Beth - akce

Z WikiKnihovna

Tato stránka slouží jako závěrečná práce z předmětu Nové technologie v knihovnictví v jarním semestru 2009.

Upřesnění tématu

Přihlašování na vzdělávací akce pořádané knihovnou, jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost.

Příklady realizace, popis, analýza

Většina knihoven, jejichž webové stránky jsem navštívila nabízí jednoduchý přehled vzdělávacích akcí, které obsahují datum a název akce. Přihlašování na tyto akce poté probíhá zasláním mailu na uvedenou kontaktní adresu.

Jako velmi nešťastné řešení se mi jeví:

 • nabídka kurzů v samostatném souboru, který musím stáhnout. Většinou se jedná o soubory typu doc, pdf či xls.
 • složité umístění ve struktuře stránky
 • možnost stáhnout pozvánku na akci ještě před potvzením registrace


Pouze některé z knihoven, jedná se opravdu o vyjímky i co se týče zahraničních knihoven, nabízejí pro uživatele tyto příjmené služby:

 • možnost přidání akce do google kalendáře - Akce SKIP

Porovnání, hodnocení

Všechny navštívené stránky knihovem mají z mého pohledu nevyhovující přihlašování na vzdělávací akce. Tzn. nemohu doporučit jako vzor žádnou z navštívených stránek.

Subjektivní negativa:

 • pokud není odkaz na vzdělávací akci již na hlavní stránce nebo minimálně pod hlavním menu stránky.
 • jakékoliv stahování souboru, který obsahuje termíny, informace o akci
 • zaslání registračního mailu
 • chybějící informace, zdali je akce již plná nebo jsou volná místa

Nalezla jsem na stránkách knihoven a považuji za užitečné:

 • přímá registrace pomocí webového formuláře
 • zaslání pozvánky až s potvrzením registrace
 • informace o lektorovi
 • počet volných míst
 • informace o službách v místě konání akce (restaurace na oběd atd.) a dopravní spojení z hlavních uzlů
 • pokud akce již proběhla, tak materiály z předešlých ročníků

Ke stránkám Ústřední knihovny FF mám následující:

pozitivně hodnotím:

 • zobrazení všech kurzů přímo na hlavní stránce s přehledem kurzů
 • odkazy v informacích o akci vztahující se k problematice, např. SFX, ENDNOTEWEB,
 • doplnňkové materiály ke stažení + manuály
 • přehled již proběhlých akcí

chybí mi:

 • informace zdali je na kurzu volno
 • nemožnost zaregistrovat se do "pořadníku", tzn. pokud by se někdo odregistroval abych byla automaticky zařazena a informována
 • výzva ke komunikaci s knihovnou - o které kurzy by uživatelé měli zájem
 • u proběhlých akcí hodnocení účastníky

Výběr nebo návrh realizace

Pro návrh realizace bych použila kompliaci výše uvedených poznatků z knihoven a některých komerčních vzdělávacích firem.

Ideální je umístění odkazu vzdělávacích akcí již na hlavní stránku buď pod odkaz VZDĚLÁVÁNÍ nebo VZDĚLÁVACÍ CENTRUM.

Pokud se jedná o akce pro odbornou a laickou veřejnost, navrhovala bych rozdělení hned na první stránce vzdělávání. Pro obě skupiny bych poté navrhla stejnou strukturu.

Celkový seznam kurzů s uvedeným názvem a datumem konání ve formě odkazů. Např. viz VOX

350px

Při použití odkazu akce se zobrazí podrobnější informace k akci:

 • časový průběh
 • místo konání - např. učebna
 • obsah kurzu
 • lektor
 • podmínky účasti
 • podmínky zrušení účasti
 • počet volných míst
 • ikona pro registraci

Jako další je zde možnost uvádět uzávěrku přihlášek, pokud je však kurz v den uzávěrky stažen z nabídky nebylo by to potřeba.

Registrace účastníka Registrační formulář má velmi příjmemně a jednoduše vyřešena již zmiňovaná STK

Shyju Mathew with wife Tiny Mathew and daughter Kathryn S Mathew.jpg

Potvrzení registrace může být ihned automaticky generováno, což je pro uživatele lepší, nebo pokud registraci zpracovává pracovník, potvrzena mailem. Doplňující informace k registraci:

 • další informace k účasti na kurzu, informace o úhradě ceny
 • pokud nejsem zaregistrován, zdali je se mnou počítáno jako s náhradníkem
 • pokud se na kurz nedostanu z kapacitních důvodů, zdali se mnou bude knihovna počítat na další termín tohoto školení