Diane H. Sonnenwald

Z WikiKnihovna
Diane H. Sonnenwald Diane H. Sonnenwald.jpeg Diane Sonnenwald. http://www.ucd.ie/t4cms/rms/t4_310811450.jpeg
 
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  -
  -
Vzdělání BS - Muhlenberg College
MA - Montclair State University
Ph.D. - Rutgers University
Pracoviště Profesorka - Centre for Communication and Computing, University of Copenhagen
  2014 SHS Achievers Hall of Fame
2014 ASIS&T Lecture Series Award
a další
Známý pro technologie pro spolupráci


Život

Diane Sonnenwald ve své profesní dráze získala řadu titulů a ocenění. První ocenění přišlo již v roce 1987, a sice Bell Communications Research Award of Excellence. Je zajímavé, že toto ocenění získala daleko dříve, než například doktorát, který získala roku 1993 na univerzitě v New Jersey-New Brunswick v oboru Informační věda. Diane Sonnenwald začala svou profesní kariéru na pozici analytičky systémů ve společnosti Warner Lambert, kde pracovala v letech 1977 - 1980. Od roku 1980 působila v rámci společnosti Bell, pět let oblasti Bell Labs a později osm let ve stejné společnosti v oboru výzkumu komunikací. Rámci post-doktorského působení byla od roku 1993 dva roky v Národní laboratoři pro obnovitelnou energii v Risø. Po těchto zkušenostech se Diane Sonnenwald přesouvá na akademickou půdu, kde střídavě působila v různých pozicích na různých univerzitách. Od roku 1995 tak působila po dobu osmi let, do roku 2003, na Univerzitě Severní Karolíny v pozici docentky. Tuto univerzitu zcela neopustila ani v budoucnu, a až do současnosti zde působí jako externí profesorka. Působila také nějakou dobu ve Švédsku, od roku 2003 do roku 2006, jako profesorka Švédské školy knihovnictví a informační vědy, a také jako ředitelka "Center of Collaborative Innovation". V roce 2010 byla zvolena prezidentkou ASIS&T (Asociace pro informační vědu a technologie) a v této pozici působila až do roku 2013. Zároveň od roku 2009 do roku 2014 zastávala pozici profesorky a předsedkyně informačních a knihovních studií na University College of Dublin. V současnosti se plně věnuje práci v University of Copenhagen v Dánsku.

Dílo

Jako charakteristiku díla Diane Sonnenwald jsem si dovolila citovat její vlastní popis své osoby a profesního života na profesionální síti LinkedIn:

"Vedu výzkumné projekty, které oslovují komplexní a důležité spolupracovní a infocentrické problémy a výzvy, které vyvstávají z různých oborů. Já a můj výzkumný tým jsme doposud dokázali: navrhnout a vyhodnotit novelizovanou technologii pro spolupráci; odhalit nové způsoby, kterými mohou lidé a organizace spolupracovat a sdílet informace efektivněji; identifikovali jsme socio-technické překážky spolupráce; a vyvinuli jsme novou teorii založenou na našich zjištěních. Abychom těchto výsledků mohli dosáhnout, upravili jsme metody jak kvalitativního tak kvantitativního výzkumu integrovaným způsobem. Nedávné projekty se soustředily na komplexní spolupráci a sdílení informací v kontextu e-science, e-social science a e-medicine. V těchto projektech jsem aktivně zapojila studenty i kolegy a spolupracovala s výzkumníky jiných oborů. "[1]

Aktivity

Diane Sonnenwald ve svém díle věnuje pozornost zejména na spolupráci, design a užití technologií, informační chování v různých kontextech (například i v policejní práci, zdravotnictví etc.). V současnosti pracuje na knize o teoretickém vývoji v informační vědě. Publikovala přes 80 odborných prací a účastnila se editorských procesů v pěti časopisech. Pro svůj výzkum získala více než 20 grantů z nejrůznějších míst, například z Národního institutu zdraví, Národní lékařské knihovny, ESF a dalších. Získala také nespočet cen, nejnovější v roce 2014.

Seznam cen:[1]

 • SHS Achievers Hall of Fame, 2014
 • ASIS&T Lecture Series Award, 2014
 • Visiting Professor, National Taiwan Normal University, 2013
 • Visiting Professor, National Taiwan University & National Science Council, 2008
 • Fulbright Professor, University of Tampere, Finland 2002
 • UNC Faculty Development Award, 2002
 • ALISE Research Methodology Best Paper Award, 2001
 • US Army Research Lab Scientific Contribution Award, 1996
 • UNC Junior Faculty Research Award, 1996
 • ASIS&T ISI Doctoral Dissertstion Award, 1991
 • IEEE, Senior Member, 1991
 • Executive Women of NJ Graduate Award, 1991
 • Bell Communications Research Aid to Minority Colleges Dedication Award, 1988
 • Bell Communications Research Award of Excellence, 1987


Význam pro informační vědu a knihovnictví

Diane H. Sonnenwald přispěla do oboru především výzkumem technologií pro spolupráci. V rámci těchto technologií rozebírá design, informačního chování a vzdělávání.

Publikace

2014

 • DAVIS, Charles, Debora SHAW a Diane H. SONNENWALD. Association for information science and technology. 3. vyd. In: Encyclopedia for Library and Information Sciences. Taylor & Francis, 2014. ISBN 0-8493-9712-x.
 • LI, Yuelin a Diane H. SONNENWALD. In the context of big data and cloud computing: a multi-dimensional LIS. Bulletin of the Association for Information Science & Technology. 2014, vol. 41, no. 1, s. 45-48. ISSN 2373-9223.
 • SONNENWALD, Diane H., Hanna Maurin SÖDERHOLM, Gregory F. WELCH, Bruce A. CAIRNS, Henry FUCHS a James E. MANNING. Illuminating collaboration in emergency health care situations: paramedic-physician collaboration and 3D telepresence technology. Information Research. 2014, vol. 19, no. 2, s. 87-105. ISSN 13681613.

2013

 • LASSI. Monica a Diane H. SONNENWALD. The socio-technical design of a library and information science collaboratory. Information Research: An International Electronic Journal. 2013, vol. 18, no. 2. ISSN 1368-1613.

Prezentace návrhu spolupráce na akademické půdě na základě socio-technické platformy, v tomto případě využívají MediaWiki software, aby podpořili sdílení nástrojů pro sběr dat při výzkumu.

 • SONNENWALD, Diane H. Visioning the future of information and library science: challenges and opportunities. In: HOBOHM, Hans-Christoph, ed. Informationswissenshaft zwischen virtueller Infrastruktur and materiellen Lebenswelten : Proceedings des Internationalen Symposiums für Informationswissenscaht (ISI2013). Verlag Werner Hülsbusch, 2013, s. 22-34. ISBN 3864880351.

2012

 • HARTEL, Jenna, Diane H. SONNENWALD, Anna LUNDH a Nancy Fried FOSTER. State of the art/science: visual methods and information behavior research. In: American Society for Information Science & Technology. Annual Meeting Proceedings. 2012, vol. 49, no. 1. DOI: 10.1002/meet.14504901009

2010

 • LASSI. Monica a Diane H. SONNENWALD. Identifying factors that may impact the adoption and use of a social science collaboratory: a synthesis of previous research. Information Research. 2010, vol. 15, no. 3. ISSN 1368-1613.
 • SÖDERHOLM, Hanna M.a Diane H. SONNENWALD. Visioning future emergency healthcare collaboration: perspectives from large and small medical centers. Journal of the American Society for Information Science & Technology. 2010, vol. 61, no. 9, s. 1808-1823. ISSN 15322882. DOI: 10.1002/asi.21365

2009

 • AXELSSON, A., Diane H. SONNENWALD a M. SPANTE. Needs and challenges with respect to establishing a collaboratory within Library and Information Science: Practitioners’ perspectives. In: Change Challenges Leadership: The Library in the Academic Community. Tampere University Press, 2009, s. 139-160.
 • SONNENWALD, Diane H., Monica LASSI, Nasrine OLSON, Marisa PONTI a Ann-Sofie AXELSSON. Exploring new ways of working using virtual research environments in library and information science. Library Hi Tech. 2009, vol. 27, no. 2, s. 191-204. ISSN 07378831. DOI: 10.1108/07378830910968155

2008

 • SONNENWALD, Diane H., Hanna M. SÖDERHOLM, James E. MANNING, Bruce CAIRNS, Greg F. WELCH a Henry FUCHS. Exploring the potential of video technologies for collaboration in emergency medical care: part I. information sharing. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2008, vol. 59, no. 14, s. 2320-2334. ISSN 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.20934
 • SÖDERHOLM, Hanna M., Diane H. SONNENWALD, James E. MANNING, Bruce CAIRNS, Greg F. WELCH a Henry FUCHS. Exploring the potential of video technologies for collaboration in emergency medical care: part II. Task performance. Journal of the American Society for Information Science & Technology. 2008, vol. 59, no. 14, s. 2335-2349. ISSN 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.20939

2007

 • SHRUM, Wesley, Keith R. BENSON, Wiebe E. BIJKER, Klaus BRUNNSTEIN, Gary M. OLSON, Paul A. DAVID, Johan EKSTEEN, Diane H. SONNENWALD, Paul F. UHLIR, Shu-Fen TSENG, Hsin-I HUANG. International collaborations through the internet. In: Past, Present & Future of Research in the Information Society. 2007, s. 97-114. ISBN 9780387327228. DOI: 10.1007/978-0-387-47650-6_7

2005

 • MAGLAUGHLIN, Kelly L. a Diane H. SONNENWALD. Factors that impact interdisciplinary natural science research collaboration in academia. In: Proceedings of ISSI 2005: 10th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics. 2005, vol. 2, s. 499-508. ISBN 9789171403391.
 • SONNENWALD, Diane H. Management of cognitive and affective trust to support collaboration. In: Encyclopedia of Information Science and Technology. 2005, vol. 4, s. 1864-1869. ISBN 978-1-59140-794-2.

2004

 • SONNENWALD, Diane H., Kelly L. MAGLAUGHLIN a Mary C. WHITTON. Designing to support situation awareness across distances: an example from a scientific collaboratory. Information Processing and Management. 2004, vol. 40, no. 6, s. 989-1011. ISSN 0306-4573. DOI: 10.1016/j.ipm.2003.10.002

Předkládají framework k určení designových rozhodnutí, které by zlepšili počítačově zprostředkované vstupy/výstupy během vědecko-výzkumné spolupráce.

2003

 • HARA, Noriko, Paul SOLOMON, Kim SEUNG-LYE a Diane H. SONNENWALD. An emerging view of scientific collaboration: scientists' perspectives on collaboration and factors that impact collaboration. Journal of the American Society for Information Science & Technology. 2003, vol. 54, no. 10, s. 952-965. ISSN 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.10291
 • SONNENWALD, Diane H. a Bin LI. Scientific collaboratories in higher education: exploring learning style preferences and perceptions of technology. British Journal of Educational Technology. 2003, vol. 34, no. 4, s. 419-431. ISSN 0007-1013. DOI: 10.1111/1467-8535.00339
 • SONNENWALD, Diane H., Mary C. WHITTON a Kelly L. MAGLAUGHLIN. Evaluating a scientific collaboratory: results of a controlled experiment. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI). 2003, vol. 10, no. 2, s. 150-176. ISSN 10730516. DOI: 10.1145/772047.772051

2002

 • SONNENWALD, Diane H. a Linda G. PIERCE. Information behavior in dynamic group work contexts: Interwoven situational awareness, dense social networks and contested collaboration in command and control. Information Processing & Management. 2000, vol. 36, no. 3, s. 461-479. ISSN 0306-4573. DOI: 10.1016/S0306-4573(99)00039-4
 • SONNENWALD, Diane H., Mary C. WHITTON a Kelly L. MAGLAUGHLIN. Scientific collaboratories: evaluating their potential. In: American Society for Information Science and Technology. Bulletin. 2002, vol. 28, no. 6. ISSN 1931-6550.

1999

 • SONNENWALD, Diane H. a M. IIVONEN. An integrated human information behavior research framework for information studies. Library & Information Science Research. 1999, vol. 21, no. 4, s. 429-457. ISSN 0740-8188.

1995

 • SONNENWALD, Diane H. Contested collaboration: a descriptive model of intergroup communication in information system design. Information Processing & Management. 1995, vol. 31, no. 6, s. 859-877. ISSN 0306-4573.

1992

 • SONNENWALD, Diane H. Developing a theory to guide the process of designing information retrieval systems. In: BELKIN, Nicholas, Peter INGWERSEN a Annelise Mark PEJTERSEN, ed. SIGIR Forum (ACM Special Interest Group on Information Retrieval). ACM, 1992, s. 310-317. ISBN 0897915232.

Citace

 1. 1,0 1,1 Diane H. Sonnenwald. Linkedin [online]. LinkedIn, c2015 [cit. 2015-05-13]. Dostupné z https://www.linkedin.com/pub/diane-h-sonnenwald/a/8a7/268

Externí zdroje