Derek John de Solla Price

Z WikiKnihovna


Derek John de Solla Price

DerekdeSollaPrice.jpg

 
Leyton, Anglie
Datum a
místo úmrtí
3. září 1983
Londýn
  srdeční záchvat
  manželka Ellen Hjorth, 3 děti
 
 
Vzdělání
Pracoviště
  ASIS Research Award for outstanding contributions, Society for Social Studies of Science, medaile Leonardo da Vinci
Známý pro zakladatel scientometrie, zabýval se historií vědy a vědou o vědě, astroláby
Price, Derek John de Solla  (22. leden 1922, Leyton – 3. září 1983, Londýn) byl významný anglický fyzik a informační vědec, jenž se zasloužil o velký rozvoj a propagaci kvantitativních metod hodnocení vědy. Spolu s Eugenem Garfieldem je považován za zakladatele scientometrie. Je znám také jako expert na historické vědecké nástroje, především astroláb.

Život

D. Price se narodil 22. ledna 1922 v Leytonu židovským imigrantům, krejčímu Philipu Priceovi a zpěvačce Fanny de Solla . Derek byl velmi pyšný na jejich původ a proto kolem roku 1950 přejal matčino židovské příjmení de Solla jako své prostřední jméno (1).

Svůj zájem o matematiku a vědní obory projevil již při studiu na místní státní škole. V roce 1938 začal pracovat jako asistent ve fyzikální laboratoři nově založené South West Essex Technical College. Následuje studium na University of London, kde v roce 1942 získává bakalářský titul z fyziky a matematiky a stává se opět asistentem, tentokrát při válečném výzkumu v oblasti experimentální optiky tavných kovů (2). O čtyři roky později studia ukončuje doktorátem z experimentální fyziky, který obdržel za svou práci věnovanou záření horkých kovů (3). Během dalších let pobývá v Singapuru, kde se živí jako učitel aplikované matematiky na University of Malasya. Zde se seznamuje s profesorem C. N. Parkinsonem, jehož zásluhou propadá kouzlu historie, které ho provází po zbytek života (3). Po návratu do Londýna dál buduje kariéru v této oblasti na University of Cambridge, kde také v roce 1954 získává druhý doktorát tentokrát z historie (4).V roce 1959 Price navštíví Yale University,kde po otevření nového Oddělení Historie vědy a Medicíny, nachází svůj nový domov (3).

 

Práce

Derek Price patřil k lidem s nevšedním kreativním myšlením. Většinu svého života pracoval sám, výjimečně s několika blízkými spolupracovníky. Nacházel si své vlastní předměty bádání a svým ojedinělým stylem je publikoval (4). Hlavní témata, jimiž se zabýval, zahrnovala kvantitativní studium vědy, vědecké nástroje a sociálně-historickou teorii vědy, technologie a jejich vzájemné vztahy (5).

Mezi nejvýznamnější počiny patří rozvoj tzv. "vědy vědy", v dnešní době nazývána jako scientometrie. Jde o matematicko-statistickou disciplínu, jež používá různé metriky a nástroje pro měření a analýzu vstupů a výstupů vědeckých poznatků. Price na jejich základě zjišťoval provázanost vědeckých publikací a pomocí sítě odkazů a referencí konkrétních publikací popisoval vývoj vědy (6). Současně poukazoval na vzrůstající trend týmové práce při vědeckém výzkumu. Výsledky následně shrnul ve své knize Little Science, Big science.

Objevy

Během své práce na druhém doktorátu Price náhodou objevil středověký text z Anglie, popisující stavbu astronomické nástroje k pozorování planet. Dokázal, že jde o jediný delší známý náčrt Chaucerova rukopisu Treatise on the Astrolabz roku 1391 (7).

Dalším významným objevem, jež ho proslavil, byl detailní popis a analýza starověkého řeckého počítacího stroje (Greek calendar computer), známého jako Mechanismus Antikythéry, jež se podařilo získat z vraku nákladní antické lodi v Egejském moři (3).

Významná data v bodech

1938 – asistent fyziky na Vysoké škole technické v jihozápadním Essexu (dříve než začal studovat)

1940 – vydal povídku „Never no trouble“ – jediný pokus v oblasti literatury

1942 – bakalář v oboru fyziky a matematiky

1946 – Ph.D. v oboru fyziky na univerzitě v Londýně

1947 – oženil se s dánkou Ellen Hjorth, měli spolu tři děti

1948 – profesor aplikované matematiky na universitě v Singapuru

1950 – přijímá jméno své matky – de Solla

1953 – vydává svou první knihu, upravený středověký rukopis: Stará hádání z ruky – odráží zájem o archiválie a dějiny vědy

1954 – získává druhý doktorát z dějin vědy; v roce 1950 začal studovat na univerzitě v Cambridge – zabývá se vědeckými přístroji a astronomií ve středověku. Zde se zrodil jeho zájem o astroláby, stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na vědecké měřící nástroje minulosti (např. mechanismus z Antikythéry)

1955 – stává se výzkumným pracovníkem fyziky a matematiky na univerzitě v Princetonu (Smithsonian Institution). Ve stejném roce vydává katalog nástrojů sbírek Britského muzea a dalších astrolabů – zájem o dokumentaci nástrojů

1957 – přijel do USA

1960 – se stal profesorem dějin vědy na univerzitě v Yale, zde působil až do své smrti. Ve stejném roce vytvořil s E. Garfildem Institute for Scientific Informations (ISI)

1961 – Science since Babylon – text k jeho inaugurační přednášce

1963 – Little Science, Big Science – vyneslo mu mezinárodní uznání. Dílo se stává hlavní myšlenkou scientometrie, odkazují se na ní všechny další studie na toto téma

1965 – Network of scietific papers

1966 – publikace Collaboration in an Invisible College

1969 – Measuring the Size Science

1971 – Mezinárodní rada pro studium politologie, Price je prvním prezidentem, je spolueditorem příručky zveřejněné pod záštitou výboru: Science, Technology and Society- A Cross-Disciplinary Discipline

1976 – přijal medaili Leonardo da Vinci – uděluje Society for the History of Technology – za jeho roli ve vývoji dějin vědy a techniky

1980 – Price se stal americkým občanem

1981 – oceněn - John Desmond Bernal , Society for Social Studies of Science

1984 – posmrtně získal cenu ASIS Research Award for outstanding contributions - za práci v oblasti informatiky

Od roku 1984 je udělována cena Derek de Solla Price Memorial Medal. Cenu v současné době uděluje profesní sdružení International Society for Scientometrics and Informetrics, která vznikla v r. 1993 na mezinárodní konferenci bibliometrie, infometrie a scientometrie. V roce 1989 získal cenu český fyzik Jan Vlachý.

Publikace

PRICE, Derek de Solla. Science since Babylon. 1st enlarged ed. New Haven : Yale University Press, 1978. 215 s. ISBN 0300017987

PRICE, Derek de Solla. Diseases of science. New Haven, Conn. : Yale University Press, 1961. s. 92 - 124

Citace a Odkazy na použitou literaturu

1. Price's Citation Cycle. Essays of an Information Scientist. 1979-80 roč. 4, s .618, http://garfield.library.upenn.edu/essays/v4p618y1979-80.pdf

2. SILVIO A., Bedini. Derek J. de Solla Price (1922-1983). Technology and Culture. 1984, roč. 25, č. 3, s. 701-705.

3. Yagi E., Badash l., Beaver, B. Derek J. de S. Price (1922-1983): Historian of science and herald of scientometrics. Interdisciplinary Science Reviews. 1996, roč. 21, č. 1, s. 64.

4. MACKAY, Alan. Derek John de Solla Price: An Appreciation. Social Studies of Science. 1984, roč. 14, č. 2, s. 315-320

5. Derek J. de Solla Price Papers, 1941-1984. Finding Aid Adler Planetarium & Astronomy Museum. 2006. s. 23

6. Price, D. J. de Solla. Networks of Scientific Papers.: The pattern of bibliografic references indicates the nature of the scientific research front.. Science. 1965, roč. 149, č. 3683, s. 510-515.

7. Michaelis A.J. My Friendship with Derek Price. The Scientific Temper: An Anthology of Stories on Matters of Science. 2001. s.1-598, http://garfield.library.upenn.edu/price/michaelisprice404.pdf

 

Externí zdroje

http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-livre-et-de-la-presse/histoire-du-livre-et-de-la-documentation/biographies/derek-j-de-solla-price.html

http://www.vesmir.cz/clanek/mechanismus-z-antikythery