Belver C. Griffith

Z WikiKnihovna

Belver Callis Griffith (28. března 1931Hampton – 23. října 1999Filadelfie) byl americký informační vědec. Zabýval se infometriíbibliometriíi a scientometrií.

 

 

Život

Belver C. Griffith se narodil v Hamptonu ve státě Virginia. Roku 1951 absolvoval bakalářské studium na univerzitě ve Virginii. Poté vystudoval obor experimentální psychologie na univerzitě v Connecticutu. V roce 1953 získal magisterský titul a v roce 1957 dosáhl doktorského titulu.  V letech 1969 - 1991 vyučoval na Drexelově univerzitě a byl ředitelem projektu Americké psychologické asociace pro výměnu vědeckých informací. Přednášel v Královském technologickém institutu ve Stockholmu a Institutu pro technické znalosti v Utrechtu v roce 1983 a pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky. Získal granty pro svůj výzkum od Národní vědecké nadace, veřejného zdravotnictví, Národní knihovny medicíny a ministerstva školství. V roce 1982 se Griffith stal členem americké asociace pro rozvoj vědy. V tomtéž roce se oženil s Carolyn Jean Adams, narodily se jim tři dcery. Roku 1997 obdržel Cenu Dereka Johna de Solla z časopisu Scientometrics. Zemřel na selhání ledvin v říjnu 1999.[1] [2]

 

Dílo

Dr. Griffith byl považován za průkopníka na poli informačních věd. Studoval šíření vědeckých informací od neformální diskuse až po publikování dokumentů a jejich získávání z počítačových databází. Pomáhal definovat oblast informační vědy a jeho příspěvky výrazně posílily postavení fakulty Informační vědy a technologie Drexelovy univerzity. Publikoval během své kariéry více než 200 vědeckých prací. K jeho nejvýznamnějším příspěvkům k oboru informační vědy patří vytvoření analytické metody, která mapuje vědecký výzkum. Na tomto projektu se podílel společně s Dr. Henry Smallem z Ústavu vědeckých informací na počátku 70. let. Následně ve spolupráci s doktorem Williamem Garveyem se zabýval vědecko-komunikačním procesem od počátku vědeckého bádání až po šíření výsledků. [3]


Ocenění

International Society for Scientometrics and Informatics: Derek de Solla Price Award (1996)

Drexel University: Research Achievement Award (1980)

ASIS&T: Outstanding Information Teacher Award (1982)

New Jersey Chapter of ASIS&T: Distinguished Lectureship Award (1987)

Aktivity

1951 - Bakalářský titul na univerzitě ve Virginii

1953 - Magisterský titul z Psychologie na univerzitě v Connecticutu

1957 - Doktorát z Psychologie na univerzitě v Connecticutu

1969 - Začal vyučovat na Drexelově univerzitě

1982 - Stal se členem Americké asociace pro rozvoj vědy

1982 - vzal si za ženu Carolyn Jean Adams

1983 - Pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky

1992 - Byl mu udělen titul emeritního profesora Drexelovy univerzity

1997 - obdržel cenu Dereka Johna De Solla z časopisu Scientomatrics

Publikace

Obsahová charakteristika vybraných publikaci

Belver Griffith papers, 1969-1986.

Sbírka se skládá především z korespondence dr. Griffitha s akademiky, kteří studovali vědeckou komunikaci a informační vědu během 70. a 80. let. Další materiály zahrnují počáteční návrhy a upravené rukopisy článků Dr. Griffitha, několik přednášek a paměť z roku 1972, zprávy děkanovi College of Information Studies, který shrnuje Griffithovy aktivity během 70. a 80. let a kopie některých z publikací Dr. Griffitha.

The Structure of the Social and Behavioral Sciences Literature. Stockholm Papers in Library and Information Science.

Kniha se zabývá Co-citační analýzou, technikou, která vytváří vazbu mezi dvěma staršími dokumenty a surovým ukazatelem síly tohoto spojení tím, že počítá, kolikrát jsou tyto dva dokumenty společně citovány v nových dokumentech. Hlavním zjištěním bylo, že analýza mohla shlukovat dokumenty tak, aby se související díla objevovaly společně a mohly projevit vztahy mezi dokumenty a mezi seskupeními dokumentů, které odrážejí vědecký obsah. Publikovaná práce ve společenských a behaviorálních vědách je obecně značně ovlivněna mimořádně malými skupinami výzkumníků, kteří jsou často zastoupeni docela starými dokumenty a kteří nejsou snadno přemístěni novým výzkumem. Tato zjištění vyvolávají otázky týkající se fungování a fungování společenských a behaviorálních věd.

Cognition: Human Information Processing. Introduction.

Článek shrnuje klíčové otázky výzkumu a vývoj v kognitivní vědě, zejména s ohledem na podobnosti, rozdíly a vzájemné vztahy mezi zpracováním informací o člověku a strojích.

Bibliografie knih a základních článků

GRIFFITH, B. C (1960). The use of verbal mediation in concept formation by retarded subjects at different intelligence levels. Child Development, 31 633-641.

GRIFFITH, B. C (1969). A crack in the myth of the scientist: [A review of the book The double helix, by J. D. Watson]. Contemporary Psychology, 1, 150-152.

GRIFFITH, B. C. (1971). Information dimensions: Prolegomena to a psychophysics of delivered information. In Proceedings of the Seventh National Information Retrieval Colloqium.

GRIFFITH, B. C . [Issue editor]. (1971). Improving library services to users: Some research approaches.Drexel Library Quarterly, 7(1).

GRIFFITH, B. C. (1972). Research prospects and problems in education for library and information science [An ALA conference on cassette]. Chicago: American Association of Library Schools.

GRIFFITH, B. C  (1976). [Review of the book Communication in science, by A. J. Meadows.] Library Quarterly, 46, 201-202.

GRIFFITH, B. C . (1976). Are moon scientists more interesting than moon rocks? Contemporary Psychology, 21, 108-109.

GRIFFITH, B. C., Anker, A., Koenig, M., Samples, D. (1978). The economics of information. Journal of Informatics, 2 , 15-142.

GRIFFITH, B. C  . (1979). Science literature: How faulty a mirror of science? ASLIB Proceedings, 31 , 381-391.

GRIFFITH, B. C . (1979). The social and behavioral sciences literature. In R. D. Tally (Compiler), Literature choices and policies: Proceedings of ASIS Annual Meetings, 16 , 253-262. 

GRIFFITH, B. C . (Ed.). (1980).Key papers in information science . White Plains, NY: Knowledge Industry Publications.

GRIFFITH, B. C . (1980). Aging in scientific literature: Reply [Letter to the Editor]. Journal of Documentation, 36 , 166-168.

GRIFFITH, B. C . (1980). Eugene Garfield. In the ALA world encyclopedia of library and information services . Chicago: American Library Association.

GRIFFITH, B. C . (1981). [Review of The scientific journal , A. J. Meadows, Ed.]Scientometrics, 3 , 251-252.

GRIFFITH, B. C . (1982). [Review of New technology developments in the communication of research during the 1980’s by A. J. Meadows]. Scientometrics 4(1), 80-81.

GRIFFITH, B. C. (1982). Judging document content versus social functions of refereeing: Possible and impossible tasks. The Behavioral and Brain Sciences, 5(2), 214-215.

GRIFFITH, B. C . (1984). Derek Price and the social studies of science. Scientometrics, 6(1), 5-7.

GRIFFITH, B. C . (1987). Review of Research and development in information retrieval [Proceedings of the Third Joint BCS and ACM Symposium , King’s College, Cambridge, 2-6 July 1984]. Journal of Classification, 4 , 260-264.

GRIFFITH, B. C. (1989). Derek Price’s puzzles: Numerical metaphors for the operation of science.Science, Technology and Human Values (Journal of the Society for Social Studies of Science), 13(3 & 4), 351-360. 1988 (Imprinted Date) 

GRIFFITH, B. C . (1989). Understanding science: Studies of communication and information . Communication Research, 16(5), 600-614.


Podrobný soupis Griffithových prací zhotovila a publikovala Laura Joy Moyers z fakulty Informační vědy a technologie na Drexel University: 

Moyer, L.J. (2001). Bibliography of publications of Belver C. Griffith. Scientometrics, 51, 469-479.

 

Citace

  1. CLAWSON, M. C. (1999). Belver C. Griffith. Dailypress.com [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: http://articles.dailypress.com/1999-11-20/news/9911200208_1_drexel-university-drexel-president-constantine-papadakis-information-science
  2. Adams-Griffith. The Pentagraph. Newspapers.com [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: https://www.newspapers.com/newspage/73464337/
  3. Belver C. Griffith. ASIST.org [online]. [cit. 2018-05-17]. Dostupné z: https://www.asist.org/pioneers/belver-c-griffith/