Atlas.ti

Z WikiKnihovna

Autor: Eliška Hrabalová

Klíčová slova: kvalitativní výzkum, nástroje pro zpracování dat, počítačové programy

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené: kvalitativní zpracování dat

podřazené: ---


Co je Atlas.ti

"Atlas.ti je počítačový program pro kódování, zpracování a interpretaci kvalitativních dat."[1] "Zaměřuje se na vizuální analýzu dat a organizaci poznatků ve vzdělávání, v podnikání, na úřadech a ve výzkumu."[2]

Jak pracuje program na zpracování kvalitativních dat

Výzkumník vloží data do programu, kde si poté vyznačuje malé úryvky či zajímavé kousky vět a těm pak přiřazuje různé kódy. Tyto kódy pak může zpětně vyhledávat, prohledávat a srovnávat. Tato činnost je označována jako „kóduj a vyhledávej“. Výzkumník však nemůže počítat s tím, že program je všemocný, takže nejdůležitější část (interpretaci dat) musí provést sám, ačkoliv s počítačovým programem typu Atlas.ti je tento proces o mnoho snazší.[3]

Atlas.ti a jeho funkce

Atlas. ti disponuje mnoha úžasnými funkcemi, které ho činí králem mezi programy na zpracování kvalitativních dat.

• unikátní činnosti – smysluplné kódování do hierarchií (spojení mezi dokumenty a citacemi vytvoří přehlednou mapu kódů a kódových schémat), seskupování(ke skupinám kódů lze vytvořit zkratky), přechodné vztahy (je možné definovat funkční vztahy mezi hierarchickými odkazy), flexibilní vyhledávání/získávání/filtrování dat, získaný materiál lze doplnit o poznámky pro snadnější orientaci, odkazování mezi jednotlivými datovými úrovněmi (textovými či audiovizuálními)

• skvělá použitelnost – dobré rozhraní, interaktivní volný prostor, navigace jednotky obsahu

• jedinečné multimediální možnosti – Atlas.ti dokáže zpracovat jak psaný text (poznámky, deníky), tak audio (nahrávky z kazet, CD, mp3) a video

• spolupráce a bezpečnost – orientace na týmovou práci, sdílení dat mezi uživateli, spolupráce v reálném čase

• podpora velkého množství formátů – Atlas.ti podporuje standardní formáty (xls., doc., xml atd.) a obsahuje různé filtry pro export a import dat pro sdílení mezi uživateli, kteří si mohou formáty navíc modifikovat dle vlastních potřeb

• snadný k naučení s dobrou uživatelskou podporou – internetová fóra, helpcentrum, manuály, FAQ, interaktivní pomocný program aj.

• pravidelné upgrady programu a nové verze

• přizpůsobivé licenční modely a nižší ceny za plošné licence

• zázemí silné společnosti a moderní technologie [4]

Nevýhody

Je nutné se zamyslet také nad tím, zda tak bravurní program má i nějaké nevýhody, protože všechno má své pro a proti. Jelikož se nikde o nevýhodách Atlas.ti nepíše, zkusím se sama zamyslet nad tím, co by se mi jako běžnému uživateli nelíbilo.

• cena – ačkoliv disponuje úžasnými funkcemi, Atlas.ti se může jevit oproti různým freeware programům předražený, takže běžný uživatel si raději stáhne tři free programy, než aby zaplatil tisícové částky za kvalitu

• upgrady a nové verze – u zakoupených programů počítáme s tím, že je budeme moci využívat napořád, že nám jejich funkce postačí, a pokud se vyvine verze nová, bude nám zpřístupněna za menší peníz nebo zadarmo, v případě Atlas.ti to však neplatí

Poznámky

  1. SEDLÁČEK, Martin. Jak používat počítačový program Atlas.ti při analýze kvalitativních dat [online]. [2005] [cit. 2011-05-11]. Dostupné z WWW: <http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/162/default.htm>.
  2. KONOPÁSEK, Zdeněk . Aby myšlení bylo dobře vidět : nad novou verzí programu Atlas.ti. Biograf. 2005, č. 37, s. 89-109. ISSN 1211-5770.
  3. KONOPÁSEK, Zdeněk . Aby myšlení bylo dobře vidět : nad novou verzí programu Atlas.ti. Biograf. 2005, č. 37, s. 89-109. ISSN 1211-5770.
  4. Atlas.ti [online]. c2002 - 2011 [cit. 2011-05-11]. Main strenghts at a glance. Dostupné z WWW: <http://www.atlasti.com/strengths.html>.

Použitá literatura

  1. SEDLÁČEK, Martin. Jak používat počítačový program Atlas.ti při analýze kvalitativních dat [online]. [2005] [cit. 2011-05-11]. Dostupné z WWW: <http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/162/default.htm>.
  2. KONOPÁSEK, Zdeněk . Aby myšlení bylo dobře vidět : nad novou verzí programu Atlas.ti. Biograf. 2005, č. 37, s. 89-109. ISSN 1211-5770.
  3. Atlas.ti [online]. c2002 - 2011 [cit. 2011-05-11]. Main strenghts at a glance. Dostupné z WWW: <http://www.atlasti.com/strengths.html>.