Digitization specialist

Z WikiKnihovna

Popis práce

Paměťové instituce a podniky digitalizují své fondy a archivy. Digitalizací dokumentů chrání, uchovávají a zpřístupňují kulturní dědictví, především tištěné dokumenty. Digitalizují se však i další artefakty – obrazy, zvukové nahrávky, audiovizuální pořady[1]. Ve státní a komerční sféře se digitalizují archivy. Digitalizace artefaktů umožňuje lepší dostupnost informací a zjednodušuje vyhledávání. Důležitým faktorem pro digitalizaci je ochrana a trvalé uchování kulturního dědictví. S rozšířením digitalizace vznikla potřeba nové pracovní pozice. Digitization specialist[2] řídí proces digitalizace, nebo se přímo podílí na zpracovávání tradičních textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů do digitální podoby.[3]

Náplň práce

Digitization specialist na vyšší pozici koordinuje přípravu dokumentů k digitalizaci, rozhoduje o podmínkách výběru artefaktů vhodných k digitalizaci, provádí audit kvality před skenováním, rozhoduje o ochraně (restaurování) artefaktů před digitalizací. Vytváří strukturu metadat, sleduje průběh skenování, vyhodnocuje kvalitu obrazu digitálních dat. Navrhuje ve spolupráci s dalšími odborníky ideální podmínky uchovávání a zálohování. Provádí kontrolu exportovaných dat do databází. Digitization specialist na nižší pozici připravuje artefakty ke skenování, provádí skenování, indexuje, připravuje exporty dat pro zálohování.[4]

Povinnosti

Digitization specialist na vyšší pozici zabezpečuje přípravu artefaktů k digitalizaci, výběr artefaktů, určuje míru restaurování před skenováním, vytváří strukturu metadat, kontroluje dodržování kvality indexace a kvalitu digitálního obrazu. Řídí celý proces digitalizace, identifikuje problémy v pracovních procesech a navrhuje jejich řešení. Připravuje výstupy dat pro zálohování a export do databází, Sleduje nejnovější trendy v digitalizaci. Digitization specialist na nižší pozici připravuje artefakty ke skenování, provádí drobné opravy a úpravy artefaktů. Skenuje artefakty, provádí základní úpravy digitálního obrazu a hlídá jeho kvalitu. Vytváří přesné záznamy metadat artefaktů a provádí jejich kontrolu. Je zodpovědný za zavádění dohodnutých pracovních procesů. Zajišťuje dodržování pracovních procesů a standardů. Spolupracuje s týmem na vytvoření kvalitního výstupu digitálního objektu. Řeší základní problémy s hardware a software.

Kariéra

Práce Digitization specialist nabízí uplatnění i pro čerstvé absolventy. Je možný kariérní růst na vyšší pozici. Platové hodnocení se odvíjí od zkušeností a pověření, průměrný plat pro vyšší pozici Digitization specialist je v univerzitních knihovnách v USA cca $17.00/hod. + další benefity.[5]

Vzdělání

Na pozici Digitization specialist vyššího stupně je požadováno vysokoškolské vzdělání se zaměřením na informační technologie, systémy, procesní řízení, řízení kvality, historii, knihovnictví nebo archivnictví. Můžou ho ale také vykonávat lidé s jiným vzděláním, kteří mají stejné kompetence.[6] Na pozici Digitization specialist nižšího stupně je požadována znalost problematiky digitalizace, snímání předloh, postprodukce, správa digitálních obrazů, zkušenost s databázovými a grafickými aplikacemi, dobrá orientace v digitalizačních a reprografických technologiích. Výhodou je vzdělání v knihovnictví, archivnictví a informačních vědách.[7]

Kompetence

Požadované kompetence na pozici Digitization specialist na vyšší úrovni:

- zkušenosti se zobrazovacími technologiemi a software
- zkušenosti s použitím digitálních nástrojů pro řízení projektů
- zkušenosti s postupy a standardy digitalizace
- výborný psaný a mluvený projev
- jazykové znalosti - anglický jazyk, psaný a mluvený projev
- komunikační dovednosti na vysoké úrovni
- organizační a manažerské dovednosti
- praxe v projektových řízení
- flexibilita a adaptibilita[8]

Požadované kompetence na pozici Digitization specialist na nižší úrovni:

- schopnost samostatné i týmové práce
- schopnost naučit se implementovat nový software
- flexibilita a adaptabilita
- schopnost koncentrace na stanovený úkol
- znalost práce s PC
- znalost digitalizace a uchovávání digitálních záznamů
- znalost správy databází
- schopnost pracovat přesně, mít smysl pro detail
- schopnost kreativního myšlení
- umět řešit základní problémy s hardwarem a softwarem
- fyzická zdatnost[9]

Profesní sdružení

ALISE (Association for Library and Information Science Education) - nezisková organizace, která sdružuje knihovníky, informační vědce a instituce Severní Ameriky.[10]

  1. KUTNER, Max. Museums Are Now Able to Digitize Thousands of Artifacts in Just Hours. Smithsonian.com [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/museums-are-now-able-digitize-thousands-artifacts-just-hours-180953867/
  2. DORITY, G. Rethinking information work: a career guide for librarians and other information professionals [online], str. 82.
  3. Digitization Specialist: University of Chicago Library. Reaching Across Illinois Library System [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: https://www.railslibraries.info/jobs/90417
  4. Digitization Specialist: University of Chicago Library. Reaching Across Illinois Library System [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: https://www.railslibraries.info/jobs/90417
  5. Digitization Specialist: University of Chicago Library. Reaching Across Illinois Library System [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: https://www.railslibraries.info/jobs/90417
  6. Digitization Specialist: University of Chicago Library. Reaching Across Illinois Library System [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: https://www.railslibraries.info/jobs/90417
  7. Digitization specialist. American Theologist Library Association [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: https://www.atla.com/Members/development/jobs/Pages/Digitization-Specialist.aspx
  8. Digitization Specialist. University of Toronto, Faculty of Information [online]. 2014 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://current.ischool.utoronto.ca/jobsite/2015/digitization-specialist
  9. Digitization specialist. American Theologist Library Association [online]. 2015 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: https://www.atla.com/Members/development/jobs/Pages/Digitization-Specialist.aspx
  10. Alise.org. [online]. 2012 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www.alise.org