Cyril Cleverdon

Z WikiKnihovna
Cyril William Cleverdon
 
Bristol, UK
Datum a
místo úmrtí
4.12. 1997
Cranfield, UK
  {{{duvod_umrti}}}
  ženatý, 3 deti
  UK
  Britské
Vzdělání Cranfield University
Pracoviště Bristol libraries, Engine Division of the Bristol Aeroplane Co. Ltd.
  • Professional Award of the Special Libraries Association

• Award of Merit of the American Society for Information Science The Gerard Salton Award of the Special Interest Group on Information Retrieval of the Association for Computing Machinery

Známý pro Vyvinul "Cranfieldové experimenty" financované z National Science Foundation a představil koncepce odvolání a přesnost studia výkonnostti informačích systému

Cyril W. Cleverdon (*1914, Bristol, UK) byl britský knihovník a vědec, který se stal známým hlavně díky své práci na hodnocení systémů pro získávání informací.

Život

Cyril Wiliam Cleverdon se narodil 9. září 1914 v anglickém Bristolu. Od roku 1932 do roku 1938 zde pracoval v Bristolských knihovnách a v roce 1938 začal pracovat jako knihovník v Engine Division of the Bristol Aeroplane Co. Ltd. V roce 1946 byl jmenován knihovníkem v the College of Aeronautics at Cranfield. Později známé jako the Cranfield Institute of Technology and Cranfield University. Zde Cleverdon působil až do jeho odchodu do důchodu v roce 1979. Poslední dva roky Cleverdon působil jako profesor studií o přenosu informace. Na začátku 50. let, velmi krátce poté, co Calvin Mooers razil termín vyhledávání informací, začal Cleverdon přemýšlet o tom, že by se dal provést experimentální výzkum z hodnoty nového indexování techniky a přístupů, které byly v té době obhájeny. To přitáhlo pozornost Helen Brownson v Národní nadaci pro vědu (National Science Foundation) a právě s pomocí finančních prostředků NSF se zrodily Cranfieldské projekty. Od roku 1957 se následujících deset let rodila řada projektů, které se považují za jedny z klíčových pro výzkum vyhledávání informací a výrazně pomohly ke vzniku informační vědy. Cleverdon také provozoval po mnoho let tzv. Cranfieldské konference, které poskytly mezinárodní fórum pro diskusi nápadů a výzkumu v oblasti vyhledávání informací. Ve skutečnosti je i dnes několik dalších konferencí mezinárodního významu, kde působí velmi podstatná část výzkumných pracovníků. Cyril William Cleverdon byl ženatý, měl tři děti a zemřel v Cranfieldu 4. prosince 1997 ve věku 83 let.Práce a význam v oblasti informační vědy a knihovnictví

V projektu Cranfield byly experimenty s vyhledáváním prováděny v laboratorním prostředí na testovacích databázích. Cílem výzkumu bylo vylepšit efektivitu vyhledávání v informačních systémech díky vytvoření lepšího indexování jazyků a metod. Součásti experimentů byly: 1) sbírka listin, 2) soubor uživatelských požadavků nebo dotazů a za 3) sada pro významné rozhodnutí, to znamená, soubor dokumentů, které jsou považovány za relevantní pro každý dotaz. Všechny tyto součásti dohromady tvoří zkušební sběr vyhledávání informací. Ten slouží jako standart pro testování vyhledávacích přístupů a úspěch každého přístupu se měří podle dvou měřítek. Těmi jsou přesnost a paměť ve významu schopnosti vracet stejné výsledky, to znamená, že nám to na stejný dotaz nevrátí pokaždé něco jiného. Zkušební sbírky a hodnocení opatření založená na přesnosti a paměti jsou hybnými silami moderního výzkumu v oblasti vyhledávacích systémů. Cleverdonův přístup vytvořil plán pro úspěšné série konferencí pro textové vyhledávání (Text Retrieval Conference), které započaly roku 1992. Cleverdonovy Cranfieldské studie zahrnovaly experimentální výzkum v oblasti informatiky a výsledky projektu daly základ pro automatické indexování, jak tomu je běžně u dnešních vyhledávačů. Na tehdejší dobu však byly výsledky těchto projektů velmi kontroverzní. Cleverdon pro nás vytvořil pojem vyhledávání informací jako empirické vědy, kde bylo předmětem ověřování v podobě experimentů a výrazně svou prací napomohl ke vzniku informační vědy.


Ocenění a čestné tituly

Cleverdonův vliv a jeho práce byly oceněny řadou významných cen. Pro Cleverdona jako neamerického občana to jsou obzvlášť významné ceny.


• Professional Award of the Special Libraries Association, 1962

• Award of Merit of the American Society for Information Science (ASIS), 1971

• The Gerard Salton Award of the Special Interest Group on Information Retrieval of the Association for Computing Machinery (SIGIR) dnes známá pod jménem Salton, 1991


Publikace

CLEVERDON, C.W.,Studies in indexing and cataloging.Detroit: Management information services. 1970. OCLC 637345429


CLEVERDON, C.W.,MILLS, J.,KEEN, M.,Factors determining the performance of indexing systems. Cranfield (Beds.) : College of Aeronautics. 1966. OCLC 560042401


CLEVERDON, C.W.,Report on the testing and analysis of an investigation into the comparative efficiency of indexing systems. England: Cranfield. 1962. OCLC 577341714


CLEVERDON, C.W., Report on the first stage of an investigation into the comparative efficiency of indexing systems. England: Cranfield. College of Aeroneutics. 1960. OCLC 609508624


CLEVERDON, C.W., AITCHISON, J., A report on a test of the index of metallurgical literature of Western Reserve University. England: Cranfield. College of Aeronautics. 1963. OCLC 575105663

Doporučená četba

CLEVERDON, C.W., The effect of variations in relevance assessments in comparative experimental tests of index languages. Det Informations-videnskabelige Akademi[online]. 2006. [cit. 21. Listopad 2006]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.iva.dk/bh/core%20concepts%20in%20lis/Cleverdon_1970.pdf>


Citace a odkazy na použitou literaturu

1. ROBERTSON, Stephen. In Memoriam Cyril W. Cleverdon. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1998, roč. 49, č. 10, [cit. 2012-04-04]. s. 866-866. Dostupný z: <http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?sid=48a2df47-5c71-42c4-918e-373fdf693e31%40sessionmgr11&vid=1&hid=1&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=904144>. ISSN 00028231.

2. The Businessman's Guide to Government Information and Advice. American Documentation [online]. 1956, roč. 7, č. 2, [cit. 2012-04-04]. s. 142-142. Dostupný z: <http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?sid=7a37d64f-b756-45e9-b349-36eac1aeacab%40sessionmgr111&vid=1&hid=121&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=16811216>. ISSN 0096946X.

3. REES, Alan M. The Aslib-Cranfield Test of the Western Reserve University Indexing System for Metallurgical Literature: A Review of the Final Report. American Documentation. 1965, roč. 16, č. 2, [cit. 2012-04-04]. s. 73-76. Dostupný z: < http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?sid=8f747ab7-0cf4-48ed-93a9-8e8cbe838bde%40sessionmgr111&vid=1&hid=121&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=bth&AN=16866338>. ISSN 0096946X.Externí zdroje

http://www.worldcat.org/

http://www.iva.dk/

http://jis.sagepub.com/