Charles R. Hildreth

Z WikiKnihovna
Charles R. Hildreth
 
Petersburg, Texas
Datum a
místo úmrtí
1. dubna 2007
Lancaster
  neznámá
  byl ženatý s Janet Hildreth, 3 děti
  146 Marks Avenue, Lancaster
  Americké
Vzdělání Ph.D. na The City University, London
Pracoviště Palmer School of Library & Information Science

College of Information and Computer Science Long Island University C.W. Post Campus

  PHI BETA KAPPA; NDEA Fellow; BETA PHI MU
Známý pro Přínosům v oblasti OPAC, Human-computer interaction

Charles R. Hildreth (14. října 1936, Petersburg, Texas - 1. dubna 2007, Lancaster) byl americkým informačním vědcem, pedagogem a autorem mnoha článků týkajících se informační vědy. Oblastí jeho působnosti na poli vědy byla interakce počítače s člověkem, vyhledávací systémy informací a knihovní on-line katalogy.


Život

Charles Hildreth se narodil 14. října roku 1936 v městě Petersburg státu Texas. V tomto městě vyrůstal a poté navtěvoval tamnější školu. Po střední škole nastoupil k námořnictvu a tam sloužil 22 let. Z aktivní služby odešel roku 1977. Poté pracoval pro Rework facility pro F14 v Northhighland, San Diego. Zpátky do Petersburgu se přestěhovali v roce 1992. Hildreth se stal členem First Baptist Church, Veterans of Foreign Wars USA a Naval Fleet Reserve. Hildreth zemřel 1. duba 2007 ve svém domě. Měl manželku Janet Hildreth, 3 děti - Katrena Pritchard, Keith Hildreth, Johnny Hildreth, 2 bratry - J.B. Hildreth a Tommy Hildreth a 1 sestru - Louise Miller. Dále měl 6 vnoučat a jedno pravnouče. Ve smrti ho předběhli 2 bratři - Howard Hildreth a Kenneth Hildreth a 2 sestry - Roxie Fox a Ruth Saffel.[1]


Vzdělání

Rok
Stupeň
Instituce
Obor/specializace
1993
Ph.D.
The City University, London
Informační věda
1977
M.A.
University of Denver
Knihovní věda
1966
M.A.
University of Colorado
Filozofie
1963
B.A.
Ohio State University
Filozofie

Koníčky

Koníčky Charlese Hildretha: tenis, jazzová hra na saxofon, detektivní knihy, paragliding a chození pro horách a lesech.[2]


Zaměstnání

září 2002 - duben 2007 - Garant, Ph.D. studijní program Information Studies, Palmer School of Library and Information Science, College of Information and Computer Science, Long Island University.

září 1998 - duben 2007 - Docent, Palmer School of Library and Information Science, College of Information and Computer Science, Long Island University.

srpen 1994 - 1998 - Docent, School of Library and Information Studies, University of Oklahoma.

leden - červen 1993 - Hostující přednášející, University of Washington Graduate School of Library and Information Science (4 kurzy).

leden - květen 1989 - Hostující pomocný profesor,Graduate School of Library and Information Science. Univ. of Illinois at Urbana-Champaign (Information Storage and Retrieval).

leden - květen 1984 - Hostující pomocný profesor, School of Library Science, Kent State University.

listopad 1985 - duben 2007 -Zakladatel a hlavní vědecký kolzuntant, READ Ltd. (Research, Education, Analysis, & Design).

září 1980 - říjen 1985 - Online Computer Library Center (OCLC).

říjen 1977 - září 1980 - The Chicago Public Library.

1974 - 1976 - Restaurační služby a management.

1967 - 1974 - Instruktor filozofie

1957 - 1961 - Námořnictvo USA[3]


Aktivity

Členství

Hildreth byl členem:

 • American Library Association (ALA)
 • Library and Information Technology Association (LITA)
 • Public Library Association (PLA)
 • American Society for Information Science (ASIS)
 • Special Interest Group/Human Computer Interaction (SIG/HCI)
 • Association of Library and Information Science Educators (ALISE)
 • International Society for Knowledge Organisation (ISKO)[4]

Co-citační analýza

Charles Hildreth patřil v letech 1980-1995 podle Journal of the American Society for Information Science mezi top 100 autorů z oboru informační vědy.

Autoři 1988-1995[5]
Autoři 1980-1987[6]

Význam Charles R. Hildretha pro informační vědu a knihovnictví

Oblastí jeho působnosti na poli vědy byla interakce počítače s člověkem, vyhledávací systémy informací a knihovní on-line katalogy.

Hildreth začal výzkum na začátku 80 let, kdy výzkumy v oblasti OPAC začínaly být stále rozsáhlejší a byly financovány Council on Library Resources (CLR). Hildreth měl za úkol sumarizovat studia a naznačovat nové směry a také pracovat na nomenklatuře. Jeho činnosti byly směrovány k pokroku pomocí jeho zájmu a zaměření na uživatel-počítač interface. OCLC vybralo Hildretha, aby přinesl systém a jednotu do mnoha výzkumných zpráv. Jako projektový manažer zaplnil informační a jazykovou mezeru a výsledky publikoval v díle zvaném „Online Public Access Catalogs: The User Interface“. Mnohá studia byly zaměřeny na faktory v online systémech na vyhledávání informací, ale Hildrethovo úsilí směřovalo k zjištění, které systémové faktory v uživatelském prostředí mají schopnost ovlivnit úspěšnost vyhledávání koncového uživatele. V tu dobu se jeho studie stala základem pro vývojovou strategii designu, přibližně kolem roku 1982.[7]

Hildreth zjistil, že dokumentační zprávy měli jen málo společného: neexistoval společný formát, provozní příručky a ani jednotná dokumentace, která by dovolovala porovnávat jednotlivé systémy mezi sebou. Také některé termíny měli rozdílné významy. Hildreth proto sepsal ke každému systému jeho příručku a na oplátku mu umožnili přístup k designerům a výzkumníkům, kteří o systémech shromažďovali data. Navzdory velkému množství literatury byla do této chvíle oblast uživatelského rozhraní málo probádanou oblastí.[8]

Hildreth se zaměřil na znepokojující fakt, že výzkumníci informačního vyhledávání a prodejci na jedné straně a OPAC (online veřejně přístupný katalog) výzkumníci na druhé straně operují z odlišných pozic, publikují v odlišných časopisech a jen výjimečně spolupracují. Dále poukázal na to, že se předmětový přístup stává dostupným.[9]


Úspěchy

Hildreth byl členem: PHI BETA KAPPA, NDEA Fellow, BETA PHI MU.


Publikace

Monografie

 • Intelligent Interfaces and Retrieval Methods for Subject Searching in Bibliographic Retrieval Systems. Final Report of a Study Commissioned by the Library of Congress, Processing Services. Advances in Library Information Technology, Issue Number 2. Washington , DC : Library of Congress, Cataloging Distribution Service. 1989. 120pp.
 • The Online Catalogue: Developments and Directions. (Editor and Contributor) London : The Library Association Publishing, Ltd. 1989. 212pp.
 • Library Automation in North America : A Reassessment of the Impact of New Technologies on Networking. Munich : KG Saur. 1987. 196pp.
 • Online Public Access Catalogs: The User Interface. (OCLC Library, Information, and Computer Science Series). Dublin , OH : OCLC. 1982. 263pp.


Články, zprávy a recenze

Jedná se o analýzu výzkumu v oblasti Informačních věd a knihovnictví (LIS), kterou vypracoval Charles R. Hildreth a Selena Aytac. Zabývá se především zvolenými tématy těchto výzkumů, použitou metodikou a kvalitou výzkumu. Jde o aktualizaci kritické recenze z let 1998-2002. Důvodem bylo použití novější literatury a důmyslnějších metodologických kriterií. Více než 30 zdokumentovaných charakteristik publikovaných výzkumů (v období 2003-2005) jim umožnil identifikaci vzorů a trendů v oblasti výzkumných přístupů, strategií, a využití různých metod. Zamýšlejí se nad výzkumnými přístupy (pozitivistický apod.). Zvláštní pozornost autoři věnovali rozpoznávání praktických oproti akademickým příspěvkům.

 • “Teaching Load and Doctoral Supervision: Recognition/Release Time Provisions Among ALA Accredited Programs Offering a Ph.D.” Koenig, Michael E. D., and Charles Hildreth. Journal of Education in Library and Information Science, 45(2). Summer 2004, 242-250.
 • "Exploring and Describing - Enough! Let's Get Back to Explaining and Confirming." Keynote address, June 8, 2003, Connections 2003 Conference, June 6-8, 2003, Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, NY.
 • "How Are They Going About It? A Comparison of Research Methods Used by LIS Academic and Practitioner Researchers." Peer-reviewed and juried paper presented on January 22, 2003 at annual meeting of the Association for Library and Information Science Education (ALISE), January 21-24, 2003, Philadelphia, PA.
 • “Measuring User Satisfaction With IR System Performance: Problems and Promise.” Presentation at 2nd Annual ASIST SIG USE Research Symposium, Saturday, November 16, 2002, 1:00-6:00 p.m., Philadelphia, PA.
 • “Organizational Realignment of LIS Programs in Academia: from Independent Standalone Units to Incorporated Programs.” Hildreth, Charles R., and Michael Koenig. Journal of Education in Library and Information Science, 43(2). Spring 2002, 126-133.
 • “The End of the Standalone 'Library School'.” Koenig, Michael E. D., and Charles Hildreth. Library Journal, 127(11). June 15, 2002, 40-42.
 • “Organizational Realignment of LIS Programs in Academia: from Independent Standalone Units to Incorporated Programs.” (With Michael Koenig, juried paper) January 17, 2002, ALISE 2002 Conference. New Orleans, LA, January 14-18, 2002.
 • "Accounting for users' inflated assessments of on-line catalogue search performance and usefulness: an experimental study" Paper presented at the Information Seeking in Context Conference (ISIC-2000), 16-18 August 2000, Goteborg, Sweden. In: Information Research, 6(2), January 2001.
 • "Are Web-based OPACs More Effective Retrieval Systems Than Their Conventional Predecessors? An Experimental Study." In: Dynamism and Stability in Knowledge Organization. Proceedings of the Sixth International ISKO Conference, 10-13 July 2000, Toronto, Canada. Eds: Clare Beghtol, Lynne C. Howarth, Nancy J. Williamson. Ergon Verlag, 2000: 237-246.
 • "Enhancing Access to Information: Designing Catalogs for the 21st Century, by DA Tyckoson.” (Book review) Information Processing & Management, 33(4), 1997: 573-575.
 • "Methodologist's Toolchest for Windows" (Software review) Library & Information Science Research, 19(2), 1997: 206-208.
 • "The Use and Understanding of Keyword Searching in a University Online Catalog." Information Technology and Libraries, 16(2), June 1997: 52-62.
 • "Preserving What We Really Want to Access, the Message, Not the Medium: Challenges and Opportunities in the Digital Age." In: Electronic Documents and Information: From Preservation to Access. Proceedings of the 18th International Essen Symposium, 23 October - 26 October, 1995. Essen University Library, Essen, Germany. 1996: 78-95.

Jak už napovídá název článku, předmětem je posouzení vývoje on-line katalogů. S příchodem OPACů a GUI (nového uživatelského rozhraní) se otevřely knihovnám i jiným institucím používajících vyhledávání on-line nové obzory. Charles R. Hildreth v článku kriticky zkoumá a detailně hodnotí rozvoj a možnosti druhé generace katalogů. Jejich hlavní přínosy spatřuje v tom, že nabízejí například: více přístupových bodů, lepší výsledky vyhledávání, přístup k prostředkům jiných knihoven nebo efektivnější využití knihovních fondů. Hildreth představuje pojem E3 OPAC jako nástroj umožňující on-line katalogům rošířit svůj "sortiment" a prohloubit přístup k veškerým informačním materiálům knihovního fondu prostřebnictvím vazeb na jiné fondy, ale i informační systémy apod.

Autor zde řeší problematiku uživatelského rozhraní. Varuje před slepými uličkami. Zdůrazňuje, že nezáleží pouze na samotných informacích, ale také na způsobu jakým jsou tyto informace předkládány uživateli. Řeší kognitivní schopnosti uživatelů a použitelnost OPACů. V tomto kontextu navrhuje přizpůsobení pro určité skupiny. Jednou z klíčových otázek je problém co nejefektivnějšího zobrazení bibliografických záznamů. Dále např. předmětová hesla (jejich využití a funkce). Cílem designu je v Hildrethově pojetí poskytnout intuitivní rozhraní, které umožní přímější, informovanou interakci ze strany uživatele.

 • "Extending the Online Catalog: The Point of Diminishing Returns." Proceedings of the 1993 Annual Clinic on Data Processing Applications for Libraries. University of Illinois at Champaign-Urbana. 4-6 April 1993: 84-100.
 • "Advancing Toward the E3OPAC: The Imperative and the Path." Think Tank on the Present and Future of the Online Catalog: Proceedings. Invited paper for the Roundtable Discussion Sponsored by the Reference and Adult Services Division of the American Library Association Catalog Use Committee, 11-12 January 1991. RASD Occasional Papers, Number 9. Chicago: Reference and Adult Services Division, American Library Association, 1991: 17-38.
 • "End Users and Structured Searching of Online Catalogues: Recent Research Findings." In: Tools for Knowledge Organization and the Human Interface. Robert Fugman, editor. Proceedings of the 1st International ISKO-Conference, Darmstadt, 14-17 August 1990. International Society for Knowledge Organization, INDEKS VERLAG, Frankfurt/Main, 2, 1991: 9-24.
 • "Online User Assistance for Information Retrieval Systems." In: "Online User Assistance: A Symposium." Denise Kaplan, editor. Library Hi Tech, 29(1), 1990: 65-84.
 • "Appropriate User Interfaces for Subject Searching in Bibliographic Retrieval Systems." Bookmark. Albany, NY: Forest Press, 47(III), (Spring 1989), 1990: 186-193.
 • Nathalie Mitev and Charles R. Hildreth. "Les Catalogues Interactifs en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis." Bulletin Des Bibliotheques De France, 34(1), 1989 : 22-47.
 • "Extending the Access and Reference Service Capabilities of the Online Public Access Catalog." Questions and Answers: Strategies for Using the Electronic Reference Collection. Proceedings of the Twenty-Fourth Annual Clinic on Library Applications of Data Processing, April 5-7, 1987. University of Illinois at Urbana-Champaign. Publications Office, Graduate School of Library and Information Science, 1989: 14-33.
 • "Looking is Easy; Finding Presents the Difficulty. OPAC Update Report." In: Local Systems, Proceedings of the 12th Library Systems Seminar, European Library Automation Group (ELAG), Stockholm, 1-3 June 1988. Ed., Folke Sandgren. Stockholm, Sweden: Kungl. Biblioteket. 1988: 105-150.
 • "Requirements and Opportunities for Tomorrow's Retrieval Systems, Including Online Catalogues." Proceedings of Information Online 88, the 3rd Australian Online Information Conference, 19-21 January 1988. Sydney, Australia. Information Science Section, Library Association of Australia. 1988.
 • "Automated Library Networking in North America: New Realities, New Trends." International Library Cooperation. Proceedings of the 10th Annual Essen International Library Symposium, 19-22 October 1987. Essen, Federal Republic of Germany, Essen University Library, 1988: 222-241.
 • "Library Networking in North America in the 1980s. Part 2:The Response of Bibliographic Utilities to local integrated systems." The Electronic Library, 5(5), October 1987: 270-275.
 • "Library Networking in North America in the 1980s. Part 1: The Dreams; The Realities." The Electronic Library, 5(4), August 1987: 222-228.
 • Denise Kaplan and Charles R. Hildreth. "Evaluating Automated Library Systems After Implementation." Automation Projects: the Evaluation Stage. Delmus E. Williams, editor. Proceedings of the ALA-LAMA/LITA 1987 PreConference, 26 June 1987, San Francisco. Chicago: ALA/LAMA, 1988: 1-53.
 • "Online Library Catalogues as Information Retrieval Systems: What Can We Learn From Research?" Going for Gold. Proceedings of the Silver Jubilee Conference of the City University's Department of Information Science, January 16, 1987, The City University, London. Penny A. Yates-Mercer, ed. London: Taylor Graham. 1988: 9-25.
 • "Public Access to Electronic Information: Does One-Stop Shopping Make Sense?" The Electronic Library: Moving to the Year 2000. Proceedings of the Conference Sponsored by the Ontario Ministry of Citizenship and Culture, 24 April 1987. Don Mills, (Toronto) Ontario.
 • "Beyond Boolean: Designing the Next Generation of Online Catalogs." Library Trends, 35(4), Spring 1987: 647-667.
 • "Online Public Access Catalogs: Evaluation, Selection, and Effect." Proceedings of the Conference on Integrated Online Library Systems, September 23-24, 1986, St. Louis, Missouri. David C. Genaway, ed. Canfield, Ohio: Genaway & Associates, 1987: 43-57.
 • State of the Art of the Application of New Information Technologies in Libraries and Their Impact on Library Functions - North America. Final Report to the Commission on European Communities, DG XIII, Luxembourg. December 1986.
 • "CD-ROM Public Access Library Catalogues: Uses, Advantages, Problems" Impact of New Information Technology on International Library Cooperation. 9th Essen International Symposium, September 8-11, 1986. Essen, Federal Republic of Germany: Essen University Library, 1987: 151-178.
 • "The U.S. National Standard Command Language for Online Interactive Information Retrieval: A Status Report." Impact of New Information Technology on International Library Cooperation. 9th Essen International Symposium, September 8-11, 1986. Essen, Federal Republic of Germany: Essen University Library, 1987: 73-84.
 • Beverly Janosky, Philip J. Smith, and Charles R. Hildreth. "Online Library Catalog Systems: An Analysis of User Errors." International Journal of Man-Machine Studies, 25, 1986: 573-592..
 • "Communicating with Online Catalogs and Other Retrieval Systems: the Need for a Standard Command Language." Library Hi Tech, 4(1), Spring 1986: 7-11.
 • "Online Public Access Catalogues: Research Activities and Findings in the U.S." The Future of Online Catalogs. Essen Symposium, Sept. 30-Oct. 3, 1985, Essen University. Essen, Federal Republic of Germany. Essen University Library, 1986: 1-55.
 • "Online Public Access Catalogs." Annual Review of Information Science and Technology, 20. White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, Inc., 1985: 233-285.
 • "A Conversation with Charles Hildreth." Technicalities, Vol. 5, Nos. 1&2, January and February, 1985.
 • "The User Interface in Online Catalogs: The Telling Difference." Online Public Access to Library Files: A National Conference, September 1984, Centre for Catalogue Research, University of Bath, Bath, England. Janet Kinsella, editor. Oxford, UK: Elsevier International Bulletins, 1985: 111-132.
 • “Monitoring and Analyzing Online Catalog User Activity.” LS/2000 Communique, 4, Summer 1985: 3-6.
 • Pauline A. Cochrane, Brian Aveney, and Charles R. Hildreth. "Modern Subject Access in the Online Age." American Libraries, July/August 1984: 527-529.
 • "User Feedback in the Design Process." Online Catalog Design Issues, Council on Library Resources, July 1984.
 • “Online Catalogs and Public Libraries.” Southeastern Libraries, 34(2), Summer 1984: 42-45.
 • "The New Information Society: Will It Be As Human?" Journal of Educational Media & Library Sciences, 21(3), Spring 1984: 221-237.
 • "Pursuing the Ideal: Generations of Online Catalogs." Online Catalogs, Online Reference: Converging Trends, Proceedings of the 1983 ALA/LITA Preconference Institute, Los Angeles, CA, American Library Association, 1984: 31-56.
 • “Activity Searching on OCLC Public Terminals.” Research Libraries in OCLC: A Quarterly, 12, October 1983: 4-5.
 • "To Boolean or not to Boolean?" Information Technology and Libraries, September, 1983: 235-237.
 • “The concept and mechanics of browsing in an online library catalog.” In: National Online Meeting, Proceedings 1982, Compiled by Martha E. Williams and Thomas H. Hogan, Medford, New Jersey, Learned Information, Inc., 1982: 181-196.
 • "Online Browsing Support Capabilities," in Information Interaction, Proceedings of the 45th ASIS Annual Meeting, 17-21 October 1982. Edited by A.E. Petrarca, C.I. Taylor and R.S. Kohn. White Plains, NY: Knowledge Industry Publications, for the American Society for Information Science, 19, 1982: 127-132.
 • Optimal Response Times in an Online Interactive Computing Environment: Considerations and Guidelines for System Design.(OCLC Development Division Technical Report: OCLC/DD/TR-81/3). Dublin, OH:OCLC. 1981. 40pp.

Citace a odkazy na použitou literaturu

 1. Charles R. Hildreth. Lubbock Online: Lubbock Avalanche-Journal [online]. 4. 4. 2007 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://lubbockonline.com/stories/040407/obi_040407056.shtml
 2. RESUME September 2007. CHARLES HILDRETH's Home Page [online]. 21. 12. 2008 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://myweb.cwpost.liu.edu/childret/crh-cv.htm
 3. Tamtéž.
 4. Tamtéž.
 5. WHITE, Howard D. a Katherine W. MCCAIN. Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 1972–1995. [online]. s. 19 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.asis.org/Publications/JASIS/Best_Jasist/1998WhiteandMcCain.pdf
 6. WHITE, Howard D. a Katherine W. MCCAIN. Visualizing a Discipline: An Author Co-Citation Analysis of Information Science, 1980–1987. [online]. s. 21 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.asis.org/Publications/JASIS/Best_Jasist/1998WhiteandMcCain.pdf
 7. LILLEY, Dorothy B. - TRICE, Ronald W. A history of information science, 1945 - 1985. San Diego, CA: Academic Press, 1989. s. 96-97. ISBN 0-12-450060-9.
 8. Tamtéž. S. 97.
 9. Tamtéž. S. 100.

Externí zdroje