Beth - diskuze

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Na internetu se můžeme setkat s rozličnými druhy diskusí.

Může jít o jednoduché komentáře u článků na webu, pomocí kterých uživatelé spolu diskutují. Hlavním cílem takovéhoto webu nemusí být právě ona diskuse, ale ta se odvíjí od kvality či kontroverznosti článků.

Vznikají celá diskusní fóra, zaměřená buď specificky na jedno odvětví nebo nabízející celou širokou škálu diskutovaných témat.

Já se budu zabývat diskusními fóry, protože ta se na diskuse specializují a nabízejí množství služeb, které jednodušší weby neposkytují.

Při realizaci každé diskuse je třeba řešit několik dilemat a rozhodnout se pro určité jejich řešení. Těmito dilematy jsou:

 • Vyžadovat po uživatelích registraci?
  • Kladem je, že tímto krokem snížíme počet spamů na webu a počet nevhodných komentářů apod.
  • Záporem je, že můžeme odradit i uživatele, kteří by k tématu mohli hodnotně přispět, ale nechce se jim registrovat.
 • Kontrolovat obsah?
  • Když kontrolujeme obsah, vyhneme se spamům, vulgarismům a podobným neřestem, které se běžně v diskusích objevují.
  • Může se ale stát, že přílišnou filtrací vyřadíme i hodnotnější příspěvky pouze například kvůli jednomu hrubému výrazu.

Příklady realizace, popis, analýza

Maxiforum.cz

Toto fórum nabízí všestranná témata k diskusi a snaží se tak zaujmout co největší počet rozličných uživatelů. Cílem stránek, podle mého názoru, je naučit uživatele na stránky chodit, když se potřebují na něco zeptat, když chtějí s někým komunikovat, něco nabídnout apod. Nabízí proto široké spektrum témat a služeb.

 • Uživatelské rozhraní fora

Maxiforum má přitažlivou, moderní, přehlednou grafiku. Jednotlivé diskuse jsou řazeny do tematických sekcí a označeny malými obrázky, což častým uživatelům urychluje přístup k určitému diskusnímu fóru, které je zajímá. Navigace po stránce je jednoduchá. Portál nabízí mnohé jiné služby než pouze diskusní fórum (galerie, blogy, bazar...), což jistě zvyšuje návštěvnost těchto stránek. Celkově bych řekla, že stránky opravdu používají velmi mnoho metod, jak uživatele zaujmout, jak je přimět, aby se na stránky opět vrátili, čímž se projekt stává velmi lukrativním.

Soubor:Maxiforum.jpg

 • Pravidla - Maxiforum má pravidla jednoduchá a srozumitelná.
  • Nekontroluje obsah co se týče autorských práv - každý uživatel je zodpovědný za to, že neporušuje vložením svého příspěvku autorská práva.
  • Na serveru může být vkládán erotický materiál, ale nesmí být přístupný lidem mladším 18ti let.
  • Uživatelé nesmí ve svých příspěvcích být vulgární, osočovat někoho, urážet nebo i pouze vtipkovat na jeho účet. Za takovéto chování může být uživatel až vyloučen z Maxifora.
  • Uživatelé mohou oznámit obsah, který je dle jejich názoru proti pravidlům.
 • Registrace

Pro registraci do tohoto fóra je potřeba zadat pouze platnou emailovou adresu, na kterou přijdou ověřovací údaje.

 • Avatar

Uživatel si zvolí uživatelské jméno a k němu může přiřadit svou fotku nebo obrázek, může si upravit profil, vložit tolik údajů, kolik je mu libo.

 • Hodnosti

Podle toho, jak je kdo na diskusním fóru činný a jaká má práva pro moderování diskusí, je mu přidělena nějaká hodnost. Každý se tak podle hodnosti ostatních může snadno orientovat a tak si o daném přispivateli udělat obrázek.

Soubor:Hodnosti1.jpg

Uživatelé mají odstupňována práva pro úpravu diskusí.

Soubor:Hodnosti2.jpg

Podle počtu příspěvků postupují uživatelé na žebříčku od "korálu", s žádným příspěvkem, až po "velrybu", s 15ti tisíci příspěvky.

 • Zhodnocení činnosti

Za příspěvky v diskusi získávají uživatelé "zlaťáky", které jim umožňují dále se realizovat ve fóru - měnit si přezdívku, zvyšovat hodnost a obchodovat s virtuálními entitami, jako jsou programy, grafika, mohou za ně uspořádat soutěže apod. Hlavním cílem těchto zlaťáků ale je udržet zájem uživatelů trvale a zajistit jejich návrat na stránky.

 • Reklama

Pro Maxiforum je reklama zdroj financí, uživatelé za diskutování nemusí nic platit, ale jsou reklamou pronásledováni na každém "kliku". Komu by se toto reklamní zahlcení nezamlouvalo, ten má možnost, jak se ho jednoduše zbavit. Stačí přispět Maxiforu minimálně 300 Kč, tím se stát sponzorem projektu a reklamy budou odstraněny. Myslím, že toto je velmi rozumné řešení, protože každý si může zvolit, otravují-li ho reklamy natolik, že to má hodnotu tří set. A ten, kdo tři sta nemá, se podle mého názoru snáze smíří s reklamou, když si uvědomí, že nějak musí fórum své služby financovat.

 • Sdílení

U každé diskuse dole najdeme záložku "Sdílejte toto téma", kde jsou html tagy s odkazem na danou diskusi, které si jednoduše můžeme vložit na své www stránky.

 • Upozornění

Uživatel si může zvolit, že bude e-mailem upozorňován na reakce na jeho komentáře či na příspěvky v určité diskusi, což sám ručně potvrzuje, takže není jeho e-mailová schránka zahlcena upozorněními, když nechce.

DogsOnAcid

Toto fórum je tématicky zaměřeno na elektronickou hudbu, zejména Drum and Bass. Na tomto fóru zveřejňují skladatelé elektronické hudby svá díla a ostatní o nich diskutují. Informuje se zde o koncertech, albech, či umělcích. Je to tedy velmi úzce zaměřený okruh lidí se stejným zájmem.

 • Uživatelské rozhraní fóra

Na první pohled je vidět, že stránky jsou dělány pro specializované uživatele a vyžadují častou návštěvnost a sledování změn. Diskusní vlákna a články totiž nejsou strukturovány podle témat a je tedy zřejmé, že se počítá s pravidelným pročítáním obsahu. Design je přitažlivý, u článků jsou fotky či obrázky.

Soubor:DogOnAcid1.jpg

 • Pravidla – v základních bodech jsou pravidla většiny diskusních fórech shodná. K některým problémům přistupuje toto fórum originálním způsobem.
  • Urážky, rasistické příspěvky, ale i porno jsou zakázané. Uživatel nesmí do diskuse přímo vložit, ale je dovoleno vložit na takovýto materiál odkaz se slovy „Not work safe“, čímž každý, kdo chce na daný odkaz kliknout, ví, o jaký obsah se bude nejspíš jednat.
  • Není dovoleno zveřejňovat soukromé informace o komkoliv (zejména se jedná o slavné osoby z oblasti hudby)
  • Uživatelé musí dodržovat autorská práva a nesmí bez souhlasu autora vkládat hudební soubory, i když sami autoři pravidel připouští, že je to škoda a doporučují tuto činnost dělat na jiných místech internetu.
  • Je možno zveřejňovat hudební mixy, ale s určitými omezeními.
 • Registrace

Pro registraci je třeba udat pohlaví, zemi, datum narození a e-mail. Dále může uživatel vyplnit volitelná pole o své osobě a určit, budou-li viditelná pro ostatní.

 • Avatar

Stejně jako u předchozího fóra, je i zde možné přiložit ke svému jménu i obrázek a vytvořit si tak vlastní avatar.

 • Status

I DogsOnAcid přiděluje svým uživatelům statuty podle toho, kolik přispívají ve fóru. Je to mimo jiné i vodítko pro ostatní.

Dogs sniffing each other.jpg

 • Podpis

Každý uživatel si může vytvořit svůj podpis obsahující obrázek, odkaz na www stránky a nějaký text, který se automaticky přiřadí ke každému příspěvku. Funguje tedy podobně jako na příklad podpis v e-mailové adrese.

 • Upozornění

I u tohoto fóra je možné zadat si požadavek na zasílání upozornění o nových příspěvcích či zprávách.

 • Reklama

Na fóru se reklama nachází úplně nahoře a úplně dole.

ModryKonik.cz

Modrý koník je jednoduchý web pro maminky, zřizující bazárek pro použité věci po dětech, umožňující vystavovat fotoalba a provozující diskusi.

 • Uživatelské rozhraní fóra

Design je velmi jednoduchý, v horním menu nalezneme pouze záložky registrace a přihlášení.Diskuse jsou tematicky řazeny, v každém okruhu se potom nachází diskusní fóra. U každého se dozvíme, kdo ho založil, kolik bylo reakcí a kdy byla poslední reakce. Přestože toto diskusní fórum nenabízí žádné zajímavé přídatné služby, nepřiděluje uživatelům žádné body za přispívání apod., je vidět, že je "živé", diskutuje se tu hodně. Zřizovatel těchto stránek nejspíš vsadil na to, že cílová skupina matek potřebuje pouze platformu, ve které se může setkávat a stačí ji pro to, aby se vracely na dané stránky, to, že dostanou možnost komunikovat s ostatními maminkami o svých problémech.

Konik1.jpg

 • Pravidla – pravidla jsou vesměs podobná pravidlům předchozích dvou fór. Jen jsou mírně přísnější v tom, co vše je zakázáno zveřejňovat v diskusi. Kromě obecně zakázaných vulgarismů, urážek či vtipů by se na této diskusi neměly vyskytovat ani tyto jevy:
  • reklama
  • odkazy na jiné stránky
  • politické, náboženské názory
 • Registrace

Pro registraci je třeba zadat pouze e-mailovou adresu a pohlaví.

 • Avatar

Uživatelé si mohou vložit do svého profilu fotku a informace o sobě.

 • Reklama

Příjemným faktorem těchto stránek je, že zde nejsou žádné reklamy.

Porovnání, hodnocení

Myslím si, že každé fórum z uvedených příkladů odpovídá na požadavky skupiny, kterou si zvolilo za cílovou. Jedno nabízí mnohostranné vyžití pro široké spektrum uživatelů, druhé dává prostor pro odbornou či uměleckou diskusi v úzkém poli zájmu a třetí jednoduše poskytuje prostor ženám sdílet své názory. Nedá se říci, které z řešení je nejvhodnější či dokonce nejlepší, protože každé má svá specifika právě ve skupině, která je používá.

Maxiforum bych přesto vyzdvihla za originální nápad možnosti zaplatit si "bezreklamní přístup". První dvě fóra mají rozhodně zajímavější design než fórum třetí, ale na druhou stranu, stálé uživatele diskusí podle mého názoru stejně více zajímá obsah, než design.

Výběr nebo návrh realizace

V oblastni diskusních fór není možné vybrat jediné nejvhodnější řešení. Jak je dobře vidět na příkladech diskusních fór, zvolené řešení souvisí s tím, jakou cílovou skupinu si zvolíme. Poté, co určíme, jaké uživatele bychom chtěli na svých stánkách zaujmout, zvolíme určitý design, strukturu webu a taktiku, jak uživatele zaujmout a tím je přimět na stránky se vracet. Budeme také volit jinou složitost webu podle toho, je-li diskusní fórum určeno dětem, ženám, mužům či třeba vědcům.

Je ale možné vypozorovat jistý úzus, kterým je vhodné se při tvorbě diskusí řídit. Ten v sobě obsahuje několik bodů:

 • Stanovit pravidla pro uživatele.
 • Kontrolovat obsah a penalizovat ty, kteří pravidla porušují.
 • Motivovat nějak uživatele k diskusi.
 • Včlenit nějaký originální prvek, který zaujme.
 • Přicházet s novými nápady, jak zapojit uživatele.

Ten, kdo by na svém webu chtěl vytvářet diskusi, by se tedy měl nad všemi těmito body zamyslet a poté vytvořit diskusi vyhovující jeho představám.

Jsou jisté součásti, které by, dle mého názoru, měly obsahovat všechny diskuse pro lepší orientaci, pro uživatelskou přívětivost:

 • Informace pro nové uživatele.
 • Vyhledávání.
 • Informace o ostatních uživatelích.
 • FAQ