Carol C. Kuhlthau

Z WikiKnihovna

Carol Collier Kuhlthau se narodila 2. prosince 1937 v New Brunswicku, ve státě New Jersey. Je americou pedagožkou, výzkumnicí v oblasti knihovnictví a informační vědy. Přednáší na mezinárodní úrovni o výuce ve školních knihovnách, informační literatuře a chování při informačním vyhledávání. V současné době působí na oddělení Knihovnictví a informační vědy Retgersovy univerzity.

Carol C. Kuhlthau

C.C.Kuhlthau Picture

Datum a
místo narození
2. prosince 1937

Datum a
místo úmrtí
-
Rodinný stav -
Bydliště 50 Allison Road, Princeton, New Jersey 08540, USA
Občanství americké
Vzdělání 1959 – BS - Kean College, 1974 – MLS - Rutgers University: Dept. of Library and Information Studies, 1983 – Ed.D. - Rutgers University: Graduate School of Education
Pracoviště Department of Library and Information Science, Rutgers University
Center for International Scholarship in School Libraries

Ocenění Cena za zásluhy od Asociace pro Informační vědu a Technologii,cena SIG USE Award  Asociace pro Informační vědu a Technologii za přínos v oblasti výzkumu informačního chování, cena Association for Library and Information Science Education Award za přínos v oblasti vzdělání v Knihovnictví a Informační vědě, cena Library and Information Technology Association Frederick G. Kilgour za výzkum v oblasti Knihovnictví a Informačních technologií, prezidentská cena za výjimečnou službu a přínos profesi od Educational Media Association of New Jersey
Známá pro výzkumná činnost v oblasti informačního chování, přínos v oblasti vzdělání v Knihovnictví a Informační vědě


Vzdělání

 • 1959 – Vystudovala obor se zaměřením na vzdělávání v ranném dětství a obdržela titul B.S. na Keanově vysoké škole.
 • 1974 – Vystudovala obor služby školní knihovny na katedře Knihovnictví a informační vědy Rutgersovi University a obdržela titul M.L.S.
 • 1983 – Obdržela doktorát Ed.D. rovněž na Rutgersově Universitě v oboru Anglické vzdělávání.

 

Kariéra

 • 1959 – Po absolvování Keanovi vysoké školy začala učit na škole Brooklake ve Florham Parku, NJ.
 • 1962-63 – Začala učit na škole Lorda Stirlinga v New Brunshwicku.
 • 1974-75 – Pracovala jako školní knihovnice na Parsonsově škole v Severním Brunswicku ve státě New Jersey.
 • 1975-78 – Byla vzdělávací specialistkou na Townshipské střední škole v Severním Brunswicku.
 • 1978-80 – Pokračovala jako vzdělávací specialistka na Lawrenc-Brookově škole v East Brunswicku.
 • 1980-85 – Se stala hlavní vzdělávací specialistkou na Východo-Brunswické střední škole ve Východním Brunswicku
 • 1984 – Byla hostující lektorkou na Rutgersově New Jerseyské státní universitě
 • 1985 – dnes – Fakulta Komunikace, Informační studia a knihovnictví Rutgers State University v New Jersey
 • 1985 – 2005 – Koordinátorka specializace „Školní knihovny“
 • 1999 – 2002 – Předsedkyně vědeckého oddělení Knihovnictví a informační vědy
 • 1999 – 2002 – Ředitelka magisterského programu Knihovnictví a informační vědy
 • 2003 – 2006 – Zakládající ředitelka Centra pro udělování mezinárodních stipendií v oboru knihovnictví.
 • 2006 – Hostující profesorka na Pedagogické fakultě University Hong Kong a na Katedře informačních studií na Strossmayerově Universitě v Chorvatsku.
 • 2006 – dnes – Se stala emeritní profesorkou na oddělení Knihovnictví a informační vědy Rutgers University
 • 2007 – Hostovala jako profesorka na Katedře informačního managementu na Aberdeenské Obchodní škole ve Skotsku.

 

Získaná ocenění

 • 2013 – cena za zásluhy Association for Information Science and Technology,
 • 2006 – cena SIG USE Award  Association for Information Science and Technology za přínos v oblasti výzkumu informačního chování,
 • 2005 – cena za výjimečný přínos na poli Informační vědy od Association for Information Science and Technology,
 • 2004 – cena Association for Library and Information Science Education Award za přínos v oblasti vzdělání v Knihovnictví a Informační vědě,
 • 2002 – cena Library and Information Technology Association Frederick G. Kilgour za výzkum v oblasti Knihovnictví a Informačních technologií,
 • 2001 – cena College and Research Library Association of New Jersey za významný přínos,
 • 2000 – cena American Association of School Librarians’ za význaný přínos,
 • 2000 – cena Miriam Dudley za Instrukce pro knihovníky od American Association of College and Research Libraries,
 • 1998 – cena za výzkum od American Library Association,
 • 1997 – prezidentská cena za výjimečnou službu a přínos profesi od Educational Media Association of New Jersey,
 • 1994 – cena Rutgers School of Communication, Information and Library Studies, Faculty za výzkum,
 • 1990 – cena za výjimečný přínos na poli Publikování a Výuky od Association for Educational Communications and Technology,
 • 1989 – cena za výjimečný výzkum od American Library Association Jesse H. Shera,
 • v letech 1987-89 a 1994-95 fakultní ocenění za zásluhy Rutgers Faculty Merit award.

 

Čestné tituly

 • 2009 - Fulbright Senior Specialist assigned na Universitě Zadar, Chorvatsko
 • 2006 - Fulbright Senior Scholar to Department of Information Sciences, Universita Strossmayer v Osijeku, Chorvatsko,
 • 1995 – Lazerowa docentura na Institute for Scientific Information, Department of Library and Information Science, Californská universita, Los Angeles,
 • 1994 - Sara K. a Ted Srygley docentura na School of Library and Information Studies, Floridská státní universita, 
 • 1993 – docentura John P. and Alice McCarthy Commons Centennial Lectureship in Children's Librarianship, Texaská universita v Autinu, 1993

 

Členství ve společnostech a organizacích

 • New Jersey Association of School Librarians Life Membership, od 2006
 • Kappa Delta PI, international honor society in education.

 

Ocenění nesoucí její jméno

 • Carol Kuhlthau Award established in 2003 for innovative school librarians in Brazil by the School of Library and Information Science at the Federal University of Minas Gerais with royalities from the portugese translation of Kuhlthau's School Librarian's Grade By Grade Activities Program. Como usar a biblioteca na escola.
 • New Jersey Association of School Librarians Carol Kuhlthau Leadership Award established in 2005 given each year to a graduating Rutgers MLIS student specializing in School Librarianship.

 

Význam pro informační vědu a knihovnictví

 

Význam Carol Kuhlthau v oblasti Informační vědy a knihovnictví je nezpochybnitelný.

Její činnost můžeme vysledovat například v redakčních radách odborných oborových periodik (School Library Media Quarterly, 1991-1998, Emergency Librarian, 1991-1999, Journal of Documentation, 2000-2005), nebo knihy Encyclopedia of Library and Information Sciences. Ta pokrývá oblasti archivnictví, informatiky, informačních systémů, organizace znalostí knowledge management), bibliografie a dalších v kontextu ISK. Sestává z příspěvků hlavních osobností informační vědy z mnoha zemí světa a obsahuje přes 2/3 nových materiálu spolu s původními texty z předchozích vydání, které jsou nositeli významných teoretických či historických informací z předešlých dvou vydání.

Byla také členkou v čestné poradní komisi Národního fóra informační gramotnosti v roce 2005.

Dále pak participovala na řadě workshopů a výzkumů, jako např.: "Exploring the Information Search Process: Applications for Reference and Instruction." vzniklé za spolupráce s University of Michigan v roce 1989.

 

V roce 1991 představila model Informačního procesu při vyhledávání (ISP) popisující šest fází tohoto procesu a s ním spojené pocity a myšlenky. Její práce se stala jednou z nejcitovanějších a nejuznávanějších v oblasti výzkumu informačního výzkumu a informační vědy vůbec.

 

6 fází procesu informačního vyhledávání dle Kuhlthau: zahájení, výběr, průzkum, formulace, shromažďování, prezentace

Vybraná bibliografie


Vlastní autorská tvorba

 • KUHLTHAU, Carol Collier, Leslie K MANIOTES a Ann K CASPARI. 2012. Guided inquiry design: a framework for inquiry in your school. [California]: Libraries Unlimited, xiv, 188 pages. ISBN 978-1610690096.

Asistované poznávání/učení (Guided inquiry – jedná se o metodu vyvinutou k výuce učebních dovedností jako je kolaborace, třídění informací nebo psaný projev) připravuje současné studenty na nejistou budoucnost tím, že jim poskytuje vzdělání, které jim umožňuje nacházet smysl v nepřeberném množství informačních zdrojů v rychle se rozvíjejícím světě. Kniha popisuje, co to vlastně asistované poznávání je, a proč je teď nezbytné a zároveň popisuje, jak jej provádět.

První tři kapitoly skýtají shrnutí návrhu asistovaného poznávání, vyjmenovávají šest základních fází procesu asistovaného poznávání, shrnuje výzkum, na kterém je založeno, a popisuje pět základních nástrojů poznávání, které jsou nezbytné k jeho implementaci. Další kapitoly pak podrobněji popisují zmíněných šest fází návrhu, příklady od předškolního věku po 12 ročník (kniha je psaná pro americký vzdělávací systém) a shrnuje doporučení, jak na libovolné škole tuto metodu zavést do praxe.

Kniha je zejména určena knihovníkům školních knihoven (čímž v našich podmínkách opět narážíme na nedostatečnost, či někdy úplnou absenci školních knihoven).

 • KUHLTHAU, Carol Collier, Ann K CASPARI a Leslie K MANIOTES. 2007. Guided inquiry: learning in the 21st century. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, xvii, 170 p. ISBN 9781591584353.
 • KUHLTHAU, Carol Collier. 2004. Seeking meaning: a process approach to library and information services. 2nd ed. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, xvii, 247 p. ISBN 15-915-8094-3.
 • KUHLTHAU, Carol Collier. 1994. Teaching the library research process. 2nd ed. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, xv, 189 p. ISBN 08-108-2723-9.

 

Editace

V devadesátých letech se editorsky podílela na několika publikacích v oblasti knihovnictví ve školách.

                School Library Media Annual, 1993. School Library Media Annual, 1994. Assessment and the School Library Media Center, 1994. The Virtual School Library, 1996.

Kolektivní autorství (samostatné kapitoly knih)

Od poloviny osmdesátých let až do současnosti se aktivně zapojila i do kolektivní tvorby přispěním do dvacítky různých knih zabývajících se propojením knihovnictví, pedagogie (organizace znalostí, učící procesy) a informační vědy.

Z těchto jmenujme například:

 • Assessing the Library Research Process“ (KUHLTHAU, Carol Collier, M GOODIN a Mary Jane MCNALLY. 1994. Assessment and the school library media center. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, xi, 152 p. ISBN 15-630-8211-X.), nebo
 • Review Professor Kuhlthau's chapter on the Information Search Process“ (FISHER, Karen E, Sanda ERDELEZ a Lynne MCKECHNIE. 2005. Theories of information behavior. Medford, N.J.: Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today, xxii, 431 p. ISBN 15-738-7230-X.)

 

Články v odborných periodicích

Carol C. Kuhlthau je také autorkou více než tří desítek odborných článků zaměřených na rozvoj kognitivních funkcí jednotlivce, proces informačního vyhledávání a další oblasti informační vědy, zejména spojené se vzděláváním a vnímáním informace. (Více viz. použitá literatura a externí odkazy.)

 

 • KUHLTHAU, Carol C. 1987. Cognitive Development and Student's Research. School library journal. Philadelphia. (11).
 • KUHLTHAU, Carol C. 1999. Information Seeking in Context. Theme issue of Information Processing and Management. 35(6).
 • KUHLTHAU, Carol C. a Mary Jane MCNALLY. 2001. Information Seeking for Learning: a Study of Librarians' Perceptions of Learning in School Libraries. The New Review of Information Behaviour Research. Studies in information seeking in context. (2).

 

 

Literatura a použité zdroje

 

Kn_kuhlthau.jpg [online]. [2007]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné také z: http://rgu-sim.rgu.ac.uk/i3conf/i3_2007/images/kn_kuhlthau.jpg

 

KUHLTHAU, Carol Collier, Leslie K MANIOTES a Ann K CASPARI. 2012. Guided inquiry design: a framework for inquiry in your school. [California]: Libraries Unlimited, xiv, 188 pages. ISBN 978-1610690096.

 

Carol Kuhlthau. 2013. Rutgers University [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/


Externí zdroje

http://www.ebsi.umontreal.ca/formanet/kuhlthau/kuh_publ.htm

 

http://www.editlib.org/