Bernd Peter Frohmann

Z WikiKnihovna
Verze z 18. 5. 2016, 20:22, kterou vytvořil 450000 (diskuse | příspěvky) (oprava pravopisu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Bernd Peter Frohmann
Bernd Peter Frohmann
[1][1]
 
Karlsruhe, Německo
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  -
  London, provincie Ontario, Kanada
  Kanadské
Vzdělání 1969 bakalář filozofie, University of Toronto
1971 magistr filozofie, University of Toronto
1981 Master of Library Science (MLS), University of Toronto
1982 navazující doktorské studium filozofie, titul Ph.D., University of Toronto
Pracoviště docent na fakultě informačních a mediálních studiích univerzity Western of Ontario
  1997 prezident kanadské asociace informačních věd
Známý pro záslužná vědecká publikační činnost v oboru informačních věd a knihovnictví

Bernd Peter Frohmann významná osobnost informační vědy a knihovnictví, aktivní autor mnoha odborných článků a v neposlední řadě také průkopník nových přístupů například v oboru vědecké komunikace.

Život

Bernd Frohman se narodil roku 1946 v německém městě Karlsruhe. Získal titul v oblasti knihovnictví a informační vědy a také filozofie. V současnosti je docentem na fakultě informačních a mediálních studiích univerzity Western of Ontario, která se nachází v kanadské provincii Ontario ve městě London.[2]

Zaměstnání [3]

 • 1988–1991 odborný asistent,katedra SLIS (School of Library and Information Science), univerzita Western Ontairo
 • 1991–1992 odborný asistent, katedra FLIS (Faculty of Library and Information Science) univerzita Toronto
 • 1992–1995 odborný asistent, katedra GSLIS (Graduate Programs in Library and Information Science), univerzita Western Ontario
 • červenec 1995 – září 1995 proděkan, katedra GSLIS, univerzita Western Ontairo
 • září 1995 – červen 1997 úřadující děkan, katedra GSLIS, univerzita Western Ontario
 • červenec 1997 proděkan –katedra GSLIS (přejmenováno na FIMS – Faculty of Information and Media Studies), univerzita Western Ontario

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Bernd Frohmann je autorem mnoha odborných článků týkajících se informační vědy a knižních recenzí, jež jsou dále často citovány ostatními vědci. Také bývá zván na různé konference zahrnující média či informační vědu. Některé jeho práce (např. recenze) bývají i předmětem kritiky př. David Ramsay Steele a jeho reakce na Frohmann's review of W.W. Bartley III.

Aktivity, pocty, úspěchy[4]

Referenční odborník pro časopisy

 • Journal of Documentation
 • Library Quarterly
 • Canadian Journal of Information and Library Science
 • Journal of the American Society for Information Science
 • International Journal of Information Ethics
 • Journal of the American Society for Information Science and Technology
 • Social Sciences and Humanities Research Council of Canada

Redakční poradce

 • International Journal of Information Ethics

Členství ve sdružení

 • Canadian Association for Information Science – r. 1997 se stal i prezidentem sdružení
 • American Society for Information Science
 • Association for Library and Information Science Education
 • Society for the Social Studies of Science

Organizátor konference

 • Knihovnictví jako ženská profese: Strategie posílení (Faculty of Library and Information Science, University of Toronto)
 • Komunikace: Informace v kontextu:Společnost, technologie a profese (St. John’s, Newfoundland)

Další aktivity

 • 2011 – pozván jako řečník na konferenci Médiations et hybridations: construction sociale des savoirs et de l’information, Colloque international du réseau MUSSI (réseau franco-brésilien), Université de Toulouse, Francie (15. červenec)
 • 2009 – pozván jako řečník na sympózium Materializing Communication and Rhetoric: Technologies, Infrastructures, pořádané doktorským studijním programem Komunikace, rétoriky a digitálních médiích, North Carolina State University (25. září)
 • 2008 – pozván jako přednášející na Annual Samuel Lazerow Memorial Lecture, Ústav informačních studiích, University of California, Los Angeles (24. duben)
 • 2008 – pozván jako člen poradního výboru pro konferenci Analogous Spaces, Architecture and the space of information, intellect and action, Ghent University (15. – 17. květen)
 • 2008 – hostující přednášející, University of California, Berkeley (leden – duben)
 • 2007 – delegát na konferenci African Information Ethics Conference, Ethical Challenges in the Information Age, Jižní Afrika (5. – 7. únor)
 • 2006 – pozván jako hlavní řečník VII ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, Marília, São Paulo, Brazílie (19. listopad)
 • 2005 – pozvaný jako přednášející na Royal School of Librarianship in Copenhagen, Dánsko (22. září)
 • 2005 – pozván jako přednášející do Swedish School of Library and Information Studies, University College of Borås, Švédsko (20. září)
 • 2005 – pozvaný jako přednášející na Nordic Research School in Library and Information Science - Workshop on Structures of Power: Information, Knowledge, and Property, Uppsala University, Švédsko (16. září)
 • 2005 – pozván jako přednášejí International Summer School on Digital Documents, Tromsø, Norsko (27. červen – 3. červenec)
 • 2004 – delegát na International ICIE Symposium 2004, Localizing the Internet: Ethical Issues in Intercultural Perspective, Karlsruhe, Německo (4. – 6. října)
 • 1998 – pozván jako přednášející na fakultu Knihovnictví a informační vědy na University of California, Los Angeles (leden - duben
 • 1997 – pozván jako přednášející na Graduate School of Library and Information Science, The University of Texas, Austin (září – prosinec)


Publikace

Kniha

 • FROHMANN, Bernd. Deflating information: from science studies to documentation. Buffalo: University of Toronto Press, c2004. ISBN 0802088392.

Tato monografie představuje kritickou teorii na konto výzkumu v oblasti vědecké komunikace nebo vědeckého informačního chování (nynějších uživatelských studií), které usilují o dokumentační přístup. Ambiciózním cílem knihy je vytvořit nový rámec výzkumu vědecké literatury, aby koncepty, jako jsou vědecké informace, informační potřeby a informační vyhledávání, byly nahrazeny takovými pojmy, jako dokument, oběh dokumentů a dokumentační postupy. V oboru informačních věd a knihovnictví, je toto považováno za kontroverzní, ačkoliv kniha do jisté míry reprezentuje vznikající interdisciplinární výzkum v oblasti studií dokumentu. Autor se opírá o nedávné práce v sociálních studiích vědy zaměřené na vědecké postupy. Nejedná se však o nový přístup. Místo toho, Frohmann uvádí, že tato alternativa chápání rolí ve vědecké literatuře, se datuje do roku 1930 v práci Ludwiga Flecka, přestože jeho myšlenky musely být nově objeveny v na počátku sedmdesátých let minulého století.[5]


Sborníky

 • FROHMANN, Bernd, ed. (1997). Communication and Information in Context: Society, Technology, and the Professions. Proceedings of the 25th Annual Conference of the Canadian Association for Information Science, St. John’s, Newfoundland.

Editace textů dalších autorů

 • Kenneth Blackwell and Harry Ruja, with the assistance of Bernd Frohmann, John G. Slater and Sheila Turcon. A Bibliography of Bertrand Russell. 3 vols. London: Routledge, 1994.
 • RUSSELL, Bertrand. Logicaland Philosophical Papers, 1909-13. Edited by John G. Slater, with the assistance of Bernd Frohmann. (The Collected Papers of Bertrand Russell, Vol. 6.) London: Routledge, 1992.
 • RUSSELL, Bertrand. Essayson Language, Mind and Matter, 1919-26. Edited by John G. Slater, with the assistance of Bernd Frohmann. (The Collected Papers of Bertrand Russell, Vol. 9.) London: Unwin Hyman, 1988.
 • RUSSELL, Bertrand. Prophecy and Dissent, 1914-16. Edited by Richard A. Rempel, with the assistance of Bernd Frohmann, Mark Lippincott and Margaret Moran. (The Collected Papers of Bertrand Russell, Vol. 13.) London: Unwin Hyman, 1988.
 • BLACKWELL, Kenneth, and Harry Ruja (eds). Bertrand Russell: His Works. A Bibliography of Bertrand Russell. 3 vols. With the assistance of Bernd Frohmann, John G. Slater and Sheila Turcon. London and New York: Routledge, 1994.

Kapitoly knih a sympozia

 • FROHMANN, Bernd. The Documentality of Mme Briet’s Antelope. In Communication Matters: Materialist Approaches to Media, Mobility, and Networks, ed. J. Packer and S. Wiley, 173-82. New York and London: Routledge.
 • FROHMANN, Bernd. O caráter social, material e público da informação. Tradução por Laffayete de Souza Álvares Jr; revisão por Lídia Siliva de Freitas e Ricardo Sili da Silva. In: A dimensão epistemológica da Informação e suas interfaces técnicas, políticas e institucionais nos processos de produção, acesso e disseminação da informação, 2007. Organização: Mariângela Spotti Lopes Fujita, Regina Maria Marteleto e Marilda Lopes Ginez de Lara. São Paulo : Cultura Acadêmica; Marília : Fundepe, pp. 19-34.
 • FROHMANN, Bernd. The Role of Facts in Paul Otlet’s Modernist Project of Documentation. In European Modernism and the Information Society: Informing the Present, Understanding the Past. 2007, Edited by W. Boyd Rayward. Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate.
 • FROHMANN, Bernd. Documentation, Materiality, and Autonomous Agency of Documentation. In A Document (Re)turn: Contributions from a Research Field in Transition. 2007, Edited by Roswitha Skare, Niels W. Lund, and Andreas Vårheim. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • FROHMANN, Bernd. Foucault, Deleuze, and the Ethics of Digital Networks. In Localizing the Internet. Ethical Issues in Intercultural Perspective. Edited by Johannes Frühbauer, Rafael Capurro, & Thomas Hausmanninger . Munich: Fink Verlag 2005, 57-68. (An anthology of revised papers selected from submissions to the International ICIE Symposium 2004, Localizing the Internet: Ethical Issues in Intercultural Perspective, Karlsruhe, Germany, 4-6 October, 2004.)
 • FROHMANN, Bernd. Cyberethik: Bodies oder Bytes? Translated by Anne Lausch. In Netzethik: Grundlegungsfragen der Internetethik. Edited by Thomas Hausmanninger & Rafael Capurro. München: Wilhelm Fink Verlag, 49-58. (German translation of Frohmann 2000, Cyber-Ethics: Bodies or Bytes?)
 • FROHMANN, Bernd. Knowledge and Power in Library and Information Science: Toward a Discourse Analysis of the Cognitive Viewpoint. In Informationsethik. Edited by R. Capurro, K. Wiegerling, A. Brellochs, 273-306. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. (Reprint of Frohmann 1992 in Articles in Refereed Conference Proceedings, below). [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://arizona.openrepository.com/arizona/html/10150/105705/ethik-reader.html
 • FROHMANN, Bernd. Playing with Language: Language-Games Reconsidered. In Wittgenstein's Intentions, edited by J.V. Canfield and S.G. Shanker, 1993, 119-135. New York: Garland.


Odborné články

Pozn. autorů: Bernd Frohmann je autor několika desítek odborných textů. Zde je uveden seznam nejcitovanějších odborných článků, ke kterým je vždy uveden platný odkaz na plný text.

Abstrakty odborných článků

 • PŘIJETÍ INFORMAČNÍ POLITIKY V INFORMAČNÍ VĚDĚ: APLIKACE "THE ACTOR NETWORK THEORY"

Informační politika (IP), jak je uvedeno v literatuře knihovnictví a informační vědy (LIS), trpí některými omezujícími předpoklady.
Slibný přístup k informační politice lze nalézt vthe actor network theory (ANT – teorie sítí aktérů). Bohatá metodika ANT zahrnuje
vědecký realismus, sociální konstruktivismus a analýzu diskurzu v hlavním hybridním pojetí nebo kvazi–objekty, které jsou
současně reálné, sociální a diskursivní. Výhody vytvoření informační politiky jako síť hybridů jsou zkoumány,
příklady vybraných z rozhlasového vysílání a informační superdálnice.[6]

 • SOCIÁLNÍ A DISKURZNÍ KONSTRUKCE NOVÝCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Sociální konstruktivismus poskytuje plodný přístup k pochopení nových informačních technologií. Některé hlavní myšlenky sociálního
konstruktivismu jsou zavedené a diskursivně vyloženy v modelu, který je integruje: Collinsův "empirický program relativismu" (Epor).
Význam diskurze v sociální konstrukci technologií je označen jako "informační superdálnice", nebo "infobahn"
v některých amerických populárních časopisech.[7]


Knižní recenze

 • FROHMANN, Bernd. Review of John Buschman, Dismantling the Public Sphere: Situating and Sustaining Librarianship in the Age of the New Public Philosophy. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. Progressive Librarian,2004, no. 23 (Spring): 75-86.
 • FROHMANN, Bernd. Review of Ellen Rose, Hyper Texts: The Language and Culture of Educational Computing. London, Ontario: The Althouse Press, 2000. Library Quarterly, 72: 138-140.
 • FROHMANN, Bernd. Review of Qualitative Research. By Gillian M. McCombs and Theresa M. Maylone, Issue Editors. Library Trends Series, vol. 44, no. 4 (Spring 1998): 598-789. Champaign: Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1998. Library Quarterly, 70: 159-161.
 • FROHMANN, Bernd. Review of Francis L. Miksa, The DDC, the Universe of Knowledge, and the Post-Modern Library. Albany, NY: Forest Press, 1998. Library Quarterly, 69: 270-273.
 • FROHMANN, Bernd. Review of Richard Apostle and Boris Raymond, Librarianship and the Information Paradigm. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 1997. Library Quarterly, 68: 498-500.


Citace

 1. Bernd Peter Frohmann - academic profile [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: https://londonriverbank.wordpress.com
 2. FROHMANN, Bernd. Knowledge and Power in Library and Information Science: Toward a Discourse Analysis of the Cognitive Viewpoint. In Informationsethik. Edited by R. Capurro, K. Wiegerling, A. Brellochs, 273-306. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. (Reprint of Frohmann 1992 in Articles in Refereed Conference Proceedings, below). [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://arizona.openrepository.com/arizona/html/10150/105705/ethik-reader.html
 3. People: Bernd Frohmann. Faculty of Information & Media Studies [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/documents/bf%20cv.pdf
 4. People: Bernd Frohmann. Faculty of Information & Media Studies [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/documents/bf%20cv.pdf
 5. SUNDIN, O. (rec.): Frohmann, B., Deflating information: from science studies to documentation. Buffalo: University of Toronto Press, c2004. ISBN 0802088392.In: Journal of the american society for information science and technology, 57, 2006,č. 13, DOI: 10.1002/asi20447. Dostupné také z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.20447/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER
 6. FROHMANN, Bernd. Taking information policy beyond information science: applying the actor network theory. Annual conference of the canadian association for information science. University of Western Ontario, 1995, 23. Dostupné také z: http://www.ualberta.ca/dept/slis/cais/frohmann.htm
 7. FROHMANN, Bernd. The Social and Discursive Construction of New Information Technologies. In Mehrwerk von Information-Professionalisierung der Informationsarbeit. Proceedings des 4. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI '94). Edited by Wolf Rauch, Franz Strohmeier, Harald Hiller, and Christian Schlögl, 572-582. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz. Dostupné z: http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/documents/social%20and%20discursive%20consruction.pdf

Externí zdroje