CDS/ISIS

Z WikiKnihovna

CDS/ISIS –  Computerized Documentation Service / Integrated Set of Informations System 

je všeobecný systém pro ukládání a vyhledávání informací vhodný zejména pro databáze nenumerických textových dat. Byl vyvinut mezinárodní organizací UNESCO v roce 1985 v rámci „Programme General d´Information“. U jeho zrodu stál Gianpaolo del Bigio, jeho cílem bylo vytvořit nekomerční a uživatelsky výhodný systém pro automatizaci především malých a středních knihoven. Systém CDS/ISIS byl distribuován jako Open source hlavně do rozvojových zemí, ale i do východní Evropy, Ruska, Číny apod., byl k dispozici v mnoha jazycích, kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a portugalštiny např. v čínštině a arabštině.  Rozšířil se rychle i do dalších institucí v oblasti školství, kultury a státní správy a fungoval jako univerzální databázový systém,  UNESCO evidovalo od roku 1985 několik desítek tisíc uživatelů z celého světa.  

V České republice - Historie

V ČR  systém nejdříve převzaly Kancelářské stroje n. p. V 80. letech vzniklo v Národní knihovně (tehdejší Státní knihovně ČSR) několik dílčích projektů, které byly v roce 1989 zastřešeny jednotným systémovým základem, jímž se stal TPP MAKS (Typový prováděcí projekt Modulárního automatizovaného knihovnického systému). Byl založen na využití databázového systému CDS/ISIS (tehdy jediný dostupný prostředek). Projekt splňoval požadavky na otevřený modulární systém a umožňoval zpracovávat jednotným způsobem všechny typy dokumentů. Vývoj systému pokračoval od tradiční verze MS DOS tak, aby byl CDS/ISIS přenosný na různé softwarové a hardwarové platformy.

 V roce 1995 byla uvedena verze transformovaná do prostředí Windovs – WinISIS, pracovala se stejnými bázemi, nebylo třeba konverze údajů. Přibyly další funkce a možnosti, např. použití hypertextových funkcí a práce s jinými typy dokumentů a  bylo možné vytvářet aplikace, které dosovský systém neumožňoval.

Funkce

Od roku 2000 umožňuje JAVA ISIS (J-ISIS) client/server správu databáze přes Internet a pracuje na platformě podporující JAVU včetně Microsoft  Windows, Apple MacIntosh, všechny verze Linux a varianty Unix. Gen ISIS dovoluje uživateli vytvářet HTML webové formuláře pro hledání v databázi CDS/ISIS. ISIS_DLL poskytuje API (rozhraní pro programování aplikací) založené na CDS/ISIS. V r. 2004 byl zpřístupněn jako freeware softwarový balíček ZISIS určený poskytovatelům informačních služeb pro zpřístupnění jejich databází, vytvořených pod CDS/ISIS.  (Software pracuje ve spojení s integrovaným internetovým  systémem Z39.5). V r. 2006 byl uveden ISIS-Marc, (vyvinut ve spolupráci Kongresové knihovny USA a SIU progr. MŠ Argentiny) pro práci s MARC formáty. UNESCO, BIREME a další organizace pokračují ve vývoji nové generace produktů ISIS.

Na stránkách www.unesco.org je možné nalézt údaje o vývoji programu a další informace. Od r. 1993 umožňuje ISIS Users Club http://library.wur.nl/isis/  výměnu zkušenností mezi uživateli a vývojáři software,  poskytuje konzultace, organizuje semináře a školení.

I když je v současné době CDS/ISIS nahrazován jinými programy, UNESCO mu stále poskytuje podporu.

Zdroje

ZENDULKOVÁ, Danica. Nové trendy vo využívaní systému CDS/ISIS . Bratislava: VTI, 2002. Dostupné též na http://www.inforum.cz/archiv/inforum2000/prednasky/novetrendyvo.htm

SVOBODA, Martin. Automatizace knihoven In Ročenka Národní knihovny 1989-91. s 37-41.

Databázový systém CDS/ISIS. Knihovnicko-informační zpravodaj U nás. 2001, roč. 11, č. 1.  [online]. [cit. 2001-03-01]. Dostupné též na WWW: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/418.pdf

ISIS Moves in to the Open Arena. Library Technology Movies. 2008 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z : http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=13725

Portál UNESCO.org [online]. 2012 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=11041&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Zpracovala

Jitka Červená studentka ÚISKFF UK