Social Sense-Making of Theatre Professionals' in Widen, G. & Holmberg, K. (eds), Social information Research, Emerald Group Publishing Limited, Bingley UK, pp. 17-42.
 • Olsson, M.R. 2010, 'Michel Foucault: Discourse PowerKnowledge and the Battle for Truth' in Leckie, G.J., Given, L.M. & Buschman, J.E. (eds), Critical Theory for Library and Information Science: Exploring the Social from Across the Discipline, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, pp. 63-74.
 • Halbwirth, S. & Olsson, M.R. 2007, 'Working in parallel: Themes in Knowledge Management and Information Behaviour' in Hawamdeh, S. (ed), CREATING COLLABORATIVE ADVANTAGE THROUGH KNOWLEDGE AND INNOVATION, World Scientific, Singapore, pp. 69-89.
 • Olsson, M.R. 2007, 'Knowledge is Power: More than a bumper sticker Foucault's Discourse Analysis as a Conceptual Basis for Knowledge Management' in Starcy, C., Barachini, F. & Hawamdeh, S. (eds), Knowledge Management: Innovation, Technology and Cultures, World Scientific, Singapore, pp. 201-210.

 

Příspěvky na konferencích

 • Henninger, M.C. & Olsson, M. 2017, 'Assumptions and authority: Implications of data analytics', Research Applications in Information and Library Studies, Adelaide, SA.
 • Henninger, M. & Olsson, M. 2015, 'Reading the past: Archaeological artefacts as documents', 12th Annual Meeting of the Document Academy, Sydney, Australia.
 • Olsson, M.R. & Lloyd, A. 2015, 'Embodied Information Practices', Research Applications in Information & Library Studies, University of Technology Sydney.
 • Olsson, M.R. & Henninger, M. 2014, 'Making Sense of Archaeology: From Mud to Metadata', Research Applications in Information and Library Studies Conference (RAILS), Canberra, ACT.
 • Narayan, B. & Olsson, M.R. 2013, 'Sense-making Across Space and Time: Implications for the Organization and Findability of Information', Proceedings for Beyond the Cloud: Rethinking Information Boundaries: Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, Association for Information Science & Technology, Montreal, Canada, pp. 1-9.
 • Olsson, M.R. & Halbwirth, S. 2006, 'Working in Parallel: Themes in Knowledge Management', The Third International Conference on Knowledge Management, University of Greenwich, University of Greenwich,, pp. 69-88.
 • Olsson, M.R. 1999, 'Discourse: A New Theoretical Framework for Examining Information Behaviour in its Social Context', Exploring the Contexts of Information Behaviour - Proceedings of the 2nd Information Seeking in Context Conference, Taylor Graham, London.
 • SOlsson, M.R. 1998, 'Discourse: Understanding Groups', Pathways to Knowledge: Australian Library and Information Association 5th Biennial Conference and Exhibition: conference proceedings, Australian Library and Information Association, Adelaide Convention Centre.

 

Externí zdroje


Profil na LinkedIn

Celé články

Životopis

 

 

Citace

University of Technology, Sydney. Dr. Michael Olsson [online]. [cit. 05-14-2018]. Dostupné z: https://www.uts.edu.au/staff/michael.olsson

Officers, © 2018 Asia Pacific Chapter ASIS&T [online]. [cit. 05-14-2018]. Dostupné z: http://www.asis.org/Chapters/asiapac/?page_id=10

Linkedin: Vysoká škola technická v Sydney [online]. [cit. 2018-05-18]. Dostupné z:https://www.linkedin.com/school/university-of-technology-sydney/

Linkedin: Michael Olsso [online]. [cit. 2018-05-18]. Dostupné z:[file:///C:/Users/Marie/Downloads/MichaelOlssonProfile.pdf file:///C:/Users/Marie/Downloads/MichaelOlssonProfile.pdf]

 

 

 

 

Autoři: Marie Wetterová a Hana Mikušová