Barry Mahon

Z WikiKnihovna

Barry Mahon
Barry Mahon [1]
 
Datum a
místo úmrtí
dosud žije
 
 
 
 
Vzdělání magisterské
Pracoviště v penzi
 
Známý pro výzkum informační architektury a internetových informačních systémů

[1]

Barry Mahon je informační vědec. Věnuje se především informační architektuře a informačním systémům.

Život 

Barry Mahon působil mezi lety 1966 a 1978 v Irsku v organizaci Institute for Industrial Research and Standards head of library and information services. Během svého studia působil nejprve jako analytický chemik, později pracoval v informačním oddělení. Po dokončení magisterského studia byl povýšen na pozici vedoucího knihovnických a informačních služeb. Roku 1978 byl předělen do Evropské unie, kde byl pověřen řízením první telekomunikační sítě zprostředkovávací online informace. Mezi lety 1985 a 1991 založil a vedl jednu z prvních emailových služeb v Evropě. Zároveň také dohlížel na výzkumné projekty Evropské unie. Mezi lety 1991 a 1996 působil jako výkonný ředitel EUSIDICu, European Association of Information Services. Následující dva roky působil jako dobrovolník v oblasti vývoje v západní Africe. Poté pracoval jako nezávislý konzultant se zaměřením na Knowledge Management. Jeho specializací byly softwarové produkty a jejich vliv na zpřístupňování informací. Současně působil jako výkonný ředitel ICSTI, International Council for Scientific and Technical Information. Této pozice se vzdal roku 2005.[2] Nyní je v penzi.

Dílo

Mahon řídil první online komunikační síť a také byl jedním z prvních poskytovatelů on-line služeb.Také editoval dvě knihy z oboru informační vědy, konkrétně knihy zabývající se problematikou informační architektury a digitálního uchovávání informací. Zároveň je autorem několika článků publikovaných ve vědeckých časopisech (viz Publikační činnost). 

Vzdělání

Roku 1966 se Barry Mahon přihlásil na magisterský studijní program do Centra pro Informační Vědu v City University v Londýně. Jeho rozhodnutí podpořil i samotný Institute for Industrial Research and Standards head of library and information services. Během svého studia Mahon vypracoval diplomovou práci, kterou vedl profesor Jason Farradane, "O potenciálu počítačového zpracování pro rozvoj selektivního šíření informací." Práci i studium dokončil roku 1969. 

 

Aktivity

 • 1966 - 1978 pracoval pro Institute for Industrial Research and Standards head of library and information services
 • 1972 Mahon s jeho spolupracovníky napsal článek o strojově čitelných katalozích do časopisu Information Storage and Retrieval.
 • 1973 byl jmenován členem irské delegace na ředitelství DG13.
 • 1974 se stal předsedou technického podvýboru DG13 pro technické provádění.
 • 1978 - 1985 řídil první komunikační sítě zprostředkovávací online informace. 
 • 1985 - 1991 založil a vedl jednu z prvních e-mailových služeb v Evropě. 
 • 1991 - 1996 působil jako výkonný ředitel ESIDICu. 
 • 1996 - 1998 byl dobrovolnickým pracovníkem v oblasti vývoje v západní Africe. 
 • 1998 - 2005 působil jako nezávislý konzultant v oblasti správy informací; současně zastával pozici výkonného ředitele ICSTI. 

 

Význam pro informační vědu

Barry Mahon je významným informačním vědcem především v oblasti informační architektury a informačních systémů. Barry Mahon se zasloužil o vývoj informačních technologií. Jako jeden z prvních si uvědomoval, že pro informační vědu jsou informační technologie nezbytné. Jeho práce umožnila rozvoj online komunikace. Mahonův význam pro informační vědu také spočívá v jeho práci v oblasti správy informací. 

Zajímavosti

Roku 1993 se Barry Mahon zúčastnil konference "Informační potřeby odrážejí krizi" v Madridu. Na této konferenci Mahon řekl, informační systémy trpí politickými změnami a proto dochází k velkému množství nákupů, prodejů a spojovánání společností v tomto sektoru.[3] 

Roku 2002 Barry Mahon přijel do České republiky a přednášel na téma Jak (pře)žít s IT? v rámci konference INFORUM. Téma této konference bylo "Jak přežít s inforačními zdroji." Barry Mahon došel na konci své přednášky k závěru, že IT se stalo rutinní součástí každého druhu organizace. Rozrostlo se i do jiných oblastí správy informací, příkladem může být účetnictví a další.[4] 

Publikační činnnost

Příspěvky v knihách

 • Network technology - current and future / Barry Mahon. -- In: Future Trends in Informatoin Science & Technology. -- Great Britain : Taylor Graham Publishing, 1988. -- Pages 38-46
 • Developments in European information policy / Barry Mahon. -- In: Perspectives in Information Management 1. -- Great Britain : Butterworths, 1989. -- Pages  63-87 
 • Information technology - IT's view of text retrieval / Barry Mahon. -- In: Text Retrieval : The State of the Art. -- Great Britain : Taylor Graham Publishing, 1990. -- Pages 14-18
 • Information policy and the single market / Barry Mahon. -- In: European Single Market. -- United States : Special Libs. Assn, 1993. -- Pages 1-11 

Knihy, které editoval

 • Information Architecture : Designing Information Environments for Purpose / edited by Alan Gilchrist and Barry Mahon. -- 1st publication. -- London : Facet Publishing, 2004. -- xxii, 266 pages ; 24 cm. -- (Managing information for the knowledge economy series)
  ISBN 1-85604-487-4 

Celou knihu Barry Mahon editoval ve spolupráci s Alanem Gilchristem. Společně také sepsali úvod knihy. 

 • Digital preservation : ICSTI/CODATA/ICSU Seminar on Preserving the Record of Science, 14-15 February 2002, UNESCO, Paris, France / edited by Barry Mahon and Elliot Siegel. -- Amsterdam : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, c2002. -- 143 pages : illustration ; 26 cm
  ISBN 4-274-90563-2 (Ohmsha). -- ISBN 1-58603-317-4 (IOS Press)

Knihu Mahon editoval společně s Elliotem Sieglem. Společně napsali předmluvu a Mahon napsal také shrnutí obsahu. 

Články

 • The disparity in professional qualifications and progess in information handling : a European perspective / Barry Mahon. -- In: Journal of Information Science. -- ISSN 01655515. -- Volume 34, Issue 4 (2008), pages 567-575, 9 pages

Článek je osobním pohledem autora na problematiku vývoje role informačních profesionálů za 50 let předcházejících rok 2008 (tedy rok vydání článku), to znamená od vzniku internetových informačních služeb. Jedním z důvodů pro vytvoření těchto služeb bylo, že tehdejší profesní orgány nebyly vždy relevantní pro potřeby osob zaměstnaných v průmyslových informačních službách. Autor v článku nejprve seznámí čtenáře s krátkou historií mezinárodní povahy informace. Poté článek stručně hodnotí situace, při kterých byly internetové informační služby vytvořeny, zkoumá tyto situace z pohledu profesionálních požadavků a k jakému vývoji došlo od jejich založení. Následně autor píše něco o roli profesionálních těles ve vývoji informačních profesionálů. V závěru článku autor říká, že ačkoli je dnešní informační svět velmi odlišný od toho, jaký byl před 50 lety (před napsaním článku), čelí podobným problémům souvisejícím s nedostatkem patřičně kvalifikovaných odborníků apod. 

 • The intellectual property industries and the new tech world / Barry Mahon. -- In: Business Information Review. ISSN 02663821. -- Volume 17, Issue 4 (2000), pages 185-190, 6 pages

V tomto článku se Barry Mahon zabývá problematikou copyrightu a dalších forem ochrany duševního vlastnictví. Tato problematika je v článku rozebírána především z hlediska sdílení informací, souborů atd. přes internet. Tento problém je obzvláště nápadný v hudebním průmyslu. Relativně nové (v době napsání článku) webové stránky dovolují uživatelům sdílet hudební soubory. Tyto webové stránky je v podstatě nemožné kontrolovat ze strany copyrightu. Někteří umělci, autoři knih a vydavatelé už svá díla či produkty rozšiřují pouze prostředníctvím internetu a tento trend se pravděpodobně bude jenom rozšiřovat. Autor dochází k závěru, že pokud chtějí hudebníci a vydavatelé knih přežít a prosperovat, musí se těmto novým trendům přizpůsobit.  Autority jsou totiž sice ochotné ochraňovat zájmy těchto lidí, ale vývoj IT technologií jde stále dopředu. Tento vývoj ukázal, že tvůrci legislativy a ochránci duševního vlastnictví budou vždy krok pozadu. 

 • "Summary report" / Barry Mahon. -- In: Information Services & Use. -- ISSN 0167-5265. -- Volume 22, 2/3 (2002), pages 51-57, 6 pages

Tento článek je spíše shrnutím semináře ITCI (International Council for Scientific and Technical Information), který se konal v únoru 2002 v Paříži v budově UNESCO. Na semináři se řešila problematika archivování elektronických dokumentů. ICSTI se pokusila přezkoumat různé aktivity probíhající ve vědě a příbuzných komunitách, proto byl celý první den semináře věnován přezkoumání situace v různých oblastech (např. CODATA a ISCU). Opakujícím se tématem setkání byla potřeba povzbudit vědce, aby si byli vědomi potřeby zaznamenávat svou práci a uvědomovat si hodnotu takto vytvořeného archivu. Někteří vědci, nebyli ochotni brát archivaci vážně, a dokonce ani neurčili archivy jako cenné zdroje. Také se shodli na tom, že digitální archivace je nákladná činnost. Na semináři bylo rozhodnuto, že by mělo být zahájeno úsilí o vytvoření materiálu, který by vědci a vědecké orgány mohli využít k argumentaci pro archivaci (zejména digitální archivaci). ICSTI se zavázala ujmout vedení v této oblasti. Na semináři se v řadě oblastí projevila i problematika metadat. Nakonec bylo uchovávání digitálních vědeckých informací uznáno jako významná aktivita. 

 • Seventh Cranfield international conference on mechanised information storage and retrieval systems / Barry Mahon. -- In: Information Processing & Management. -- ISSN 03064573.-- Volume 16, Issue 6, pages 305-311, 7 pages

V konferenci je zhodnocen vliv telekomunikačních technologií na informační profesy. Barry Mahon v článku říká, že technologie je všude kolem nás. Je nutné se naučit, jak inteligentně využívat nové vývojové aplikace, které zlepší věci, a nejen pouze nahradí. Závěrem vyšlo najevo, že profese by měla lépe uchopit potenciál, než se dohadovat o tom, zda jsou sítě pro koncové uživatele bezpečné nebo zda jsou potřeba vyškolení zprostředkovatelé. 

A další:

 • EURONET DIANE - the European on-line information network / Barry Mahon. -- In: Program. -- ISSN 0033-0337. -- Volume 14, Issue 2 (1980), pages 69-75, 6 pages
 • "Book review" / Barry Mahon, Peter Noerr, D. Raitt, Brian Collinge. -- In: The Electronic Library. -- ISSN 0264-0473. -- Volume 3, Issue 2 (1985), pages 114-118, 4 pages
 • TOOTSI (Telematic Object Oriented Tools for Services Interfaces) : creation a toolkit for building user interfaces to business information services / Barry Mahon, Farid Meinkohn, Gregory Lella. -- In: Online Review. -- ISSN 0309314X. -- Volume 14 (1990), pages 378-388, 10 pages
 • Telecommunications networking in online retrieval / Barry Mahon. -- In: Online Review. -- ISSN 0309-314X. -- Volume 15, Issue 3/4 (1991), pages 129-146, 17 pages
 • European Association of Information Services (EUSIDIC) Annual Conference (Porto, Portugal, October 13-15, 1992) : Programme and Summary Presentations / Barry Mahon. -- In: NEWSIDIC. -- ISSN 0141-6243. -- Number 115 (1992), 21 pages 
 • "Scholarly Publishing" / Barry Mahon. -- In: Online and CD-Rom Review. -- ISSN 1353-2642. -- Volume 17, Issue 3 (1993), pages 169-171, 3 pages 
 • The European Union and electronic databases: a lesson in interference? / Barry Mahon. -- In: Bulletin of the American Society for Information Science & Technology. -- ISSN 19316550. -- Volume 21 (1995), pages 21-24, 4 pages
 • "Focus Interview" / Barry Mahon. -- In: The Electronic Library. -- ISSN 0264-0473. -- Volume 14, Issue 6 (1996), pages 515-516, 2 pages
 • "Editorial" / Barry Mahon. -- In: Education for Information. -- ISSN 0167-8329. -- Volume 14, Issue 2 (1996), pages 83-84, 2 pages
 • Surviving as an information professional / Barry Mahon. -- In: Tidskrift for Dokumentation. ISSN 00406872. -- Volume 52, Issue 1-2 (1997), pages 51-55, 5 pages
 • Information retrieval, a story of research and other strange activities / Barry Mahon. -- In: ICSTI Forum: Quarterly Newsletter of the International Council for Scientific & Technical Information. -- ISSN 1018-9580. -- Issue 37 (2001)
 • ICSTI/CODATA/ICSU Seminar on Preserving the Record of Science / Barry Mahon et al. -- In: Information Services & Use. -- ISSN 0167-5265. -- Volume 22 (2002), pages 49-143, 94 pages
 • "Preface" / Barry Mahon, Herbert Grüttemeier. -- In: Information Services & Use. -- ISSN 0167-5265. -- Volume 23, Issue 2/3 (2003), pages 49-53, 4 pages
 • Information architecture : the logical way to content management / Barry Mahon, Alan Gilchrist. -- In: Library & Information Upade. -- ISSN 14767171. -- Volume 2, Issue 11 (2003), pages 38-39, 2 pages
 • The European Union and Information - current status and some history / Barry Mahon. -- In: ICSTI Forum: Quarterly Newsletter of the International Council for Scientific & Technical Information. -- ISSN 1018-9580. -- Volume 44 (2003), non-existant
 • The EU and copyright, a personal view of the state of the art / Barry Mahon. -- In: ICSTI Forum: Quarterly Newsletter of the International Council for Scientific & Technical Information. -- ISSN 1018-9580.-- Volume 47 (2004), non-existant pages
 • Study Adresses Europe's Scientific Publications System / Barry Mahon. -- In: Information Today. -- ISSN 87556286. -- Volume 23, Issue 5 (2006), page 50, 1 page
 • European Common Market's Database Directive / Barry Mahon. -- In: Information Today. -- ISSN 8755-6286. -- Volume 23, Issue 2, page 26, 1 page

 

Externí zdroje

Citace

 1. Barry Mahon [fotografie]. In: TechArchives [online]. [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: https://techarchives.irish/minicomputer-systems-and-software-1969-82/barry-mahon/
 2. GILCHRIST, Alan. Information Science in Transition. London: Facet Publishing, 2009, s. x. ISBN 978-1-85604-693-0.
 3. Conferencias de Barry Mahon en Madrid. El profesional de la información: Revista internacional científica y profesional [online]. Diciembre 1993 [cit. 2019-05-13]. Dostupné z: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1993/diciembre/conferencias_de_barry_mahon_en_madrid.html
 4. How to live with IT. Inforum [online]. 2002, 21.5.2002 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/english/prednaska13.htm?fbclid=IwAR3KmQp1d5KRpHWKqghjGk6R4v1GazyDMOWiXhVLyP7n5xqG_MvMl3kx3pE