BSA

Z WikiKnihovna

Autor: Monika Janků

Klíčová slova: softwarové pirátství, nelegální užívání softwaru

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - aliance

podřazené ---


Charakteristiky

BSA – Business Software Alliance je mezinárodní obchodní skupina, která sdružuje velkou řadu firem produkujících software. Jejím hlavním cílem je prosazovat po celém světě práva softwarového odvětví a bojovat proti neoprávněnému kopírování softwarových produktů svých členů. BSA je proslulá zejména protipirátskými aktivitami a mnohými kampaněmi proti nelegálnímu používání počítačových programů

Vývoj a poslání

Aliance byla založena v roce 1988 několika málo firmami s cílem uskutečnit na zdokonalujícím se mezinárodním trhu ráznou anti-pirátskou kampaň. Po dobu své téměř čtvrtstoletí trvající existence se značně rozrostla a její poslání se rozšířilo na celkové hájení zájmů komerčního softwarového průmyslu a jeho hardwarových partnerů. Zabývá se také podporou vývoje výpočetní techniky, která bude účinná v boji proti pirátství, a usiluje o vytváření podmínek pro inovace a růst trhu se softwarem. Odhalí-li Business Software Alliance případ softwarového pirátství, vyměří přísnou peněžní pokutu, čímž mnohdy přinutí firmu přejít na freeware programy, jejich užívání není v rozporu s cíly aliance. BSA bývá kritizována za její agresivní taktiky, kdy na malých a středně velkých podnicích automaticky uplatňuje presumpci viny, dokud důsledný audit neprokáže, že je softwarové vybavení dané firmy skutečně zcela legální.

V současné době má Business Software Alliance třicet pět členů a působí ve více než osmdesáti zemích celého světa. S BSA spolupracují také vlády států a partneři z technologického odvětví a to zejména při řešení právních otázek a politiky využívání softwaru. „BSA zároveň poukazuje na důležitou roli softwarového odvětví pro ekonomický a sociální rozvoj všech zemí světa. Členové BSA každoročně investují miliardy dolarů do ekonomik jednotlivých států. Přispívají k tvorbě nových pracovních míst a vytvářejí softwarová řešení, která pomáhají lidem po celém světě být produktivnější a lépe a bezpečně navzájem komunikovat.“[1] Mezi členy BSA patří: Acronis, Adobe, Apple, Asseco, Autodesk, AVEVA, AVG, Bentley Systems, CA, Cadence Design Systems, CNC Softwre – Mastercam, Corel, Dassault Systemes SolidWorks Corporation, DBA Lab S.p.A., Dell, Intel, Intuit, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Mindjet, Minitab, NedGraphics, Progress Software, PTC, Quark, Quest, Rockwell Automation, Rosetta Stone, SAP, Siemens PLM Software, Sybase, Symantec, Tekla a The MathWorks.

Kampaně

BSA příležitosně provádí různé kampaně k podpoře svých cílů. Kupříkladu na podzim roku 2009 v rámci České republiky uspořádala kampaň, kdy vyzývala firmy, aby udávaly svou konkurenci, o které vědí, že používá nelegální programové vybavení. Nyní probíhá v naší republice kampaň Zbavte se nelegálního software ve firmě – navždy. Je zaměřena na majitele forem, které upozorňuje zejména na fakt, že o používání nelegálního softwaru ve své společnosti velice často nemusí vůbec vědě, ale přesto mají v případě odhalení protiprávního užívání za tento čin spoluodpovědnost. Uvádí se zde také rady, jak takovým situacím preventivně přecházet a fakta o softwarovém pirátství ve firmách.

Statistiky

Podle nejnovějších průzkumů se v České republice užívá nelegálně 37 % softwaru. To sice znamená, že z postkomunistických zemí má Česko nejnižší míru pirátství, ale i toto procento vede k obrovským ztrátám softwarových firem. Ročně se jedná zhruba o 3,6 miliardy korun. „Česká republika podle poslední studie analytické společnosti IDC obsadila 13. místo mezi 20 zeměmi s nejnižší mírou softwarového pirátství.“[2]

Jako nejdůležitější kroky k ukončení softwarového pirátství vidí Business Software Alliance hlavně kolektivní podporu vzniku zdravé legislativy a šíření povědomí o dodržování autorských práv. Dále je nezbytné podporovat růst a obchodní příležitosti prostřednictvím otevřeného a bezbariérového trhu. Toto se týká především nově vznikajících trhů, jakými jsou například Čína, Brazílie, Indie a Rusko.

Poznámky

  1. BSA [online]. Praha : 2010 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/09152010-piracyimpact.aspx>
  2. BSA [online]. Praha : 2010 [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/cs/2011/cs-03302011-legalsoftware.aspx>

Použitá literatura