David Ellis

Z WikiKnihovna
Prof. David Ellis

Dpe.JPG

 
-
Datum a
místo úmrtí
naživu
naživu
  naživu
  -
  -
  -
Vzdělání Durham University, University of Sheffield, University of Wales (Aberystwyth)
Pracoviště Department of information studies, Aberystwyth University
 
Známý pro model informačního chování

David Ellis je anglickým profesorem na univerzitě v Aberystwythu. Je zde členem výboru pro vývojovou strategii.

Věnuje se výzkumu v oblasti informačního a znalostního managementu, informačních potřeb, uživatelských studií, získávání informací, akademické komunikace, komunikace v organizacích, ne-technických aspektů informačních systémů, informační politiky a strategie, informačních a komunikačních auditů.1

Život a vzdělání

Dr. Ellis obdržel titul BA na Durnhamské Univerzitě ve Spojeném království a titul MA a PhD v informační vědě na Univerzitě v Sheffieldu. Zde pracoval jako lektor a později jako docent, od roku 1984 až do roku 2000. V roce 2000 opustil Sheffield a přešel na Univerzitu ve Walesu, kde získal titul profesora v oboru informační studia a knihovnictví. V tomto směru zůstal aktivní a stal se aktivním i mezinárodně. Stal se členem redakční rady tří časopisů (the New Review of Document and Text Management, the International Journal of Information Management a Aslib Proceedings) a dvou mezinárodních organizačních výborů.2

Dílo

Jeho nejvlivnější článek byl publikován již na začátku jeho kariéry v roce 1989. Tento článek s názvem “A Behavioural Approach to Information Retrieval System Design” byl zveřejněn v časopise "Journal of Documentation". Je shrnutím Ellisových empirických studií, ve kterých se dotazoval několika fakultních a výzkumně-orientovaných zaměstnanců v různých divizích na katedře psychologie Sheffieldské Univerzity o jejích praktikách vyhledávání informací.2

Ellisův model informačního chování
Modely informačního chování se snaží popsat a objasnit procesy při hledání informací a také okolnosti, které hledání ovlivňují.3

Ellisův model není vysvětlován jako diagramový model a výraz „etapy“ nahrazuje výrazem „prvky“. Model je tudíž rozdělen do jednotlivých prvků. Vzájemné vztahy a interakce prvků v každém vzorku vyhledávání budou záviset na jedinečných okolnostech aktivit vyhledávání informací dotyčnou osobou v daném okamžiku.


  • Zahájení – prostředky používané uživatelem k započetí hledání informací, jako je dotazování chytrého kolegy
  • Řetězení– sledování poznámek pod čárou a citací ve známém materiálu, nebo řetězení známých položek pomocí citačních indexů
  • Prohlížení – částečně řízené nebo částečně strukturované vyhledávání
  • Diferenciace – používaní známých rozdílů v informačních zdrojích jako způsob filtrování množství získaných informací
  • Monitorování – udržet současnou vnímavost při vyhledávání
  • Získávání – selektivní identifikace relevantních zdrojů a informací
  • Ověření – kontrola důvěrohodnosti informací
  • Závěr – spojení částečných závěrů do finálního závěru


U jednotlivých prvků je jasné, že zahájení je na začátku procesu a závěr proces ukončuje. Ověření by mělo být předposledním prvkem. Získávání musí navázat na prohlížení. Prohlížení, řetězení, monitorování jsou vyhledávající postupy, diferenciace je proces filtrace.4

Význam pro informační vědu

Je na vrcholu své kariéry a největší úspěchy mohou být ještě před ním. Ale už nyní má jisté čestné místo v historii informačních studií.2

Jeho největším přínosem je zajisté model informačního chování.

Ocenění

Publikace

Zaměstnanecké publikace Prof. Davida Ellise:

Ellis, D. The emergence of conceptual modelling in information behaviour research, In. Spink, A. and Heinstrom, J. eds. New Directions in Information Behaviour, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 2011, 17-35.

Ellis, D. Social science literatures and their users, In. Bates, M. ed. Encyclopedia of Library and Information Sciences, 3rd Edition, London: Taylor and Francis, 2010, 48-56.

Ellis, D and Vasconcelos, A. Knowledge management, In: Bidgoli, H. ed. Handbook of Technology Management, volume 1, Hoboken, New Jersey: John Wiley. 2010, 132-143.

Fahey, R., Vasconcelos, A. C., & Ellis, D. (2007). The impact of rewards within communities of practice: a study of the SAP online global community.Knowledge Management Research and Practice, 5, 186-198.

Ellis, D. & Urquhart C. (2006). "Research in the Department of Information Studies, University of Wales Aberystwyth: an overview." Aslib Proceedings, 58(6), 469-475.

Andrews, A. M. and Ellis, D. "The changing nature of work in library and information services in the UK: an analysis." Education for Information, 23 (1/2), 2005, pp 57-77.

Ellis, D. "Ellis’s model of information-seeking behaviour." In: Theories of information behaviour (eds K E Fisher, S. Erdelez,& L.. McKechnie) pp 138-142. Information Today Inc (Published for the American Society of Information Science and Technology). Medford, New Jersey (2005).

Ellis, D. and Oldman, H. "The English literature researcher in the age of the Internet." In: Journal of Information Science, 31, 2005, pp 29-36.

Eillis, D, Oldridge, R and Vasconcelos, A. "A Community and virtual community." Annual Review of Information and Science and Technology.Chronin, B. Published on behalf of the American Society for Information Soceity Technology. Medford, New Jersey. Information today inc, 2003, 2003. 145-186.

Ellis, D, Wilson, T D, Ford, N J, Foster A & Spink A. "Information Seeking and mediated searching: Part V User-Internediary interaction." Journal of the American Society for Information Science and Technology 53 (2002): pp728-735

Spink, A, Wilson, T D, Ford, N J, Foster, A & Ellis, D. "Information seeking and mediated searching: Part III Successive searching." Journal of the American Society for Information Science and Technology 53 (2002): pp716-727

Spink, A, Wilson, T D, Ford, N J, Foster, A & Ellis, D. "Information seeking and mediated searching: Part I Background and research design."Journal of the American Society for Information Science and Technology 53 (2002): pp695-703

Wilson, T D, Ford, N J, Ellis, D, Foster, A & Spink, A. "Information seeking and mediated searching: Part II Uncertainty and its correlates."Journal of the American Society for Information Science and Technology 53 (2002): pp704-715

Allen, D and Ellis, D. "The paradigm debate in information systems research." Information Systems Review 1 (2000): pp21-28

Ellis, D and Vasconcelos, A C. "The relevence of IR research for the evaluation of the Internet." Impact and evaluatin of the Internet. (eds Nicholas D and Rowlands I). London Aslib, 2000.

Ellis, D and Vasconcelos, A C. "The relevence of facet analysis for subject organisation and retrieval on the World Wide Web." Internet searching and indexing: the subject approach. (eds Thomas, A R and Shearer, J R) New York: Howarth Press 2000. Also published simultaneously in the Journal of Internet Cataloguing 2, 2000. pp97-114.1

Literatura

1. Prof. David Ellis. Aberystwyth University [online]. 2015 [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://www.aber.ac.uk/en/dis/staff/dpe/

2. David Ellis. DIS 245 "Info Access" Encyclopedia [online]. 2007 [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://ucla245.pbworks.com/w/page/8751366/David%20Ellis

3. MARCIA, J. Bates. Úvod do metateorií, teorií a modelů. ProInflow [online]. 31.05.2011. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z www: <http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/853/982>. ISSN 1804–2406.)

4. ELLIS, David. (1989) A behavioural approach to information retrieval system design. Journal of Documentation, Vol. 45 Iss: 3, pp.171 – 212. [cit. 13.10.2013]. Dostupné z www: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1650085