Belver C. Griffith: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka s textem „  “)
 
m
Řádek 1: Řádek 1:
  
 
+
'''Belver Callis Griffith''' ([https://cs.wikipedia.org/wiki/28._březen 28. března] [https://cs.wikipedia.org/wiki/1931 1931], [https://cs.wikipedia.org/wiki/Hampton Hampton] – [https://cs.wikipedia.org/wiki/23._říjen 23. října] [https://cs.wikipedia.org/wiki/1999 1999], [https://cs.wikipedia.org/wiki/Filadelfie Filadelfie]) byl americký informační vědec. Zabýval se [https://cs.wikipedia.org/wiki/Infometrie infometrií], [https://cs.wikipedia.org/wiki/Bibliometrie bibliometrií] a [https://cs.wikipedia.org/wiki/Scientometrie scientometrií].
 +
 
 +
= Život =
 +
 
 +
Belver C. Griftith se narodil v Hamptonu, ale 30 let svého života prožil v Powelton Village. V roce 1951 získal bakalářský titul na univerzitě ve Virginii a po té vystudoval psychologii na univerzitě v Connecticutu, kde v roce 1953 získal magisterský titul a v roze 1957 doktorát.  V letech 1969 - 1991 vyučoval na [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Drexelova_univerzita&action=edit&redlink=1 Drexelově univerzitě] a byl ředitelem projektu [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Americká_psychologická_asociace&action=edit&redlink=1 Americké psychologické asociace] pro výměnu vědeckých informací. Na počátku 70. let spolupracoval s Dr. [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Small&action=edit&redlink=1 Henry Smallem] při vytváření databáze, která mapuje vědecký výzkum. Griffith přednášel v [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Královský_technologický_institut&action=edit&redlink=1 Královském technologickém institutu] ve [https://cs.wikipedia.org/wiki/Stockholm Stockholmu] a [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_pro_technické_znalosti&action=edit&redlink=1 Institutu pro technické znalosti] v [https://cs.wikipedia.org/wiki/Utrecht Utrechtu] v roce 1983 a pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky. Získal granty pro svůj výzkum od Národní vědecké nadace, veřejného zdravotnictví, Národní knihovny medicíny a ministerstva školství.V roce 1982 se Griffith stal členem americké asociace pro rozvoj vědy a v tomtéž roce si vzal za ženu Carolyn Jean Adams. Roku 1997 obdržel [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cena_Dereka_Johna_de_Solla&action=edit&redlink=1 Cenu Dereka Johna de Solla] z časopisu ''[https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientometrics&action=edit&redlink=1 Scientometrics]''.
 +
 
 +
= Dílo =
 +
 
 +
Dr. Griffith byl považován za průkopníka v oblasti informačních věd, který studuje šíření vědeckých informací od neformální diskuse až po publikování dokumentů a jejich získávání z počítačových databází. Pomáhal definovat oblast informační vědy a jeho příspěvky výrazně posílily postavení Drexelovy vysoké školy informatiky a technologie. Dr. Griffith publikoval více než 200 vědeckých prací a během své kariéry vydal dvě knihy, ale možná jeho nejvýznamnějším příspěvkem k tomuto oboru bylo vytvoření analytické metody, která mapuje vědecký výzkum, který učinil na počátku 70. let ve spolupráci s Dr. Henry Small z Ústavu vědeckých informací. Před nástupem do fakulty Drexel byl Dr. Griffith ředitelem projektu Americké psychologické asociace pro výměnu vědeckých informací. Ve spolupráci s doktorem Williamem Garveyem zdůraznil vědecko-komunikační proces od počátku projektu prostřednictvím šíření výsledků.
 +
 
 +
= Aktivity =
 +
 
 +
1951 - Bakalářský titul na univerzitě ve Virginii
 +
 
 +
1953 - Magisterský titul z Psychologie na univerzitě v Connecticutu
 +
 
 +
1957 - Doktorát z Psychologie na univerzitě v Connecticutu
 +
 
 +
1969 - Začal vyučovat na Drexelově univerzitě
 +
 
 +
1982 - Stal se členem Americké asociace pro rozvoj vědy
 +
 
 +
1982 - vzal si za ženu Carolyn Jean Adams
 +
 
 +
1983 - Pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky
 +
 
 +
1997 - obdržel cenu Dereka Johna De Solla z časopisu Scientomatrics
 +
 
 +
= Publikace =
 +
 
 +
== Obsahová charakteristika vybraných publikaci ==
 +
 
 +
=== Belver Griffith papers, 1969-1986. ===
 +
 
 +
Sbírka se skládá především z korespondence dr. Griffith s učenci, kteří studují vědeckou komunikaci a informatiku, zejména během 70. a 80. let. Další materiály zahrnují počáteční návrhy a upravené rukopisy článků Dr. Griffitha, několik přednášek a paměť z roku 1972, zprávy děkanovi College of Information Studies, který shrnuje aktivity Griffithových během 70. a 80. let a kopie některých z publikací Dr. Griffitha.
 +
 
 +
=== The Structure of the Social and Behavioral Sciences Literature. Stockholm Papers in Library and Information Science. ===
 +
 
 +
Kniha se zabývá Co-citační analýzou, technikou, která vytváří vazbu mezi dvěma staršími dokumenty a surovým ukazatelem síly tohoto spojení tím, že počítá, kolikrát jsou tyto dva dokumenty společně citovány v nových dokumentech. Hlavním zjištěním bylo, že analýza mohla shlukovat dokumenty tak, aby se související díla objevovaly společně a mohly projevit vztahy mezi dokumenty a mezi seskupeními dokumentů, které odrážejí vědecký obsah. Publikovaná práce ve společenských a behaviorálních vědách je obecně značně ovlivněna mimořádně malými skupinami výzkumníků, kteří jsou často zastoupeni docela starými dokumenty a kteří nejsou snadno přemístěni novým výzkumem. Tato zjištění vyvolávají otázky týkající se fungování a fungování společenských a behaviorálních věd.
 +
 
 +
=== Cognition: Human Information Processing. Introduction. ===
 +
 
 +
Článek shrnuje klíčové otázky výzkumu a vývoj v kognitivní vědě, zejména s ohledem na podobnosti, rozdíly a vzájemné vztahy mezi zpracováním informací o člověku a strojích.

Verze z 16. 5. 2018, 15:40

Belver Callis Griffith (28. března 1931Hampton – 23. října 1999Filadelfie) byl americký informační vědec. Zabýval se infometriíbibliometrií a scientometrií.

Život

Belver C. Griftith se narodil v Hamptonu, ale 30 let svého života prožil v Powelton Village. V roce 1951 získal bakalářský titul na univerzitě ve Virginii a po té vystudoval psychologii na univerzitě v Connecticutu, kde v roce 1953 získal magisterský titul a v roze 1957 doktorát.  V letech 1969 - 1991 vyučoval na Drexelově univerzitě a byl ředitelem projektu Americké psychologické asociace pro výměnu vědeckých informací. Na počátku 70. let spolupracoval s Dr. Henry Smallem při vytváření databáze, která mapuje vědecký výzkum. Griffith přednášel v Královském technologickém institutu ve Stockholmu a Institutu pro technické znalosti v Utrechtu v roce 1983 a pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky. Získal granty pro svůj výzkum od Národní vědecké nadace, veřejného zdravotnictví, Národní knihovny medicíny a ministerstva školství.V roce 1982 se Griffith stal členem americké asociace pro rozvoj vědy a v tomtéž roce si vzal za ženu Carolyn Jean Adams. Roku 1997 obdržel Cenu Dereka Johna de Solla z časopisu Scientometrics.

Dílo

Dr. Griffith byl považován za průkopníka v oblasti informačních věd, který studuje šíření vědeckých informací od neformální diskuse až po publikování dokumentů a jejich získávání z počítačových databází. Pomáhal definovat oblast informační vědy a jeho příspěvky výrazně posílily postavení Drexelovy vysoké školy informatiky a technologie. Dr. Griffith publikoval více než 200 vědeckých prací a během své kariéry vydal dvě knihy, ale možná jeho nejvýznamnějším příspěvkem k tomuto oboru bylo vytvoření analytické metody, která mapuje vědecký výzkum, který učinil na počátku 70. let ve spolupráci s Dr. Henry Small z Ústavu vědeckých informací. Před nástupem do fakulty Drexel byl Dr. Griffith ředitelem projektu Americké psychologické asociace pro výměnu vědeckých informací. Ve spolupráci s doktorem Williamem Garveyem zdůraznil vědecko-komunikační proces od počátku projektu prostřednictvím šíření výsledků.

Aktivity

1951 - Bakalářský titul na univerzitě ve Virginii

1953 - Magisterský titul z Psychologie na univerzitě v Connecticutu

1957 - Doktorát z Psychologie na univerzitě v Connecticutu

1969 - Začal vyučovat na Drexelově univerzitě

1982 - Stal se členem Americké asociace pro rozvoj vědy

1982 - vzal si za ženu Carolyn Jean Adams

1983 - Pomáhal při navrhování studia holandské vědecké politiky

1997 - obdržel cenu Dereka Johna De Solla z časopisu Scientomatrics

Publikace

Obsahová charakteristika vybraných publikaci

Belver Griffith papers, 1969-1986.

Sbírka se skládá především z korespondence dr. Griffith s učenci, kteří studují vědeckou komunikaci a informatiku, zejména během 70. a 80. let. Další materiály zahrnují počáteční návrhy a upravené rukopisy článků Dr. Griffitha, několik přednášek a paměť z roku 1972, zprávy děkanovi College of Information Studies, který shrnuje aktivity Griffithových během 70. a 80. let a kopie některých z publikací Dr. Griffitha.

The Structure of the Social and Behavioral Sciences Literature. Stockholm Papers in Library and Information Science.

Kniha se zabývá Co-citační analýzou, technikou, která vytváří vazbu mezi dvěma staršími dokumenty a surovým ukazatelem síly tohoto spojení tím, že počítá, kolikrát jsou tyto dva dokumenty společně citovány v nových dokumentech. Hlavním zjištěním bylo, že analýza mohla shlukovat dokumenty tak, aby se související díla objevovaly společně a mohly projevit vztahy mezi dokumenty a mezi seskupeními dokumentů, které odrážejí vědecký obsah. Publikovaná práce ve společenských a behaviorálních vědách je obecně značně ovlivněna mimořádně malými skupinami výzkumníků, kteří jsou často zastoupeni docela starými dokumenty a kteří nejsou snadno přemístěni novým výzkumem. Tato zjištění vyvolávají otázky týkající se fungování a fungování společenských a behaviorálních věd.

Cognition: Human Information Processing. Introduction.

Článek shrnuje klíčové otázky výzkumu a vývoj v kognitivní vědě, zejména s ohledem na podobnosti, rozdíly a vzájemné vztahy mezi zpracováním informací o člověku a strojích.