Beth - zpřesňování dotazu

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Zpřesňování dotazu, fasety, filtry


Upřesnění tématu

Dodatečné zpřesňování vyhledávacího dotazu je nástrojem, bez kterého se neobejde žádný moderní rozsáhlejší informační systém, jehož vyhledávací rozhraní má být uživatelsky přívětivé a efektivní. Tato funkce, označovaná také jako filtrování nebo omezování, v anglicky komunikujících rozhraních pak zastoupená funkcemi jako Narrow Search, Refine search, Faceted search apod., nabízí možnost omezení výsledků dle různých kritérií, faset. Podle těchto klasifikačních charakteristik jsou výsledky vyhledávání rozděleny a u každé z nich lze zvolit jednu kategorii, která ve výsledcích zůstane. U každé jednotlivé kategorie se zpravidla zobrazuje počet záznamů, které do ní spadají.

Kritéria se liší dle typu záznamů v systému. V případě knihovních katalogů jde například o téma, typ dokumentu, jazyk dokumentu, rok vydání apod.

Pomocí tohoto nástroje lze snadno zredukovat nadměrné množství výsledků a současně zvýšit přesnost vyhledávání.


Příklady realizace, popis, analýza

Do porovnání jsem zahrnul tyto systémy:

  • VuFind - vyhledávací rozhraní knihovního katalogu dostupné jako open source
  • Beth - alternativní elektronický katalog knihoven FF, FSS a PedF Masarykovy Univerzity
  • Amazon - jeden z největších internetových obchodů
  • eBay - nejznámější internetová aukční síň


VuFind

Soubor:Narrow vufind.JPG
1. VuFind na Georgia Institute of Technology provozovaný nad knihovním systémem Voyager

Portál VuFind nabízí přehledné a dobře použitelné možnosti zpřesňování dotazu. Zobrazují se v pravém sloupci, v jehož horní části se objevují zvolená omezení (viz obr. 1). Ta je možno jednotlivě odstranit, chybí ale možnost zrušení všech filtrů současně.


Beth

Soubor:Narrow beth.JPG
2. Alternativní katalog Beth, rozšíření katalogu AKS Aleph

Rozšířený katalog Beth nabízí filtrování výsledků velmi podobné výše popsanému systému VuFind, navíc zde ale nechybí volba zrušení všech omezení jedním kliknutím. Za nedostatek naopak považuji absenci zobrazení klasifikačních kritérií, ke kterým zvolená omezení spadají. V některých případech pak nemusí být jasné, jde li například o autora, nebo téma (obr. 2).


Amazon

Ani v případě známého giganta v oblasti elektronických obchodů nesmí posobná funkce chybět. Její provedení je ale již mírně odlišné. Každá faseta obsahuje kategorie v hierarchickém řazení, přičemž nejvyšší úroveň vždy reprezentuje vypnutí filtru daného klasifikačního hlediska. Jak je vidět na obr. 3, omezovat lze v případě knih např. dle oddělení, minimálního hodnocení, nebo typu vazby. Zvolená omezení se zobrazují zvýrazněným písmem v rámci navigačního rozhraní v levém sloupci a současně také v drobečkové navigaci v horní části stránky. S její pomocí lze zvolená omezení dobře sledovat a také snadno odstraňovat.


eBay

Aukční server eBay nabízí fasetové omezení podobné tomu z popsaných knihovních katalogů. Umístěno je ve sloupci na levé straně stránky. Filtry lze snadno odebírat a to jak jednotlivě, tak všechny současně. Specifická je možnost zadální libovolných numerickýh hodnot do polí pro cenové rozpětí hledaného zboží. I zde jsou zvolené filtry vypsány v horní části stránky (obr. 4).


Porovnání, hodnocení

Pro každou z uvedených služeb i jejich uživatele je fasetové omezení důležitou funkcí a je patrné, že jejímu návrhu je věnována náležitá pozornost. Všechna popisovaná řešení jsou proto z hlediska použitelnosti na vysoké úrovni, za výhodu knihovnicky zaměřených systémů VuFind a Beth ale považuji jejich jednoduchost a vyšší intuitivnost ve srovnání s komerčními portály. V případě eBay na použitelnosti ubírá také zbytečně těžkopádný design rozhraní. Mezi negativa VuFind a Beth ale řadím jejich výše uvedené nedostatky.


Výběr nebo návrh realizace

Provedení funkce zpřesňování dotazu v katalogu Beth i ve srovnání s významnými konkurenty vnímám jako velmi dobré, přehledné a dobře použitelné. Navrhuji pouze doplňení zobrazení faset ve výpisu zvolených omezení podobným způsobem, jako je tomu v případě VuFind.