Databáze pro technické obory: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 89: Řádek 89:
 
[[Soubor:tulsa.png|140px]]
 
[[Soubor:tulsa.png|140px]]
  
Tato databáze pokrývá kompletně oblast ropného průmyslu a návazných disciplín a aplikací. Služba je produkována společností '''Petroleum Abstracts''', která je součástí '''University of Tulsa''' (http://www.utulsa.edu/). V rámci databáze získává uživatel přístup nejen k bibliografickým záznamům článků, ale také k velmi významné a rozsáhlé kolekci patentů a příspěvků             z konferencí. V červnu 2009 se počet bibliografických záznamů přehoupl přes magickou hranici jednoho milionu. Součástí databáze je vlastní služba dodávání primárních textů dokumentů.
+
Tato databáze pokrývá kompletně oblast ropného průmyslu a návazných disciplín a aplikací. Služba je produkována společností '''Petroleum Abstracts''', která je součástí [http://www.utulsa.edu/ '''University of Tulsa''']. V rámci databáze získává uživatel přístup nejen k bibliografickým záznamům článků, ale také k velmi významné a rozsáhlé kolekci patentů a příspěvků z konferencí. V červnu 2009 se počet bibliografických záznamů přehoupl přes magickou hranici jednoho milionu. Součástí databáze je vlastní služba dodávání primárních textů dokumentů.
  
 
'''Souhrnné informace:''' <br>
 
'''Souhrnné informace:''' <br>
 
:Producent: Petroleum Abstracts, a division of The University of Tulsa <br>
 
:Producent: Petroleum Abstracts, a division of The University of Tulsa <br>
:Počet záznamů: více než 1.000.000 <br>
+
:Počet záznamů: více než 1 000 000 <br>
 
:Retrospektiva: od roku 1961 <br>
 
:Retrospektiva: od roku 1961 <br>
 
:Typ databáze: bibliografický <br>
 
:Typ databáze: bibliografický <br>
Řádek 100: Řádek 100:
  
 
Další informace o databázi a přístupu: http://www.pa.utulsa.edu/
 
Další informace o databázi a přístupu: http://www.pa.utulsa.edu/
 +
 
= Galerie =
 
= Galerie =
 
<gallery>
 
<gallery>

Verze z 14. 11. 2013, 08:44

Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)

Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián

INSPEC

Inspec.jpg

INSPEC (Information Service – Physics, Electrical & Electronics, and Computers & Control) je pro oblast techniky nejreprezentativnějším elektronickým informačním zdrojem. Databáze je tematicky rozdělena na několik dílčích kolekcí:

a) fyzika
b) elektrotechnika
c) počítačová věda a technika
d) informační technologie

Produkci systému obstarává organizace Institution of Engineering and Technology – IET. Předchůdcem databáze byl referátový časopis Science Abstracts, který začal vycházet už v roce 1898. V elektronické podobě funguje systém od roku 1969 a obsažené bibliografické záznamy jsou indexovány na základě systematického třídění INSPEC Classification a INSPEC Thesaurus, předmětového selekčního jazyka Kromě záznamů článků je systém vysoce oceňován také díky velmi hodnotné kolekci sborníků z konferencí (asi 2 000 jednotek). Nově jsou zahrnovány také kapitoly z odborných elektronických knih. Při dodávání plných textů spolupracuje databáze s vydavatelstvím Elsevier a jeho rozhraním ScienceDirect a s digitální knihovnou IEEE Xplore. Jinak je systém bibliografické povahy a přístup je realizován pouze na komerčním základě. Velmi kvalitní platformu pro vyhledávání s názvem INSPEC Direct nabízí svým uživatelům samotný producent systému.

Souhrnné informace:

Producent: Institution of Engineering and Technology
Počet záznamů: více než 12 000 000
Retrospektiva: od roku 1969, verze INSPEC Archive obsahuje záznamy z let 1898-1968
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, STN International, Ovid, Questel, ISI, WTI Frankfurt, EBSCO

Další informace o databázi a přístupu: http://www.theiet.org/publishing/inspec/

IEEE Xplore

Ieee.jpg

Elektronická knihovna IEEE Xplore je nejrozsáhlejším zdrojem svého druhu a poskytuje plnotextový přístup k více než třetině veškeré odborné literatury, zaměřující se na problematiku soudobého elektroinženýrství a informatiky. Kvalitu a odbornost textů zajišťují dva instituty: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Institution of Engineering and Technology (IET). Systém obsahuje kolekce článků, konferenčních materiálů a norem. Jako doplněk je k dispozici databáze elektronických knih, které sice nejsou dostupné fulltextově, ale uživatel si je může objednat u vydavatele. V databázi se v současnosti nachází více než 3 miliony dokumentů v plném textu. IET je zároveň producentem významné bibliografické databáze INSPEC, přičemž IEEE Xplore slouží z velké části jako dodavatel plných textů k bibliografickým záznamům ze zmiňované databáze.

Souhrnné informace:

Producent: IEEE
Počet záznamů: více než 3 150 000 plných textů dokumentů
Retrospektiva: standardně od roku 1988, u vybraných časopisů od roku 1952
Typ databáze: plnotextový
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: -

Další informace o databázi a přístupu: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

Službou podobného ladění stojící za zmínku je ACM Digital Library představující plnotextový zdroj zaměřený na počítačovou vědu a návazné disciplíny. Producentem systému je Association for Computing Machinery.

Compendex

Compendex.jpg

Databáze Compendex (COMPuterized ENgineering inDEX) je komplexním informačním zdrojem pro veškeré inženýrské obory. Obsahuje tak informace z mnoha technických odvětví, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, energetika, stavebnictví, počítačová věda a mnoho dalších disciplín. Systém je produkován nevýdělečnou organizací Engineering Information Inc., která se však stala součástí informačního portfolia firmy Elsevier. Referátový časopis Engineering Card Service, který je předchůdcem dnešní databáze, vycházel už od roku 1884. Systém zahrnuje záznamy z více než 5 600 odborných časopisů, jež jsou indexovány pomocí tematického třídění CAL Classification Codes a podle tezauru Subject Headings for Engineering (SHE Thesaurus). V roce 2007 přesáhl počet bibliografických záznamů v systému 10 milionů. Roční přírůstek se přitom v současnosti pohybuje okolo 650 000 nových záznamů.

Souhrnné informace:

Producent: Elsevier Engineering Information Inc.
Počet záznamů: více než 14 500 000
Retrospektiva: od roku 1970, archivní verze zahrnuje léta 1884-1969
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, STN International, Ovid, Questel

Další informace o databázi a přístupu: http://www.ei.org/compendex

ICONDA

Iconda.jpg

Databáze ICONDA představuje přední světový informační zdroj pro oblast stavebnictví. Její specializace je skryta už v samotném názvu ICONDA (International CONstruction DAtabase). Systém je produkován na půdě německé organizace Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau, která je jedním z bývalých odvětvových informačních center založených německou spolkovou vládou. Databáze působí na trhu od roku 1976 a v současné době čerpá z více než 500 odborných časopisů a dalších informačních zdrojů (např. sborníků). Celkově obsahuje zhruba 800 000 bibliografických záznamů. ICONDA je placená služba, do níž je však možno získat přístup mnoha flexibilními způsoby. Pro zájemce, kteří chtějí v systému vyhledávat pouze jednorázově, lze sjednat plnohodnotný přístup na jeden den. Jinak je pochopitelně k dispozici standardní roční předplatné. Ihned po vyhledání relevantního záznamu má uživatel možnost objednání plného textu dokumentu. Existuje také mutace služby s názvem ICONDA CIBlibrary, která je k dispozici volně a obsahuje i bezprostřední přístup k plným textům. Tato verze byla vytvořena ve spolupráci s organizací International Council for Research and Innovation in Building and Construction – CIB a je propojena s repozitářem volně přístupných plnotextových materiálů. Oproti bibliografické verzi služby se však jedná o velmi malou bázi dat.

Souhrnné informace:

Producent: Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau
Počet záznamů: zhruba 800 000
Retrospektiva: od roku 1976
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený, verze ICONDA CIBlibrary plnotextová
Databázová centra s přístupem: Dialog, Ovid

Další informace o databázi a přístupu: http://www.ovid.com/webapp/wcs/stores/servlet/product__13051_-1_10001_Prod-102
Rozhraní ICONDA CIBlibrary: http://www.irb.fraunhofer.de/CIBlibrary/

INIS

Inis.jpg

INIS (International Nuclear Information System) je informační služba věnovaná problematice nukleárních informací. Jedná se o decentralizovaný systém koordinovaný International Atomic Energy Agency – IAEA se sídlem ve Vídni. Dodávání záznamů do systému obstarávají jednotlivá národní centra. ČR je v tomto případě zastoupena Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s.. Databáze funguje od roku 1970, v současné době obsahuje více než 3 miliony bibliografických záznamů dokumentů a cca 310 000 plných textů (zejména dokumentů povahy šedé literatury). Pro věcný popis je používán speciální vícejazyčný tezaurus INIS. V minulosti byl přístup ke službě možný pouze po zaplacení příslušných poplatků. Probíhala také akce, kdy producenti systému nabízeli volný přístup do databáze pro univerzity a akademické instituce z členských zemí IAEA. Od roku 2009 je však INIS dostupný bezplatně pro všechny skupiny uživatelů a v roce 2011 byla navíc představena velmi intuitivní vyhledávací platforma, která uživatelům značně usnadňuje práci s databází. Zajímavým způsobem je řešeno dodávání plných textů primárních dokumentů. Neexistuje zde žádná centrální služba. V každé zúčastněné zemi totiž funguje partnerská instituce, na kterou se příslušní uživatelé mohou v této otázce obrátit. Uživateli jsou pochopitelně k dispozici také linky na plné texty, v tomto případě se jedná o odkazy ve formě identifikátoru DOI.

Souhrnné informace:

Producent: International Atomic Energy Agency
Počet záznamů: zhruba 3 300 000, 310 000 plných textů
Retrospektiva: od roku 1970
Typ databáze: bibliografický s malou kolekcí plných textů
Způsob přístupu: volně dostupný
Databázová centra s přístupem: STN International

Další informace o databázi a přístupu: http://www.iaea.org/INIS/

TULSA (Petroleum Abstracts)

Tulsa.png

Tato databáze pokrývá kompletně oblast ropného průmyslu a návazných disciplín a aplikací. Služba je produkována společností Petroleum Abstracts, která je součástí University of Tulsa. V rámci databáze získává uživatel přístup nejen k bibliografickým záznamům článků, ale také k velmi významné a rozsáhlé kolekci patentů a příspěvků z konferencí. V červnu 2009 se počet bibliografických záznamů přehoupl přes magickou hranici jednoho milionu. Součástí databáze je vlastní služba dodávání primárních textů dokumentů.

Souhrnné informace:

Producent: Petroleum Abstracts, a division of The University of Tulsa
Počet záznamů: více než 1 000 000
Retrospektiva: od roku 1961
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, STN International, Ovid, Ebsco

Další informace o databázi a přístupu: http://www.pa.utulsa.edu/

Galerie