Databáze pro matematiku

Z WikiKnihovna

Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)

Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián

MathSci

Mathsci.jpg

Databáze MathSci představuje nejvýznamnější světový elektronický informační zdroj pro oblast matematiky a návazných oborů (počítačová věda, statistika apod.). Tvorbu této databáze zajišťuje American Mathematical Society. Systém se skládá ze dvou hlavních podbází a několika dalších méně významných součástí. Jádro tvoří kolekce Mathematical Reviews a Current Mathematical Publications. Záznamy jsou indexovány pomocí speciálního systematického třídění Mathematics Subject Classification. V současné době obsahuje systém více než 2,9 milionů záznamů z cca 500 časopisů a více než 1,6 milionu přímých odkazů na původní články. Kromě databázových center je možno v něm vyhledávat i v rámci rozhraní MathSciNet na stránkách producenta. Přístup do databáze je však výhradně placený.

Souhrnné informace:

Producent: American Mathematical Society
Počet záznamů: více než 2 973 000
Retrospektiva: od roku 1800
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, Ovid

Další informace o databázi a přístupu: http://www.ams.org/mathscinet/

Zentralblatt MATH

Zmath.jpg

Další významnou databází oblasti matematiky je Zentralblatt MATH, na jejímž budování se podílí vydavatelství Springer spolu s European Mathematical Society a FIZ Karlsruhe. Databáze obsahuje bibliografické záznamy z 3 500 klíčových titulů časopisů. Stejně jako předchozí služba používá pro indexaci selekční jazyk Mathematics Subject Classification. Systém je dostupný po zaplacení licence, avšak na internetu je uživatelům k dispozici omezená, volně dostupná verze. V ní jsou po vyhledání výsledků k dispozici vždy pouze první tři relevantní bibliografické záznamy včetně abstraktu. Dodávání plných textů dokumentů je zajišťováno za pomoci služby TIBORDER.


Souhrnné informace:

Producent: FIZ Karlsruhe, Springer Verlag
Počet záznamů: více než 3 000 000
Retrospektiva: od roku 1868
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený, omezená verze systému dostupná bezplatně
Databázová centra s přístupem: -

Další informace o databázi a přístupu: http://zbmath.org/about/

Volná verze systému: http://zbmath.org/

Výtečná služba pro oblast matematiky je dostupná také v českém prostředí. Představuje ji Česká digitální matematická knihovna. Na tomto projektu se podílí vícero institucí, ale vůdčí roli hraje Matematický ústav Akademie věd České republiky a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o vysoce propracovanou platformu pro zpřístupňování plných textů článků z českých matematických časopisů. Systém je postavený na technologii DSpace, kam jsou ukládány zmiňované články dosahující mnohdy velmi dlouhé retrospektivy. Kromě časopisů jsou k dispozici také některé sborníky a monografie. Služba je dostupná zdarma.

Galerie