Beth - základní vyhledávání

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Každý v životě někdy něco vyhledával - na Internetu, v knihovním katalogu, v databázích, v e-shopech .... Vyhledavač či katalog nám jako první nabídne vyhledávání základní, případně jednoduché, anglicky basic search.

Základní vyhledávání je způsob vyhledávání, které bývá využíváno nejčastěji a je typicky určené pro většinu běžných uživatelů. V případě vyhledávání v knihovním katalogu se hodí, když hledáme konkrétní publikaci a známe přesný název. Neúčinné ale bývá v případě širokého dotazu, kdy se uživatel ztrácí ve výsledcích. Zde je potřeba dotaz zpřesnit, např. pomocí slov z názvu, jméno autora či předmětového hesla; nebo ho omezit na druh dokumentu či časově ohraničit.

Příklady realizace, popis, analýza

Vybrala jsem tyto knihovní systémy:

1. Beth - rozšířený katalog

Beth je alternativní elektronický katalog knihoven FF, FSS a PedF MU. Vznikl hlavně proto, aby poskytl uživatelům možnost podílet se na tvorbě a úpravě záznamů dokumentů, vkládat nové záznamy knih, www stránek, třídit je podle vlastních hledisek, vyměňovat si názory s ostatními uživateli a doporučovat knihy k zakoupení do knihovny.

Po vstupu na stránku Beth v levém horním rohu klikneme na "Hledej" a rozbalí se tato obrazovka:

Soubor:Beth obrazovka.jpg

Jednoslovný dotaz zadáváme obvyklým způsobem a můžeme si ještě vybrat typy vyhledávání:

 • vše
 • název
 • autor
 • nakladatel
 • téma
 • tag
 • ISBN
 • ISSN

U víceslovných dotazů je vhodné využít:

 • zástupné znaky (?, *)
 • upřesnění či rozšíření vyhledávání (" ", ~)
 • logické operátory (AND, OR, NOT)

Velmi šikovné je políčko "Historie" a nabídka "Upřesnit dotaz", která se vpravo rozbalí společně s výsledky.

Výsledky lze seřadit dle relevance, půjčovanosti, roku vydání, příjmení autora nebo dle položky nejnovější.


Ukázka vyhledávání:


Dotaz: Cejpek

Typ vyhledávání: žádný

Výsledky hledání "Cejpek"

Vpravo pod upřesněním dotazu pod položkou autor vidíme, kolik autorů se jménem Cejpek v katalogu najdeme. Je zajímavé, jak hodně záleží na zpracování knihy a na formulaci jména autora.

Aby bylo možné ukázat, co se skrývá pod políčkem Historie, jako druhý dotaz jsem zvolila jméno Jiří Cejpek a v typu jsem si vybrala autora.


Nahlédnutí pod políčko Historie


2. Katalog Library of Congress

Kongresová knihovna je nejstarší národní federální kulturní institucí a slouží jako výzkumné pracoviště Kongresu. Je také největší knihovnou na světě a ve svém fondu uchovává téměř 142 milionů dokumentů, z toho více něž 32 mil. knih a ostatních tištěných materiálů ve 470 jazycích, více něž 62 mil. rukopisů, a největší světovou sbírku filmů, map, not a zvukových nahrávek.

Po vstupu na stránku online katalogu Library of Congress si vybereme "Basic Search" a otevře se tato obrazovka:

Soubor:LoK obrazovka.jpg

Základní vyhledávání v online katalogu Library of Congress nabízí mnoho variant vyhledávání. Aby bylo možné tyto možnosti efektivně využít, je důležité uvědomit si a porozumět rozdílům mezi dostupnými typy vyhledávání ("Search Type"). Náš dotaz zadáme do políčka "Search Text" a poté máme na výběr z těchto typů vyhledávání:

 • Keyword (match all words - znamená, že automaticky používá booleovský operátor AND) - nalezne slova nebo frázi umístěnou kdekoliv v katalogu

- umožňuje hledání omezit a vybrat si z těchto omezení ("Search Limits"): čas, jazyk, druh dokumentu, umístění, místo vydání - podporuje používání " ", ?

 • Title Keyword - nalezne slova nebo frázi umístěnou v názvu záznamu

- umožňuje hledání omezit a vybrat si z těchto omezení ("Search Limits"): čas, jazyk, druh dokumentu, umístění, místo vydání - umožňuje vložit slova z názvu v jakémkoliv pořadí - vyhledává i v podnázvech, alternativních názvech, přeložených názvech - automaticky používá booleovský operátor AND

 • Author/Creator Keyword - nalezne osobní jména, místa a právnickou osobu jako tvůrce díla

- omezení vyhledávání nejsou k dispozici - automaticky používá booleovský operátor AND

 • Subject Keyword - vyhledává v řízených slovnících, např. Library of Congress Subject Headings

- omezení vyhledávání nejsou k dispozici - automaticky používá booleovský operátor AND

 • Name/Title Keyword - vyhledává v názvech i jménech, na pořadí slov nezáleží

- omezení vyhledávání nejsou k dispozici - automaticky používá booleovský operátor AND

 • Series/Title Keyword - nalezne slovo uvnitř/v rámci názvové kategorie nebo v projevu díla (formy, překlady)

- omezení vyhledávání nejsou k dispozici - automaticky používá booleovský operátor AND

 • Expert Search - dovoluje složité vyhledávání s použitím booleovských operátorů a speciálních indexačních znaků

- podporuje používání " ", ?, booleovské operátory AND, OR, NOT: např. (mars OR venus) AND mission - indexační znaky Index

 • Title Begins With - vyhledává podle názvu v přesném pořadí slov s vynecháním členů a interpunkce (", ¿, ! )

- umožňuje hledání omezit pomocí "Search Limits" - podporuje krácení slov - např. hledáme The Name of the Rose, dotaz zadáme jako name of the rose

 • Author/Creator Browse (enter last name first) - vyhledává podle jména autora nebo názvu skupiny, organizace či konference

- při vyhledávání jména zadáváme příjmení jako první, např. steinbeck john - při vyhledávání skupiny zadáváme dotaz v přesném pořadí slov - podporuje krácení slov - omezení vyhledávání nejsou k dispozici

 • Subject Browse - retrieves materials by subject using controlled vocabulary headings.

- porovnává slova nebo přesné fráze s hesly v řízeném slovníku - používá se, pokud známe přesné pořadí slov v hesle - podporuje krácení slov - vynechává většinu interpunkce - omezení vyhledávání nejsou k dispozici

 • Call Number Browse (Library of Congress Classification Numbers, other shelving call numbers) - vyhledává podle jedinečného čísla polic v Library of Congress

- podporuje krácení slov - omezení vyhledávání nejsou k dispozici

 • Number Search (LCCN = The Library of Congress Control Number ,ISSN, ISBN) -vyhledává podle standardních čísel

- LCCN - vypouští se pomlčky a nahrazují se nulami - ISSN - vyhledává včetně pomlček - ISBN - vypouští pomlčky


Postup vyhledávání:

 • vložení slova nebo sousloví
 • výběr typu vyhledávání
 • kliknout na "Begin Search"

Výsleky vyhledávání závisí na typu vyhledávání, které bylo vybráno. Výsledky jsou řazeny dle relevance, ale je možné je seřadit podle autora, celého názvu či data vydání.


Ukázka vyhledávání:


Dotaz: librarianship and information science

Typ vyhledávání: Keyword

Výsledek vyhledávání

Typ vyhledávání: Title keyword

Výsledek vyhledávání

Typ vyhledávání: Series/Title Keyword

Výsledek vyhledávání


3. Katalog Městské knihovny Kladno

Městská knihovna Kladno používá katalog Clavius firmy LANius. Po vstupu do katalogu uvidíme tuto obrazovku:

Soubor:Clavius obrazovka.jpg


Hledat můžeme v těchto políčkách:

 • Autor
 • Název
 • Téma (předmětová hesla + klíčová slova)
 • Signatura svazku
 • Libovolné pole

Postup vyhledávání:

 • Do připravených polí formuláře zadáme hledaný termín a stiskneme tlačítko HLEDEJ.
 • Pokud vyplníme více řádek, vyhledané výsledky budou splňovat všechna kritéria zároveň.
 • Je možné použít pravostranného krácení slov, ale bez použití znaků *, ?.
 • Kliknutím na nadpis pole (autor, téma = předmětová hesla + klíčová slova) si zobrazíme rejstřík termínů použitých v tomto poli.

Výsledky jsou seřazeny podle abecedy podle názvů, je možné je třídit podle autora i podle roku vydání.


Ukázka vyhledávání:


Dotaz: Kladno do políčka název

Výsledek hledání

Dotaz: Kladno do políčka téma

Výsledek hledání


4.Katalog Městské knihovny v Praze

Když na stránkách Městské knihovny objevíme odkaz na online katalog (pod samoobsluhou), tak se před námi objeví okno pro jednoduché vyhledávání:

Soubor:MK obrazovka.jpg

V základním vyhledávání lze prohledávat v těchto údajích, ale nemůžeme si konkrétní údaj vybrat:

 • Název titulu (nebo jeho začátek, diakritika a velká/malá písmena nehrají roli)
 • Příjmení autora (případně následované čárkou, mezerou a jménem: např. Foglar nebo Čapek, Karel)
 • Signatura MKP (písmena signatury se píší velká: např. AA 12345)
 • Název časopisu (konkrétní číslo se zadává ve tvaru číslo/rok název: např. 9/2004 Vesmír)
 • ISBN, ISSN (případně katalogové číslo audiálních materiálů apod.)

Poznámky:

Lze používat i booleovské operátory AND, OR, NOT, ale vyhledávání pomocí nich je časově náročné a zatěžuje server.

Aby nedošlo k zahlcení serveru příliš obecnými nebo složitými dotazy, je hledání omezeno časově a počtem nahledaných titulů. Pokud zadanému dotazu vyhovuje více titulů, než kolik je limit v okénku "Max. počet záznamů", nebo je hledání příliš dlouhé, ukončí se vyhledávání při dosažení prvního z limitů. Proto musíme věnovat pozornost údaji uvedeném v kolonce "Status" vpravo od okna pro zadání dotazu.

Výsledky lze třídit dle záhlaví = autor, titulu, hodnocení, roku vydání, signatury, žánru/jazyku vydání/obsahu (např. beletrie pro dospělé čtenáře a mládež v češtině, poezie v češtině pro dospělé, mládež a starší děti, poezie v angličtině, novinářství, učebnice literatury) a druhu dokumentu (např.kniha, periodikum, článek, dílčí část, výstřížek, reprodukce).


Ukázka vyhledávání:

Dotaz: Čtenář

Výsledek hledání

Dotaz: Brown, Dan

Výsledek hledání

Porovnání, hodnocení

Každý katalog je jiný, základní vyhledávání je tvořeno dle hlavního poslání dané instituce. Tím pádem se liší i jeho složitost či nabídka, kde vyhledávat.

Kritéria pro porovnání/hodnocení

 • uživatelské prostředí
 • jednoduchost/složitost používání
 • typy vyhledávání/políčka vyhledávání
 • třídení výsledků
 • silné/slabé stránky

Katalog Beth je zcela jistě nejvíce využíván studenty a vyučujícími FF a FSS. Jeho uživatelské prostředí je příjemné, ihned po vstupu na stránku vím, kam mám jít, jak se orientovat a vyhledávání hodnotím velmi kladně. Vyhledávání mně připadá logické, jednoduché na pochopení. Katalog umožňuje určit si, kde se bude vyhledávat a upřesnit tak můj požadavek. Myslím si, že je to užitečné, než zbytečně prohledávat všechny položky. Je velmi šikovné, že mohu pod odkazem Historie sledovat moje vyhledávání a upřesnění dotazu mně ukazuje, co všechno se pod mým požadavkem dá nalézt či jak ho upřesnit. Uživatelům se může zcela jistě líbit skutečnost, že se mohou podílet na jeho tvorbě. Výsledky lze třídit podle různých kritérií, z nichž za nejdůležitější považuji relevanci.

Silné stránky:

 • příjemné uživatelské prostředí
 • jednoduchost formulace dotazu
 • možnost určit si, v čem se bude vyhledávat
 • nabídka upřesnění dotazu - aneb, co vše lze najít pod mým požadavkem
 • třídění výsledků dle relevance a dalších kritérií
 • vyhledávání v různých katalozích z jednoho místa

Slabé stránky:

 • pokud může údaje přidávat kdokoliv, je zaručena správnost?


Katalog Library of Congress je katalogem s velkým množstvím dokumentů. Základní vyhledávání nabízí spoustu variat a možností a dle mého názoru je k jejich pochopení potřeba spousta času. Neodolala jsem a i přes tuto překážku a jazykový handicap (i když znalost angličtiny je takřka jednou z podmínek gramotnosti) jsem tento katalog uvedla. Uživatelské prostředí je příjemné a po vstupu do katalogu uživatel ví, kam má kliknout. Co se týče používání, domnívám se, že běžný uživatel nedokáže využít funkce, které základní vyhledávání nabízí. Pokud si bude moct vybrat, zvolí "Quick Search", ve kterém může své vyhledávání upřesnit a zvolit si vyhledávání podle klíčových slov, názvu, autora a předmětu. Někdy je lepší menší počet variat vyhledávání. Výsleky vyhledávání závisí na typu vyhledávání, které bylo vybráno a jsou řazeny dle relevance, ale je možné je seřadit podle autora, celého názvu nebo data vydání (vzestupně, sestupně).

Silné stránky

 • příjemné uživatelské prostředí
 • možnost vybrat si Quick Search
 • dobrá orientace na úvodní stránce katalogu
 • pokud víme, jak hledat, dokážeme najít spoustu zajímavých dokumentů, záznamů
 • nabídka předmětových hesel a dalších řízených slovníků
 • výsledky lze třídit dle relevance a dalších kriterií

Slabé stránky

 • složitost vyhledávání - uživatel se ztrácí ve výběru možností, jak dotaz upřesnit
 • pouze angličtina, ale vzhledem k typu knihovny je to pochopitelné
 • hledání omezeno časově

Katalog Clavius Městské knihovny Kladno je podle mého názoru katalogem jednoduchým s příjemným uživatelským prostředím, s dobrou orientací uživatele a s jednoduchým a jasným zadáváním dotazu. Pro běžného uživatele zde není žádná překážka ve vyhledávání. Může si vybrat kam svůj dotaz zadá a navíc si může vybrat, zda chce vyhledávat v celé knihovně nebo jen v některé z jejích poboček. Charakteristika tohoto katalogu logicky vyplývá z toho, k čemu je tento katalog používán a jak velké množství knihovních jednotek spravuje. Výsledky jsou řazeny dle abecedy, ne dle relevance.

Silné stránky

 • příjemné uživatelské prostředí
 • jednoduché zadávání dotazu
 • možnost použití předmětových hesel a rejstříku autorů
 • možnost zvolit si oddělení knihovny, ve kterém se bude vyhledávat
 • výsledky lze třídit podle různých hledisek kromě relevnace

Slabé stránky

 • výsledky nejsou řazeny dle relevance


Katalog Městské knihovny v Praze má dle mého názoru nejméně příjemné uživatelské prostředí. Červená barva v kombinaci s černou působí značně agresivně. Co se týče vyhledávání, tak sice základní vyhledávání působí na první pohled jednoduše a přehledně, ale dotaz zadáváme pouze do jednoho políčka a nemůžeme si vybrat, v jakém údaji se bude vyhledávat.

Silné stránky

 • dotaz je pokládán do jednoho řádku
 • existuje "Seznam autorit" (obsahuje data z elektronického katalogu o osobách, o kterých pojednávají dokumenty z fondu knihovny ALE)
 • výsledky obsahují údaj o žánru, jazyku, obsahu dokumentu
 • výsledky lze třídit podle různých hledisek

Slabé stránky

 • nepříjemné barvy prostředí
 • nelze si určit, kde bude požadavek vyhledán
 • booleovské operátory zatěžují server
 • hledání omezeno časově a počtem nahledaných titulů
 • věcné autority jsou pouze off-line, z katalogu se k nim nedostaneme


Výběr nebo návrh realizace

Dle silných a slabých stránek a dle uživatelského prostředí bych si jako běžný uživatel vybrala katalog Clavius pro jeho jednoduchost. Jeho nabídka v základním vyhledávání mně připadá dostačující.

Katalog Library of Congress je úžasný, ale asi bych mu ubrala typy vyhledání nebo bych zavedla školení pro zskání orientaci.

Katalog Městské knihovny v Praze mě zklamal uživatelským prostředím a nemožností vybrat si, v čem vyhledávat. Jinak mě ale zaujal ve výsledkách údaj o žánru/jazyku/obsahu dokumentu.

Katalog Beth je podle mě velmi kvalitně zpracován a považuji ho za velmi přínosný. Co bych na něm zlepšila? Zabudovala bych do něj přehled předmětových hesel nebo klíčových slov - u položky autor, tagy a téma, ve kterých půjde vyhledávat.