Beth - propojení se systémy

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Beth = alternativní elektronický katalog knihoven FF, FSS a PedF MU. Tento katalog byl vytvořen pro snadnější spolupráci a práci mezi uživateli, katalogem a knihovnou.

Soubor:BETH.jpg Cílem tohoto tématu je:

- nalézt a popsat propojení, které poskytuje tento nový katalog Beth a uvést dva další příkalady, které pracují na podobné bázy a snaží se uživateli přinést relevantní informace.

Katalog Beth je vytvořen jako alternativní knihovní katalog (http://knihomol.phil.muni.cz/katalog), který je realizací konceptu Library 2.0. Tento katalog vyhledává současně v elektronicky zpracovaných záznamech knih (obsah Alephu), v digitalizovaném generálním lístkovém katalogu, ve www stránkách ÚK FF a ÚK FSS MU a v doplňujících textech přidaných k záznamům knih. Katalog Beth zároveň umožňuje uživatelům obohacovat bibliografické záznamy publikací o anotace, recenze, komentáře, názory a další typy textů. Další oblastí, která může prospěšná pro akademickou obec, je možnost vlastního třídění knih podle tzv. tagů (tj. klíčových slov vkládaných uživateli). Uživatelé mohou vkládat do katalogu zcela nové záznamy knih a www stránek.

Jsou zde vytvořeny podklady a technologické jádro pro doporučování knih (a následně i hlasování) k nákupu do knihovny FF a FSS ze strany uživatelů. Dále také jádro pro tzv. elektronickou prezenční výpůjčku, tj. zpřístupňování naskenovaných knih z fondu (ÚK FF) MU v prostorách knihovny (knihoven) k tisku a studiu z obrazovky PC.

Nalezneme zde RSS kanály (Really simple syndication, automatické odebírání novinek z vybraných www stránek) z www stránek ÚK, z jednotlivých sekcí katalogu Beth a z doporučování knih k nákupu do knihovny(ven)

Specialitou katalogu Beth je vyhledávání podle tagů [tag je relevantní klíčové slovo nebo termín, který je spojen s obsahem, jež označuje (může to být obrázek, mapa, video, text, blog apod.)]. Pro upřesnění: př. Psychologický ústav - nalezne knihy, které by pod tímto tématem mohli být zařezeny + dodá náhled skenu obálky.

Příklady realizace, popis, analýza

Katalog Beth

Podrobně jsme si katalog popsali výše. Projení je na základě RSS - kanálu

- je zde možné současné vyhledávání v několika katalozích. 

- stránky ÚK FF a ÚK FSS
- katalog Aleph ( FF, FSS a PdF)
- generální lístkový katlog FF

Je to přínosné zejména pro studenty MUNI a dále pak pro jednotlivé pobočky knihovny. Vyhledávání není složité a výsledky jsou snadno čitelné a pochopitelné.

Katalog Caslin

Soubor:NKP Caslin.jpg

Souborný katalog ČR [1] soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je souborný katalog ČR budován od r. 1995 a obsahuje cca 3,6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…). Propojuje mnoho bází a knihoven[2] a proto není možné s ním srovnávat jakýkoliv jiný katalog.

- Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci 

o dostupnosti dokumentu resp. o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může vyhledaný dokument vypůjčit, dále informace o knihovně a zkratkou knihovny. Kliknutím na siglu získá uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL adresy). Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem shromažďovány v bázi ADR (Adresář knihoven a institucí ČR).

- Z řady vyhledaných záznamů je možno propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven 

tedy(vlastníků dokumentů) a získat tak aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně (např. zda je dokument v knihovně k dispozici nebo je právě vypůjčen). V záznamech seriálů jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o odebíraných ročnících a době uchování. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text.


"Katalog" JIB

Soubor:JIB.jpg

Skvělým omocníkem je [3]Portál Jednotné informační brány (dále jen JIB, který umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje.

Využívat zdroje Seznam zdrojů JIB může každý, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v knihovně. Licencované zdroje může využívat jen uživatel registrovaný v knihovně, která licencované zdroje zpřístupňuje/vlastní, a zároveň pracuje na počítačích z povolených IP adres.

Kromě vyhledávání ve zdrojích nabízí také

- plný text konkrétního dokumentu
- ověření dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně, na území ČR, 
- objednání kopie dokumentů
- získání informací o autorovi aj.

Porovnání, hodnocení

Caslin a JIB jsou vyhledávací katalogy, které svou historii tvoří již dlouhou dobu. Jedná se o skvěle vytvořené a fungujcí součásti nejen knihovnického světa. Vyhledávní v těchto dvou katalozích je snadné a intuitivní. Caslin pracuje na známém systému Aleph a JIB laikům může připomínat Internetové vyhledávače např. Google.com. Ovšem pro uživatele, který ví co potřebuje je orientace v odkazech na další knihovny či odkazy zbytečná. Jedná se o obsáhlé katalogy, které je potřeba v dnešním přehlceném informačním světě dále vyvíjet a aktualizovat.

Ráda bych se nyní více věnovala katalogu Beth, který je prozatím tzv. "Nováček" mezi katalogy a přesvětčit, že i zdánlivě malé katalogy jsou velmi cenné a potřebné.

Co je dobré?

- RSS kanál z vyhledávacího dotazu

Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky (např. Google Reader) a můžete sledovat nejnovější dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.[4]

- zobrazuje historii vyhledaných dokumentů, typ dokumentů. 

Funkce sbírka - upřesní kde tituly nalezneme ( fakulty). Funkce knihovna - upřesní kde tituly nalezneme ( která knihovna)

- Bookmarklet - uložit do Beth

K dispozici je jednoduchý bookmarklet, který usnadní vložení webové stránky do Beth.[5]. Velký přínos je především v propojení s aplikací Citace2.0.[6]

Příklad: zadání jednoduchého názvu knižního titulu: Gulliverovy cesty

Výsledek: Zobrazí se[7] vyhledané záznamy z nich přesně víme umístění jednotek a dále jejich přístupnost.

Klady:
- zobrazení relevatních odkazů 
- rychle zobrazeny výsledky
- upřesnění kde se kniha nachází
- náhled na titulní desku knihy
- jednotlivé tituly jsou rozděleny smysluplně a odděleny barevným přechodem
- jsou vidět veškeré prvnotní informace o knize
- pro oko příjemná velikost písma
- v pravém sloupci nabídka možností, jak upřesnit dotaz

Výběr nebo návrh realizace