Beth - uživatelské seznamy

Z WikiKnihovna

Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Jedná se o hodnocení, subjektivní názory ke knize (dokumentu) nebo návrhy na akvizici. Uživatelé (čtenáři jedné knihovny) mohou označit či hodnotit své oblíbené knihy a tím doporučit četbu ostatním. Tyto doporučované knihy mohou být vybrány na základě tématického archivu čtenářových výpůjček, náhodně podle nejpůjčovanějších titulů nebo na skutečné doporučení, formou odkazu od přítele.

Jedná se o přidanou hodnotu služeb pro čtenáře. Služba většinou shromažďuje informace o zájmech uživatele, které by mohly být relevantní pro ostatní, které dané téma zajímá.

Jde se o službu ve smyslu kolaborace a budování myšlenky WEB 2.0.

Příklady realizace, popis, analýza

Nikoliv v katalogu knihovny, ale samostatně funguje služba „My lybrary“ na portálu Gogole.

Ve textové vyhledávání si můžete najít dle vlastního výběru knihu, ke které přidáváte své recenze a nebo ji můžete doporučit svým přátelům. Google v této službě nabízí vytvoření vlastní knihovny, kde jsou označené vámi recenzované knihy. Tato sbírka je umístěná na internetu a tedy přístupná všem, kteří se přihlásí ke svému účtu na Googlu. Svým kamarádům můžete poslat odkaz nebo je možné nastavit kanály RSS, které přátele upozorňují na přidání nových knih do sbírky. Pro využívání této služby je třeba mít zaregistrovaný účet na Googlu. Vytvoření vlastní knihovny se provádí pomocí názvu nebo je možné importovat celý seznam knih. Samotné recenzování je možné provádět číselně pomocí přidělovaných hvězdiček. Nebo je možné vložit klasický komentář.


01.jpg


Svoji knihovnu můžete sdílet s ostatními prostřednictvím odkazů nebo můžete svým kamarádům exportovat seznam knih vaši knihovny. http://books.google.com/googlebooks/mylibrary/


Soubor:02.jpg


Některé knihovnické systémy umožňují na základě čtenářského profilu doporučit knihy, které by mohli čtenáři žánrově vyhovovat. Tuto službu poskytuje i katalog Regionální knihovny Karviné DaVinci. Nejedná se o pouhý seznam doporučené četby. Po kliknutí na název se zobrazí stav publikace (půjčená, volná, rezervovaná, upomínaná). Dále zjistíte, ve které pobočce je možné tuto knihu půjčit.


Soubor:03.jpg


http://katalog.rkka.cz/?db=dw_k6_dospele

Službu „to buy“ nabízejí některé knihovny (Moravská zemská knihovna – systém Aleph), služba je zde nazvaná „tip na nákup“. V zahraničí je systém „ to buy“ obvyklejší než v ČR. Mnohé knihovny mají na webových stránkách formuláře, které je možné vyplnit on-line. Nebo vytisknout a vhodit do speciální schránky knihovny. Jako související službou s „to buy“, některé knihovny nabízejí kontakty na knihkupectví, kde si mohou čtenáři koupit knihu, kterou v knihovně nesehnali.

Porovnání, hodnocení

Porovnání, hodnocení Služby hodnocení knih jsou velmi závislé na programu knihovny, jsou tedy značné odlišné. Mnohé knihovnické programu (Clavius) hodnocení knih nenabízí a budoucnu nabízet nehodlá. Nabídkou služby je knihovna či knihkupectví stává pro uživatele zajímavější (uživatelsky příznivější). Na základě zpětné vazby se uživatele vracejí k práci se systémem častěji. Možnost výběru a porovnání relevantnosti dokumentů je pro uživatele velmi atraktivní.

Výběr nebo návrh realizace

Výběr nebo návrh realizace Uživatelé tyto informace vítají, protože jim usnadňují výběr knih. Služby hodnocení nebo návrhu akvizice by měl nabízet i systém, který je v knihovnách „lidového“ typu nejvíce rozšířen. Clavius, který používá mnoho městských knihoven na čtenáře působí příliš uzavřeně, možnost kolaborace čtenářů by jej zpřístupnila. Pro orientaci oblíbenosti a kvality posuzovaného dokumentučtenáři by bylo dobré umístit pod záznam hvězdičky, kterými by čtenáři konkrétní dokument mohli hodnotit.