Carlos A. Cuadra

Z WikiKnihovna

Celým jménem se jmenuje Carlos Albert Cuadra (*1925, Kalifornie, San Francisko). V současnosti je prezidentem podniku Cuadra Associates, Inc., jehož je taktéž spoluzakladatelem.


Život

Narodil se 21. prosince roku 1925 v Kalifornii ve městě San Francisko. V roce 1949 dokončil bakalářské studium psychologie na Kalifornské Univerzitě Berkley. A později, v roce 1953, zde získal doktorský titul.

Zaměstnání

Ještě téhož roku nastoupil do Veterans Administration Hospital jako psycholog, kde zůstal až do roku 1956. Poté přechází do RAND Corporation v rámci níž přechází v roce 1957 do divize System Development Corporation, zde také v roce 1972 vytvořil SDC Search Service. V SDC zůstává až do roku 1978, kdy ji kvůli neshodám opouští. V roce 1964 založil a editoval ročenku The Annual Review of Information Science and Technology, na postu editora zde zůstal po jedno desetiletí. V roce 1968 zastává post konsultanta National Academy of Sciences Committee on Scientific and Technical Communication (SATCOM). Mezi lety 1971 až 1984 je členem National Commission on Libraries and Information Science. V roce 1978 zakládá spolu s Judith Wanger vlastní společnost Cuadra Associates, Inc. V letech 1979 až 1980 byl pomocným profesorem postgraduálního studia Knihovnictví a Informační vědy na Kalifornské Univerzitě Los Angels. Od roku 1991 byl po devět let, do roku 2000, zaměstnancem American Chemical Society. Prvních šest let na pozici Member of Governing Board, Chemical Abstracts Service a zbylé tři jako Member of Governing Board for Publishing. [1]

Zajímavosti

Tři američtí prezidenti (Nixon, Ford, Carter) ho jmenovali do National Commission on Libraries and Information Science. [2]

Celý život bydlí v Kalifornii, kromě období vojenské služby a tří let během nichž pracoval v Veterans Administration Hospital.

Práce

Annual Review of Information Science and Technology - Jedním z jeho největších přínosů je založení a editování časopisu Annual Reviw of Information Science and Technology, který vychází od roku 1966 až do současnosti. „(Časopis) zkoumá oblast informační vědy a technologií a poskytuje čtenáři spolehlivý a přístupný přehled aktuálních trendů a významných novinek. (…) Škála témat je značně proměnlivá zrcadlíc tak dynamiku oboru a rozmanitost teoretických a aplikovaných pohledů“ Tato ročenka shrnuje nejzásadnější události na poli informační vědy a studií. Carlos A. Cuadra byl na postu editoru pro prvních deset svazků, poté se zde vystřídali Martha E. Williams (svazek 11 – 35) a Blaise Cronin (č. 36 - ). Časopis vychází pod hlavičkou American Society for Information Science & Technology (ASIST). [3]

Experimental studies of relevance judgments - Práce je z roku 1967, kdy spolu s Katterem zanalyzovali data testů softwarových vývojářů, které sloužily k posouzení relevance získaných výsledků k zadaným dotazům. A zjistil, že výsledky jsou zkreslené, protože závisely na okolních podmínkách experimentu a na informacích, které získají posuzující. [4]

SDC Search Service – Roku 1972, v rámci práce v System Development Corporation, se podílel na prvním online vyhledávací systém. Získal za něj ocenění Product of the Year (Produkt roku) od asociace Information Industry Association. [2]

The Directory of Online Databases – Čtvrtletník zabývající se online databázemi, byl založen na seminářích o databázích a jejich službách, které byly vyvinuty Cuadrovou společností Cuadra Associates, Inc., tyto semináře byly nabízeny jak v USA, tak i v Kanadě a Evropě. Časopis poprvé vyšel na podzim roku 1979 a celkem popsal 400 online databází nabízených skrz 59 online služeb. [5]

The Directory of Portable Databases – Poprvé vyšlo v roce 1985 reagujíc tak na vznik CD-ROMů a jiných přenosných médií. [5]

STAR database system – Systém vyvinutý společností Cuadra Associates, Inc. Jeho vývoj začal v roce 1978, první verze byla uvolněna o čtyři roky později v roce 1982, a v roce 2002 byl zpřístupněn jako služba. STAR slouží rozdílným institucím ke správě informací, jako například knihovnám, informačním centrům, archivům, muzeím, záznamovým střediskům, právním firmám a vydavatelským organizacím. Což jsou instituce, které požadují efektivní a přesné vkládání dat, automatické indexování, sofistikované hledání, přizpůsobivý výstup a ochranu dat. STAR poskytuje automatické a okamžité indexování, správu elektronických souborů, ověřování dat, sofistikované hledání a jednoduché použití i pro nezkušené uživatele. A umožňuje vytvoření vlastních databází a jiné možnosti přizpůsobení i nepříliš zkušeným uživatelům. [6] [4]


Význam pro informační vědu a knihovnictví

Dr. Carlos A. Cuadra přispěl k vývoji informační vědy bezpochyby významným způsobem.

Je považován za jednoho z prvních a velmi důležitých průkopníků online systémů, je představitelem tzv. první onlinewave[7]. Cuadra předběhl svou dobu, a to tím, že viděl v budoucnu potřebu vyhledávacích systémů pro in-house využití a jejich obrovský potenciál. Zastával názor, že pokud knihovny neudrží krok s technologiemi, jejich informační role ve společnosti zcela vymizí. Navrhoval založit celonárodní databázi, aby nedocházelo k duplikacím databází v jednotlivých knihovnách[8].

Později založil vlastní organizaci (Cuadra Associates), která vyvinula program STAR – jeden z prvních takových systémů.

Online systémy

Podílel se na rozvoji různých informačních systémů, například MEDLARS II, MEDLINE, ORBIT, ELHILL[1]. V 70. a 80. letech stál v čele vývoje softwaru ORBIT Search Service, který vlastnil SDC (System Development Corporation). Byl to jeden z prvních systémů online vyhledávacích služeb na světě. Přestože na něm nepracoval sám, je vnímán jako otec tohoto systému. Během své práce u SDC začíná v tomto odvětví vidět komerční využití, o které se také později zasloužil. Začal s převodem databází do databázového vyhledávacího systému ORBIT, do kterého chtěl později zpoplatnit přístup. Při převodech databází do ORBITu však byli programátoři SDC schopni převést pouze 4000 záznamů za hodinu, což by zabralo obrovskou spoustu času, a tak to vypadalo, že projekt je pohřbený dřív, než vůbec začal. V tom mu překvapivě pomohl jeho devatenáctiletý syn, když pro něj napsal program, který dokázal převést 20 000 záznamů za hodinu [7]. Poté začal spolu se svými spolupracovníky na přání zákazníků převádět do ORBITu další a další databáze a rozšiřovat ho a ORBIT se stal veřejným systémem se zpoplatněním za čas strávený v databázi ($50/hodina[9]).

Propagoval online systémy především kvůli úspoře času a snížení přenosových ztrát, ke kterým dochází prostřednictvím třetí osoby (knihovník/informační pracovník). V žádném případě ale není zastáncem eliminace těchto informačních pracovníků. Ti jsou podle něj stále potřeba, protože průměrný knihovník/informační pracovník ví stále o mnoho více než průměrný uživatel.

Roku 1978 zakládá svou vlastní společnost, Cuadra Associates. Jeho hlavní myšlenkou bylo vyvinout víceuživatelský informační správní systém, který bude pružnější, srozumitelnější a hlavně uživatelsky přizpůsobitelný než stávající vyhledávací softwary. A tak byla v r. 1982 představena první verze softwaru STAR od Cuadra Associated[10]. STAR byl navržen tak, aby mohl sloužit potřebám knihoven, informačních center, právních firem aj. Nabízel služby automatické indexace, vyhledávání, účinné a přesné zadávání dat a také jejich zabezpečení. CA se dočkávalo výhradě pozitivních ohlasů od zákazníků a po letech se jméno Cuadra stalo synonymem pro kvalitu a integritu.

Annual Rewiew of Informatics Science and Technology

Když se začal dostávat stále hlouběji do tématu informační vědy (během práce u SDC), překvapilo ho, že tato oblast nevydává žádnou „výroční zprávu“, přestože ji můžete najít téměř v každé jiné oblasti. Několik let apeloval na přední vědce z oblasti informační vědy, aby se pokusili alespoň jednou za rok vydat soubor článků toho nejdůležitějšího, co se v oblasti informační vědy objevilo. A tak nakonec, s podporou Hanse Petera Luhna (IBM), Helen L. Brownsonové (National Science Foundation) a American Documentation Institute[1], začal vydávat Annual Rewiew of Informatics Science and Technology a prvních deset let (1964-1975) byl jejím editorem. Jednalo se o první pokrok v oblasti informační vědy, a ten byl velmi potřebný především v době, kdy počítače začaly vstupovat do každodenního života společnosti. Kromě toho tato publikace také pomohla definovat roli informačního specialisty.

Pokoušel se také vyvinout techniku analýzy otisků prstů.


Carlos Cuadra udělal pro informační vědu hodně. Byl to především jeho výzkum, který pomohl strukturovat online databáze tak, jak je známe dnes. Jeho STAR se používá v mnoha knihovnách. A The Annual Review of Information Science&Technology, které pomohl vytvořit, se stále drží nahoře.

Pocty a ocenění

Pocty a ocenění, kterých se Carlos A. Cuadra dočkal za dobu svého působení v oblasti informační vědy.[1]

 • 1968 - Merit Award od American Society for Information Science and Technology
Cena, která je udělována každoročně osobám, které významně přispěli k rozvoji informační vědy
 • 1969 - Nejlepší kniha z oblasti informační vědy (Best Information Science Book Award) od American Society for Information Science and Technology za Annual Review of Information Science and Technology (Volume 3)
 • 1970 - Distinguished Lecturer Award od American Society for Information Science and Technology
Ocenění pro jednotlivce, kteří významně přispěli k rozvoji informační vědy.
 • 1975 - Information Product of the Year od Information Industry Association
 • 1980 - Miles Conrad Memorial Lecture Award od The National Federation of Abstracting and Indexing Services
 • 1980 - Member of the IIA Hall of Fame od Information Industry Association
 • 1987 - Pioneer of Information Science od American Society for Information Science
 • 1997 - Honorary Fellow od The National Federation of Abstracting and Indexing Services
Ocenění pro ty, kteří významně přispěli k NFAIS.
 • 2001 - Roger Summit Award od Association of Independent Information Professionals
Toto ocenění sponzoruje a podporuje inovační myslitele a osoby z oboru, aby se zúčastnili a vystoupili na každoroční konferenci AIIP.

Členství v profesních společnostech a organizacích

Pracoviště, na kterých Carlos A. Cuadra působil a organizace, kterých se stal členem.[1]

 • Veterans Administration Hospital - V letech 1953-1956 zde působil jako zaměstnanec na psychologii.
 • System Development Corporation - v SDC Cuadra pracoval více než 20 let. Za dobu svého působení vystřídal spoustu pozic. Začínal jako obyčejný řadový zaměstnanec ale už během prvního roku se dočkal kariérního růstu, když se stal vedoucím pro plánování a přípravy v projektu Air Force Project 466L. Poté měnil pozice v rámci manažerských míst jednotlivých oddělení. Za zmínku stojí např. vedoucí projektového týmu zpravodajských systémů, ředitel technického oddělení informačních systémů nebo Vedoucí v oddělení knihoven a dokumentačních systémů. Od r. 1974 vykonává funkci vedoucího SDC Search Service a v r. 1978 odchází z SDC.
 • The Annual Review of Information Science and Technology - Během let 1964-1975 zastává funkci editora.
 • National Academy of Sciences Committee on Scientific and Technical Communication - Vedle své práce v SDC zde působí v r. 1968 také jako konzultant.
 • National Commission on Libraries and Information Science - Během let 1971-1984 je členem.
 • Cuadra Associates, Inc. - Poté co odchází z SDC, zakládá svou vlastní společnost a stává se jejím prezidentem.
 • University of California, Los Angeles - Během let 1979-1980 zde působí jako mimořádný profesor.
 • American Chemical Society - V letech 1991 - 1997 byl členem správní rady, od r.1997 do r.2000 členem správní rady pro publikování.

Publikace

Články

1956 - Sources of Ambiguity in Psychological Reports (spolu s Williamem P. Albaughem)

1957 – CUADRA, Carlos A. - REED, C. F. Prediction of Psychiatric Aide Perfomance. Journal of Applied Psychology, 1957, vol. 41, no. 3, s. 195-197. ISSN: 0021-9010.

1957 – CUADRA, Carlos A. - REED, C. F. The Role-Taking Hypothesis in Delinquency. Journal of Consulting Psychology, 1957, vol. 21, no. 5, s. 386-390.

1964 - Identifying Key Contributions to Information Science (Cuadra v ní nashromáždil názory různých vědců na to, co to vlastně znamená "informační věda")

1965 - Comments on the 1964 ADI Meeting

1966 – 1966 – CUADRA, C. A. Introduction to Adi Annual Review. Annual Review of Information Science and Technology, 1966, vol. 1, s. 1-14. ISSN: 0066-4200.

1967 - Experimental Studies of Relevance Judgments

1967 - CUADRA, C. A. – KATTER, R. V. Opening Black Box of Relevance. Journal of Documentation, 1967, vol. 23, no. 4, s. 291-&. ISSN: 0022-0418. - Jde o jednoznačně nejcitovanější dílo. [11]

1969 - Libraries and Technological Forces Affecting Them

1971 - On-line systems: Promise and Pitfalls

- Letters to the Editor: ARIST Parochialism?

1972 - Survey of Academic Library Consortia in the U.S. (Carlos A. Cuadra a Ruth J. Patrick)

1975 – CUADRA, C. A. SDC Experiences with Large Data Bases. Journal of Chemical Information and Computer Science, 1975, vol. 15, no. 1, s. 48-51. ISSN: 0095-2338.

1978 - CUADRA, C. A. Commercially Funded Online Retrieval Services – Past, Present and Future. ASLIB Proceeding, 1978, vol. 30, no. 1, s. 2-15. ISSN: 0001-253X.

1980 - The Role of the Private Sector in the Development and Improvement of Library and Information Services.

1983 - The Local Electronic Library: Science Fiction or the Real Future?

1987 - CUADRA, C. A. History offers clues to the Future – User Control Returns. Online, January 1987, vol. 11, no. 1, s. 46-48. ISSN: 0146-5422.

1991 - Portable Databases: Bridging the Gap Between Online and Local Databases

Knihy

1972 - Directory of Academic Library Consortia (spolu s Dianou D. Delanoy)

1976 - Impact of On-line Retrieval Services : A Survey of Users, 1974-75 / Judith Wanger, Carlos A. Cuadra, Mary Fishburn.

Ostatní

1953 - Psychometric Investigation of Control Factors in Psychological Adjustment (doktorská disertační práce, za kterou mu byl udělen titul na University of California, Berkeley)

1962 – Who is Fred Dutton[12]

1964-1975 – Annual Review of Information Science&Technology (funkce editora)

1968 - A Study of Relevance Judgments

1971 - Final Report on Phase II; Study of Academic Library Consortia (Případová studie, Carlos A. Cuadra a ostatní)

1981 - The Changing Face of Information Retrieval Systems (Conference paper)

1984 - Letters: 'Star' Adds Confusion in Computer Industry (dopis editorovi Los Angeles Times)

1986 - Medical Library Computer Kudos (dopis editorovi Los Angeles Times)

Doporučená četba

Who is Fred Dutton – dokument, kde poprvé předkládá problém potřeby online systémů. Snaží se v něm předložit návrh jakési kontaktní složky, která by umožnila a usnadnila komunikaci ve společnosti, a nedocházelo tak ke zbytečným a nežádoucím duplikacím činností.

On-line systems: Promise and pitfalls - autor zde vyzdvihuje potřebu a důležitost interaktivních systémů. Jako jejich výhody zde popisuje rychlost, soukromí, a také úsporu. Jako nevýhody zde vidí cenu, kterou musíme zaplatit a také uživatelsky ne příliš přátelské rozhraní.

Online before the Internet: Early pioneers tell their stories –Autory jsou zde Susanne Bjørner a Stephanie C. Ardito. Jde o několik rozhovorů s význačnými osobnostmi z dob počátků internetu. Je zde uveřejněn rozhovor mimo jiné s Carlosem Cuadrou.

Použité zdroje

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Interview s Carlosem A. Cuadrou, Los Angeles, California, 21. Května 2001. Výstup z interview dostupný z <http://www.chemheritage.org/discover/collections/oral-histories/details/cuadra-carlos-a.aspx>
 2. 2,0 2,1 Dr. Carlos A. Cuadra [online]. c1996-2011, poslední revize 28. 12. 2010 [cit. 2011-5-19]. <http://www.cuadra.com/about/keystaff.html>
 3. Statement of Purpose [online]. [cit. 2011-5-19]. <http://www.asis.org/Publications/ARIST/statement.php>
 4. 4,0 4,1 NICHOLSON, Scott. Biographical Sketch of Dr. Carlos Cuadra [online]. 1995-2-7, poslední revize 26. 12. 1998 [cit. 2011-5-19]. <http://www.askscott.com/scott/lis/cuadra.html>
 5. 5,0 5,1 Cuadra Associates: Company History [online]. c1996-2011, poslední revize 28. 12. 2010 [cit. 2011-5-19]. <http://www.cuadra.com/about/history.html>
 6. Knowledge Management Solutions: Cuadra STAR Technology [online]. c1996-2011, poslední revize 28. 12. 2010 [cit. 2011-5-19]. <http://www.cuadra.com/technology/star.html>
 7. 7,0 7,1 BJØRNER, Susanne ; ARDITO, Stephanie C. . Online Before the Internet : Part 1: Early Pioneers Tell Their Stories. Searcher : The Magazine for Database Professionals [online]. červen 2003, 11, 6, [cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.infotoday.com/searcher/jun03/ardito_bjorner.shtml> Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Part1“ použit vícekrát s různým obsahem
 8. NICHOLSON, Scott. AskScott [online]. 7. února, 1995 [cit. 2011-05-19]. Biographical Sketch of Dr. Carlos Cuadra. Dostupné z WWW: <http://www.askscott.com/scott/lis/cuadra.html>.
 9. BJØRNER, Susanne ; ARDITO, Stephanie C. . Online Before the Internet : Part 2: Early Pioneers Tell Their Stories. Searcher : The Magazine for Database Professionals [online]. červenec/srpen 2003, 11, 7, [cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.infotoday.com/searcher/jul03/ardito_bjorner.shtml>.
 10. Cuadra Star [online]. 1996-2011 [cit. 2011-05-19]. About Cuadra. Dostupné z WWW: <http://www.cuadra.com/about/about.html>.
 11. Web of Knowledge – Web of Science [online]. c2010, verze 4.10 [cit. 2011-5-19]. <http://apps.isiknowledge.com.proxy.mzk.cz/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=U2dIk6phA1nmpHOoip4&page=1&cr_pqid=1>
 12. BJØRNER, Susanne ; ARDITO, Stephanie C. . Online Before the Internet : Part 3: Early Pioneers Tell Their Stories: Carlos Cuadra . Searcher : The Magazine for Database Professionals [online]. říjen 2003, 11, 9, [cit. 2011-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.infotoday.com/searcher/oct03/CuadraWeb.shtml>.

Externí odkazy