Connaway, Lynn Silipigni

Z WikiKnihovna

Lynn Silipigni Connaway, Ph.D., je vedoucí vědecká pracovnice v OCLC výzkumu (Online Computer Library Center) a má zkušenosti s akademickými, veřejnými a školními knihovnami a také se vzděláváním v knihovní a informační vědě. [1]  

Lynn Silipigni Connaway

Lynn Silipigni Connaway

[2]

Datum a
místo narození
Rochester, Pensylvánie
-
Bydliště Colorado, USA
Občanství americké
Vzdělání

1989-1992 University of Wisconsin-Madison  (USA) Ph.D.

1986-1988 University of Arizona  (USA) Mgr.

1981-1982 Western State College (USA)

1973-1977 Edinboro State University (USA) Bc.

Ocenění a úspěchy

2012 Reference Service Press Award, Reference and User Services Association (RUSA)

2014 Chair of Excellence, Universidad Carlos III de Madrid, Španělsko

2014 Visiting Scholar, University of Copenhagen, Dánsko.

2014-2015 předsedkyně Komise hodnot akademických knihoven

2016 prezidentka Asociace pro informační vědu a technologie

   -    vedoucí pracovnice OCLC výzkumu v oblasti User Behavior Studies & Synthesis 

Známá pro Rozsáhlá činnost v oblasti uživatelských studií, knihovnictví a informační vědy

 

Život

Lynn Silipigni Connaway se narodila v Pensylvánském městě Rochester (USA), avšak od roku 1978 bydlí v Coloradu. Své první zaměstnání získala v G. C. Murphy’s, kde pracovala jako vedoucí maloobchodu a pokladní. Ve svém volném čase ráda lyžuje, čte, vaří, plete a ráda chodí na túry.[3]

 

Vzdělání

V letech 1973 až 1977 navštěvovala Edinboro State University (Edinboro, PA), kde získala titul bakaláře vědy v oboru knihovní vědy. V roce 1981 nastoupila na Western State College (Gunnison, CO), kde během jednoho roku získala certifikát specialisty médií. V letech 1986 až 1988 navštěvovala University of Arizona (Tucson, AZ), kterou úspěšně ukončila magisterským titulem. Poté nastoupila na University of Wisconsin-Madison (Madison, WI). Zde na podzim roku 1992, kde díky své disertační práci s názvem The Levels of Decisions and Involvement in Decision - Making: Effectiveness and Job Satisfaction in Academic Library Technical Services získala doktorský titul.[4]

 

Dílo 

Vede OCLC výzkum User Behavior Studies & Synthesis a v rámci jejích povinností spravuje projekty, které se přímo týkají OCLC knihoven a uživatelů, třeba jeden ze stežejních datových projektů WorldCat nebo uživatele ve virtuálním výzkumném prostředí a mnoho dalších. Aktuálně ku příkladu působí jako jeden z hlavních řešitelů projektu financovaného IMLS spolu s University of Florida a Rutgers, The State University of New Jersey, ve kterém řeší, jak studenti vědy, techniky, inženýrství a matematiky posuzují důvěryhodnost digitálních zdrojů. V rámci výzkumu chování uživatelů navázala mezinárodní spolupráci s University of Oxford, v roce 2014 jí byl udělen post Chair of Excellence na Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), stala se hostující vědkyní na Royal School of Library and Information Science a taktéž se v roce 2009 stala hostující vědkyní Katedry informačních studií a knihovníctví na University of Sheffield.[5]

 

Projekty

Cyber Synergy

Tento projekt navrhuje nový model, který umožňuje virtuálním referenčním službám (Virtual Reference Services, VRS) zůstat životaschopné navzdory dnešnímu prostředí omezených zdrojů. Projekt zkoumá možnosti spolupráce znalostních institucí (knihoven) a sociálních Q&A komunit (SQA). Neustále se vyvíjející VRS umožňují přístup ke knihovním službám prostřednictvím textových zpráv, mobilních zařízení a sociálních sítí, čímž zvyšují uživatelský komfort. SQA pak poskytují knihovnám, kvůli neustále snižujícím se rozpočtům, příležitosti ke sdílení zdrojů a vytváření příjmů prostřednictvím spolupráce. Tento projekt ve třech fázích poskytne důkazy a umožní navrhnout nový model služeb pro spolupráci knihoven.[6]

 

Digital Information Seeker Report (OCLC/JISC)

V rámci projektu Digital Information Seeker Report bylo analyzováno 12 závěrečných zpráv knihoven z uživatelských studií, které byly vydány v roce 2005 a 2009 organizacemi JISC, OCLC, a RIN. Tato zpráva má usnadnit informačním profesionálům lépe porozumět uživatelům knihoven v rámci vyhledávání informací a přezkoumat otázky, které souvisejí s rozvojem informačních služeb a které nejlépe odpovídají potřebám těchto uživatelů. Díky této analýze bylo možné u těchto 12 studií identifikovat společné i rozporuplné výsledky. [7]

 

Digital Visitors and Residents

Studie financovaná JISC, kde ve spolupráci mezi University of Oxford, OCLC Research a University of North Carolina Charlotte zkoumali teorii digitálních rezidentů a návštěvníků (the theory of digital residents and visitors) se studujícími na různých edukačních úrovních. Cílem tohoto projektu je zjistit důvody fungování s tím, že porozumíme-li motivaci zkoumaných skupin do informačního prostředí, máme tak větší šanci splnit očekávání a vytvářet použitelné a hodnotné služby. Aplikaci si můžete vyzkoušet zde[8]

 

Seeking Synchronicity

Čtyř-fázový projekt s celým názvem Hledání synchronicity: Vyhodnocování virtuálních referenčních služeb uživatele, neuživatele a knihovnické perspektivy. Tento projekt inovativně řeší otázky týkající se hodnocení, udržitelnosti a významu virtuálních referenčních služeb (VRS) pro knihovny. Cílem je zvýšení využívání, uznání a atraktivnosti VRS pro veřejnost.[9]

 

Virtual Research Environment (OCLC/JISC)

Společný výzkum mezi JISC a OCLC reaserch s cílem zjistit, shromažďovat a analyzovat důkazy o chování výzkumných pracovníků v digitálním prostředí. Analýza se týkala financovaných výzkumů JISC, z nichž by bylo možné odvodit obraz dnešního výzkumníka. [10]


WorldCat Publisher Pages

The WorldCat Publisher Pages, webová platforma, která sdružuje a prezentuje informace o nakladatelstvích, nakladatelích a autorech s cílem vytvoření profilu celosvětových vůdčích nakladatelství. Profily obsahují zejména název nakladatelství, lokalitu, jména nejznámějších autorů, jazyk vydaných publikací a historii publikací vydavatele. Stránky představují téměř 2000 vydavatelských subjektů, které naleznete po celém světě např. ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, Německu, Francii, Nizozemí, Japonsku, Itálii, Číně, Rusku, Španělsku, Finsku, Austrálii, Tchaj-wanu a na Novém Zélandu.[11]

 

Aktivity 

Lynn Silipigni Connaway je doposud aktivně zapojena v mnoha výborech v rámci Americké knihovnické asociace (ALA), zahrnující pozici místopředsedkyně (2011-12) a následně předsedkyně (2012-13) Knihovnického výzkumného kulatého stolu, dále post místopředsedkyně (2009-11) a následně předsedkyně (2011-12) Asociace pro univerzitní a výzkumné knihovny (ACRL), Výboru pro plánování a revizi výzkumu a místopředsedkyně (2013-2014) a následně předsedkyně (2014-2015) Komise hodnot akademických knihoven. Sloužila ve výboru ALA v oblasti akreditací a je členem Asociace knihovních a informačně-vědních pedagogů (ALISE). Také je členemAsociace pro informační vědu a technologie (ASIS&T) a sloužila jako ředitelka ve správní radě (2012-2015), kde nyní působí jako prezidentka.[12]

 

Úspěchy

 • 2014 Visiting Scholar Royal School of Library and Information Science, University of Copenhagen, Denmark.
 • 2014 Chair of Excellence šestiměsíční funkce v Chair of Excellence programu na Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Departmento de Biblioteconomía y Documentación.
 • 2013 ALISE Bohdan S. Wynar Research Paper Competition Not dead yet! Podélná studie typu dotazu a hotovou přesnost reference v živém rozhovoru a IM odkazu. Výzkum knihovní & Informační vědy, 35(1).
 • 2012 Allen Smith Visiting Scholars Program Vytváření referenčních služeb životaschopných v samoobslužném prostředí. Prezentováno na Simmons College, při programu Allen Smith Visiting Scholars, March 30, 2012, Boston, Massachusetts.
 • 2012 2012 Reference Service Press Award, Reference and User Services Association (RUSA) “Are we getting warmer?” Objasnění dotazu v živém rozhovoru virtuální reference. Reference & User Services Quarterly,50(3), 259-279.
 • 2009 Visiting Researcher tříměsíční funkce na Oddělení informačních studií, University of Sheffield, Sheffield, England, United Kingdom.
 • 2005 Succession Management Training OCLC
 • 1994 Gold Chalk Award, Graduate Professional Council University of Missouri-Columbia
 • 1993 Beta Phi Mu, International Library Science Honor Society Beta Beta Epsilon, University of Wisconsin-Madison chapter
 • 1991 TA Fellow, College of Letters and Science University of Wisconsin – Madison
 • 1987, 1990, a 1997 Professional Development Grant Mountain Plains Library Association [13]

 

Publikace

Research methods in library and information science

Kniha obsahuje témata, jako jsou výzkumné strategie pro studenty doktorských knihoven a informačních věd, plánování výzkumu, definování problému, vytvoření teorie a testování teorie, vědecká metoda šetření a techniky sběru dat, metody průzkumu výzkumu a dotazníků, analýza kvantitativních údajů, výzkum založený na rozhovorech, psaní návrhů výzkumu a dokonce i dovednosti řízení času. Vysvětlení a soudobé příklady výzkumu poskytované odborníky z oboru nabízejí poradenství a různé strategie pro dokončení výzkumných projektů, dizertací a diplomových prací, jakož i pro psaní grantů, překonání spisovatelského bloku, spolupráci s kolegy a práci s externími konzultanty. Odpověď na téměř každou otázku, kterou si kladou nováčci výzkumu, je v této knize uvedena.[14]

 

Basic research methods for librarians

Tato kniha je adresovaná praktickým knihovníkům a dalším informačním profesionálům, stejně jako magisterským a doktorským studentům v programech LIS. Kniha se konkrétně zabývá výzkumnými metodikami, které pravděpodobně budou knihovníci používat, a poskytuje pokyny pro navrhování a provádění výzkumu a zveřejňování výsledků výzkumu. Kniha zdůrazňuje kvantitativní výzkum, včetně průzkumu a experimentálních studií. Zaměřuje se také na kvalitativní výzkum včetně historického výzkumu. Jedna celá kapitola je věnována také statistické analýze výsledků výzkumu. Vyhodnocování, psaní a publikování výzkumných zpráv je v této knize také považováno za důležité. Ve spolupráci s vynikajícími vědci z probírané oblasti jsou součástí knihy také příspěvky odborníků na kvantitativní výzkum, domněnky výzkumu a odběry vzorků. [15]

 

Reordering Ranganathan: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities

Publikace, ve které je ukázáno, že u 5 zákonů knihovní vědy S. R. Ranganathana může být změněno pořadí a mohou být přehodnoceny tak, aby korespondovaly s dnešními knihovními službami a zdroji, stejně tak, aby reflektovaly chování lidí, když nimi pracují. [16]

 

Další publikace

2015 - The library in the life of the user : engaging with people where they live and learn (Kniha)

2013 - Understanding the collective collection : towards a system-wide perspective on library print collections (Kniha)

2012 - User-centered decision making : a new model for developing academic library services and systems (Článek)

2011 - Seeking synchronicity : revelations and recommendations for virtual reference (Kniha)

2011 - ASIST 2011 : proceedings of the 74th ASIS & T Annual Meeting : bridging the gulf : communication and information in society, technology and work (Kniha)

2011 - "If it is too inconvenient I'm not going after it" : convenience as a critical factor in information-seeking behaviors (Článek)

2010 - The digital information seeker : report of the findings from selected OCLC, RIN, and JISC user behaviour projects (Kniha)

2002 - Utilizing e-books to enhance digital library offerings (Článek)

1992 - The levels of decisions and involvement in decision-making : effectiveness and job satisfaction in academic library technical services (Kvalifikační práce)

 

Lynn Silipigni Connaway má na svém kontě celkem přes 100 publikací, kompletní seznam naleznete zde.

 

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Vliv doktorky Lynn Silipigni Connaway v oboru informační vědy a knihovnictví je patrný z její dosavadní práce a aktivit. Nejen že se dosud podílela na mnoha projektech, které mají/měli vliv na zlepšování kvality služeb knihoven (např. projekt Cyber Synergy, projekt Seeking Synchronicity) a usnadnění práce informačních pracovníků (např. projekt Digital Information Seeker Report). Navíc četná publikační činnost a aktivita v rámci Americké Knihovnické Asociace a Asociace pro informační vědu a technologie zajišťuje Lynn Silipigni Connaway velký vliv v rámci tohoto oboru.

 

Použitá literatura 

 1. Lynn Silipigni Connaway. In: Universidad Carlos III de Madrid. [online]. [cit. 7. 5. 2017]. Dostupné z: http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/TextoMixta/1371217245454/Lynn_Silipigni_Connaway
 2. Lynn Silipigni Connaway. In: OCLC Research [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
 3. Editor (2005)
 4. Lynn Silipigni Connaway, Ph.D.: Senior Research Scientist and Director of User Research. ©2017 OCLC Online Computer Library Center [online]. [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/blog/main/author/lynn-connaway/
 5. LYNN SILIPIGNI CONNAWAY. OCLC Research [online]. ©2017 OCLC Online Computer Library Center [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/content/dam/research/people/connaway/cv-current.pdf
 6. Cyber Synergy. OCLC Research [online]. © 2017 OCLC, 2012 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/themes/user-studies/synergy.html
 7. Digital Information Seeker Report. OCLC Research [online]. © 2017 OCLC, 2012 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/themes/user-studies/dis.html
 8. Digital Visitors and Residents. OCLC Research [online]. © 2017 OCLC, 2012 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/themes/user-studies/vandr.html
 9. Seeking Synchronicity: Evaluating Virtual Reference Services from User, Non-User and Librarian Perspectives. OCLC Research [online]. © 2017 OCLC, 2012 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/themes/user-studies/synchronicity.html
 10. Virtual Research Environment. OCLC Research [online]. © 2017 OCLC, 2012 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/themes/user-studies/vre.html
 11. WorldCat Publisher Pages. OCLC Research [online]. © 2017 OCLC, 2012 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/activities/pubpages.html
 12. Lynn Silipigni Connaway, Ph.D.: Senior Research Scientist a ředitel uživatelského výzkumu. OCLC Research [online]. © 2017 OCLC, 2012 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/research/people/connaway.html
 13. LYNN SILIPIGNI CONNAWAY. OCLC Research [online]. ©2017 OCLC Online Computer Library Center [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.oclc.org/content/dam/research/people/connaway/cv-current.pdf
 14. CONNAWAY, Lynn Silipigni a Marie L. RADFORD. Research methods in library and information science. Sixth edition. ISBN 9781440834783.
 15. CONNAWAY, Lynn Silipigni a Ronald R. POWELL. Basic research methods for librarians. 5th ed. Santa Barbara: Libraries Unlimited, c2010. Library and information science text series. ISBN 978-1-59158-863-4.
 16. Connaway, Lynn Silipigni, a Ixchel M. Faniel. 2014. Reordering Ranganathan: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities. Dublin, OH: OCLC Research. Dostupné z: http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2014/oclcresearch-reordering-ranganathan-2014.pdf.

 

Externí zdroje 

OCLC Research http://www.oclc.org/research.html

OCLC Research na Youtube https://www.youtube.com/user/OCLCResearch

JISC https://www.jisc.ac.uk/

Twitter @LynnConnaway https://twitter.com/LynnConnaway/media

Worldcat http://worldcat.org/identities/lccn-n2004037144/