Bannerová slepota

Z WikiKnihovna

Autor: David Koval

Klíčová slova: internetová reklama, interentový marketing, bannerová reklama

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - internetová reklama, bannerová reklama, plošná reklama, bannery

podřazené - ---


Charakteristiky

Bannerová slepota (angl. banner blindness) je termín, kterým se označuje tendence uživatelů internetových stránek ignorovat či přehlížet reklamní plochy na webových stránkách, a to i v případě, že obsahují informace užitečné pro návštěvníka. V počátcích internetové reklamy byly bannery velice úspěšné s vysokou hodnotou click rate[3]. Jednalo se o nový a neotřelý druh reklamy a uživatelé velice často na bannery klikali. Ovšem s narůstajícím počtem bannerů, jejich velikostí a také agresivitou s jakou útočily na uživatele Internetu, se uživatelé naučili bannery nejen ignorovat, ale v určitých případech jim začaly dokonce i vadit. Bannerová slepota funguje podobně jako, když přehlížíme papírové letáky ve schránce a bez jakékoliv pozornosti je vyhazujeme. Poprvé se termín bannerová slepota objevil již v roce 1998 ve studii, kterou uskutečnili J. P. Benway a D. M. Lane. [1] Autoři studie ve dvou experimentech zjistili, že návštěvníci nevnímají nebo ignorují obsah bannerů. Pokud byla totiž informace ukryta do bannerů, uživatelé ji přehlíželi nebo ji nebyli schopni nalézt, na rozdíl od informace umístěné v obsahové části webu, kde ji našli celkem snadno. Tato studie ukázala na trhliny v bannerové reklamě a pojem bannerová slepota se začínal stále více citovat v oblasti internetové reklamy a marketingu. Ostatně od roku 1998, kdy bannerová reklama zažívala své nejlepší roky, podíl investovaných peněz do bannerové reklamy ve Spojených státech klesl z 56% na 22% v roce 2009.[2] Na tomto poklesu měla podíl také bannerová slepota. Od roku 1998 kdy byla bannerová slepota poprvé zmíněna ve výše zmíněné studii, se uskutečnilo několik výzkumů. Ty navíc ukázaly, že uživatelé nejen ignorují bannerovou reklamu, ale také cokoliv, co reklamu jen připomíná. Snižující se podíl investovaných financí do bannerové reklamy byl jen reakcí na stále se snižující hodnoty click rate.[3] Hodnota click rate se dnes u bannerové reklamy většinou pohybuje v rozmezí 0,05% až 0,2%.

Výzkumy

Ignorování bannerové reklamy názorně ukázaly výzkumy s pomocí tzv. teplotních map (angl. heatmaps), které se aplikovaly na webové stránky. Například výsledky studie od Nielsen Norman Group jsou zřetelné na obrázku č. 1.[4] Teplotní mapy jsou jedním z nejrychlejších, nejlevnějších a nejpoužívanějších nástrojů, které se používají na zvýšení efektivity webu. Pomocí teplotních map lze také názorně ukázat, zda si uživatelé webu všimli dané bannerové reklamy, popřípadě kolik pozornosti reklamě věnovali.

Soubor:Bannerovaslepota.jpg

Obrázek č. 1: Teplotní mapa aplikovaná na webové stránky. Červená barva ukazuje kde se uživatelé dívali nejvíce, o něco méně pozornosti uživatelé věnovali místům se žlutou barvou, následované modrou barvou, kam se podívali jen zřídka. Šedá barva označuje místa, kam se uživatelé vůbec nepodívali. Zelené rámečky představují místa s reklamou. Z obrázku je patrné, že uživatelé reklamu vůbec nazaznamenali.

Zdroj: Nielsen Norman Group.

Obrana proti bannerové slepotě

Bannerovou slepotu lze samozřejmě omezit. Velikost banneru toho ale příliš neřeší. Asociace online vydavatelů (Online Publisher Association) chtěla bannerovou slepotu omezit tím, že zavedla v roce 2009 tři nové formáty reklamních bannerů (Fixed Panel – 336x860px, XXL Box – 468x648px, The Pushdown 970x66 px). Veliké panely jsou sice lépe vidět, ale velikost není všechno. Velikost banneru a také dominance grafiky nad obsahem je na Internetu neúčinná. Daleko větší dopad má jednak vhodné umístění banneru na stránce, jednoduchost obsahu a zároveň neotřelý nápad, který by mohl uživatele zaujmout.


Použitá literatura

  1. BENWAY, Jan, Panero; LANE, David M. Banner Blindness : Web Searchers Often Miss "Obvious" Links. ITG Newsletter [online]. 1998, 1.3, [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: <http://internettg.org/newsletter/dec98/banner_blindness.html>.
  2. IAB [online]. 2008 [cit. 2010-06-09]. Internet Advertising Revenue Report conducted by PricewaterhouseCoopers (PWC). Dostupné z WWW: <http://www.iab.net/insights_research/947883/adrevenuereport>. Podíl veškeré plošné reklamy podle IAB (Internet Advertising Bureau) pak v roce 2009 v USA byl 35% (obsahující rich media, digitální video a bannery). I přes rozdílnou metodiku měření lze říci, že v Česku je podíl bannerové reklamy oproti ostatním formám daleko větší, než ve Spojených státech, jak ukazují výsledky SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu).
  3. Poměr počtu kliknutí na banner k počtu zobrazení reklamy.
  4. NIELSEN, Jakob . Banner Blindness : Old and New Findings. Jakob Nielsen´s Alertbox [online]. 20.08.2007, [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: <http://www.useit.com/alertbox/banner-blindness.html>. ISSN 1548-5552.
  5. Lupa : Server o českém Internetu [online]. 1998-2010 [cit. 2010-06-09]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/>. ISSN 1213-0702.
  6. JANOUCH, Viktor. Internetový markteting : Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer press, 2010. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7.