Bonnie Nardi

Z WikiKnihovna


Život

Bonnie Nardi je americká antropoložka. Promovala na University of California v Berkeley a nyní působí jako profesorka na Donald Bren School of Information and Computer Sciences na University of California v Irvine.

Předtím než nastoupila na učitelskou dráhu, pracovala od roku 1984 v prestižních technologických společnostech, kde zkoumala chování spotřebitelů v jejich domovech a kancelářích. Studovala využití technologií v kancelářích, nemocnicích, školách, knihovnách a laboratořích. Zaměstnaná byla například ve firmách AT&T Labs, Agilent nebo v Apple labs. V roce 1981 strávila antropologickým rok výzkumem v západní Samoi, kde se zaměřovala na důvody vysokého počtu narozených dětí v rodinách, průměrně osm.

Je matkou 3 dětí.


Oblasti vědeckého zájmu

Teorie aktivity

Zastává myšlenku, že lidské vědomí je formováno praxí, že lidé a jejich výtvory zprostředkovávají náš vztah s realitou. Vědomí vzniká v rámci komunikace s jinými lidmi a věcmi místo toho, aby bylo omezeno pouze na prostor uvnitř lidské hlavy. Vědci, kteří se teorií zabývali (vznikla v Rusku prací Lva Vygotského roku 1920, na kterou navázala díla jeho studentů Alexeje Leontieva, Sergeje L. Rubinsteina nebo Alexandera Lurii), ji chápali komplexně, jako součinnost sociálních a fyziologických oblastí, psychoanalýzy a behaviorismu. Už první práce měly vliv ve vzdělávání, organizačním designu a interakci designu. Bylo to dáno do jisté míry tím, že vědci zkoušeli své teorie v praxi a byli přesvědčeni, že výsledkem teorie je především její aplikace, ne samostatná činnost.

Bonnie Nardi se ve svých spisech především zabývala otázkou jak, z psychologického hlediska, může být teorie aktivity využita ke spolupráci, aniž by ztratila ze zřetele jednotlivé účastníky aktivity.


Komunikace zprostředkovaná počítačem

Výzkum Bonnie Nardi v oblasti počítačem zprostředkované komunikace naznačuje, že značná část komunikace se snaží o vytvoření pocitu spojení mezi lidmi spíše než o sdělení konkrétní zprávy. Afinita, závazek a pozornost jsou zásadní aspekty připojení. Mezi těmito kontakty jsou aktivní pole, které jsou neustále aktualizována a monitorována. Tato pole se bez vzájemného ovlivňování rozpadají nebo se stávají nečinnými. Interakce „z očí do očí“ je obzvláště bohatá na způsoby, jak navázat spojení např. doteky, společné jídlo, pohledy do očí, sdílení společného prostoru, neformální povídání. Avšak lidé také stále častěji navazují spojení zprostředkovaně přes různé blogy, wiki, instant messaging, e-mail, chat, diskuzní skupiny nebo webové stránky. Zajímavým fenoménem jsou online hry, které vytvářejí i udržují pole připojení a umožňují výměnu věcných informací. Nardiiny poslední výzkumy o masivně rozšířených multiplayerových hrách byly prováděny pozorováním přímo v terénu, ve hře World of Warcraft. Zde studovala, jak hráči spolupracují, stejně jako vztah off-line, on-line a činností ve hře.


Interaktivní design

Interaktivní design je obor zabývající se vztahem mezi produkty (jejich chováním a fungováním) a jejich uživateli, přičemž největší pozornost je věnována interakci mezi člověkem a zařízením (počítačem, mobilním telefonem, PDA,…).

Bonnie Nardi v rámci svého výzkumu vyvinula několik zlepšujících návrhů plochy. Tvrdí, že se nakonec bude muset plocha stejně reorganizovat, aby mohla odrážet komplexní soubor činností uživatelů při zapojení se do zlepšování jednotlivých aplikací, souborů a složek. Oblast propojuje s teorií aktivity, která by mohla nabídnout způsoby, jak využít digitální technologie při lepším organizování většího počtu aktivit, stanovení smysluplných souvislostí pro různé činnosti a při spolupráci s ostatními.


Společnost a technologie

Při velkých sociálních a kulturních změnách, které se zde objevily zároveň s novými technologiemi, vyvstala potřeba přemýšlet o nich novým způsobem. Následné reakce na změny a nejistota ohledně dalšího vývoje vnesla do situace nestabilitu. V současné globální ekonomice máme efektivní způsoby šíření technologie. Nové politické a sociální formy jsou potřeba. Bonnie Nardi a její studenti zkoumají důležitá témata v této oblasti, jako je například použití digitálních technologií ze strany bezdomovců v USA nebo žen ve slumech v hustě zalidněných částech Indie. Zabývají se také zpodobováním digitálního já.


Význam pro informační vědu a knihovnictví

Profesorka Nardi je mezi knihovníky známá především pro svůj podíl na knize Information Ecologies, kde se zaměřovala na knihovníky jako na základní kameny v informační ekologii.

Nardi si myslí, že lidské znalosti, úsudek a kreativita mohou být podporovány, ale nikoliv nahrazeny počítačovými nástroji. Upozorňuje uživatele na kritické využívání technologií. Radí, abychom se řídili morálním kodexem a přijali odpovědné užívání technologií, podobně jako některé instituce, například knihovny. Bonnie Nardi zastává názor, že knihovníci budou nepostradatelní, označuje je jako „keystone species“. Což je biologický termín označující druh důležitý pro přežití celého ekosystému. Ve světě, který je stále více závislý na nových technologiích, vidí knihovníky jako průvodce složitým bludištěm. Přestože informace jsou stále k dispozici prostřednictvím digitálních zdrojů, knihovníci jsou nenahraditelní díky ve své schopnosti mluvit jazykem vyhledávacích systémů a porozumět výsledkům. Oceňuje jejich schopnost poskytnout na základě rozhovoru badatelům přesné informace díky specifickým vyhledávacím strategiím.


Díla

Teorie aktivity

 • KAPTELININ, Victor, NARDI, Bonnie. Acting with Technology: Activity Theory and Interaction Design. Cambridge: MIT Press, 2006. 333 s. ISBN 0262112981.

Victor Kaptelinin a Bonnie Nardi v této knize popisují činnost a principy teorie aktivity, její historii, vztah k jiným teoretickým přístupům i aplikace a návrhy technologií. Práce přináší první systematický úvod do hlavních principů teorie. Popisuje její využití v praxi a předkládá klíčová témata v oblasti rozvoje její činnosti. V závěru nastiňuje současné i budoucí problémy teorie a poskytuje srovnávací analýzu s jejími hlavními konkurenty.

 • NetWORKers and their Activity in Intensional Networks (2002)
 • NARDI, Bonnie (ed.). Context and Consciousness : Activity Theory and Human-Computer Interaction. London: MIT Press, 1996. 400 s. ISBN 0262140586.

Kniha Context and Consciousness obsahuje 13 příspěvků, které se vztahují k problematice vztahu člověk-počítač z hlediska teorie aktivity. Texty ukazují, jak lidé skutečně používají počítače v každodenním životě, a tím i správné postupy při jejich správném navrhování a hodnocení. Tento vhled představuje teorii jako prostředek strukturování a vedení interakce člověka s počítačem od návrhu až po praxi. Vedle Bonnie Nardi do knihy přispěli: Rachel Bellamy, Susanne Bødker, Ellen Christiansen, Yrjö Engeström, Virginia Escalante, Dorothy Holland, Victor Kaptelinin, Kari Kuutti, Arne Raeithel, James Reeves, Boris Velichkovksy, Vladimír P. Zinchenko.


Komunikace zprostředkovaná počítačem

 • NARDI, Bonnie. My Life as a Night Elf Priest: An Anthropological Account of World of Warcraft. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010. 248 s. ISBN 0472050982.

Bonnie Nardi ve svém díle nazvaném My Life as a Night Elf Priest zpracovává více než tříletý výzkum, který prováděla na hráčích hry World of Warcraft. Sledovala prolínání hry s kulturou hráčů z USA a Číny, dále vliv jejich vzdělání, pohlaví nebo zkušeností na průběh a jejich chování ve hře. V této knize Nardi aplikuje teorii aktivity a estetické zkušenosti na studium hraní počítačových her.

 • A Study of Raiders with Disabilities in World of Warcraft. Proceedings Foundations of Digital Games 2011.
 • A New Look at the Social Landscape of World of Warcraft. Proceedings Foundations of Digital Games 2011.
 • If You Build It They Might Stay: Retention Mechanisms in World of Warcraft. Proceedings Foundations of Digital Games 2011.
 • A qualitative study of Ragnarök Online private servers: In-game sociological issues. Proceedings Foundations of Digital Games 2010.
 • Technology, Agency and Community: The Case of Modding in World of Warcraft (2009)
 • I am a black cat, letting day come and go: Multimodal Conversations in a Poetry Workshop (2009)
 • A Hybrid Cultural Ecology: World of Warcraft in China (2008)
 • Learning Conversations in World of Warcraft (2007)
 • Strangers and Friends: Collaborative Play in World of Warcraft (2006)
 • Beyond Bandwidth: Dimensions of Connection in Interpersonal Communication (2005)
 • Blogging as Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary? (2004)
 • Why We Blog (2004)
 • Interaction and Outeraction: Instant Messaging in Action (2000)


Interaktivní gesign

 • Whither or whether HCI: Requirements analysis for multi-Sited, multi-user cyberinfrastructures. (co-author Ann Zimmerman) Proceedings Computer-human Interaction Conference, Montreal (2006)
 • NARDI, Bonnie, FISHER, Daniel. Soylent and ContactMap: Tools for constructing the social workscape. In: CZERWINSKI, Mary, KAPTELININ, Victor (eds.). Integrated Workscapes. Cambridge: MIT Press, 2006. ISBN 026211304.
 • Collaborative, Programmable Intelligent Agents (1998)
 • Creating Presentation Slides: A Study of User Preferences for Task-Specific versus Generic Application Software (1996)
 • Finding and Reminding: File Organization from the Desktop (1995)
 • User Preferences for Task-specific vs. Generic Application Software (1994)
 • Gardeners and Gurus: Patterns of Cooperation Among CAD Users (1992)
 • An Ethnographic Study of Distributed Problem Solving in Spreadsheet Development (1990)


Společnost a technologie

 • Hope you will read this one: Response to Coburn Report. (2011). With Nicole Ellison, Cliff Lampe.
 • Comparative Informatics. (2011). With Ravi Vatrapu, Torkil Clemmensen.
 • Infrastructures for Low-cost Laptop use in Mexican Schools. (2010). First author, Ruy Cervantes.
 • Forget Online Communities? Revisit Cooperative Work! (2010). First author, Yong Ming Kow.
 • The Digital Habitat: Rethinking Experience and Social Practice. (2010). With Jannis Kallinikos and Giovan Francseco Lanzara.
 • How We Know What (We Think) We Know about Chinese Gold Farming. (2010). With Yong Ming Kow.
 • Who Owns the Mods? (2010). With Yong Ming Kow.
 • Survival Needs and Social Inclusion: Technology Use Among the Homeless. (2010). First author, Jahmeilah Roberson.
 • Encountering Development Ethnographically. (2009). First author, Nithya Sambasivan.
 • Placeless Organizations: Collaborating for Transformation (2007)


Další díla:

 • NARDI, Bonnie, O’DAY, Vicky L. Information Ecologies : Using Technology with Heart. Cambridge: MIT Press, 1999. 323 s. ISBN 0262640422.
 • NARDI, Bonnie. A Small Matter of Programming : Perspectives on End User Computing. Cambridge: MIT Press, 1993. 178 s. ISBN 0262140535.


Použité zdroje

HAFNER, Katie. Coming Of Age In Palo Alto [online]. [cit. 4. května 2012]. Dostupný na WWW: [<http://www.nytimes.com/1999/06/10/technology/coming-of-age-in-palo-alto.html?src=pm>].
NARDI, Bonnie. home [online]. [cit. 7. května 2012]. Dostupný na WWW: [<http://www.artifex.org/~bonnie/index.html>].
NARDI, Bonnie. publications [online]. [cit. 7. května 2012]. Dostupný na WWW: [<http://www.artifex.org/~bonnie/publications.htm>].
NARDI, Bonnie, O’DAY, Vicky L. Information Ecologies : Using Technology with Heart [cit. 12. května 2012]. Dostupný na WWW: [<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/672/582>].
TWITTER. Bonnie Nardi [online]. [cit. 12. května 2012]. Dostupný na WWW: [<http://twitter.com/#!/bonnienardi>].
UC IRVINE. Department of Informatics [online]. [cit. 4. května 2012]. Dostupný na WWW: [<http://www.informatics.uci.edu/>].
UC IRVINE. Faculty Porfile [online]. [cit. 4. května 2012]. Dostupný na WWW: [<http://www.ics.uci.edu/faculty/profiles/view_faculty.php?ucinetid=nardi/>].