Blaise Cronin

Z WikiKnihovna


Blaise Cronin

Cronin 3 12.jpg

 
-
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  USA
  -
Vzdělání Trinity College Dublin; The Queen's University of Belfast; Queen Margaret University College
Pracoviště Indiana University Bloomington
  viz. níže
Známý pro Vědecká komunikace, citační analýzy, kybermetrie, informační a znalostní management, konkurenční analýza, strategická inteligence ad.

Blaise Cronin je profesor informační vědy na School of Library and Information Science na Univerzitě v Indianě. Externě vyučuje na univerzitě v Londýně a Edinburghu. Je šéfredaktorem časopisu The American Society for Information Science & Technology.

Profesor Cronin je autorem/editorem více než 300 výzkumných článků, monografií, technických zpráv, konferenčních článků a dalších publikací. Jeho práce a výzkum se soustředí na spolupráci ve vědě, vědeckou komunikaci, citační analýzu, systém akademického hodnocení, kybermetrii - průnik informační vědy a sociálních studií vědy. Dále značně publikoval na témata jako informační válka, informační a znalostní management, konkurenční analýza a strategická inteligence. Recenzuje časopisecké články a knihy. Má mnoho zahraničních zkušeností, působil na šesti světadílech ve více než 30 zemích.

Vzdělání

V roce 1971 získal magisterský titul na Trinity College v Dublinu. Další studia absolvoval na Queen's University of Belfast, kde v roce 1983 získal PhD. titul v oboru informační věda. O 14 let později mu byl udělen čestný doktorát (dr. h. c.) na Queen Margaret University College v Edinburghu a rok na to jej Queen´s University v Belfastu jmenovala doktorem věd.

Pracoviště

V letech 1980 - 1985 pracoval v Londýně v Asociaci pro informační management jako hlavní výzkumný pracovník. Poté až do r. 1991 vyučoval informační vědu na Univerzitě Strathclyde v Glasgow. Od téhož roku až do r. 2011 (s přerušením v letech 2003 - 2004) byl děkanem na Univerzitě v Indianě, kde i nyní působí. Navíc byl mezi lety 1996 - 1997 ředitelem pro Plánování dálkového vzdělávání (Distance Education Planning). Devět let pracoval také jako redaktor v Annual Review of Information Science and Technology.

Základní texty

Ve svém článku Using the h-Index to rank influential information scientists autoři Blaise Cronin a Lokman Meho aplikují nové bibliometrické měřítko – h-Index – v literatuře informační vědy. H-Index (h podle Hirsche) měří dopad výzkumných výstupů (články, monografie) jednotlivého vědce. Vědec má kupříkladu h-Index roven 5, jestliže pět jeho článků bylo citováno alespoň pětkrát. Na amerických univerzitách mají nejvyšší h-Index informační vědci: N. Belkin a T. Saracevic 19, M. Bates 17, Ch. Borgman 15, B. Cronin a G. Marchionini 13, atd. (viz. článek). H-Index nám dává přídavné informace o dopadu vědce. Například Schamber a Eisenberg mají citační skóre 241 a 142, ale jejich h-Indexy jsou 5 respektive 8. Ačkoli je tedy Schamber více citován, Eisenberg má více děl, která měla větší dopad.[1]

Profesor Cronin se zabýval rovněž oblastí SCI (Science Citation Index), který je využitelný pro vyhledávání informací na vědecké (obecně kvalitní) úrovni. V článku Bibliometrics and beyond: some thoughts on web-based citation analysis z roku 2001 kontempluje v širší míře nad citačním analyzováním a indexováním. Postuluje, že s nástupem webu s hypertextovým charakterem se nabízí rozsáhlejší možnosti indexování. Vyhledávácí webové systémy umožňují vystopovat také poděkování (aknowledgements) nebo rozptýlené příspěvky. Citační analýzy a inexace založené na webu by také podle Cronina mohly brát v úvahu přehlížené vstupy a vlivy techniků, poradců, důvěryhodných posuzovatelů a různých spolupracovníků. Píše o kontextové citační analýze a hlubokém propojení (deep linking), které nám umožní prozkoumat kontexty, ve kterých se objevují invokace.[2]

Profesní aktivity

Profesní afilace

 • American Association of University Professors
 • American Society for Information Science & Technology
 • Association for Computing Machinery
 • International Society for Scientometrics and Informetrics
 • Institute of Information Scientists
 • Chartered Management Institute
 • Library Association
 • National Association of Scholars
 • Royal Society for the Arts
 • Strategic and Competitive Intelligence Professionals

Poradce/konzultant

 • Asian Development Bank
 • Association for Information Management
 • Brazilian Ministry of Science & Technology
 • British Council
 • Chemical Abstracts Service
 • Commission of the European Communities
 • Her Majesty's Treasury
 • Hewlett Packard
 • Institute for Scientific Information
 • Interrealty Corporation
 • NATO
 • UNESCO
 • U.S. Department of Justice
 • Světová banka

Členství v redakčním představenstvu

 • Cybermetrics 1999-
 • Information Research 2001-2010
 • International Information and Library Review 1993-
 • International Journal of Information Management 1986-
 • Journal of the American Society for Information Science & Technology 2002-2008
 • Journal of Competitive Intelligence and Management 2007-
 • Journal of Informetrics 2006-
 • The New Review of Academic Librarianship 1995-
 • The New Review of Information and Library Research 1995-
 • The New Review of Hypermedia and Multimedia Applications and Research 1995-
 • Revista Espanola de Documentacion Cientifica 1989-

Přehled ocenění

 • 1984, člen Library Association
 • 1988, člen Institutu informačních vědců
 • 1989, člen Institutu managementu
 • 1998, člen Královské filozofické společnosti (Royal Society of Arts)
 • 1999 - 2000, hostující profesor v oboru Informační management na Napier University v Edinburghu
 • 2000 -, hostující profesor na School of Computing na Napier University v Edinburghu
 • 1996 - 2003, hostující profesor v oboru Informační věda na Manchester Metropolitan University
 • 1999 -, profesor Informační vědy na Univerzitě v Indianě
 • 2006, ocenění za zásluhy od Americké společnosti informační vědy a technologie
 • 2007 - 2010, hostující profesor v oboru Matematická a informační věda na Univerzitě v Brightonu
 • 2007 -, čestný hostující profesor na City University v Londýně

Dílo

Monografie

Cronin, B. The Hand of science: Academic writing and its rewards. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2005, pp. 214.
Cronin, B. Jeremiad jottings. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2004, pp. 164.
Cronin, B. Pulp friction. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2003, pp. 140.
Cronin, B. The scholar’s courtesy: the role of acknowledgements in the primary communication process.
London: Taylor Graham, 1995, pp. 124.
Cronin, B. and Davenport, E. Elements of information management. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1991, pp. 207.
Cronin, B. Library orthodoxies: a decade of change. London: Taylor Graham, 1991, pp. 248.
Cronin, B. and Davenport, L. Post-professionalism: transforming the information heartland. London: Taylor Graham, 1988, pp. 342.
Gudim, M. and Cronin, B. Anatomy of innovation: an analysis of innovation in the information services sector. London: British Library, 1987, pp. 52.
Cronin, B. The transition years: new initiatives in the education of professional information workers. London: Aslib, 1984, pp. 60.
Cronin, B. The citation process: the role and significance of citations in scientific communication. London: Taylor Graham, 1984, pp. 103.
Rowbottom, M.E., Payne, A.W. and Cronin, B. The schools information retrieval (SIR) project. London: British Library, 1983, pp. 98.
Vickers, P., Barry, S., Gilchrist, A., Cronin, B. and Gillman, P. Introducing IT in the district office. London: King's Fund, 1983, pp. 52.
Cronin, B. The education of library-information professionals: a conflict of objectives? London: Aslib, 1982, pp. 58.
Cronin, B. A national graphics resource centre for libraries in the UK. London: Aslib, 1981, pp. 79.

Nejcitovanější články

 • CRONIN, Blaise a Lokman MEHO. Using the h-index to rank influential information scientistss. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2006, roč. 57, č. 9, s. 1275-1278. ISSN 15322882. DOI: 10.1002/asi.20354. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.20354
 • CRONIN, B. a Lokman MEHO. Bibliometrics and beyond: some thoughts on web-based citation analysis. Journal of Information Science. 2001-02-01, roč. 27, č. 1, s. 1-7. ISSN 0165-5515. DOI: 10.1177/016555150102700101. Dostupné z: http://jis.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/016555150102700101
 • CRONIN, Blaise a Lokman MEHO. Hyperauthorship: A postmodern perversion or evidence of a structural shift in scholarly communication practices?. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2001-02-01, roč. 52, č. 7, s. 558-569. ISSN 15322882. DOI: 10.1002/asi.1097.abs. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.1097.abs
 • CRONIN, Blaise et al. Invoked on the web. Journal of the American Society for Information Science. 2001-02-01, roč. 52, č. 7. ISSN 0002-8231.
 • CRONIN, Blaise et al. The need for a theory of citing. Journal of Documentation. 1981, roč. 37, č. 1, s. 16-24. ISSN 0022-0418. DOI: 10.1108/eb026703. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/eb026703
 • CRONIN, Blaise, Herbert SNYDER a Helen ATKINS. Comparative citation rankings of authors in monographic and journal literature: a study of sociology. Journal of Documentation. 1997, roč. 53, č. 3, s. 263-273. ISSN 0022-0418. DOI: 10.1108/EUM0000000007200. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/EUM0000000007200
 • CRONIN, Blaise a Kara OVERFELT. Citation-Based Auditing Of Academic-Performance. Journal of the American Society for Information Science. 1994, č. 2. ISSN 0002-8231.
 • CRONIN, Blaise a Kara OVERFELT. Invisible Colleges and Iformation Transfer A Review and Commentary with Particular Reference to The Social Sciences. Journal of Documentation. 1982, roč. 38, č. 3, s. 212-236. ISSN 0022-0418. DOI: 10.1108/eb026730. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/eb026730
 • CRONIN, Blaise, Debora SHAW a Kathryn LA BARRE. A cast of thousands: Coauthorship and subauthorship collaboration in the 20th century as manifested in the scholarly journal literature of psychology and philosophy. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2003, roč. 54, č. 9, s. 855-871. ISSN 1532-2882. DOI: 10.1002/asi.10278. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.10278
 • CRONIN, Blaise a Kara OVERFELT. E-Journal and Tenure. Journal of the American Society for Information Science. 1995, č. 9. ISSN 0002-8231.


Jeho dílo dále čítá zrhuba 400 článků, kapitol, příspěvků ve sbornících apod.


Poznámky

 1. CRONIN, Blaise a Lokman MEHO. Using theh-index to rank influential information scientistss. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2006, roč. 57, č. 9, s. 1275-1278. ISSN 15322882. DOI: 10.1002/asi.20354. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.20354
 2. CRONIN, B. a Lokman MEHO. Bibliometrics and beyond: some thoughts on web-based citation analysis. Journal of Information Science. 2001-02-01, roč. 27, č. 1, s. 1-7. ISSN 0165-5515. DOI: 10.1177/016555150102700101. Dostupné z: http://jis.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/016555150102700101

Použité zdroje

Blaise Cronin Curriculum vittae. Dostupný z: http://www.slis.indiana.edu/faculty/cv/Cronin_CV_2012.pdf

Blaise Cronin. School of Library and Information Science, Indiana University [online]. [cit. 2012-05-25]. Dostupné z: http://www.slis.indiana.edu/faculty/spotlight/index.php?facid=6

Blaise Cronin's Homepage [online]. [cit. 2012-05-25]. Dostupné z: http://www.slis.indiana.edu/faculty/cronin/index.html