BIX

Z WikiKnihovna

Autor: Gabriela Obstová

Klíčová slova: knihovny - činnosti knihoven - služby knihoven - standardy kvality - měření kvality - měření výkonu - BIX - Německo

Synonyma: Bibliotheksindex - indikátory měření knihoven

Související pojmy:

nadřazené: benchmarking - standardy

podřazené: --

Úvod

Měření kvality služeb a výkonu knihoven slouží k zajištění poskytování kvalitních služeb knihoven a k efektivnímu ekonomickému provozu knihoven. Kladné hodnocení uživatelů vede k prokázání užitečnosti knihoven. Všechna tato měřítka slouží jak zřizovatelům knihoven, tak i samotným knihovnám v oblasti financování a poskytování služeb. Kvalitu a výkon knihoven lze měřit různými metodami, mezi nejznámější patří např. SWOT analýza nebo benchmarking.[1] Knihovny se mohou srovnávat s daným standardem nebo mezi sebou.

Chrakteristika BIX

Der Bibliotheksindex (BIX) je kooperativní projekt německé asociace knihoven (DBV), který nabízí knihovnám možnost srovnávat výkony na národní a mezinárodní úrovni.[2] BIX je srovnávací (benchmarkingový) nástroj pro veřejné a vědecké knihovny. Cílem je popsat služby knihoven prostřednictvím transparetních ukazatelů směřujících ke kvalitě služeb, jejíž míra přispívá k lepší komunikaci mezi knihovnami, uživateli, zřizovateli.[3] Porovnávání kvality a výkonu knihoven různých velikostí, nemá stanoveny standardy kvality, pouze porovnává kvalitativní parametry u konkrétních knihoven a stanoví jejich pořadí. Výstupní data jsou veřejně přístupná prostřednictvím databáze.[4] Vstupní data tvoří standardní statistické údaje (např. počet knihoven, uživatelů, studijních míst, výpůjček, pracovních úvazků, výdaje, ... a další) tvořící indikátory a přepočítané na body. Tyto indikátory musí být měřitelné, ověitelné a přesně vymezené. Projekt byl zahájen v roce 1999 pro veřejné knihovny, v roce 2004 se přidaly vědecké (VŠ) knihovny.[1]

Indikátory BIX

Každá knihovna, která se měření zúčastní, získá body za své služby a činnosti ve 4 disciplínách.

1: Vybavení / služby (na počet obyvatel),

2: orientaci na uživatele (počet výpůjček a návštěv na obyvatele, počet výpůjčních hodin),

3: efektivnost (příjmy a výdaje za/na služby) a

4: rozvoj potenciálu (kvalita, vzdělávání, fluktuace personálu).

Výsledky určují celkové pořadí knihoven a zároveň diferencují pohledy na práci knihoven. Jednotlivé indikátory jsou stále aktualizovány. V roce 2008 bylo mezi indikátory přidáno i využívání virtuálních (elektronických) služeb vědeckých knihoven.

Pro BIX 2011 je tento indikátor zařazen i do měření veřejných knihoven. [3]

Knihovny a BIX

Na základě dobrovolné, ale placené účasti v projektu (ca 180,- € / rok) [5] jsou knihovny rozděleny do různých kategorií. Vědecké knihovny jsou zastoupeny univerzitními knihovnami (centrální, fakultní) a vysokoškolskými knihovnami z různých zemí Evropy. Veřejné knihovny jsou děleny podle svých velikostí. [1] Každoročně se BIX zúčastní více než 250 knihoven všech velikostí a zaměření. Každá z nich má možnost na základě vyhodnocení služeb srovnávat se s jinými knihovnami z různých zemí stejné velikosti nebo zaměření. BIX 2010 se podle BIX-Magazine [6] zúčastnilo 270 knihoven včetně 17 knihoven z Rakouska, Švýcarska, Itálie, Slovenska a Česka (Knihovna univerzitního kampusu Brno) [7]. Výzkumy BIX jsou optimalizovány podle knihoven, proto je vytvořen BIX pro veřejné knihovny (BIX-ÖB) a pro vědecké knihovny (BIX-WB). [8].

Závěrečné pro a proti účasti v BIX

- porovnávání údajů vyžaduje kvalitní statistické údaje

- různé kategorie knihoven a různé oblasti činností a služeb, které nejsou zcela komplexní

- důležitá přítomnost vlastní motivace na zlepšení služeb

- důležitá správná definice cílových činností knihoven [1]

Použité zdroje

  1. RICHTER, Vít. BIX-Bibliotheksindex : příklad měření výkonu a činnosti vysokoškolských knihoven [online]. [cit. 2010-12-11]. Dostupné na WWW: <http://www.ukb.muni.cz/kuk/docs/sbornik_mereni/richter.ppt>.
  2. Bix-Bibliotheksindex [online]. 2010 [cit. 2010-12-11]. Dostupné na WWW: < http://www.bix-bibliotheksindex.de/>.
  3. Bix-Bibliotheksindex [online]. 2010 [cit. 2010-12-11]. Projektinfos. Dostupné na WWW: <http://www.bix-bibliotheksindex.de/index.php?id=2>.
  4. RICHTER, Vít. Měření kvality a výkonu činnosti veřejných knihoven: příklad německého Bibliotheksindex [online]. [cit. 2010-12-11]. Dostupné na WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/Pardubice/RichterMereni.ppt>.
  5. Bix-Bibliotheksindex [online]. 2010 [cit. 2010-12-11]. Aktuelles. Dostupné na WWW: <http://www.bix-bibliotheksindex.de/index.php?id=5&backPID=5&tt_news=74>.
  6. B.I.T.online : Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie [online]. 30.11. 2010 [cit. 2010-12-11]. BIX-Magazin. Dostupné na WWW: <http://www.b-i-t-online.de/>.
  7. Bix-Bibliotheksindex [online]. 2010 [cit. 2010-12-11]. Bix-Ergebnisse-Datenbank. Dostupné na WWW: < http://www.bix-bibliotheksindex.de/vergleich_wb/index.php?nID=21&year=2010&lnr=1112 >.
  8. DBV [online]. 2009. [cit. 2010-12-11]. BIX Bibliotheksindex. Dostupné na WWW: <http://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/bix-bibliotheksindex.html>.

Doporučené zdroje

BIX - der Bibliotheksindex : 10 Fragen von Bruno Bauer an Petra Klug, Projektverantwortliche für den BIX in der Bertelsmann Stiftung. Medizin - Bibliothek - Information [online]. 2004, 4, 3. Dostupný z WWW: <http://www.agmb.de/mbi/2004_3/bix32-35.pdf>.