Belver C. Griffith: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
m
m
Řádek 43: Řádek 43:
  
 
Článek shrnuje klíčové otázky výzkumu a vývoj v kognitivní vědě, zejména s ohledem na podobnosti, rozdíly a vzájemné vztahy mezi zpracováním informací o člověku a strojích.
 
Článek shrnuje klíčové otázky výzkumu a vývoj v kognitivní vědě, zejména s ohledem na podobnosti, rozdíly a vzájemné vztahy mezi zpracováním informací o člověku a strojích.
 +
 +
= Bibliografie knih a základních článků =
 +
 +
GRIFFITH, B. C (1960). The use of verbal mediation in concept formation by retarded subjects at different intelligence levels. Child Development, 31 633-641.
 +
 +
GRIFFITH, B. C (1969). A crack in the myth of the scientist: [''A review of the book The double helix, by J. D. Watson'']. Contemporary Psychology, 1, 150-152.
 +
 +
GRIFFITH, B. C. (1971). Information dimensions: Prolegomena to a psychophysics of delivered information. In ''Proceedings of the Seventh National Information Retrieval Colloqium.''
 +
 +
GRIFFITH, B. C . [Issue editor]. (1971). Improving library services to users: Some research approaches.''Drexel Library Quarterly, 7(1).''
 +
 +
GRIFFITH, B. C. (1972). ''Research prospects and problems in education for library and information science ''[An ALA conference on cassette]. Chicago: American Association of Library Schools.
 +
 +
GRIFFITH, B. C  (1976). [Review of the book ''Communication in science'', by A. J. Meadows.] Library Quarterly, 46, 201-202.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1976). Are moon scientists more interesting than moon rocks? ''Contemporary Psychology'', 21, 108-109.
 +
 +
GRIFFITH, B. C., Anker, A., Koenig, M., Samples, D. (1978). The economics of information. ''Journal of Informatics'', 2 , 15-142.
 +
 +
GRIFFITH, B. C  . (1979). Science literature: How faulty a mirror of science? ''ASLIB Proceedings'', 31 , 381-391.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1979). The social and behavioral sciences literature. In R. D. Tally (Compiler), ''Literature choices and policies: Proceedings of ASIS Annual Meetings, 16 , 253-262. ''
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (Ed.). (1980).''Key papers in information science'' . White Plains, NY: Knowledge Industry Publications.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1980). Aging in scientific literature: Reply [Letter to the Editor]. ''Journal of Documentation'', 36 , 166-168.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1980). Eugene Garfield. In the ''ALA world encyclopedia of library and information services'' . Chicago: American Library Association.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1981). [Review of ''The scientific journal'' , A. J. Meadows, Ed.]''Scientometrics'', 3 , 251-252.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1982). [Review of ''New technology developments in the communication of research during the 1980’s'' by A. J. Meadows]. ''Scientometrics'' 4(1), 80-81.
 +
 +
GRIFFITH, B. C. (1982). Judging document content versus social functions of refereeing: Possible and impossible tasks. ''The Behavioral and Brain Sciences'', 5(2), 214-215.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1984). Derek Price and the social studies of science. ''Scientometrics'', 6(1), 5-7.
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1987). Review of Research and development in information retrieval [''Proceedings of the Third Joint BCS and ACM Symposium'' , King’s College, Cambridge, 2-6 July 1984]. Journal of Classification, 4 , 260-264.
 +
 +
GRIFFITH, B. C. (1989). Derek Price’s puzzles: Numerical metaphors for the operation of science.''Science, Technology and Human Values (Journal of the Society for Social Studies of Science''), 13(3 & 4), 351-360. 1988 (Imprinted Date) 
 +
 +
GRIFFITH, B. C . (1989). Understanding science: Studies of communication and information . ''Communication Research'', 16(5), 600-614.
 +
 +
<canvas height="1307" id="page8" width="923"></canvas>

Verze z 16. 5. 2018, 16:07

Belver Callis Griffith (28. března 1931Hampton – 23. října 1999Filadelfie) byl americký informační vědec. Zabýval se infometriíbibliometrií a scientometrií.

Život

Belver C. Griftith se narodil v Hamptonu, ale 30 let svého života prožil v Powelton Village. V roce 1951 získal bakalářský titul na univerzitě ve Virginii a po té vystudoval psychologii na univerzitě v Connecticutu, kde v roce 1953 získal magisterský titul a v roze 1957 doktorát.  V letech 1969 - 1991 vyučoval na Drexelově univerzitě a byl ředitelem projektu Americké psychologické asociace pro výměnu vědeckých informací. Na počátku 70. let spolupracoval s Dr. Henry Smallem při vytváření databáze, která mapuje vědecký výzkum. Griffith přednášel v Královském technologickém institutu ve Stockholmu a Institutu pro technické znalosti v Utrechtu v roce 1983 a pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky. Získal granty pro svůj výzkum od Národní vědecké nadace, veřejného zdravotnictví, Národní knihovny medicíny a ministerstva školství.V roce 1982 se Griffith stal členem americké asociace pro rozvoj vědy a v tomtéž roce si vzal za ženu Carolyn Jean Adams. Roku 1997 obdržel Cenu Dereka Johna de Solla z časopisu Scientometrics.

Dílo

Dr. Griffith byl považován za průkopníka v oblasti informačních věd, který studuje šíření vědeckých informací od neformální diskuse až po publikování dokumentů a jejich získávání z počítačových databází. Pomáhal definovat oblast informační vědy a jeho příspěvky výrazně posílily postavení Drexelovy vysoké školy informatiky a technologie. Dr. Griffith publikoval více než 200 vědeckých prací a během své kariéry vydal dvě knihy, ale možná jeho nejvýznamnějším příspěvkem k tomuto oboru bylo vytvoření analytické metody, která mapuje vědecký výzkum, který učinil na počátku 70. let ve spolupráci s Dr. Henry Small z Ústavu vědeckých informací. Před nástupem do fakulty Drexel byl Dr. Griffith ředitelem projektu Americké psychologické asociace pro výměnu vědeckých informací. Ve spolupráci s doktorem Williamem Garveyem zdůraznil vědecko-komunikační proces od počátku projektu prostřednictvím šíření výsledků.

Aktivity

1951 - Bakalářský titul na univerzitě ve Virginii

1953 - Magisterský titul z Psychologie na univerzitě v Connecticutu

1957 - Doktorát z Psychologie na univerzitě v Connecticutu

1969 - Začal vyučovat na Drexelově univerzitě

1982 - Stal se členem Americké asociace pro rozvoj vědy

1982 - vzal si za ženu Carolyn Jean Adams

1983 - Pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky

1997 - obdržel cenu Dereka Johna De Solla z časopisu Scientomatrics

Publikace

Obsahová charakteristika vybraných publikaci

Belver Griffith papers, 1969-1986.

Sbírka se skládá především z korespondence dr. Griffith s učenci, kteří studují vědeckou komunikaci a informatiku, zejména během 70. a 80. let. Další materiály zahrnují počáteční návrhy a upravené rukopisy článků Dr. Griffitha, několik přednášek a paměť z roku 1972, zprávy děkanovi College of Information Studies, který shrnuje aktivity Griffithových během 70. a 80. let a kopie některých z publikací Dr. Griffitha.

The Structure of the Social and Behavioral Sciences Literature. Stockholm Papers in Library and Information Science.

Kniha se zabývá Co-citační analýzou, technikou, která vytváří vazbu mezi dvěma staršími dokumenty a surovým ukazatelem síly tohoto spojení tím, že počítá, kolikrát jsou tyto dva dokumenty společně citovány v nových dokumentech. Hlavním zjištěním bylo, že analýza mohla shlukovat dokumenty tak, aby se související díla objevovaly společně a mohly projevit vztahy mezi dokumenty a mezi seskupeními dokumentů, které odrážejí vědecký obsah. Publikovaná práce ve společenských a behaviorálních vědách je obecně značně ovlivněna mimořádně malými skupinami výzkumníků, kteří jsou často zastoupeni docela starými dokumenty a kteří nejsou snadno přemístěni novým výzkumem. Tato zjištění vyvolávají otázky týkající se fungování a fungování společenských a behaviorálních věd.

Cognition: Human Information Processing. Introduction.

Článek shrnuje klíčové otázky výzkumu a vývoj v kognitivní vědě, zejména s ohledem na podobnosti, rozdíly a vzájemné vztahy mezi zpracováním informací o člověku a strojích.

Bibliografie knih a základních článků

GRIFFITH, B. C (1960). The use of verbal mediation in concept formation by retarded subjects at different intelligence levels. Child Development, 31 633-641.

GRIFFITH, B. C (1969). A crack in the myth of the scientist: [A review of the book The double helix, by J. D. Watson]. Contemporary Psychology, 1, 150-152.

GRIFFITH, B. C. (1971). Information dimensions: Prolegomena to a psychophysics of delivered information. In Proceedings of the Seventh National Information Retrieval Colloqium.

GRIFFITH, B. C . [Issue editor]. (1971). Improving library services to users: Some research approaches.Drexel Library Quarterly, 7(1).

GRIFFITH, B. C. (1972). Research prospects and problems in education for library and information science [An ALA conference on cassette]. Chicago: American Association of Library Schools.

GRIFFITH, B. C  (1976). [Review of the book Communication in science, by A. J. Meadows.] Library Quarterly, 46, 201-202.

GRIFFITH, B. C . (1976). Are moon scientists more interesting than moon rocks? Contemporary Psychology, 21, 108-109.

GRIFFITH, B. C., Anker, A., Koenig, M., Samples, D. (1978). The economics of information. Journal of Informatics, 2 , 15-142.

GRIFFITH, B. C  . (1979). Science literature: How faulty a mirror of science? ASLIB Proceedings, 31 , 381-391.

GRIFFITH, B. C . (1979). The social and behavioral sciences literature. In R. D. Tally (Compiler), Literature choices and policies: Proceedings of ASIS Annual Meetings, 16 , 253-262. 

GRIFFITH, B. C . (Ed.). (1980).Key papers in information science . White Plains, NY: Knowledge Industry Publications.

GRIFFITH, B. C . (1980). Aging in scientific literature: Reply [Letter to the Editor]. Journal of Documentation, 36 , 166-168.

GRIFFITH, B. C . (1980). Eugene Garfield. In the ALA world encyclopedia of library and information services . Chicago: American Library Association.

GRIFFITH, B. C . (1981). [Review of The scientific journal , A. J. Meadows, Ed.]Scientometrics, 3 , 251-252.

GRIFFITH, B. C . (1982). [Review of New technology developments in the communication of research during the 1980’s by A. J. Meadows]. Scientometrics 4(1), 80-81.

GRIFFITH, B. C. (1982). Judging document content versus social functions of refereeing: Possible and impossible tasks. The Behavioral and Brain Sciences, 5(2), 214-215.

GRIFFITH, B. C . (1984). Derek Price and the social studies of science. Scientometrics, 6(1), 5-7.

GRIFFITH, B. C . (1987). Review of Research and development in information retrieval [Proceedings of the Third Joint BCS and ACM Symposium , King’s College, Cambridge, 2-6 July 1984]. Journal of Classification, 4 , 260-264.

GRIFFITH, B. C. (1989). Derek Price’s puzzles: Numerical metaphors for the operation of science.Science, Technology and Human Values (Journal of the Society for Social Studies of Science), 13(3 & 4), 351-360. 1988 (Imprinted Date) 

GRIFFITH, B. C . (1989). Understanding science: Studies of communication and information . Communication Research, 16(5), 600-614.

<canvas height="1307" id="page8" width="923"></canvas>