Databáze pro geologii a geografii

Z WikiKnihovna

Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)

Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián

Geobase

Geobase.jpg

Geobase je bibliografickým zdrojem, který se zabývá komplexní problematikou věd o zemi. Konkrétně postihuje oblasti geologie, oceánografie, geografie, ekologie apod. Její zdrojovou základnu tvoří 2 000 prestižních oborových časopisů, ale také další typy dokumentů, například knihy, zprávy nebo příspěvky ze sborníků. Společnost Elsevier, která je producentem systému, nabízí možnost přístupu k Geobase na moderní platformě Engineering Village. Ta obsahuje rovněž celou řadu dalších informačních zdrojů určených pro potřeby inženýrských oborů (např. Compendex, INSPEC nebo NTIS).


Souhrnné informace:

Producent: Elsevier
Počet záznamů: přes 2 100 000
Retrospektiva: od roku 1973
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, Ovid, OCLC

Další informace o databázi a přístupu: http://www.elsevier.com/elsevier-products/geobase

GeoRef

Georef.jpg

Databáze GeoRef je produktem American Geological Institute a představuje velmi prestižní informační zdroj pro všechny obory a součásti geologie. Stejně jako Geobase je dostupná na platformě Engineering Village, ale kromě toho ji zpřístupňuje i celá řada dalších komerčních institucí. Databáze má hlubokou retrospektivu a pro profesionální vyhledávání nabízí Georef Thesaurus, který obsahuje více než 30 800 výrazů. Na stránkách producenta se nachází omezená verze databáze, do níž je možný bezplatný přístup. Standardně je však GeoRef placenou službou.


Souhrnné informace:

Producent: American Geological Institute
Počet záznamů: více než 3 400 000
Retrospektiva: od roku 1933 (geologie Severní Ameriky od roku 1669)
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený, omezená verze volně dostupná
Databázová centra s přístupem: Dialog, Ovid, Ebsco, CSA, STN International

Další informace o databázi a přístupu: http://www.agiweb.org/georef/index.html

Omezená volně dostupná verze databáze: http://previews.georef.org/dbtw-wpd/qbeprev.htm

S databází Georef má provazbu GeoScience World, služba, která zpřístupňuje několik desítek časopisů pro oblast geologie v plném textu. Na projektu se podílí sedm významných oborových institucí a neregistrovaný uživatel může volně procházet bibliografickou část databáze. Přístup k plným textům je již pochopitelně zpoplatněn.

GEOBIBLINE

Geografie je jedním z oborů, které jsou výborně zpracovány také v českém prostředí. Geografická bibliografie ČR online zvaná také GEOBIBLINE obsahuje v současné době přes 179 tisíc bibliografických záznamů. Na tvorbě systému se podílí řada významných institucí a přístup k němu je možný bezplatně prostřednictvím knihovního systému Aleph provozovaného Univerzitou Karlovou v Praze. Systém obsahuje monografie, mapy, ale především články z klíčových vědeckých periodik pro oblast geografie. Záznamy obsahují abstrakty, některé mají připojeny fulltexty. Databáze se aktualizuje denně.


Souhrnné informace:

Producent: Knihovna geografie PřF UK v Praze, Knihovna PřF MU v Brně, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí n. Labem s ÚVT UK
Počet záznamů: 179 276 (ke 4. 11. 2013)
Retrospektiva: od roku 1510
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: volně dostupná
Databázová centra s přístupem: -

Další informace o databázi a přístupu: http://www.geobibline.cz/cs/basic_info

Galerie