Děrnoštítkové stroje

Z WikiKnihovna

Děrnoštítkové stroje

Definice

Jednalo se o číslicové stroje na zpracování informací, určené ke komplexní mechanizaci administrativních prací (zpracování evidence dokladů, výpočetní práce) a technických výpočtů s použitím děrných štítků. Používaly se především pro řešení úloh, které byly charakterizovány velkým počtem opakování stejných operací. Podle počtu sloupců na zpracovaných děrných štítcích se děrnoštítkové stroje dělily na osmdesátisloupcové a devadesátisloupcové. Celý proces zpracovávání děrných štítků byl prováděn soupravou strojů, kterou tvořil děrovač děrných štítků, přezkoušeč, třídič, opakovač, zakládač, popisovač, tabelátor a kalkulační děrovač. Počet a druh strojů v soupravě se měnil podle výrobce a stavu technologií.

První použití

První hromadné nasazení děrnoštítkových strojů proběhlo v roce 1890, kdy bylo pomocí děrných štítků realizováno sčítání lidu v USA. Děrnoštítkové stroje byly ve 40. letech          20. století zapojeny i do Projektu Manhattan, kde se podílely na výpočtech průběhu reakcí při vývoji jaderné bomby. Poslední proslavené využití děrných štítků bylo v roce 2000 při volbách prezidenta USA, kdy mezi sebou těsně soupeřili George W. Bush a Al Gore. Spory ohledně výsledků nastaly v důsledku nepřesného vyznačování děr na štítcích.

V ČSR

V Československu vyráběl děrnoštítkové stroje národní podnik Aritma. Na počátku 60. let  20. století společnost úspěšně dokončila vývoj strojů a zavedla do výroby ucelené abecedně číslicové devadesátisloupcové děrnoštítkové soupravy'.' Éra děrnoštítkových souprav vyvrcholila výrobou malého děrnoštítkového počítače DP 100.

S nárůstem počtu samočinných počítačů na počátku 70. let 20. století ustoupila role děrnoštítkové techniky do pozadí a tato zařízení se zaváděla jako nedílná součást vstupního  a výstupního příslušenství výpočetních systémů.

Zdroje

Děrnoštítkové stroje, číslicové stroje na zpracování informací. CoJeCo - Vaše encyklopedie [online]. 14.03.2000 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=19185&s_lang=2&detail=1&title=d%ECrno%9At%EDtkov%E9%20stroje

Děrný štítek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Brn%C3%BD_%C5%A1t%C3%ADtek

Aritma Praha a děrnoštítkové stroje. Historie počítačů v Československu [online]. © 2005–2012 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: http://historiepocitacu.cz/aritma-praha-a-dernostitkove-stroje.html

Zpracovala

Michaela Dvořáková studentka ÚISKFF UK