Donald T. Hawkins

Z WikiKnihovna


Donald T. Hawkins

Hawkins.jpg

 
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
 
 
  USA
Vzdělání Bakalář chemie, Berkeley university
titul MS ,univerzita v Berkeley
titul Ph.D., obor Chemie a zpracování kovů, univerzita v Berkeley
Pracoviště 1970- AT&T Bell Laboratories, jako informační vědec
Information Retrieval and Foreign Language Services, manažer
2008- Information today, publicista a editor
  -
Známý pro Bibliografii „Online Information Retrieval Bibliography, 1964 – 1979“. Tato souborná

bibliografie pokrývá online bibliografické, číselné a další nebibliografické systémy vyhledávání informací, nezahrnuje avšak nemocniční informační systémy, knihovní výpůjčky, katalogizační systémy jako OCLC a teletextové systémy.

Dr. Donald T. Hawkins především přispíval k bibliometrii literatury o online vyhledávání. Podotýkal například, že v dřívějších letech byla literatura poněkud rozptýlená, ale nedávno se z větší části soustředila do tří časopisů: Online, Database a Online Review. Také napomáhal při vývoji strategie online vyhledávání.


Život

V roce 1970 získal Hawkins doktorát v technice na Kalifornské univerzitě a od té doby byl zaměstnán v AT&T Bell Laboratories, nejdříve jako informační vědec a později jako manažer Information Retrieval and Foreign Language Services.


Dílo

Hawkins především přispíval k bibliometrii literatury o online vyhledávání. Podotýkal například, že v dřívějších letech byla literatura poněkud rozptýlená, ale nedávno se z větší části soustředila do tří časopisů: Online, Database a Online Review. Také napomáhal při vývoji strategie online vyhledávání. Navíc Hawkins zpracoval studii výhod online vyhledávání pro cílové uživatele, která se zaměřovala na úplnost, nízké náklady, rychlost, rozšířené zdroje (ve srovnání s místními knihovnami), tištěné kopie výsledků, booleovské schopnosti a zvýšenou produktivitu výzkumníků. Z hlediska dalších přínosů pro rešeršní a vyhledávací aktivity cílových uživatelů se Hawkins zaměřil na používání mikropočítače, koncepci stahování a vytváření příslušných programů pro zavedení různých předřazených/vstupních zařízení.

Význam pro informační vědu/knihovnictví

Zasloužil se o zlepšení bibliometrie v online vyhledávání a o jeho následné zrychlení a zpřesnění.


Publikace

Donald T. Hawkins: Semiconductor Journals. Journal of Chemical Information and Computer Sciences 16(1): 21-23 (1976) Donald T. Hawkins, Warren E. Falconer: Noble Gas Chemistry and the Fluoride Literature-What Influences Research Directions? Journal of Chemical Information and Computer Sciences 17(4): 219-220 (1977) Donald T. Hawkins: Electrochemistry Journals. Journal of Chemical Information and Computer Sciences 17(1): 41-45 (1977) Donald T. Hawkins: The Literature of Noble Gas Compounds. Journal of Chemical Information and Computer Sciences 18(4): 190-199 (1978) Donald T. Hawkins: Problems in Physical Property Data Retrieval. Journal of Chemical Information and Computer Sciences 20(3): 143-145 (1980) Donald T. Hawkins: Use of machine-readable databases to support a large SDI service. Inf. Process. Manage. 21(3): 187-204 (1985) Donald T. Hawkins: Information Science Abstracts: Tracking the literature of information science. Part 1: Definition and map. JASIST 52(1): 44-53 (2001) Donald T. Hawkins: Bibliometrics of electronic journals in information science. Inf. Res. 7(1): (2001)


Citace


Použité zdroje

PAUEROVÁ, Kateřina. Historie informační vědy v USA v letech 1950 - 1990 [online]. 2008 [cit. 2012-06-14]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Michal Lorenz. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/146055/ff_b/>.

Externí zdroje

http://voices.yahoo.com/donald-t-hawkins-information-credibility-web-2373412.html?cat=15

http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/h/Hawkins:Donald_T=.html

http://www.linkedin.com/in/donaldhawkins