Douglas John Foskett

Z WikiKnihovna
Douglas John Foskett Douglas J. Foskett.jpg

[1]

 
Londýn, Velká Británie
Datum a
místo úmrtí
7. května 2004
Portsmouth, Velká Británie
  rakovina
  ženatý, tři děti
  Velká Británie
  britské
Vzdělání B.A. - Queen Mary College, London
M.A. - Birbeck College, University of London
Pracoviště Ilford Public Libraries
Metal Box Company Limited
University of London Institute of Education
Central Library Services of the University of London
  Řád Britského Impéria
Známý pro fasetové třídění

Douglas John Foskett (1918-2004) byl britský knihovník a vědec v oblasti knihovnictví a informační vědy. Jeho největším přínosem vědě bylo fasetová třídění. Svoje působení neomezoval jen na Británii. Jeho publikace se věnují jak klasifikaci, tak vzdělávání a čtenářům.

Život

Foskett se narodil a vyrůstal v Londýně. V roce 1939 získal bakalářský titul z londýnské Queen Mary University. Svůj magisterský titul pak získal v roce 1954 na univerzitě Birkbeck. Zastával různé pozice v městských i akademikých knihovnách.Během druhé světové války sloužil v britských jednotkách Royal Army Medical Corps a později působil také ve zpravodajském sboru. V letech 1948 - 1957 byl vedoucím informačního oddělení ve výzkumné divizi Metal Box Company Limited. V letech 1957 - 1978 působil v knihovně Ústavu pro vzdělávání v Londýně. Posledních pět let před odchodem do důchodu působil jako ředitel ústředních knihovních služeb na Londýnské univerzitě.

Foskett byl také jedním ze zakládajících členů Classification Research Group a to na začátku roku 1950. Byl aktivním členem British Library Association, UNESCO Mezinárodního poradního výboru pro knihovny, dokumentace a archivu po dobu pěti let, a hostujícím profesorem na mnoha světových univerzitách jako například: v Michiganu, v Ghaně, Ibadanu, Brazílii a na Islandu.

Svou ženu potkal po válce a po svém návratu z Royal Army Medical Corps a má s syna a dvě dcery. V roce 2004 zemřel na rakovinu. [2]

Jeho bratr Tony byl také knihovník a učitel informační vědy. [3]


Dílo

Foskettova činnost je především založena na klasifikaci. V rámci Classification Research Group se podílel na zpracování metody fasetové analýzy, kterou poprvé použil S. R. Ranganathan. Classification Research Group se zabývala teorií dokumentové klasifikace.

Příklad fasetové analýzy v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Fosketta:

 • Faseta A bezpečnost a ochrana zdraví při práci: obecné
 • Faseta B speciální třída pracovníků, průmysl
 • Faseta C zdroje nebezpečí: oheň, strojní technika a jiné
 • Faseta D pracovní nehody a onemocnění
 • Faseta E preventivní opatření, ochrana
 • Faseta F organizace a administrativa[4]

Aktivity

Svoji kariéru odstartoval v roce 1940, kdy jako knihovník nastoupil do veřejné knihovny ve městě Ilford v Essexu, kde pracoval až do roku 1948. V letech 1957 - 1978 byl knihovníkem na londýnské univerzitě konkrétně na vzdělávajím institutu a od roku 1978 do 1983 pak také ředitel ústředních knihovních služeb na Londýnské univerzitě.. 1962 se potom stal předsedou knihovnické asociace a v letech 1966 - 1973 zde působil jako víceprezident pak roce 1976 se stal prezidentem.

Působil také v několika knihovnických komisích zastával například pozici čestného knihovního poradce v Královském národním institutu pro neslyšící v letech 1965 až 1990.

1969 - 1973 byl členem výboru Advance Committee on Science and Technical Information Byl také členem UNISIST/UNESCO a EUDISED/Council of Europe Projects. [5]

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Významně se podílel na činnosti Classification Research Group od roku 1952. V rámci Library Association ovlivnil komparativní knihovnictví a knihovní vzdělávání. V letech 1968 až 1973 byl členem UNESCO Mezinárodního poradního výboru pro knihovny, dokumentace a archivy.

Úspěchy

 • 1965 - 1990 Čestný knihovní poradce královského národního institutu pro neslyšící
 • 1975 Čestný člen knihovnické asociace
 • 1976 Prezident knihovnické asociace
 • 1978 Ocenění Řádu Britského Impéria
 • 1981 Čestný člen Polytechnického institutu v severním Londýně [6]

Publikace

 1. FOSKETT, D. J. Assistance to readers in lending libraries. London: James Clarke & Co., 1952. 141 s.
 2. FOSKETT, D. J. Information service in libraries. London: Crosby Lockwood, c1958. 142 s.
 3. FOSKETT, D. J. Library classification and the field of knowledge. London: Library Association, 1958. 15 s.
 4. FOSKETT, D. J. The Construction of a Faceted Classification for a Special Subject. In: National Research Council. Proceedings of the International Conference on Scientific Information: Two Volumes. Washington, DC: The National Academies Press, 1959, s. 867-888.
 5. FOSKETT, D. J. The creed of a librarian: no politics, no religion, no morals. Library Association, 1962. 13 s.
 6. FOSKETT, D. J. Classification and indexing in the social sciences. London: Butterworths, 1963. 190 s.
 7. FOSKETT, D. J. Science, humanism and libraries. London: Crosby Lockwood, 1964. 246 s.
 8. FOSKETT, D. J. How to find out: educational research. Oxford: Pergamon, 1965. 132 s.
 9. FOSKETT, D. J. Problems of indexing and classification in the social sciences. International Social Science Journal, 1971, vol. 23 no. 2, s. 244-255.
  • Jak už samotný název tohoto článku napovídá, je zde řešena problematika indexování a klasifikace v sociálních vědách, jedná se v podstatě o téma které Fosketta provázelo celý život. Foskett zde nejprve vysvětluje proč je toto téma z jeho pohledu tak stěžejní -především tedy zdůrazňuje, že indexace a klasifika je stále více důležitá především kvůli nástupu počítačů. Dále se zde pak věnuje vysvětlování, jakým způsobem tedy indexovat a klasifikovat a odkazuje se například na Melvil Dewey a jeho Decimal Classification.
 10. FOSKETT, D. J. Reader in comparative librarianship. Englewood, Colo: Information Handling Services, c1976. 333 s.
 11. FOSKETT, D. J. Pathways for communication: books and libraries in the information age. London: Bingley, 1984. 140 s.
 12. FOSKETT, Douglas J. Facet Analysis. In: DRAKE, Miriam A. Encyclopedia of Library and Information Science. 2 vyd. New York: Dekker, 2003, s. 1063-1067.

Použitá literatura

 1. Douglas J. Foskett.jpg In: WILLIAMS, Robert. From Librarianship to Information Science: Douglas Foskett [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: http://faculty.libsci.sc.edu/bob/ISP/foskett2.htm
 2. RAYWARD, W. Boyd. Douglas J. Foskett. In: Chemical Heritage Foundation [online]. C2010-2016 [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: http://www.chemheritage.org/discover/collections/oral-histories/details/foskett-douglas-j.aspx
 3. TELLIS, Des. Obituary Professor A. C. (Tony) Foskett, MA, FLA, ALAA (1926-2013). Australian Academic & Research Libraries, 2015, vol. 46, č. 1, s. 52-55. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00048623.2014.981355
 4. FOSKETT, D. J. The Construction of a Faceted Classification for a Special Subject. In: National Research Council. Proceedings of the International Conference on Scientific Information: Two Volumes. Washington, DC: The National Academies Press, 1959, s. 867-888. Dostupné také z: http://www.nap.edu/read/10866/chapter/59
 5. Obituaries: Douglas J. Foskett. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2004, vol. 30, no. 6, s. 6 [cit. 2016-05-09]. ISSN 1931-6550. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/195316985?accountid=16531
 6. RAYWARD, W. Boyd. Douglas J. Foskett. In: Chemical Heritage Foundation [online]. C2010-2016 [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: http://www.chemheritage.org/discover/collections/oral-histories/details/foskett-douglas-j.aspx

Externí zdroje

Notes for: Douglas J FOSKETT. Foskett genealogy: the history of a family [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: http://www.foskett-genealogy.co.uk/Trees/Berkhampstead/n5513.html

Foskett, D. J. In: WEDGEWORTH, Robert. World Encyclopedia of Library and Information Services. 3. vyd. Chicago: American Library Association, 1993, s. 299-300. ISBN 0-8389-0609-5. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?id=HSFu99FCJwQC&lpg=PA299&dq=Douglas%20John%20Foskett&hl=cs&pg=PR4#v=onepage&q=Douglas%20John%20Foskett&f=false