Beth - komentáře

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Komentáře patří k obohaceným funkcím katalogu. Umožňují zpětou vazbu směrem od uživatelů katalogu k jeho provozovatelům a zároveň mezi samotnými uživateli. Komentáře slouží ke komunikaci mezi jednotlivými uživateli, lze pomocí nich hodnotit danou službu, přidat názor na knihu, ... a názory porovnat s ostatními uživateli.

Příklady realizace, popis, analýza

Příklady realizace na konkrétních knihovních katalozích:


1. Katalog Aleph 500, Vědecká knihovna v Olomouci


Na webových stránkách Vědecké knihovny v Olomouci se komentáře nacházejí již na úvodní stránce odkazující do katalogu: Soubor:Vkol0a.jpg


Na této stránce se zobrazují pouze názvy příspěvků, pomocí funkce "Zobrazit komentáře" lze načíst všechny příspěvky, pomocí funkce "skrýt" se vrátíte do původního rozhraní. Soubor:Vkol01.jpg


Komentáře zde slouží jako poradenství pro uživatele katalogu, informují o výpadcích služby apod. Uživatelé zde zveřejňují své spokojené či nespokojené reakce s užíváním katalogu. Komentovat mohou i nepřihášení uživatelé. Stačí zadat povinné údaje jako je vaše jméno, název příspěvku a samotný příspěvek. Údaje nejsou ověřitelné. Z toho plyne, že příspěvek od neregistrovaného uživatele již nelze uživatelem smazat.

Soubor:Vkol02...jpg


Možnost komentovat umožňuje i samotný katalog a to hned několika formami. Hned v dolní části úvodní stránky katalogu se nachází seznam doporučené literatury, který vytváří samotní uživatelé tím, že přidávají tipy na své oblíbené knihy zároveň mohou doporučit knihy související. Soubor:Vkol3d.jpg


Po vstupu do sekce doporučování se objeví další možnost komentáře, tentokrát v podobě hodnocení této služby:

Soubor:Vkol04.jpg


K výměně názorů slouží "Diskuzní fórum ke katalogu Vědecké knihovny v Olomouci". Vstup se nachází na úvodní stránce katalogu, viz obrázek výše. Zde je nutné se zaregistrovat. K tomu existují dvě možnosti. Buďto plnohodnotná registrace přímo v knihovně, nebo se můžete tzv. předregistrovat a registraci dokončit opět v knihovně. Pokud jste plně registrováni, vystupujete pod svým jménem, pokud zvolíte možnost předregistrace, je třeba vyplnit několik základních údajů a dále vystupujete jako host. V diskuzním fóru existuje několik přednastavených témat, např. "Mám problém" či "Jsem spokojený/á", ke kterým je možné se vyjadřovat,ptát se, nebo založit nové vlákno.

Soubor:Vkol05a.jpg


Možnost přidat svůj názor lze v katalogu i k jednotlivým titulům. U každého záznamu se nachází pole, které umožňuje přidávat vlastní komentář. Zobrazí ostatním uživatelům, kteří se podle něj mohou například rozhodout, zda si knihu půjčí, nebo mohou přidat názor vlastní. Dále zde existuje funkce, pomocí níž můžete knihu ohodnotit na škále od 1 (nejlepší) po 5 (nejhorší) a oznámkovat ji tak jako ve škole.

Soubor:Vkol06a.jpg


Možnost přidat svůj názor lze v katalogu i k jednotlivým titulům. U každého záznamu se nachází pole, které umožňuje přidávat vlastní komentář. Ten se zobrazí ostatním uživatelům přímo v záznamu. Nejprve ale musí projít cenzurou zodpovědné osoby. Dále zde existuje funkce, pomocí níž můžete knihu ohodnotit na škále od 1 (nejlepší) po 5 (nejhorší) a oznámkovat ji tak jako ve škole. Tento údaj se také zobrazí v záznamu, pod přidaným komentářem.

Soubor:Vkol07c.jpg


2. Katalog Beth


V knihovním katalogu Beth lze přidávat komentáře jak k záznamům o knihách tak i k jiným sekcím. Podmínkou přidávání komentářů je přihlášení uživatele. Níže je ukázka komentáře k sekci "O Beth":

Soubor:Beth0a.jpg


Komentáře můžete odebírat pomocí služby RSS. Kliknutím na značku RSS se dostanete do rozhraní, kde si navolíte jakým způsobem chcete komentáře odebírat. Zároveň se vám dole zobrazí seznam naposled přidaných komentářů společně s odkazy.

Soubor:Beth4a.jpg

Komentáře lze tedy přidávat i k jednotlivým titulům. Pokud byl k hledanému titulu umístěn názor uživatele, zobrazí se v nabídce vpravo možnost "komentář" a vedle počet:

Soubor:Beth1c.jpg

Samotný komentář je umístěn v záznamu knihy v katalogu Beth a vypadá takto:

Soubor:Beth2a.jpg


Vybraný titul lze zároveň hodnotit na škále od 1 do 5 pomocí hvězdiček a doporučit jej ke koupi. O nákupu navržených knih lze v katalogu hlasovat.

Soubor:Beth3c.jpg


3. Knižní web


Internetové knihkupectví Knižní web umožňuje komentovat všechny nabízené tituly. Podmínkou je registrace a při odesílání komentáře musí být zadaný název příspěvku, vaše jméno a e-mailová adresa. Nabídka na zobrazení komentářů je umístěna pod záznamem knihy. Komentář již nejde uživatelem odstranit.

Soubor:Kweb0a.jpg

Porovnání, hodnocení

Všchny tři zvolené ukázky, ať již knihovnických katalogů či knižního webu, umožňují uživatelům vkládat komentáře a hodnocení k záznamům. Pro vzájemné porovnání jsem si zvolila kritéria jako jednoduchost používání, silné a slabé stránky apod. Zaměřila jsem se již na komentáře a hodnocení přímo v katalozích.


1. Aleph 500, Vědecká knihovna v Olomouci

Katalog Vědecké knihovny se odlišuje od zbylých dvou tím, že pro vkládání komentářů a hodnocení titulu není potřeba být registrovaných čtenářem knihovny. Osobní údaje se neověřují ani jiným způsobem. To se může jevit jako slabá stránka, kdy hrozí přidávání spamů či nevhodných komentářů. Proti tomu se ale pracovníci katalogu brání tím, že každý nově přidaný komentář před zveřejněním sami schvalují. Za silnou stránku považuji fakt, že komentáře a hodnocení se v elektronickém katalogu stávájí součástí záznamu, což může uživateli pomoci při výběru vhodné publikace. Líbí se mi také systém propojení souvisejících titulů. Co se týče použitelnosti, ovládání je jednoduché. Uživatel pouze vyplní do prázdného políčka svůj názor a odešle jej kliknutím na příslušné tlačítko. Domnívám se, že možnost komentování záznamů uživatelé doposud nepoužívali příliš často. To dokládá skutečnost, že jsem žádný komentář v katalogu nenašla, pro ilustraci jsem musela sama jeden vložit.


2. Katalog Beth

Silnou stránku katalogu Beth vidím v možnosti komentovat jednotlivé sekce katalogu. Uživatel tak nemusí zpřesňovat kam svůj dotaz či připomínku směřoval. Komentáře zároveň nepůsobí rušivě, v případě potřeby je lze jednoduše skrýt. Dalším pozitivem je možnost odebírat komentáře pomocí služby RSS, domnívám se ale, že tato funkce slouží spíše provozovatelům katalogu než uživatelům. Co se týče komentování a hodnocení knižních a jiných titulů, katalog požaduje registraci a přihlášení uživatele. Komentáře se pak zobrazí v záznamu titulu a opět je možné je skrýt. Stejně jako u Vědecké knihovny, mám pocit, že uživatelé se teprve "seznamují" s touto funkcí a příliš mnoho přidaných komentářů u knih prozatím není. Ovládání je ale velmi jednoduché.


3. Knižní web

Internetové knihkupectví dovoluje přidávát názory čtenářů a nechává je hodnotit tituly pomocí škály hvězdiček. Stejně jako u katalogu Beth je nutné projít registrací a zadat poměrně dost informací včetně adresy. Pro přidání komentáře je požadováno jméno a e-mailová adresa, jinak se komentář nezobrazí. Všechny správně odeslané komentáře jsou umístěny v nabídce pod záznamem knihy. Jako v případě Vědecké knihovny jsem musela komentář přidat sama, jiný jsem u žádného z náhodně vybraných titulů nenašla.

Výběr nebo návrh realizace

Co se týče nápadů na zlepšení katalogu Beth, nemám mnoho připomínek. V porovnání se zbylým katalogem a knižním webem se mi jeví jako uživatelsky přívětivý, jednoduše ovladatelný. I nutnost registrace vidím spíše pozitivně. Chybí mi snad jen služba umožňující propojování titulů s tituly souvisejicími, kterou nabízí Vědecká knihovna. Toto však již příliš nesouvisí s komentáři. Samotná možnost komentování se mi v tomto provedení líbí a nemám k ní připomínky.