Crowdfunding

Z WikiKnihovna

Autor: Lucie Malúšková

Klíčová slova: ekonomika sdílení, spolupráce

Synonyma: sdílené financování

Související pojmy:

nadřazené - networking, sociální sítě

podřazené - Kickstarter, fund raising

Crowdfunding je fenomén odkazující na sociální sítě, které propojují ty, kteří potřebují finančně podpořit pro dosažení svého cíle, a ty, kteří jim chtějí pomoci. Lidé z celého světa mají možnost přispět různými finančními částkami k naplnění účelu, který se jim zdá smysluplný. Může se jednat o rozvoj startupu, zaplacení lékařské péče nebo třeba vydání knihy.

Charakteristika

Princip crowdfundingu je jednoduchý. I vysokou finanční částku lze získat sečtením malých finančních příspěvků od velkého množství lidí. Dárci se na základě vlastního uvážení rozhodují, jestli svými penězi přispívají na dobrou věc. Lidé, kteří žádají o finanční výpomoc, využívají crowdfundingových portálů, aby představili účel své sbírky. Sbírku si může založit v podstatě kdokoli - jedinec, skupina, organizace. Pro úspěšnou sbírku je důležité, aby jste důkladně seznámili ostatní uživatele s účelem své potřeby finanční výpomoci a nejlépe aby jste komunikovali prostřednictvím blogu o všech fázích přípravy a realizace cíle. Obvykle se určí cílová částka a často také odměny (uvedení v závěrečných titulcích filmu, podepsaná fotografie, náramek,...) za přispění určitým finančním obnosem. Tuto odměnu přispěvatelé obvykle obdrží po dosažení cílové částky. Tímto jejich investování končí a nějaký další prospěch je většinou nečeká. Samotné crowdfundingové portály si účtují malé procento z vybrané částky úspěšných projektů (například Kickstarter získává 5%[1]).

Příklad crowdfundingu

Hudební kapela by chtěla vydat studiové album, pro svou sbírku si vybere libovolnou stránku sloužící ke crowdfundingu a založí nový projekt. Představí nejen projekt, ale i sebe, a především vysvětlí situaci, proč potřebuje finanční pomoc. Určí cílovou částku, dobu, do kdy musí peníze získat, a odměny pro dárce - darování digitální kopie, trička, lístku na koncert a kompletní diskografie (v závislosti na výši darovaného obnosu). Při spuštění bude projekt propagován na stránce crowdfundingu a bude možné jej na stránce vyhledat. Díky dobré propagaci, popularitě a komunikaci s fanoušky se kapele podaří získat potřebnou částku. Jakmile je to pro kapelu možné, odmění své dárce, kteří další výhody již neočekávají.[2]

Vývoj

Získávání peněz či jiných prostředků pro dosažení nějakého cíle pomocí veřejné sbírky existuje ve společnosti od pradávna. Nicméně crowdfunding je novodobý princip, který by nemohl vzniknout bez internetu. Nejedná se o samotný webový portál, ale podstatnou roli hrají internetové bankovnictví a virtuální peněženky. Na počátku stojí projekt Kickstarter, který s myšlenkou crowdfundingu přišel jako první. Od roku 2009 bylo shromážděno přes 607 milionů USD k realizaci více než 41 000 projektů[3]. Dalšími podobnými projekty jsou:

 • Indiegogo podporující kreativní nápady, sociální sféru i podnikání
 • Buzzbnk zaměřující se na sociální sféru (charita, vzdělávaní sociálně znevýhodněných apod.)
 • Peoplefund.it
 • Human Tribe Project sloužící k získání finanční pomoci při zdravotních obtížích
 • Spacehive podporující projekty prospěšné pro občanskou veřejnost (zeleň ve městě, dětská hřiště apod.)

Výhody a nevýhody

Výhody

 • Komunikace s lidmi, kterým záleží na úspěchu vašeho cíle, je přínosnější než žádání o půjčku v bance, které záleží především na vaší bonitě a ne smyslu vaší potřeby financí.
 • Důvěra získaná od dárců motivuje více než nutnost splatit půjčku u banky.

Nevýhody

 • Dárci odevzdávají své peníze z dobré vůle a ve víře, že jim žadatel nelže. Nicméně může docházet k podvodům a žadatel může darované peníze (nebo část peněz) využít za jiným účelem.

Příklady využití

V základu crowdfunding podporoval kreativní činnost, časem se vyvinul v mnohem širší koncept, který dnes může připomínat charitu. V podstatě účelem projektu může být cokoliv.

 • Podpora umělců, hudebníků, filmařů
 • Financování startupů
 • Politické kampaně
 • Splácení lékařské péče
 • Podpora drobných podnikatelů
 • Vývoj softwaru a nových technologií
 • Vývoj počítačových her
 • Místní zemědělská produkce
 • Rozvoj občanské společnosti
 • Sociální sféra

Poznámky

 1. Start your project - Kickstarter. Kickstarter [online]. Kickstarter, Inc., © 2013 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.kickstarter.com/start?ref=what_is_kickstarter
 2. HANLEY, Dean F. - BORK, Paul. Crowdfunding: A New Way to Raise Capital, or a Cut-Back in Investor Protection? Insights: The Corporate & Securities Law Advisor. 2012, roč. 25, č. 6, s. 44 [cit. 2013-05-11]. ISSN 08943524.
 3. What is Kickstarter - Kickstarter. Kickstarter [online]. Kickstarter, Inc., © 2013 [cit. 2013-05-11]. Dostupné z: http://www.kickstarter.com/hello?ref=nav

Použitá literatura