Banner

Z WikiKnihovna

Autor: Simona Chudobová

Klíčová slova: banner, bannerová reklama, internetová reklama, bannerová slepota

Synonyma: reklamní proužek, bannerová reklama

Související pojmy:

Nadřazené: internetová reklama

Podřazené: bannerová slepota, pay per click, cost per thousand


Co je to banner?

Banner je formou reklamy používané na WWW stránkách. Má podobu reklamního proužku, který se na WWW stránky umisťuje. Bannery fungují jako tradiční reklamy. Mohou uživatele internetu informovat o existenci produktu nebo služby. Dají se na nich i prezentovat důvody, proč by si uživatelé měli produkt vybrat, může se zde upozorňovat na slevy apod. Na rozdíl od klasické reklamy se ale na bannery dá hned kliknout a dostat se tak přímo na WWW stránky, na které banner odkazuje. Bannery se dají také lépe zacílit, protože výsledky reklamní kampaně se dají sledovat v reálném čase a mohou být lépe zacíleny na uživatelovy zájmy.

Banner může být vytvořen několika způsoby:[1]

 • statickým obrázkem (formáty JPEG, GIF nebo PNG)
 • animací (formát GIF)
 • kombinací obrázku s JavaScriptovým kódem či s HTML kódem (na banneru může být přímo např. rozbalovací menu)

Jak jsou bannery vnímány?

Většina uživatelů internetu považuje bannery za velmi otravné, neboť odvádějí pozornost od hlavního obsahu WWW stránek. Mezi hlavní argumenty uživatelů proti bannerům patří fakta, že bannery rozptylují jejich pozornost a snižují komfort, protože na WWW stránkách zabírají zbytečně mnoho místa. Za nejotravnější jsou považovány bannery, které vyskočí, zakryjí obsah stránky a uživatel je musí vypnout, jinak se k obsahu stránky nedostane. Za neetické jsou často považovány tzv. "trikové bannery". Pro tyto bannery je charakteristické, že se snaží co nejvěrněji napodobit tlačítka, posuvníky a další ovládací tlačítka MS Windows tak, aby na ně uživatel klikl. Uživatel si např. myslí, že kliknutím na tlačítko s křížkem banner zavře, tlačítko je ale jen součástí obrázku banneru a uživatel se tak omylem dostal na jiné stránky. Trikové bannery jsou díky těmto častým omylům velmi úspěšné.[8] Novější webové prohlížeče už ale nabízejí možnost vypnout vyskakovací okna, blokovat obrázky, nastavit proxy servery a pluginy a další různá opatření, která bannerům zabrání v jejich zobrazení. Provozovatelé serverů ale proti takovýmto opatřením protestují, protože bannery pro ně bývají nezanedbatelným zdrojem příjmů a někdy jsou stránky provozovány právě díky příjmům z bannerů.

Uživatelé si postupem času dokázali vypěstovat bannerovou slepotu. Tento pojem se dá definovat jako „bezděčné nevěnování pozornosti čemukoli, co by mohlo vypadat jako bannerová reklama (aniž by to ve skutečnosti musela být reklama)“[3]. Čím je uživatel na internetu zkušenějším surfařem, tím je jeho bannerová slepota větší.

Jan P. Benway a David M. Lane demonstrovali bannerovou slepotu na pokusu. Uživatelé měli hledat určité informace, byla-li relevantní informace umístěna v hlavní obsahové části webu, neměli s tím uživatelé potíže, relevantní informace umístěné na bannerech ale nalezlo pouhých 25 % uživatelů.

Řešení, jak bojovat proti bannerové slepotě, přinesl s dalším výzkumem Jakob Nielsen. Podle něj by se reklama měla co nejvíce podobat obsahu stránek, např. používat stejnou grafiku, stejné fonty apod. Bohužel i toto řešení má háček, neboť je velmi náročné reklamu přizpůsobit pro každý web zvlášť.

Standardní rozměry bannerů

I když se teoreticky dají používat různé rozměry bannerů, v praxi se nejčastěji používají rozměry bannerů, které jsou standardizované. Nejrozšířenějším rozměrem bannerů, který je pro nás dnes nejokoukanějším, se stal rozměr 468 x 60 pixelů. Časem se ale začalo měnit rozlišení monitorů i WWW stránek. Tomu bylo potřeba přizpůsobit i bannery, a proto se začaly standardizovat další velikosti bannerů.

Standardizací bannerů se zabývá organizace IAB (Internet Advertisment Bureau). V roce 2000 bylo určeno osm základních rozměrů, dnes je už ale více. V České republice se standardům věnuje české SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu).

Obr. Standardizované formáty bannerové reklamy podle IAB[2]

Standardizované formáty bannerové reklamy podle IAB

 • Rectangly
  • medium rectangle: 300 × 250
  • vertical rectangle: 240 × 400
  • large rectangle: 336 × 280
  • rectangle: 180 ×150
  • 3:1 rectangle: 300 ×100
 • Bannery a buttony
  • full banner: 468 × 60
  • half banner: 234 × 60
  • micro bar: 88 × 31
  • button 1: 120 × 90
  • button 2: 120 × 60
  • vertical banner: 120 × 240
  • square button: 125 × 125
  • leaderboard: 728 × 80
 • Skyscrapery
  • wide skyscraper: 160 × 600
  • skyscraper: 120 × 600
  • half page ad: 300 × 600

Možnosti platby za bannery

Bannery se staly velmi rozšířeným způsobem propagace na internetu. Považují se ale také za jednu z nejdražších a možná také nejméně účinnějších forem reklamy, a to zejména kvůli narůstající bannerové slepotě. Naměřený click-through rate nyní dosahuje u nejlepších kampaní pouze 0,1 až 0,6 %, u těch méně povedených můžeme mluvit pouze o setinách až tisícinách procenta. Přesto se ale podle mnohých bannery vyplatí, pokud chceme budovat povědomí o značce (tzv. „branding“). Existuje ale několik způsobů platby za bannery a lze si vybrat tu, kterou pro nás považujeme za nejvýhodnější:

 • Nejstarším způsobem platby je platba za počet „impresí“ (neboli za počet zobrazení banneru na stránkách). Impresí nazýváme okamžik, kdy se banner načte a zobrazí se na webových stránkách. Ceny jsou uváděny v jednotkách CPT (cost per thousand – cena za tisíc).
 • Další možností je platba za „proklik“. Pro tuto platbu se používá zkratka PPT (pay per click). Proklikem chápeme kliknutí uživatele na banner, čímž se otevřou stránky, na které banner odkazuje. U tohoto modelu se cena vyměřuje za určité období. Dohodnout se ale také dá na modelu platby za uskutečněnou objednávku, v tomto případě se ale většinou musí platit ještě provize.
 • Platit se ale také dá fixní částkou. Banner bude umístěn po určitou dobu na WWW stránkách a částka bude vyměřena podle délky tohoto období.

První bannerová reklama

První banner byl zveřejněn 25. října 1994. Umístěn byl na WWW stránkách HotWired, který se rozhodl, že chce ze svého webu vydělávat peníze, a patřil firmě AT&T. Rozměry prvního banneru byly 468 x 60 pixelů. První bannery byly, co se týká prokliků, ještě velmi úspěšné. Klikalo na ně kolem 30 % uživatelů. Na následujícím obrázku se můžete podívat, jak první banner vypadal:[5]

Použitá literatura

1. Banner. In Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2010, [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Banner>.

2. Web banner. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 8 December 2010 at 12:12 [cit. 2011-01-03]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner>.

3. PELÁNOVÁ, Kateřina. Webová reklama se zaměřením na propagaci internetových obchodů. Brno, 2008. 91 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

4. ZEMAN, Mirek. "Banner Blindness" jako bannerová slepota. Lupa.cz [online]. 2001, [cit. 2011-01-04]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/banner-blindness-jako-bannerova-slepota/>.

5. THE LONGEST LIST OF THE LONGEST STUFF AT THE LONGEST DOMAIN NAME AT LONG LAST [online]. [cit. 2011-01-04]. WORLD'S FIRST BANNER AD. Dostupné z WWW: <http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlonglast.com/first66.html>.

6. GREGOR, Jan. Efektivita reklamních bannerů. Interval [online]. 2001, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/efektivita-reklamnich-banneru/>.

7. KRUTIŠ, Michal. Lupa.cz [online]. 2005 [cit. 2011-01-04]. Internetový marketing: bannerová reklama. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/internetovy-marketing-bannerova-reklama/>.

8. PROKOP, Marek. Trikový banner - víte, co to je?. Interval [online]. 2001, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/trikovy-banner-vite-co-to-je/>.Anotovaná webová bibliografieTrikové bannery

PROKOP, Marek. Trikový banner - víte, co to je?. Interval [online]. 2001, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/trikovy-banner-vite-co-to-je/>.

Článek se zabývá problematikou trikových bannerů. Zaměřuje se na terminologické nesrovnalosti, konfrontuje etičnost a neetičnost z pohledu nezkušeného uživatele.


KREJČÍ, Jaromír. Trikové bannery v Zoner GIF Animátoru 5. Interval [online]. 2002, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/trikove-bannery-v-zoner-gif-animatoru-5/>.

Zoner GIF Animátor 5 je kvalitní nástroj pro tvorbu obrázků v animovaném formátu GIF. Tento program je určen především pro tvorbu trikových bannerů. Program umožňuje vkládat vektorovou grafiku.


LAHVIČKA, Jiří. Trikové bannery fungují!. Lupa [online]. 2001, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/trikove-bannery-funguji/>.

Zajímavý článek na Lupě o porovnání účinnosti trikových bannerů s bannery netrikovými. Celé porovnání obou typů bannerů proběhlo při kampani na propagaci miniAtlasu (rozšíření prohlížeče usnadňující přístup ke službám MSN.Atlas).


Reklamní bannery

ŽÁK, Přemysl. Bannerová reklama v Google AdWords. Lupa [online]. 2008, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/bannerova-reklama-v-google-adwords/>.

Bannerová reklama v Google AdWords je reklamou zobrazující se na webových stránkách v obsahové síti (tzv. reklamní program Google AdSense). Jedná se o systémem řízený výběr stránek, na nichž se zobrazí reklama (banner) podle předem vybraného obsahu souvisejících klíčových slov.


Návody na tvorbu bannerů

PLÍŠTIL, Jiří. Jak na jednoduchý banner v Macromedia Fireworks. Interval [online]. 2006, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/jak-na-jednoduchy-banner-v-macromedia-fireworks/>.

Stručný návod na tvorbu animovaného banneru v Macromedia Fireworks v GIF formátu pro mírně pokročilé uživatele.


HRUBÝ, Michal. Banner Maker Pro - pomocník každého webmastera. Interval [online]. 2000, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/banner-maker-pro-pomocnik-kazdeho-webmastera/>.

Popis funkcí a práce s sharewarovým programem Banner Maker Pro určeného k tvorbě bannerů, tlačítek a záhlaví. Program je specifický především snadným ovládáním a grafickou a technickou nenáročností. Stinné stránky však nachází v nemožnosti profesionálních efektů a a omezené volby pozadí.


HALAMÍČEK, Jarmil. Vytvořte si reklamní banner pomocí JavaScriptu!. Interval [online]. 2001, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/vytvorte-si-reklamni-banner-pomoci-javascriptu/>.

Java Scripty také umožňují vytvoření reklamního banneru například v podobě proměnlivé upoutávky - krátkého textu. Zde najdete návod.


SEKERA, Jiří. Animace ve Photoshopu - banner s pohybem. Webtip [online]. 2002, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.webtip.cz/art/wt_ge_adobe/banner_posun.html>.

Návod na vytvoření animovaného pohyblivého GIF banneru pomocí Adobe Image Ready.


SEKERA, Jiří. Animace ve Photoshopu - jednoduchý banner. Webtip [online]. 2002, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.webtip.cz/art/wt_ge_adobe/ps_animace2.html>.

Návod na vytvoření jednoduchého blikajícího GIF banneru pomocí Adobe Image Ready.


Bannerové generátory, free download

Bannersketch [online]. 2007 [cit. 2010-07-06]. Generator. Dostupné z WWW: <http://www.bannersketch.com/?pid=generator&pag=1&opt=2>.

Free Banner maker, který je k dispozici online a je zcela zdarma. Generátor nabízí více než 1300 předloh, které lze kombinovat s vlastním textem v různých velikostech. Lze použít i vlastní obrázky.


Puresilva Banner Maker [online]. 2006 [cit. 2010-07-06]. Make a FREE Banner!. Dostupné z WWW: <http://www.puresilvabannermaker.com/banner_maker.asp?newbanner=true>.

Free Banner maker s možností použití vlastních obrázků, předpolí a pozadí. Ideální jako banner pro MySpace nebo Facebook, stejně tak i pro vlastní webové stránky.


Banner Maker Pro [online]. 2010 [cit. 2010-07-06]. Download. Dostupné z WWW: <http://www.bannermakerpro.com/download.html>.

Banner Maker Pro nabízí 15 dní banner maker trial ke stažení zdarma pro operační systémy Windows.


My Banner Maker [online]. 2010 [cit. 2010-07-06]. Banner Maker. Dostupné z WWW: <http://mybannermaker.com/>.

Jednoduchý banner generátor.


Zoner [online]. 2010 [cit. 2010-07-06]. Download. Dostupné z WWW: <http://www.zoner.cz/podpora/ke-stazeni.asp>.

Zkušební verze Zoner GIF Animator 5 k tvorbě bannerů ve formátu GIF ke stažení zdarma.


Propagace, efektivita, tipy

KUČERA, Miroslav. Způsoby propagace webových stránek - reklamní sítě. Interval [online]. 1999, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/zpusoby-propagace-webovych-stranek-reklamni-site/>.

Starší článek o propagaci webových stránek zaměřený na reklamní sítě a reklamní bannery. Může posloužit jako stručný úvod k seznámení se s webovými bannery.


GREGOR, Jan. Efektivita reklamních bannerů. Interval [online]. 2001, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://interval.cz/clanky/efektivita-reklamnich-banneru/>.

Článek řeší problematiku bannerové reklamy jako neefektivního nástroje propagace. Popisuje hlavní nedostatky především v měření její úspěšnosti. Snaží se přijít na základní principy efektivní propagace a implementace RMA technologií (Rich Media Advertizing).


ANDERSEN, Reggie. Banner Advertising - Alive and Kicking . Ezine Articles [online]. 2010, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://ezinearticles.com/?Banner-Advertising---Alive-and-Kicking&id=130247>.

Článek uznávající webový banner jako důležitý nástroj marketingu a propagace na internetu.


Free Web Banners. Build Website 4U [online]. 2010, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.buildwebsite4u.com/building/banners.shtml>.

Pro ty, kteří se rozhodli přistoupit na propagaci stránek pomocí webových bannerů jsou zde tři různé způsoby s radami, jak dosáhnout jejich maximální efektivity.


SHARMA, Surinder. Ten Tips to Create a Good Web Banner. Ezine Articles [online]. 2010, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://ezinearticles.com/?Ten-Tips-to-Create-a-Good-Web-Banner&id=4121440>.

Deset tipů jak vytvořit kvalitní banner.


HARRIS, Tom. How Banner Ads Work. How Stuff Works [online]. 2010, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://computer.howstuffworks.com/banner-ad.htm>.

Velice obsáhlý článek s třinácti kapitolami o bannerových aplikacích a jejich fungování.


JACKSON, Adam. How to Design a More Effective Banner. Clickz [online]. 2000, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.clickz.com/829391>.

Jeden z mnoha dalších návodů na vytvoření efektivního banneru.


Web Banner Design Tips. Scribd [online]. 2010, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.scribd.com/doc/17744076/Web-Banner-Design-Tips>.

Web banner designové typy.


BULLIMORE, Nick. 10 Tips to More Effective Banners. Business Know How [online]. 2010, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://www.businessknowhow.com/marketing/bannertips.htm>.

Deset tipů pro efektivní banner.


Banner Ads: The Hallmark of Website Marketing. Toddhermanblog [online]. 2010, [cit. 2010-07-06]. Dostupný z WWW: <http://toddhermanblog.com/index.php/2010/01/banner-ads-the-hallmark-of-website-marketing/>.

Článek se zamýšlí nad existencí a budoucností web bannerů.


Sítě

Blog Banner Exchange [online]. 2008 [cit. 2010-07-06]. Dostupné z WWW: <http://www.blogbannerexchange.com/>.

Síť slouží k „výměně“ bannerů mezi tisíci webových stránek.


Stránky s odkazy

Website Tips [online]. 2010 [cit. 2010-07-06]. Banner Ad Design . Dostupné z WWW: <http://websitetips.com/design/bannerads/#marketing>.


Carolina Banner Exchange [online]. 2010 [cit. 2010-07-06]. Banner Advertising Comeback. Dostupné z WWW: <http://www.carolinabannerexchange.com/banner-ad-comeback.htm>.