Blog: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 17: Řádek 17:
 
Blog je jednoduchá webová stránka, kterou je možné založit jednoduše a zdarma, bez znalostí programování. Je to prostor, kde je možné s ostatními sdílet myšlenky, zájmy, vědomosti, atd. Prostřednictvím blogů je možné nalézt nové přátele se stejnými zájmy.''[[#Literatura|[1]]]  
 
Blog je jednoduchá webová stránka, kterou je možné založit jednoduše a zdarma, bez znalostí programování. Je to prostor, kde je možné s ostatními sdílet myšlenky, zájmy, vědomosti, atd. Prostřednictvím blogů je možné nalézt nové přátele se stejnými zájmy.''[[#Literatura|[1]]]  
  
Slovo ''bolg'' vzniklo z anglického sousloví web log (což znamená něco jako internetový deníček). Tento ''osobní deníček'' obshuje informace zajímavé i pro ostatní. Je to jednoduchý způsob, jak se na internetu prezentovat. Je možné zde psát své názory, postřehy a komentáře, bez potřeby zvláštních znalostí HTML, programování na webu a grafice. Píše se zde, jako v textovém editoru. Blog je prázdná forma, kterou stačí naplnit. ''[[#Literatura|[2]]]  
+
Slovo ''bolg'' vzniklo z anglického sousloví web log (což znamená něco jako internetový deníček). Tento ''osobní deníček'' obshuje informace zajímavé i pro ostatní. Je to jednoduchý způsob, jak se na internetu prezentovat. Je možné zde psát své názory, postřehy a komentáře, bez potřeby zvláštních znalostí HTML, programování na webu a grafiky. Píše se zde, jako v textovém editoru. Blog je prázdná forma, kterou stačí naplnit. ''[[#Literatura|[2]]]  
  
  

Verze z 12. 6. 2010, 21:09

Autor: Ilona Děchtěrenková

Klíčová slova: blog

Synonyma: ---

Související pojmy: internet, web 2.0

nadřazené - webová aplikace, blog

podřazené - bloger, blogosféra, mikroblogy


Charakteristika

Blog je jednoduchá webová stránka, kterou je možné založit jednoduše a zdarma, bez znalostí programování. Je to prostor, kde je možné s ostatními sdílet myšlenky, zájmy, vědomosti, atd. Prostřednictvím blogů je možné nalézt nové přátele se stejnými zájmy.[1]

Slovo bolg vzniklo z anglického sousloví web log (což znamená něco jako internetový deníček). Tento osobní deníček obshuje informace zajímavé i pro ostatní. Je to jednoduchý způsob, jak se na internetu prezentovat. Je možné zde psát své názory, postřehy a komentáře, bez potřeby zvláštních znalostí HTML, programování na webu a grafiky. Píše se zde, jako v textovém editoru. Blog je prázdná forma, kterou stačí naplnit. [2]


Charakteristické znaky blogů

- Tvorba vlastního informačního obsahu

- Chronologické řazení příspěvků (nejnovější se nacházejí nahoře) a jejich uložení je na pevné adrese

- Příspěvky lze řadit do kategorií podle tématu, doplnit je forografiemi, obrázky odkazyy na jiné materiály kdekoliv na internetu. Uvádí se i jméno autora příspěvku, datum, kategorie.

- Komentáře čtenářů, jejichž prostřednictvím se mohou návštěvníci vyjadřovat nejen k hlavnímu tématu, ale i k jednotlivým příspěvkům a vzájemně spolu komunikovat.

- Možnost registrace pro odběr novinek prostřednictvím RRS kanálů nebo Syndication, který umožňuje čtenářům dostávat automaticky informace o nových příspěvcích v blogu.

- Tematické archívy s možností třídění jednotlivých příspěvků a dále podle měsíce, roku, nebo klíčových slov. [3, str. 2 a 3]

Rozdělení blogů

Blogy lze rozdělit na osobní a odborné. [5] Dále je možné je rozdělit podle zaměření, například na zpravodajské, politické, firemní, produktové a značkové. Existují blogy, které se přeměnily v samostatné firmy. [3] Grooming představuje velmi závažné ohrožení, které může mít celoživotní následky. Při jeho provádění hrají významnou roli informační technologie a nové informační služby, proto je jím musí zabývat nejen psychologie, ale také informační obory.

Použití

Blog je možné použít pro sdělování novinek, odborné i všeobecné zpravodajství, publikování esejů, nebo pro vlastní literární tvorbu. Tím hlavním, čím se odlišuje blog od žurnalistického zpravodajství, je vlastní názor. Zpravodajství vytvářené novináři by mělo být nezávislé a objektivní, ale na stránkách blogu by měl zaznívat konkrétní názor jeho autora.

Mikroblogy

Podobají se běžným blogům. Rozdíl spočívá pouze v délce příspěvku, který nepřesahuje 160 znaků, podobně jako u SMS zpráv. [5]

Nejznámější blogy v ČR

- Server Neviditelný pes, který je spíš zpravodajský, vznikl v době, kdy se těmto serverům začalo říkat (we)blog. - O novinkách na portálu Seznam.cz psal Ivo Lukačovič na svém Ilblogu. - Mezi nejznámější bloggery patří i pixy. - Jedním z nejslavnějších blogů v roce 2004byl blog OSTRAVAKA. [5]

Použitá literatura

  1. Co je blog a k čemu slouží [online]. 2006 [cit. 2009-10-29]. Dostupný z WWW: <http://www.jak-na-blog.cz/cojeto-blog.php>.
  2. KOMÍNEK, Zdeněk.Co je to blog? [online]. 2006 [cit. 2008-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.zssvat.cz/blog/co-je-blog>.
  3. BYRON, DL - BROBAK, Steve. Blogy: publikuj a prosperuj: blogování pro váš business. Překlad Jiří Hynek. 1. vydání. Grada: Praha, 2008. Str. 200. ISBN 978-80-247-2064-7.
  4. Víte, co je to blog?: Novinky.cz. [online]. 2006 [cit. 2003-06-18]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/internet-a-pc/9928-vite-co-je-to-blog.html>.
  5. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Blog>