Beth - informování uživatelů

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Příklady realizace, popis, analýza

Porovnání, hodnocení

Výběr nebo návrh realizace