Databáze pro chemii

Z WikiKnihovna

Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)

Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián

Oblast chemie je v současné době velmi dynamickou částí vědy a výzkumu. Potřeba aktuálních, vysoce odborných informací je pro tento obor více než zřetelná, a proto existují rozsáhlé databáze obsahující nové, ale i starší informace. Vysoké nároky jsou zde kladeny i na způsob zpřístupnění informací. Protože tato oblast vyžaduje mnohdy specifické formy zobrazení dat (chemické vzorce, sloučeniny, nákresy atomů či molekul atd.), existují na informačním trhu speciální programy a platformy, které odpovídají informačním potřebám uživatelů z řad chemiků i v tomto hledisku a poskytují odborné informace v žádané formě a kvalitě.

Chemical abstracts

Cas1.jpg

Chemical Abstracts je největší a bezkonkurenčně nejvyužívanější světová databáze pro oblast chemie a souvisejících disciplín. Systém produkuje organizace CAS - Chemical Abstracts Service, divize Americké chemické společnosti. Uživatel má k dispozici obrovskou škálu vyhledávacích možností, a to nejen v bázi bibliografických záznamů článků a patentů, ale také v rozsáhlé kolekci chemických látek, reakcí a sloučenin. Ještě než dostala databáze elektronickou podobu, byla k dispozici ve formě stejnojmenného referátového časopisu, který začal vycházet již v roce 1907. V současné době systém čerpá bibliografické záznamy článků z více než 10 000 odborných časopisů. Databáze navíc obsahuje informace o velkém množství patentových dokumentů, disertací, konferenčních materiálů, knih atd.

Kromě standardního typu zpřístupnění přes databázová centra je služba dostupná také přes platformu SciFinder, která přináší uživateli paletu vyhledávacích možností a strategií. Bibliografické záznamy jsou tematicky zpracovány podle klasifikace CAS a podle hesláře CA General Subject Headings. Část databáze, která registruje chemické látky, reakce a sloučeniny, je indexována podle tezauru CAS Chemistry Numbers. Přístup ke službě je realizován výhradně na komerční bázi.

Platforma SciFinder umožňuje dokonalé využití všech specifických funkcí, které vyžaduje zpřístupňování odborných chemických informací. Jedná se například o grafické zobrazení chemických prvků a sloučenin, velmi netradiční kladení rešeršních dotazů (do systému se nezapisují fráze, nýbrž celé věty) či vysoce komfortní práci s vyhledanými výsledky. Samozřejmostí je rovněž linkovací služba, která propojuje zdrojové bibliografické záznamy s jejich plnými texty. Standardně je to Chemport Connection, lze však bez problémů implementovat i další linkovací technologie (např. SFX). Uživatel měl do roku 2013 dvě možnosti použití platformy SciFinder, a to za pomoci staženého klientského programu nebo webové verze. Klientská verze už však není od roku 2013 podporována.

Souhrnné informace:

Producent: Chemical Abstracts Service
Počet záznamů: 35 000 000 bibliografických záznamů, 55 000 000 chemických reakcí
Retrospektiva: nejstarší záznamy od roku 1800
Typ databáze: bibliografický, část databáze o chemických prvcích, sloučeninách a reakcích faktografická
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, STN International, OCLC

Další informace o databázi a přístupu: http://www.cas.org/content

Reaxys

Reaxys.jpg

Služba Reaxys provozovaná společností Elsevier je unikátním souborem databází, které obsahují vysoce komplexní informace ze všech chemických odvětví. Reaxys, který spatřil světlo světa poprvé v roce 2009, obsahuje hned několik velmi významných databází a právě jejich kombinací dosahuje perfektního pokrytí veškeré chemické tematiky. Služba je vytvořena ze tří velmi tradičních databází:

Beilstein

Databáze německé provenience nese v názvu jméno jednoho z nejvýznamnějších tamních chemiků – Friedricha Konrada Beilsteina. Jedná se o službu, která vyčerpávajícím způsobem mapuje kompletní problematiku organické chemie. Tvorbu databáze zajišťoval dlouhá léta Beilstein Institut, nyní je vše plně v režii společnosti Elsevier. Systém je stejně jako u Chemical Abstracts rozdělen na více sekcí. Bibliografické záznamy dokumentů představují pouze jeden z komponentů systému. Dostupné jsou rovněž báze dat obsahující chemické reakce nebo sloučeniny. Zdrojovou základnu systému nyní tvoří 150 titulů prestižních vědeckých časopisů. Pozoruhodná je retrospektiva systému, která u nejstarších záznamů sahá až do roku 1771. V minulosti byl přístup do Beilsteinu realizován přes platformu CrossFire, nyní už je výhradně možný pouze v rámci služby Reaxys.

Souhrnné informace:

Producent: Elsevier
Počet záznamů: 10 650 000 bibliografických záznamů, 22 500 000 chemických reakcí, 10 000 000 chemických sloučenin
Retrospektiva: od roku 1771
Typ databáze: bibliografický, část databáze o chemických prvcích, sloučeninách a reakcích faktografická
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: -

Gmelin

Gmelin je dvojčetem předchozí databáze Beilstein, tentokráte však určeným pro oblast anorganické chemie. Databáze nese jméno německého chemika Leopolda Gmelina. Předchůdcem celého systému byl velmi významný Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Před firmou Elsevier zajišťovala budování systému Německá chemická společnost (Gesselschaft Deutscher Chemiker e.V.). V současné době je pro potřeby databáze indexováno 62 odborných časopisů. Struktura, retrospektiva (od roku 1772) i způsob zpřístupnění databáze jsou podobné jako u služby Beilstein.

Souhrnné informace:

Producent: Elsevier
Počet záznamů: 1 300 000 bibliografických záznamů, 2 300 000 chemických reakcí, 2 600 000 chemických sloučenin
Retrospektiva: od roku 1772
Typ databáze: bibliografický, část databáze o chemických prvcích, sloučeninách a reakcích faktografická
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: -

Třetí součástí systému Reaxys je Chemistry Patent Database, která, jak už vyplývá z názvu, obohacuje službu o široké portfolio patentových informací.

Další informace o databázi a přístupu: http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys

Analytical Abstracts

Aa1.jpg

Tato bibliografická databáze z produkce Royal Society of Chemistry – RSC představuje klíčový zdroj pro oblast analytické chemie. Analytical Abstracts excerpují záznamy z více než 100 klíčových oborových časopisů. Zajímavostí je, že databáze vycházela nadále i v tištěné podobě, a to 12x ročně až do roku 2013. Elektronická verze je aktualizována 48-krát ročně. Roční přírůstek činí zhruba 15 000 bibliografických záznamů. Databáze je placená a jednou z možností přístupu je také platforma, kterou nabízí samotný producent systému společnost RSC.

Souhrnné informace:

Producent: Royal Society of Chemistry
Počet záznamů: více než 430 000
Retrospektiva: od roku 1980
Typ databáze: bibliografický
Způsob přístupu: placený
Databázová centra s přístupem: Dialog, Ovid, STN (soubor ANABSTR)

Další informace o databázi a přístupu: http://www.rsc.org/Publishing/CurrentAwareness/AA/index.asp

Galerie