Databáze pro zemědělství a potravinářství

Z WikiKnihovna

Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)

Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián

Oblasti zemědělství a potravinářství jsou strategickými obory, které mají vysokou důležitost v globálním měřítku. Mezinárodní nevýdělečné i specializované instituce se proto v tomto směru snaží zpřístupňovat nejen komerční produkty, ale také informační zdroje s volným přístupem, aby mohly být poznatky v nich obsažené smysluplným způsobem využity a pomoci tak zaostalejším světovým regionům.

Agricola

Agricola1.jpg

Databáze Agricola produkovaná Národní zemědělskou knihovnou USA je z velké části vázána na katalog této instituce. V samotném systému je však i množina záznamů, jejichž primární dokumenty nejsou obsaženy ve fondech producentské organizace. Přestože se jedná o bibliografickou databázi, řada záznamů v sobě nese i odkazy na plné texty. Tematický profil systému se zaměřuje na zemědělství a příbuzné obory. Uživatel má možnost omezit své vyhledávání na bázi knih nebo na bázi článků, která obsahuje dokumenty z cca 700 titulů časopisů. K dispozici je standardně také centrální vyhledávání v obou dílčích bázích. Pro popis dokumentů jsou v databázi knih používána předmětová hesla Library of Congress Subject Headings (LCSH), záznamy jsou pochopitelně ve formátu MARC21. V článkové části jsou materiály indexovány podle NAL Thesaurus, který se specializuje na oblast zemědělství. Přístup do databáze je možný i bezplatně, a to přímo na stránkách producenta. Pro linkování na zdrojové dokumenty používá databáze identifikátor DOI.


Souhrnné informace:

Producent: National Agricultural Library
Počet záznamů: více než 4 970 000
Retrospektiva: od roku 1970
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: volně dostupný
Databázová centra s přístupem: Dialog, STN International, Ovid, OCLC, ProQuest, CSA

Další informace o databázi a přístupu: http://agricola.nal.usda.gov/

AGRIS

RTENOTITLE

AGRIS je decentralizovaným systémem, jehož primárním cílem je zastřešovat řadu celosvětových informačních zdrojů pro oblast zemědělství. V jeho fondech lze vypozorovat informační obsahy řady dalších databází (např. Agricola). Patronát nad touto službou drží organizace OSN pro výživu a zemědělství Food and Agriculture Organization - FAO. Samotná tvorba a provoz databáze jsou realizovány na čtyřech stupních:

  1. Koordinační skupina při FAO se sídlem v Římě
  2. Zpracovatelské středisko se sídlem ve Vídni
  3. Regionální centra (sdružení národních center)
  4. Národní centra – sbírají a zpracovávají záznamy a vytvářejí národní databáze. Českou republiku zastupoval dlouhá léta Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), nyní po jeho reorganizaci je to nástupnická organizace Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)

Pro věcný popis obsažených dokumentů je využíván systematický selekční jazyk AGRIS Classification Scheme a také mezinárodní tezaurus pro oblast zemědělství AGROVOC. Vyhledávací rozhraní je k dispozici zdarma na stránkách FAO. Každý vyhledaný záznam je opatřen automatickým odkazem do Googlu, kde lze ověřit dostupnost materiálu na internetu. Od roku 2009 je Agris součástí organizace The Coherence in Information for Agriculture Research for Development - CIARD. Iniciativa se zabývá celkovou optimalizací přístupu k informacím v oblasti zemědělství. S tím souvisí nové směřování databáze AGRIS, která hodlá zkombinovat svou dlouholetou tradici v oblasti zprostředkovávání bibliografických informací s fenoménem open access. Konkrétně to tedy znamená vybudování otevřeného repozitáře, v němž bude uživatelům dostupné velké množství plnotextových materiálů bezplatně [SUBIRATS, 2008]. V beta verzi je nyní dostupná verze systému zvaná OpenAgris s rozšířenými funkcemi, vizualizacemi a hlavně s přístupem k plným textům zdrojových dokumentů. Donedávna byla provozována také sesterská databáze CARIS, která poskytovala faktografické informace o výzkumných projektech v oblasti zemědělství. Činnost této služby však v současné době už nepokračuje.

Souhrnné informace:

Producent: Food and Agriculture Organization
Počet záznamů: více než 7 636 000
Retrospektiva: od roku 1975
Typ databáze: bibliografický, verze OpenAgris obohacená o plné texty
Způsob přístupu: volně dostupný
Databázová centra s přístupem: Dialog, Ovid

Další informace o databázi a přístupu: http://agris.fao.org/

CRIS

Cris.jpg

CRIS je americkou obdobou dnes již zaniklé databáze CARIS. Producentem systému je Ministerstvo zemědělství USA, přičemž na správě a provozu systému se podílí i řada dalších institucí. V podstatě se jedná o shodnou záležitost jako u databáze CARIS, tedy o evidenci výzkumných projektů v oblasti zemědělství a návazných disciplín. V systému se nacházejí převážně projekty z geografické oblasti USA, avšak menší část databáze registruje i výzkumy z jiných světových zemí.

Souhrnné informace:

Producent: United States Department of Agriculture
Počet záznamů: cca 30 000
Retrospektiva: od roku 1966
Typ databáze: faktografický
Způsob přístupu: volně dostupný
Databázová centra s přístupem: -

Další informace o databázi a přístupu: http://cris.csrees.usda.gov

FSTA

Fsta.jpg

Databáze FSTA (Food Science and Technology Abstracts) představuje vysoce hodnotný informační zdroj pro oblast potravinářství. Tvorbu systému zajišťuje britská výdělečná organizace International Food Information Service – IFIS. Bibliografické záznamy obsažené v systému jsou doplněny o abstrakty a jsou indexovány pomocí speciálního tezauru FSTA (FSTA Thesaurus), který obsahuje více než 10 700 deskriptorů. Systém excerpuje cca 4 600 klíčových vědeckých časopisů ve 40 jazycích. Typologii dokumentů, které jsou zahrnuty v informačních fondech, přibližuje níže uvedený graf. Přístup do databáze je vázán na heslo, jehož získání je možné pouze po uhrazení příslušných poplatků. Přístup k systému mimo databázová centra poskytovala také domovská platforma FSTA Direct, která je však nyní nedostupná.

Souhrnné informace:

Producent: International Food Information Service
Počet záznamů: více než 1 000 000
Retrospektiva: od roku 1969
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, STN International, Ovid, ISI, Ebsco

Další informace o databázi a přístupu: http://www.foodsciencecentral.com/

CAB Abstracts

Cab1.jpg

Systém, který je produkovaný mezinárodní nevýdělečnou organizací Commonwealth Agricultural Bureaux International – CABI, přináší rozsáhlý informační fond bibliografických záznamů nejen z oblasti zemědělství, ale také lesnictví, mikrobiologie, veterinární medicíny, potravinářství, výživy a dalších odvětví. Od roku 2009 je navíc řada záznamů opatřena plnými texty, takže čistě bibliografická forma databáze už je minulostí. Plnotextově je zatím zpřístupněno cca 100 000 dokumentů. CAB Abstracts jsou decentralizovaným systémem, a to jak z hlediska geografického (každý kontinent má svého zástupce), tak z hlediska oborového, kdy se o tvorbu databáze starají významné instituce specializované na svou vědeckou disciplínu. Rovněž samotná databáze je rozdělena do několika tematických kolekcí. Zdrojová základna pokrývá zhruba 7 000 odborných časopisů. Články z nich jsou indexovány pomocí známého tezauru CAB Thesaurus a rovněž na základě tematického třídění CABICODES. Databáze má ještě další mutaci. CAB Abstracts Archive přináší bibliografické záznamy z let 1913-1972. Přístup do služby je realizován výhradně na základě placené licence. Systém zpřístupňuje řada databázových center a také mateřská platforma CAB Direct, jejíž nejnovější verze byla uvolněna v září roku 2009.


Souhrnné informace:

Producent: Commonwealth Agricultural Bureaux International
Počet záznamů: více než 7 300 000
Retrospektiva: od roku 1973, CAB Abstracts Archive 1913-1972
Typ databáze: bibliografický, od roku 2009 přidávány plné texty
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: CAB Direct, Dialog, STN International, OvidSP, Dimdi, EBSCO, Thomson Web of Knowledge

Další informace o databázi a přístupu: http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/

Další informace o CAB Abstracts Archive: http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts-archive/

Iniciativy pro pomoc zemím třetího světa

Velmi zajímavým počinem v rámci informačních služeb pro oblast zemědělství se v poslední době stala databáze AGORA. Jde o rozsáhlou sbírku materiálů, na jejíž tvorbě se podílí řada prestižních vědeckých vydavatelství. Specifikem této iniciativy je skutečnost, že databáze je určena pro informační podporu zemím třetího světa v oblasti zemědělství. Proto je také přístup subjektů z těchto zemí do obsahu služby realizován bezplatně. Ostatní zájemci musí za přístup platit.

Další informace o databázi a přístupu: http://www.aginternetwork.org/en/about_agora/


K tomuto zdroji je nutno říci, že iniciativ, které se pokoušejí dodávat odborné informační prameny do rozvojových zemí na bezplatném principu, je daleko více. Jedná se například o projekt HINARI zaměřený na zdravotnické zdroje nebo OARE, do něhož přispívají renomovaná vydavatelství z oblasti environmentálních věd. K těmto dvěma iniciativám se nedávno přidala také ARDI zastřešovaná významnou organizací WIPO. Výše zmiňované tři iniciativy spolu s AGOROU tvoří rozsáhlý program Research4life. Ten nabízí studentům a výzkumníkům z rozvojových zemí přístup k více než 8 100 kvalitních recenzovaných časopisů a k dalším materiálům.

Přehled podobně laděných iniciativ: http://www.tandf.co.uk/journals/developingworld.asp

Galerie