Datový analytik

Z WikiKnihovna
Verze z 17. 5. 2017, 19:32, kterou vytvořil 423783 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: == Popis práce == Datový analytik sbírá, zpracovává a vytváří statistické analýzy dat. Také se nazývají „junior data scientists“. Většinou pracují se ...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Popis práce

Datový analytik sbírá, zpracovává a vytváří statistické analýzy dat. Také se nazývají „junior data scientists“. Většinou pracují se známými daty, ale sledují je z jiných perspektiv. Píší vlastní dotazy, aby zodpověděli komplexní business požadavky. Objevují jak můžou být data použita k zodpovězení otázek a řešení problémů.

Náplň práce

Datový analytik pracuje s velkými daty, používá a pracuje se statistickými nástroji.Zkoumá data a sděluje co se děje pomocí reportů.Navrhuje změny pro zavedení lepších řešení. Do práce datového analytika spadá správa informací a datové struktury.Vytváří analýzi pro daný obor práce.

Povinnosti

 • Pracuje s IT týmy, a manažery, nebo vědci v oblasti dat s cílem určit organizační cíle.
 • Těží data z primárních a sekundárních zdrojů.
 • Čistí a třídí data, zbavuje se irelevantních informací.
 • Analyzuje a interpretuje výsledky pomocí standartních statistických nástrojů a technik.
 • Určuje trendy, korelace a vzorce v komplikovaných datových setech.
 • Identifikuje nové příležitosti pro zlepšování procesů.
 • Poskytuje konzistentní datové reporty a jasné vizualizace pro management.
 • Navrhuje, tvoří a udržuje relační databáze a datové systémy.
 • Třídí problémy s kódem a problémy spojené s daty.

Kariéra

Kariéra datového analytika je velmi různorodá občas se dokonce prolíná i s datovým vědcem, jelikož jsou si obě tyto pozice podobné. Datový analytik v České republice nedosahuje platových rozměrů jako v zahraničí. Dále pak může z tohoto oboru přestoupit na data architekta a na datového inženýra.

Vzdělání

Ve většině případů zaměstnavatelé požadují vysokoškolské vzdělání bakalářské, či vyšší v oborech matematiky, informatiky, informačního managementu, ve financích a ekonomice, ale není to podmínkou u všech zaměstnavatelů pokud má dotyčný potřebné znalosti. Dotyčný by měl mít také zkušenosti především ve statistice a analytice.

Kompetence

Technické:

 • Navrhování databází
 • Znalost R a jazyka SAS
 • Umět se pohybovat v datových skladech a business inteligence platformách
 • Statistické metody a balíčky (SPSS)
 • Znalost a praxe v SQL databází a databázových dotazovacích jazyků
 • Zkušenosti a znalosti v programování (XML, Javascript, ETL frameworks)
 • Vizualizace dat a umět podávat reporty
 • Znalost Hadoop a MapReduce
 • Techniky učení strojů
 • Data mining

Podnikatelské:

 • Kreativní myšlení
 • Průmyslové znalosti v oboru
 • Efektivní komunikace
 • Řešení analytických problémů

Profesní sdružení

Datový analytik se s největší pravděpodobností řadí do organizace Association for Information Science and Technology (ASIST).Táto organizace vyplňuje díru mezi informační vědou a výzkumem. Po dobu 80 let táto organizace vyhledává nové a lepší teorie, techniky a technologie pro lepší přístup k informacím. Členové organizace vylepšují, analyzují, ukládají, spravují, archivují, a šíří informace. Spojuje odborníky, výzkumné pracovníky, studenty a organizace z celé oblasti prostřednictvím zvláštních zájmových skupin a na každoročních akcích, včetně summitu IA a výročních zasedání. Členové ASIS & T reprezentují oblasti, jako jsou: Informační věda, Počítačová věda, Lingvistika, Řízení, Knihovnictví, Inženýrství, Právo, Medicína, Chemie a Vzdělávání.

Dále pak i v těchto organizacích:

Data Management Association International (DAMA) Data Science Association Digital Analytics Association (DAA) International Institute for Analytics (IIA) International Machine Learning Society (IMLS) Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) SIGKDD

Zdroje

Data analyst job profile | Prospects.ac.uk. Prospects.ac.uk [online]. Copyright © Copyright [cit. 17.05.2017]. Dostupné z: https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/data-analyst

Data Analyst job description template | Workable. Recruiting and Hiring Resources for Employers | Workable [online]. Copyright © 2017 All Rights Reserved [cit. 17.05.2017]. Dostupné z: https://resources.workable.com/data-analyst-job-description

How to Become a Data Analyst | Data Analyst Salary. Master's in Data Science | Your Guide to Data Science Graduate Programs [online]. Copyright © 2013 [cit. 17.05.2017]. Dostupné z: http://www.mastersindatascience.org/careers/data-analyst/

VERHAAR, Peter, Fieke SCHOOTS, Laurents SESINK a Floor FREDERIKS. Fostering Effective Data Management Practices at Leiden University. LIBER QUARTERLY. 2017, 27(1), 1-22. DOI: 10.18352/lq.10185. ISSN 2213-056x. Dostupné také z: http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/ehost/results?sid=d23e02fa-ddec-452c-bad0-d32e98a70733%40sessionmgr101&vid=5&hid=124&bquery=Information+AND+data+management&bdata=JmRiPWxscyZsYW5nPWNzJnR5cGU9MQ%3d%3d#ResultIndex_1

Datový a byznys analytik - najmout, nebo zaměstnat? | RobertNemec.com. Digitální agentura RobertNemec.com - strategie, kreativita, inovace [online]. Copyright © Full service digitální agentura RobertNemec.com, s.r.o. a Robert Němec 2001 [cit. 17.05.2017]. Dostupné z: http://robertnemec.com/datovy-byznys-analytik/

About | ASIS&T. ASIS&T | The Information Association for the Information Age [online]. Dostupné z: https://www.asist.org/about/

What is the difference between a data analyst and a data scientist? - Quora. Quora - A place to share knowledge and better understand the world. [online]. Dostupné z: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-data-analyst-and-a-data-scientist-1